Конструювання та технологія радіоелектронних засобів


Скачати 39.62 Kb.
НазваКонструювання та технологія радіоелектронних засобів
Дата29.04.2013
Розмір39.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Журналістика > Документи
Тема: "Конструювання та технологія радіоелектронних засобів"

(Методичні вказівки)
Тематичний план

 1. Загальні відомості.

  1. Мета і задачі конструювання.

  2. Технології виготовлення радіоелектронних засобів.

  3. Сучасні напрямки розвитку віртуального конструювання.

 2. Розділ 1. Теоретично-розрахунковий етап конструювання.

  1. Теоретичні основи конструювання.

  2. Вимоги безопасності електронних. пристроїв.

  3. Забезпечення теплового режиму роботи.

  4. Паразитні зв'язки та методи боротьби з ними при конструюванні.

 3. Розділ 2. Конструктивно-документальний етап конструювання.

  1. Конструювання та технологія виготовлення монтажних плат та блоків аналогових пристроїв.

  2. Конструювання та технологія виготовлення монтажних плат та блоків цифрових пристроїв.

  3. Особливості конструювання та технології виготовлення приймально-передавальної апаратури.

  4. Ергономіка конструювання.

  5. Конструювання експлуатаційного та діагностичного обладнання.

 4. Перспективи розвитку конструювання радіоектронних пристроїв.


Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття з теорії конструювання аналогових та цифрових електронних пристроїв, знати основні відомості про вимоги та стандарти при конструюванні. Вміти виконувати конструювання простих компонентів та блоків радіоелектронних засобів. Розуміти роль конструювання та технологій виготовлення радіоелектронних засобів в структурі сучасних інформаційних технологій.
Список літератури

б) основна:

 1. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности радиоэлектронных средств: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1991.

 2. Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 1990.

 3. Конструирование радиоэлектронных средств: Учебник для вузов/В.Б Пестряков, Г.Я.Аболтинь-Аболинь, Б.Г.Гаврилов, В.В.Шерстнев; Под ред. В.Б.Пестрякова. – М.: Радио и связь, 1992.

 4. Автоматизация проектирования радиоэлектронных устройств: Учеб. пособие для вузов/О.В.Алексеев, А.А.Головков, И.Ю.Пивоваров и др.; Под ред. О.В.Алексеева. – М.: Высш. шк., 2000.

 5. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для вузов / И.П.Бушминский, О.Ш.Даутов, А.П.Достанко и др.; Под ред. А.П.Достанко, Ш.М.Чабдарова. – М.: Радио и связь, 1989.

 6. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: Солон – Р, 1999, 2004.

 7. Кардашев Г.А. Цифровая электроника на персональном компьютере. Electronics Workbench и Micro-Cap. - М.: Горячая линия-Телеком, 2003.

 8. Чаповський М.З., Власенко В.М. Методичний посібник: Інтерактивне комп'ютерне середовище Electronics Workbench v.5.12. ДУІКТ, 2005.

 9. Чаповський М.З., Власенко В.М., Яцентюк Г.Т. Методичний посібник: Інтерактивне компю’терне середовище розробки монтажних плат EWB Layout

б) додаткова:

 1. Методы расчета тепловых режимов приборов /Г.Н Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов. – М.: Радио и связь, 1990.

 2. Маквецов Е.Н., Тартаковский А.М. Механические воздействия и защита радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1993.

 3. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости / А.Д.Князев, Л.Н.Кечиев, Б.В.Петров. – М.: Радио и связь, 1989.

 4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии: Учебник для вузов. 2-е изд. перераб. и дополн.- М.: ЮНИТИ ДАНА, 1999.

 5. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов/О.П.Глудкин,, Н.М.Горбунов,Ю А.И.Гуров, Ю.В.Зорин; Под ред. О.П.Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999.

 6. Панфилов И.П., Спиридонов Н.С. Полупроводниковые диоды и транзисторы. – Одесса: ОНЭС, 1984, с. 84.

 7. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. - М.: Горячая линия – Телеком, 2002, с. 768.

 8. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум. – К.: Каравела, 2003, с. 368.

 9. Григорьев О.П. и др. Диоды. Справочник. – М.: Радио и связь, 1990, с. 336.

 10. Григорьев О.П. и др. Транзисторы. Справочник. – М.: Радио и связь, 1989, с. 272.

 11. Интегральные микросхемы. Справочник. / Под редакцией Б.В. Тарабрина. – М.: Энергоатомиздат, 1985, с. 527.

 12. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Справочник. / Под редакцией С.В. Якубовского. – М.: Радио и связь, 1984, с. 432.


Методичний матеріал

Методичний матеріал в електронному вигляді розміщений в папці T9_Konstr електронного посібника "Основи інформаційно-електронних технологій". Це розділ 9.Технології створення електронних пристроїв та комп'ютерних систем і далі тематика Конструювання електронних пристроїв.
Методичні рекомендації

 1. Вивчення теми: "Конструювання та технологія радіоелектронних засобів " слід виконувати згідно тематичного плану та вказаного методичного матеріалу.

 2. Після вивчення основного теоретичного матеріалу слід пройти навчальні програми, тестування та самостійно опрацювати додатковий матеріал.

 3. Для практичного закріплення набутих знань слід виконати практичні та лабораторні роботи.

 4. Для самостійного поглибленого вивчення теми та в якості суспільно-корисної праці рекомендуються наступні завдання:

 1. Підбір нового методичного матеріалу та літератури для вивчення теми.

 2. Підбір або самостійне створення завдань для самостійної роботи.

 3. Створення комп'ютерних тестів для перевірки знань по темі.

 4. Створення навчальних комп'ютерних програм для вивчення теми.

 5. Перевірка своїх знань та знань колег з занесенням оцінок в Атестаційний лист.

 6. Написання рефератів по темі.

 7. Організація дискусії-семінару з вивчення теми.

 8. Написання, комплектація та оформлення електронного посібника для вивчення теми.

Схожі:

ПРОГРАМА
Структура радіоелектронних засобів, конструкторська та експлуатаційна документація, особливості конструювання та технологія виробництва...
ПРОГРАМА
Структура радіоелектронних засобів, конструкторська та експлуатаційна документація, особливості конструювання та технологія виробництва...
Авторські побажання
Ви відкрили інтерактивний електронний посібник Конструювання та технологія радіоелектронних систем
Конструювання та технології радіоелектронних систем

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Конструювання та технологія...
Основні технічні, економічні та експлуатаційні вимоги, загальні принципи конструювання РЕЗ (ПП. 040), конструювання та компоновка...
2. Основи конструювання РЕС
Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття з основ конструювання РЕС, розуміти еволюцію та місце...
ЗАЯВА
Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей 091700 «Технологія зберігання,...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
3. Фактори, що впливають на конструювання РЕС
Студенти повинні знати основні фактори, що впливають на конструювання РЕС, розуміти їх роль при конструюванні. Вміти враховувати...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни "Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ"
Предметом дисципліни є комп'ютерне проектування та моделювання з застосуванням сучасних пакетів прикладних програм для автоматизованого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка