Авіаційно-космічна техніка і технологія


НазваАвіаційно-космічна техніка і технологія
Сторінка5/15
Дата17.03.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

технічні

14.10.09Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Філософські науки”

Національний університет ”Львівська політехніка” МОН України


філософські

14.10.09Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування

Національний університет “Львівська політехніка” МОН України


хімічні,

технічні

14.10.09Вісник Одеського національного університету . Біологія

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України

біологічні

14.10.09Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України

юридичні

18.11.09Вісник Одеського національного університету. Психологія

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України

психологічні

18.11.09Вісник Одеського національного університету. Хімія

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України

хімічні

08.07.09Вісник Полтавської державної аграрної академії

Полтавська державна аграрна академія Мін АП України


сільськогосподар-ські, ветеринарні (зоотехнія)

27.05.09Вісник Прикарпатського університету. Серія “Фізична культура”

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

фізичне виховання та спорт

14.10.09Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія «Хімія».

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН Українихімічні

27.05.09Вісник проблем біології і медицини

Українська академія наук, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України

медичні,

біологічні

14.10.09Вісник психіатрії та психофармакотерапії

Одеська обласна асоціація психіатрів,

Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України, Одеський державний медичний університет МОЗ України

медичні

27.05.09Вісник СевНТУ. Серія «Педагогіка»

Севастопольський національний технічний університет МОН України

педагогічні

18.11.09Вісник СевНТУ. Серія «Політологія»

Севастопольський національний технічний університет МОН України

політичні

18.11.09Вісник соціально-економічних досліджень

Одеський державний економічний університет МОН України

економічні

18.11.09Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка»

Сумський державний університет МОН України

економічні

08.07.09Вісник Сумського державного університету. Серія «Медицина»

Сумський державний університет МОН України

медичні

08.07.09Вісник Сумського державного університету. Серія “Технічні науки”

Сумський державний університет МОН України

технічні

14.10.09Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит»

Сумський національний аграрний університет Мін АП України

економічні

08.07.09Вісник Тернопільського державного технічного університету

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України

технічні

14.10.09Вісник Тернопільського національного економічного університету.

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

14.10.09Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова

біологічні, сільськогос-подарські (генетика, селекція)

08.07.09
16.12.09Вісник Університету банківської справи Національного банку України

Університет банківської справи Національного банку України

економічні

08.07.09Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.

Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University

Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України


технічні

14.10.09Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: біологія.

Вестник Харьковского национального аграрного университета. Серия: биология.

The Bulletin of Kharkiv national agrarian university. Series Biology

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Мін АП України

біологічні

08.07.09Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Мін АП України

економічні

14.10.09Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Мін АП України


сільськогос-подарські

14.10.09Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Мін АП України


сільськогос-подарські

14.10.09Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Фітопатологія та ентомологія

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Мін АП України


сільськогос-подарські

14.10.09Вісник Харківського національного педагогічного університету. Психологія

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України

психологічні

14.10.09Вісник Харківського національного університету.

Серія “Біологія ”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

біологічні


Вісник Харківського національного університету

Серія : економічна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

економічні

14.10.09Вісник Харківського національного університету.

Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України


філологічні

(германські, романські мови)

18.11.09Вісник Харківського національного університету.

Серія “Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України


історичні, філософські

18.11.09Вісник Харківського національного університету

Серія “Історія”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

МОН України

історичні

14.10.09Вісник Харківського національного університету

Серія “Математика, прикладна математика і механіка”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

МОН України

фізико-математичні (математика)

14.10.09Вісник Харківського національного університету

Серія “Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України


фізико-математичні, технічні

14.10.09Вісник Харківського національного університету

Серія “Медицина”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України


медичні

14.10.09Вісник Харківського національного університету.

Серія “Питання політології”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України


політичні

14.10.09Вісник Харківського національного університету

Серія “Право”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України


юридичні

14.10.09Вісник Харківського національного університету

Серія “Психологія”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України


психологічні

14.10.09Вісник Харківського національного університету

Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

МОН України

соціологічні

14.10.09Вісник Харківського національного університету

Серія “Теорія культури і філософія науки”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

МОН України

філософські

14.10.09Вісник Харківського національного університету.

Серія “Філологія”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

МОН України

філологічні

(літературо-знавство)

18.11.09Вісник Харківського національного університету.

Серія “Філософія. Філософські перипетії”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

МОН України

філософські

18.11.09Вісник Харківського національного університету.

Серія “Фізика”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

фізико-математичні (фізика)

16.12.09Вісник Харківського національного університету.

Серія “Геологія. Географія. Екологія”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

геологічні, географічні

16.12.09Вісник Харківського національного університету.

Серія “Хімія”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

МОН України

хімічні

14.10.09Вісник Харківської державної академії культури

Харківська державна академія культури Міністерства культури і туризму України

історичні

16.12.09Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки

Хмельницький національний університет МОН України

економічні

16.12.09Вісник Черкаського державного технологічного університету.

Вестник Черкасского государственного технологического университета

Черкаський державний технологічний університет

МОН України

технічні (інформатика)

16.12.09Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Серія: педагогічні науки

Чернігівський державний педагогічний університет

ім. Т.Г.Шевченка МОН України

педагогічні

16.12.09Вісник Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області

Інститут рослинництва

ім. В.Я. Юр’єва

Української академії аграрних наук

сільськогос-подарські

14.10.09Вісник фармації

News of pharmacy

МОЗ України,

Національний фармацевтичний університет

фармацевтичні

16.12.09Вісті автомобільно-дорожнього інституту

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України

технічні

14.10.09Вісті Біосферного заповідника “Асканія – Нова”

Біосферний заповідник “Асканія –Нова” імені Ф. Е. Фальц-Фейна УААН

біологічні

08.07.09Волинь філологічна: текст і контекст

Волинський національний університет ім. Лесі Українки МОН України


філологічні

27.05.09Вопросы химии и химической технологии.

Питання хімії та хімічної технології

Український державний хіміко-технологічний університет МОН України

хімічні, технічні

14.10.09Галицький економічний вісник

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України

економічні

16.12.09Генетичні ресурси рослин

Інститут рослинництва

ім. В.Я. Юр’єва УААН

сільськогос-подарські

14.10.09Геологія і корисні копалини Світового океану.

Геология и полезные ископаемые Мирового океана.

Geology and

Mineral Resources of the World Ocean

Національна академія наук України, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею НАН України

геологічні

16.12.09Геотехнічна механіка. Геотехническая механика.

Geo-Technical Mechanics

Інститут геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України

технічні

08.07.09Ґрунтознавство.

Почвоведение.

Soil Science

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, ТОВ “Агентство “Телепресінформ”

біологічні

08.07.09Гуманітарний часопис

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” МОН України

філософські

14.10.09Гуманітарні студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

16.12.09Держава та регіони. Серія “Державне управління”

Класичний приватний університет


державне управління

14.10.09Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво”

Класичний приватний університет


економічні

14.10.09Держава та регіони. Серія: Право

Класичний приватний університет

юридичні

18.11.09Державне управління та місцеве самоврядування

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

державне управління

14.10.09Дидактика математики: проблеми і дослідження

Донецький національний університет МОН України

педагогічні

14.10.09Довкілля та здоров’я

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України

медичні,

біологічні

14.10.09Дослідження з лексикології і граматики української мови

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

філологічні (українська мова)

16.12.09Досягнення біології та медицини.

Достижения биологии и медицины.

Achievements of biology and medicine

НАН України, АМН України, Одеський державний медичний університет МОЗ Українимедичні,

біологічні

27.05.09Духовність особистості: методологія, теорія і практика

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

педагогічні

08.07.09Ейдос.

Эйдос.

Ejdos

Національна академія наук України, Інститут історії НАН України

історичні

16.12.09Екологія і ноосферологія.

Экология и ноосферология.

Ecology and noospherology

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, ТОВ “Агентство “Телепресінформ”

біологічні

08.07.09Економіка будівництва і міського господарства Экономика строительства и городского хозяйства. Economics of Civil Engineering and Municipal Economy.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури МОН України


економічні
державне управління


27.05.09
08.07.09

Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Экономика и регион. Научный вестник Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

МОН України

економічні

14.10.09
Економіка і організація управління

Донецький національний університет МОН України

економічні

18.11.09Економіка. Менеджмент. Підприємництво

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

економічні

16.12.09Економіка промисловості

НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України

економічні

08.07.09Економіка ринкових відносин

ВНЗ “Київський університет ринкових відносин”


економічні

27.05.09Економіка та держава.

Экономика и государство

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мін.праці та соціальної політики України,

ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»

економічні, державне управління

27.05.09Економіка та право.

Экономика и право.

НАН України,

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університет

юридичні, економічні

08.07.09

14.10.09Економіка та управління. Экономика и управление

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва МОН України

економічні

27.05.09Економіка та управління АПК

Білоцерківський національний аграрний університет Мін АП України

економічні

14.10.09Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” МОН України

економічні

14.10.09Економіка транспортного комплексу.

Экономика транспортного комплекса. Economics of Transport Complex

Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України

економічні

18.11.09Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної Академії наук України та Міністерства освіти і науки України

економічні

14.10.09Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг

Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України

економічні

14.10.09Економічний аналіз

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

14.10.09Економічний вісник Донбасу

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України

економічні

14.10.09Економічний простір

ДВНЗ “Придністровська державна академія будівництва і архітектури ” МОН України


економічні

14.10.09Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент

Луцький державний технічний університет МОН України

економічні

14.10.09Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія

Луцький державний технічний університет МОН України

економічні

14.10.09Економічні науки. Серія: Облік і фінанси

Луцький державний технічний університет МОН України

економічні

14.10.09Економічні науки. Серія: Регіональна економіка

Луцький державний технічний університет МОН України

економічні

14.10.09Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Державне підприємство ”Всеукраїнське спеціалізоване видавництво “Світ”

медичні,

біологічні

14.10.09Ендокринологія.

Endocrinology

ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України»

медичні,

біологічні


08.07.09Ефективність державного управління

Львівський регіональний інститут державного управління при Президентові України

державне управління

18.11.09Європейський вектор економічного розвитку

ЗАТ “Дніпропетровський університет економіки і права”

економічні

08.07.09Журнал Академії медичних наук України

Академія медичних наук України

медичні

08.07.09Запорізький медичний журнал.

Запорожский медицинский журнал

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

медичні, фармацевтичні

14.10.09Захист і карантин рослин

Інститут захисту рослин УААН

біологічні, сільськогосподар-ські (агрономія)

08.07.09Збірник наукових праць ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного

Collection of scientific proceedings of the OJSC “The Ukrainian research institute of refractories named after A.S. Berezhnoy”

Відкрите акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного”


технічні

14.10.09Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

технічні (інформаційні технології, комп’ютерні системи та компоненти)

16.12.09Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ”

ВІТІ Міністерства оборони України,

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” МОН України

технічні

08.07.09Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України

технічні

14.10.09Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Транспортні системи і технології»

Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України

технічні (транспорт)

18.11.09Збірник наукових праць Донецького державного університету управління

Донецький державний університет управління МОН України

державне управління

18.11.09Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Спеціальні та галузеві соціології»

Донецький державний університет управління МОН України


соціологічні

27.05.09Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту

Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта. Collection of Scientific Works of Donetsk Railway Transport Institute

Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України


технічні

14.10.09Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища.

Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды.

Collected papers of Institute of environmental geochemistry

Національна академія наук України, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України

геологічні

16.12.09Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України

Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України

технічні

14.10.09Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація

Кіровоградський національний технічний університет МОН України


технічні

14.10.09Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України


технічні, економічні

18.11.09


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
«Авіаційна та ракетно-космічна техніка» на основі базової вищої освіти та ступеня бакалавра неспорідненого напряму підготовки
ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФІЗИКА
ЕОТ). Фізика сьогодні стала не лише теоретичною основою сучасної техніки, а й невід'ємною її частиною. Свідченням цього є сучасна...
Шановні пані та панове, керівники підприємств, підприємці та бізнесмени!
Побутова техніка та прилади; вбудована техніка та інше кухонне обладнання; кондиціонування; опалення; охоронне та пожежне обладнання;...
ХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
ХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей 091700 «Технологія зберігання,...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
Лотыш В. А., Шалимов С. А. Украинские блюда. – К. : Техніка, – 1975. – 72 с
У цьому виданні для тих, хто хоче оволодіти секретами української кухні, запропоновані рецепти і технологія приготування деяких популярних...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування...
Конструювання та технологія радіоелектронних засобів
Конструювання та технологія виготовлення монтажних плат та блоків аналогових пристроїв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка