ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика


Скачати 111.69 Kb.
НазваЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
Дата20.04.2013
Розмір111.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
УКРАЇНА
UKRAINE

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма

УКРВОСТОКАУДИТ”Limited libilsty

company

«UKRVOSTOKAUDIT»
UKRVOSTOKAUDIT
Свідоцтво

Аудиторської Палати України

про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0025

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

про надання впевненості

щодо річних звітних даних страховика
ТДВ СК „НІКА”
за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року


м.Київ

2012 рік
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

про надання впевненості

щодо річних звітних даних страховика
ТДВ СК „НІКА”
за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року


ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні звітні дані якої перевіряються, і може бути використаний для подання до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.


 1. ОПИСАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ:
  1. 1.1. ДАТА ПЕРЕВІРКИ:


У відповідності з договором № 04-01 від 01.04.2012 року між ТДВ СК „НІКА та ТОВ АФ “Укрвостокаудит» , аудитором Сочинською Г.В.(сертифікат серії А № 000039 , виданий Аудиторською палатою України 23.12.1993 р.термін дії: до 23.12.2012 р.) прове­дено незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності ТДВ СК „НІКА” за 2011 рік.

Аудиторську перевірку проведено з 01 квітня по 25 квітня 2012 року.
Дата складання висновку : 25 квітня 2012 року
Інформація, яка перевірялась надана Страховою компанією кількісна, об’єктивна та історично минула.


  1. 1.2. ЗАГАЛЬНІ ЮРИДИЧНІ ЗВЕДЕННЯ ПРО СТРАХОВИКА:Повна назва


Товариство з додатковою відповідальністю „Страхова компанія „НІКА”

Скорочена назва


ТДВ СК „ НІКА ”

Код за ЕДРПОУ30415998

Місцезнаходження:

Юридична та фактична адреса


Юридична адреса:

01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського,

буд. 3-1.

Дата державної реєстрації


Зареєстровано 12.05.1999 року за

№ 1 266 105 0004 003286 виконавчим комітетом Донецької міської Ради Донецької області


Основні види діяльності відповідно до установчих документів


Страхові послуги


Чисельність працівників на звітну дату


4 чоловіка

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення страхової діяльності1. Ліцензія № 082203 Серія АВ, дата видачі 22.05.2006 р., строк дії ліцензії з 22.05.2006 по 23.02.2010 р.р.

2. Ліцензія № 082224 Серія АВ, дата видачі 05.06.2006 р., строк дії ліцензії з 01.06.2006 безстроковий

3. Ліцензія № 082246 Серія АВ, дата видачі 05.06.2006 р., строк дії ліцензії з 01.06.2006 безстроковий

4. Ліцензія № 082247 Серія АВ, дата видачі 05.06.2006 р., строк дії ліцензії з 01.06.2006 безстроковий

5. Ліцензія № 082248 Серія АВ, дата видачі 05.06.2006 р., строк дії ліцензії з 01.06.2006 безстроковий

6. Ліцензія № 082249 Серія АВ, дата видачі 05.06.2006 р., строк дії ліцензії з 01.06.2006 безстроковий

7. Ліцензія № 082250 Серія АВ, дата видачі 05.06.2006 р., строк дії ліцензії з 01.06.2006 безстроковий

8. Ліцензія № 299231 Серія АВ, дата видачі 10.01.2007 р., строк дії ліцензії з 26.12.2006 безстроковий

Кількість відокремлених підрозділів


3, у тому числі:

1. Донецька філія ТДВ СК "НІКА".

2. Дніпропетровське представництво ТДВ СК "НІКА".

3. Луганське представництво ТДВ СК "НІКА".1.3. ОПИС ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  1. До фінансової інформації, що перевірялась входять звітні дані страховика ТДВ

  2. «СК „ НІКА ”

  3. за 2011 рік у складі:

 • Загальні відомості про страховика;

 • Звіт про доходи та витрати страховика;

 • Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика;

 • Звіт про дотримання нормативів достатності капіталу та ліквідності активів;

 • Пояснювальна записка до звітних даних страховика.  1. 1.4. ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ:


Предмет: аудиторська перевірка відносно надання впевненості щодо річних звітних даних страховика ТДВ СК „ НІКА ” за 2011рік.
1.5. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПЕРЕВІРКИ:
При перевірці застосовувались належні критерії потрібні для обґрунтованої послідовної оцінки, а також критерії, які містяться у законодавчих та нормативних актах, а саме:

 • Закон України «Про аудиторську діяльність»;

 • Закон України «Про страхування»;

 • Порядок складання звітних даних страховиків, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 03.02.2004р. №39 (в редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005р. №4619);

 • Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 № 5204 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.10.2006 № 6313), погодженого рішенням Аудиторської палати України від 28.09.2006 №166;

 • Інше.1.6. ОБМЕЖЕННЯ:
При виконанні завдання Аудитором здійснено вибірковий аналіз даних бухгалтерського обліку, первинних документів та іншої фінансової інформації, що є основою для складання звітних даних страховика.
2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової інформації у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV зі змінами та доповненнями та згідно з Міжнародним стандартом аудиту 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту». Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової інформації, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Аудитор несе відповідальність за формування та висловлення думки стосовно предмету договору.
3.ОПИС ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

3.1. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Аудитор здійснив перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі згідно з вимогами МСЗНВ № 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».
Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що перевірена фінансова інформація не містить суттєвих викривлень. Перевірка включає тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації, оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом.

3.2. АУДИТОРСЬКА ДУМКА ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ СТРАХОВИКА


 • На думку Аудитора, Загальні відомості про страховика розкриті в повному обсязі відповідно до додатку 1 до Порядку складання звітних даних страховиків. Наведена інформація в цілому відповідає даним Статуту Страхової компанії, Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та іншим документам.

 • Аудитор висловлює думку, що Звіт про доходи та витрати страховика складено на основі дійсних облікових даних відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 03.02.2004р. №39 (в редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005р. №4619).

 • Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика не складався за їх відсутністю.

 • Щодо розкриття інформації в Пояснювальній записці до звітних даних страховика Аудитор зазначає наступне: • Розділ 1 «Коротка характеристика страховика та його діяльності» Пояснювальної записки до звітних даних страховика містить інформацію розкриття якої передбачено вимогами Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 03.02.2004р. №39 (в редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005р. №4619).
 • Розділ 2 «Показники діяльності із страхування життя» не заповнювався, так як страхування життя Страховою компанією у звітному періоді не здійснювалось.
 • Розділ 3 «Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя» складено відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 03.02.2004р. №39 (в редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005р. №4619) та містить документально підтверджену інформацію. • Розділ 4 «Показники діяльності з видів обов’язкового страхування, інших, ніж страхування життя» складено відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 03.02.2004р. №39 (в редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005р. №4619) та містить документально підтверджену інформацію.
 • Розділ 5 «Пояснення щодо операцій перестрахування» складено відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 03.02.2004р. №39 (в редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005р. №4619) в розрізі операцій по перестрахуванню з перестраховиками нерезидентами та резидентами. • Розділ 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» містить інформацію про:

а) наявність сплаченого статутного фонду та гарантійного фонду, яка відповідає обліковим даним;

б) перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим запасом платоспроможності, що розраховано на основі достовірних даних та відповідає вимогам ст. 30 Закону України «Про страхування»;

в) створення та розміщення страхових резервів, які на думку Аудитора сформовані відповідно до Закону України «Про страхування» з дотриманням Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів з видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004р. № 3104. Розрахунок резервів незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо. Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування. Також страховою компанією створено резерв заявлених , але не виплачених збитків;

г) розшифровку окремих статей балансу, яка відповідає даним бухгалтерського обліку.


 • Розділ 7 «Пояснення щодо припинення договорів страхування» розкриває інформацію щодо припинення договорів страхування у звітному періоді з зазначенням ініціатора дострокового припинення дії договору страхування та причини дострокового припинення дії договору страхування.


4. АУДИТОРСЬКА ДУМКА ( ВИСНОВОК)

Аудитор вважає, що під час проведення аудиторської перевірки було отримано достатньо свідоцтв для висловлення думки стосовно питання, яке розглянуто в даному звіті.

При формуванні цього висновку Аудитор керувався власним досвідом і отриманими результатами проведеної перевірки.
Цей висновок сформульовано на основі властивих обмежень та обумовлено цими обмеженнями, наведеними в цьому звіті незалежного аудитора з надання впевненості.
На основі проведеної перевірки, ніщо не привернуло уваги, що дало б Аудитору підстави вважати, що інформація, наведена у звітних даних страховика ТДВ СК „ НІКА ” за 2011р., є недостовірною в усіх суттєвих аспектах.
На думку Аудитора, Звітні дані страховика ТДВ СК „ НІКА ” за 2011 рік у складі загальних відомостей про страховика, звіту про доходи та витрати страховика та пояснювальної записки до звітних даних страховика, складені на основі дійсних облікових даних відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 зі змінами та доповненнями.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:Назва аудиторської фірми

ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « АУДИТОРСЬКА ФІРМА « УКРВОСТОКАУДИТ»

Ідентифікаційний код

юридичної особи

19348835

Юридична адреса

Місценаходження юридичної особи

83000, м. Донецьк, вул.. Артема, 74, оф. 214

83017 м.Донецьк бульвар Шевченко,буд 31

5 поверх ; 38 (0622) 97-13-01 ;38 (062) 333-38-83


Номер, дата видачі свідоцтва про внесення

до Реєстру суб’єктів, які можуть

здійснювати Аудиторську діяльність


Свідоцтво № 0025

видане Аудиторською палатою України

26.01.2001 р. термін дії: до 04.11.2015 р.


- Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки

фінансових установ

Свідоцтво серії А № 000464,

видане Державною комісією

з регулювання ринків фінансових

послуг України 13.07.2004 р.,

термін дії: до 23.12.2012 р.Генеральний директор

ТОВ «АФ «Укрвостокаудит»

сертифікат серії А № 000039, виданий рішенням Аудиторської палати України № 61 від 18.12.1997 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати до 31.10.2012 р.


_______________________


Сочинська Г.В.25.04.2012 рокуСхожі:

АУДИТ У Про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика...
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1610 від 30. 03. 2001р тел./факс (044)227-19-00
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
«Кримський страховий альянс» за 2012 рік
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної...
Учасники товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії „Соцком-Страхування
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка