Авіаційно-космічна техніка і технологія


НазваАвіаційно-космічна техніка і технологія
Сторінка15/15
Дата17.03.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15Регіональна економіка

Національна академія наук України,

Міністерство економіки України,

Інститут регіональних досліджень НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України,

Українська асоціація регіональних наук

економічні

16.12.09Регіональна історія України

Інститут історії України НАН України

історичні

27.05.09Реєстрація, зберігання і обробка даних.

Регистрация, хранение и обработка данных

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

технічні (інформа-ційні технології, комп’ютерні системи та компоненти)

16.12.09Релігія та Соціум

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

філософські

16.12.09Репродуктивное здоровье женщины

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, ТОВ “Видавничий дім та рекламна агенція “Професіонал”

медичні

27.05.09Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

технічні

16.12.09Рибогосподарська наука України.

Рыбохозяйственная наука Украины.

Fisheries Science of Ukraine

Інститут рибного господарства УААН

біологічні, сільсько-

господарські (іхтіологія)

08.07.09Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ

Івано-Франківський технічний університет нафти і газу МОН України

технічні (розробка корисних копалин),

геологічні (геологія нафти і газу, геофізика)

16.12.09Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета

Донбаський державний технічний університет МОН України


технічні

14.10.09Світ медицини та біології

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань,

Всеукраїнська громадська організація ” Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України»

медичні, біологічні

08.07.09Світ фінансів

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

14.10.09Селекція і насінництво

Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва УААН

сільськогос-подарські

14.10.09Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України

технічні, біологічні,

фізико-математичні (фізика)

08.07.09

16.12.09Системи обробки інформації

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Мін оборони України

технічні

14.10.09Системи озброєння і військова техніка

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України

технічні,

військові

14.10.09Системи управління, навігації та зв’язку

ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» Мінпромполітики України

технічні

16.12.09Системні дослідження та інформаційні технології.

Системные исследования и информационные технологии.

System research  information technologies

Національна академія наук України, Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу”, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” МОН України

технічні,

фізико-математичні

14.10.09Слобожанський науково-спортивний вісник

Харківська державна академія фізичної культури Мін України у справах сім’ї, молоді та спорту

фізичне виховання і спорт

14.10.09Современная электрометаллургия

НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Міжнародна Асоціація “Зварювання”


технічні

08.07.09Соціальна педагогіка: теорія та практика

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України

педагогічні

14.10.09Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики

Класичний приватний університет

соціологічні

14.10.09Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.

Социально-экономические проблемы современного периода Украины.

Social and Economic Problem of modern Period of Ukraine

НАН України, Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України.

економічні

18.11.09Соціологічні дослідження

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

соціологічні

14.10.09Спортивна медицина

Національний університет фізичного виховання і спорту України Мін України у справах сім’ї, молоді та спорту

фізичне виховання і спорт,

медичні

14.10.09
27.05.09Старожитності степового Причорномор’я і Криму

ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України

історичні

16.12.09Статистика України

Міністерство статистики України, Науково-дослідний інститут статистики Міністерство статистики України

економічні

18.11.09Сторінки історії

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України

історичні

18.11.09Строительство, материаловедение, машиностроение

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури МОН України

технічні

14.10.09Студії з архівної справи та документознавства

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

історичні

18.11.09Судовождение

Одеська національна морська академія МОН України

технічні

16.12.09Сучасне промислове та цивільне будівництво.

Современное промышленное и гражданское строительство.

Modern Industrial and Civil Construction

Донбаська національна академія будівництва і архітектури МОН України


технічні, архітектура

27.05.09Сучасні аспекти військової медицини

Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки центр «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України

медичні

16.12.09Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони

Національна академія оборони України Міністерства оборони України

технічні,

військові

14.10.09Сучасні медичні технології.

Современные медицинские технологии

Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України


медичні

14.10.09Східноєвропейський журнал громадського здоров’я

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України

медичні (соціальна медицина)

16.12.09Східноєвропейський журнал передових технологій.

Восточно-европейский журнал передовых технологий.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

Українська державна академія залізничного транспорту Мін транспорту та зв’язку України, НВП “Технологічний центр”

технічні

08.07.09Теле- та радіожурналістика.

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

соціальні комунікації

27.05.09Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Приазовський державний технічний університет МОН України

економічні

08.07.09Теорія і методика фізичного виховання і спорту

Національний університет фізичного виховання і спорту України Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту

фізичне виховання та спорт

08.07.09Теорія та практика державного управління

Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України

державне управління, економічні

14.10.09Теорія і практика інтелектуальної власності

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПрН України

юридичні

18.11.09Теорія оптимальних рішень.

Теория оптимальных решений

НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова Національної Академії наук України

фізико-математичні

14.10.09Техника и приборы СВЧ

Міністерство промислової політики України, ВАТ “Науково-виробниче підприємство “Сатурн”, ДП “НДІ “Оріон”,

Одеський національний політехнічний університет МОН України,

ПП “Політехперіодика”

технічні

08.07.09Технічна діагностика та неруйнівний контроль. Техническая диагностика и неразрушающий контроль.


НАН України,

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН Українитехнічні


27.05.09Технічна електродинаміка.

Техническая электродинамика

Інститут електродинаміки Національної академії наук України

технічні

14.10.09Технологія і техніка друкарства

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України

технічні

(машини і процеси поліграфічного виробництва

16.12.09Технологія приладобудування

ДП « Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування»

технічні

27.05.09Технологические системы

ВАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Міністерства промислової політики України, ТОВ «Компанія «Індустріальні технології»

технічні

16.12.09“Товари і ринки” Міжнародний науково-практичний журнал

Київський національний торгово-економічний університет МОН України

економічні

14.10.09Торгівля і ринок України.

Торговля и рынок Украины

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України

економічні

14.10.09Углехимический журнал. Вуглехімічний журнал

Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут “УХІН” Міністерства промислової політики України, Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості “Дніпрококс”,

Українська науково-промислова асоціація “Укркокс”

технічні

14.10.09Україна: аспекти праці

НДІ праці і зайнятості населення, Міністерство праці та соціальної політики України,

ТОВ “Інформаційно-консультативна фірма “Праця”

економічні

08.07.09Українознавство

Науково-дослідний Інститут українознавства МОН України

філософські

08.07.09Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету

Рівненський державний гуманітарний університет

МОН України


мистецтво-знавство, культурологія (теорія та історія культури)

14.10.09

18.11.09Українська полоністика

Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України

філологічні (слов’янські мови)

18.11.09Українське музикознавство

Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Міністерства культури і туризму України

мистецтво-знавство

14.10.09Український ботанічний журнал.

Украинский ботанический журнал.

Ukrainian Botanical Journal.

НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України

біологічні

08.07.09Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні

08.07.09Український журнал клінічної та лабораторної медицини

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні,

біологічні, фармацевтичні

08.07.09Український журнал нефрології та діалізу

ДУ «Інститут нефрології АМН України», Національний нирковий фонд України

медичні

18.11.09Український журнал з проблем медицини праці

ДУ «Інститут медицини праці АМН України»

медичні,

біологічні


08.07.0918.11.09Український журнал хірургії. Украинский журнал хирургии.

Ukrainian Journal of Surgery

Асоціація хірургів Донецької області,

Донецький національний медичний університет ім..М.Горького МОЗ України

медичні


27.05.09Ukrainian journal of physical optics

Український журнал фізичної оптики

Інститут фізичної оптики

МОН України


фізико-математичні (фізика)

27.05.09Український медичний альманах

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні

27.05.09Український метрологічний журнал

ННЦ «Інститут метрології»

технічні

18.11.09Український міжвідомчий науково-технічний збірник “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні»

Національний університет ”Львівська політехніка” МОН України


технічні

14.10.09Український морфологічний альманах

Луганський державний медичний університет МОЗ України, „Всеукраїнська громадська організація „Товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України”

медичні

14.10.09Управління проектами та розвиток виробництва

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

економічні

16.12.09Управління проектами, системний аналіз і логістика

Національний транспортний університет МОН України

технічні


16.12.09Фармакологія та лікарська токсикологія

АМН України,

ДУ ”Інститут фармакології та токсикології АМН України”,

ДП “Державний фармакологічний центр” МОЗ України, Всеукраїнська громадська організація “Асоціація фармакологів України”


медичні, фармакологічні,
біологічні

27.05.09

08.07.09Физика и техника высоких давлений.

Фізика і техніка високих тисків

НАН України, Донецький фізико-технічний інститут НАН України ім.О.О.Галкіна

фізико-математичні (фізика)

18.11.09Фізіологія та біохімія культурних рослин.

Физиология и биохимия культурных растений

НАН України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

біологічні

18.11.09Физическое воспитание студентов

Харківська державна академія дизайну і мистецтв МОН України, Харківське відділення НОК України

фізичне виховання та спорт

08.07.09Філософія і політологія в контексті сучасної культури.

Философия и политология в контексте современной культуры

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

політичні, філософські

14.10.09Філософські дослідження

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

філософські

14.10.09Філософські обрії

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка МОН України

філософські

18.11.09Філософські проблеми гуманітарних наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

14.10.09Фінансове право

Науково-дослідний інститут фінансового права

юридичні

08.07.09Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

Університет банківської справи Національного банку України

економічні

08.07.09Финансы, учет, банки

Донецький національний університет МОН України

економічні

14.10.09Формування ринкових відносин в Україні

ДП “Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України”

економічні

14.10.09Харківська хірургічна школа

ДУ „Інститут загальної та невідкладної хірургії Академії медичних наук України

медичні

16.12.09Харчова промисловість

Національний університет харчових технологій МОН України

технічні

16.12.09Хімія металів і сплавів

Chemistry of Metals and Alloys

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України


хімічні

27.05.09
Холодильна техніка і технологія.

Холодильная техника и технология

Одеська державна академія холоду МОН України

технічні

14.10.09Цитологія і генетика

Цитология и генетика

Cytology and Genetics

Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

біологічні

16.12.09Цифрові технології

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Міністерства транспорту і зв’язку України

технічні

08.07.09Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського

Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Міністерства культури і туризму України

культурологія, мистецтво-

знавство

27.05.09Часопис соціально-економічної географії

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

географічні

18.11.09Шпитальна хірургія

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України,

Інститут урології, Інститут нефрології АМН України,

Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України,

ДУ “ Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромаданова АМН України»,

Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М Амосова АМН України,

ДУ “Інститут патології крові та транс фузійної медицини АМН України»,

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України

медичні

08.07.09Юридична психологія та педагогіка

Київський національний університет внутрішніх справ МВС України

юридичні, педагогічні, психологічні

14.10.09Юридична Україна

Київський регіональний центр Академії правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва,

Українсько-люксембурзьке спільне підприємство у формі ТОВ «ЮРІНКОМ Інтер»

юридичні

18.11.09Ядерна та радіаційна безпека

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, Одеський державний політехнічний університет МОН України

технічні

14.10.09Ядерна фізика та енергетика

Інститут ядерних досліджень НАН України

фізико-математичні (фізика), біологічні

(радіобіологія, екологія)

16.12.09


Acta Medica Leopoliensia. Львівський медичний часопис


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

медичні

27.05.09


Algebra and discrete mathematics


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України

фізико-математичні

(математика)

14.10.09Biomedical and biosocial anthropology

Міжнародна академія Інтегративної Антропології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України

медичні,

біологічні

14.10.09Biopolymers and cell

НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

біологічні

18.11.09Chemistry & Chemical Technology

Національний університет «Львівська політехніка» МОН України

хімічні,

технічні (хімічні технології)

18.11.09Studia linguistica

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні (мовознавство)

08.07.09
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
«Авіаційна та ракетно-космічна техніка» на основі базової вищої освіти та ступеня бакалавра неспорідненого напряму підготовки
ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФІЗИКА
ЕОТ). Фізика сьогодні стала не лише теоретичною основою сучасної техніки, а й невід'ємною її частиною. Свідченням цього є сучасна...
Шановні пані та панове, керівники підприємств, підприємці та бізнесмени!
Побутова техніка та прилади; вбудована техніка та інше кухонне обладнання; кондиціонування; опалення; охоронне та пожежне обладнання;...
ХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
ХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей 091700 «Технологія зберігання,...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
Лотыш В. А., Шалимов С. А. Украинские блюда. – К. : Техніка, – 1975. – 72 с
У цьому виданні для тих, хто хоче оволодіти секретами української кухні, запропоновані рецепти і технологія приготування деяких популярних...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування...
Конструювання та технологія радіоелектронних засобів
Конструювання та технологія виготовлення монтажних плат та блоків аналогових пристроїв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка