Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю


Скачати 146.65 Kb.
НазваЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Дата08.05.2013
Розмір146.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


_________________________________________________________________________________________________

Аудиторський висновок

(Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

Динеро - Капітал”

за 2012 рік

Дата надання висновку:

27 березня 2013 року

Перевірка проведена:

ТОВ АФ «Фосстіс – Аудит»

Перевірка проводилась

за адресою:


м.Харків, пров. Університетський, 1

Період, який перевірявся:

З 01.01.2012 року по 31.12.2012 року


м . Харків

2013 р.

Аудиторський висновок

(Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ТОВ «Динеро – Капітал»

за 2012 рік


 1. Вступ


Аудиторський висновок складено відповідно до вимог міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».
ІІ. Основні відомості про Товариство
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Динеро-Капітал»
Коротка назва – ТОВ «Динеро-Капітал»
Код ЄДРПОУ – 36226713
Місцезнаходження – 61003, Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, пров. Університетський,1

Фактична адреса співпадає з юридичною.
Дата реєстрації – Статут ТОВ «Динеро – Капітал» зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради народних депутатів розпорядженням від 03.02.2009 року.
Дати внесення змін до установчих документів :

 • 31.03.2009 року – Розпорядження виконкому Харківської міської ради народних депутатів ( № запису 14801050002043333 у зв’язку зі зміною складу учасників та збільшення статутного капіталу;

 • 01.07.2010 року - Розпорядження виконкому Харківської міської ради народних депутатів ( № запису 14801050004043333 у зв’язку зі зміною складу учасників);

 • 16.09.2010 року - Розпорядження виконкому Харківської міської ради народних депутатів ( № запису 14801050006043333 у зв’язку зі зміною складу учасників);

 • 01.04.2011 року - Розпорядження виконкому Харківської міської ради народних депутатів ( № запису 14801050008043333 у зв’язку зі зміною складу учасників);

 • 17.07.2012 року - Розпорядження виконкому Харківської міської ради народних депутатів ( № запису 14801050004043333 у зв’язку зі зміною складу учасників);
 • Основні види діяльності за КВЕД 2010 року:
 • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);
 • 64.91 Фінансовий лізинг:
 • 64.92 Інші види кредитування;
 • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
 • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.


Засновниками Товариства відповідно до установчих документів є:

Фізичні особи :


 • Милейко Наталія Олексіївна – частка в статутному капіталі – 33,33%, що в грошовому еквіваленті складає 20164,65 грн.;
 • Чернікова Тетяна Олександрівна – частка в статутному капіталі – 33,34%, що в грошовому еквіваленті складає 20170,70 грн.;
 • Криуля Тетяна Олексіївна – частка в статутному капіталі – 33,33%, що в грошовому еквіваленті складає 20164,65 грн.;


Статутний капітал ТОВ «Динеро – Капітал» на момент утворення, відповідно до Установчих документів, складав 60500,00 (шістдесят тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок .
Учасниками Товариствана дату проведення перевірки є:
Юридичні особи:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія Партнер” – частка в статутному капіталі – 30,940%, що в гривневому еквіваленті становить 2 784 600 (два мільйони сімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот) гривень 00 копійок;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Форвард”, як керуючий активами закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Вікторія» – частка в статутному капіталі – 17,53%, що в гривневому еквіваленті становить 1 577 700 (один мільйон п’ятсот сімдесят сім тисяч сімсот) гривень 00 копійок;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Форвард”, як керуючий активами закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Аурум» – частка в статутному капіталі – 0,945%, що в гривневому еквіваленті становить 85 050 (вісімдесят п’ять тисяч п’ятдесят) гривень 00 копійок;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Форвард”, як керуючий активами закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Криптон»– частка в статутному капіталі – 0,91%, що в гривневому еквіваленті становить 81 900 (вісімдесят одна тисяча дев’ятсот) гривень 00 копійок;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Адвантаж» - частка в статутному капіталі – 49,675%, що в гривневому еквіваленті становить 4 470 750 (чотири мільйони чотириста сімдесят тисяч сімсот п’ятдесят) гривень 00 копійок


Заявлений та сплачений статутний капітал на дату проведення перевірки становить 9 000 000 ,00 гривень,
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, поточні рахунки в банківських установах.
Для здійснення професійної діяльності ТОВ «Динеро - Капітал» отримано:

Свідоцтво

про реєстрацію фінансової установи ФК №252,

Дата включення до реєстру 26 березня 2010 р.

реєстраційний номер (номер запису в реєстрі) №283

Додаток до Свідоцтва

про реєстрацію фінансової установи з переліком

видів фінансових послуг, які має право надавати

фінансова компанія без отримання ліцензій та/або дозволів

відповідно до законодавства, а саме


  • факторинг;

  • фінансовий лізинг;

  • надання поручительств;

  • надання гарантій;

  • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

  • надання позик.ІІІ. Опис аудиторської перевірки
Аудиторська перевірка фінансової звітності за 2012 рік розпочата на підставі Замовлення № 2 від 09 лютого 2013 р. до Договору № 6 від 29 лютого 2012 року і закінчена 27.03.2013 р.
Аудитором проведено аудиторську перевірку повного комплекту фінансової звітності ТОВ «Динеро-Капітал», що додається, яка включає загальну інформацію про діяльність Товариства: баланс станом на 31.12.2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за 2012 рік, примітки до фінансової звітності.

Метою перевірки є висловлення професійного незалежного судження про фінансові звіти виходячи з оцінки висновків на основі отриманих аудиторських доказів.

Перевірку проведено у відповідності з вимогами українського законодавства та нормами, які регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського обліку: Закону України „ Про аудиторську діяльність „ від 22.04.1993р № 3125 – ХІІ із змінами та доповненнями; Закону України „ Про господарські товариства” № 1576 – ХІІ від 19.09.1991р.; Закону України „ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні „ № 996 – ХІІ від 16.07.1999р. із змінами та доповненнями; Порядку подання фінансової звітності , затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. № 419; Положеннями ( стандартами) бухгалтерського обліку №1 „Загальні відомості до фінансового звіту”, № 2 „Баланс”, № 3 „ Звіт про фінансові результати”, №4 „ Звіт про рух грошових коштів”, № 5 „ Звіт про власний капітал”; Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”,

При складанні висновку аудитори керувались вимогами Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (МСА), зокрема МСА 700,701,705, 706, 720.

Концептуальні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві наведені в наказі керівника ТОВ «Динеро - Капітал» «Про облікову політику на 2012 рік» відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № 996-XIV та були незмінними протягом періоду, що перевірявся.
Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та сплачує до бюджету усі, передбачені законодавством, податки, збори та обов`язкові платежі.

IV. Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

За період аудиту відповідальними за фінансово - господарську діяльність і фінансову звітність є:

 • з правом першого підпису

 • директор Косік Лариса Петрівна

 • з правом другого підпису – не визначено.V. Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту.

Аудит проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з дотриманням вимог відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості , що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Враховуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб‘єктом господарювання фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб‘єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення незалежної думки.

VІ. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Станом на 31.12.2012 року на балансі товариства обліковується нежитлове приміщення первісною вартістю 890 000,00 грн.

Згідно рішення загальних зборів придбане нерухоме майно віднесено товариством до групи вибуття (рах. бухгалтерського обліку 28.6 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу) та включене до складу оборотних активів за первісною вартістю (рядок 140 Балансу).

Аудитори вважають, що частина приміщення, що використовується товариством для ведення господарської діяльності, повинна бути включена до рядку 031 Балансу з відповідним відображенням нарахованого зносу за весь період використання (10 місяців) .
VІІ. Умовно-позитивний висновок
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ТОВ «Динеро - Капітал» станом на 31 грудня 2012 року та фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до вимог національних стандартів фінансової звітності.
VІІІ. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині четвертій ст. 144 Цивільного кодексу України (стосовно товариств з обмеженою відповідальністю):

В ході проведення аудиторської перевірки розрахована вартість чистих активів ТОВ «Динеро-Капітал», яка дорівнює різниці між активами та зобов’язаннями підприємства.Назва

№ рядка балансу

Сума тис. грн.

На

31.12.2011р.


На

31.12.2012р.


Активи всього

280

151 354

220 821

Зобов’язання всього

620

137 473

191 601

Розрахункова вартість чистих активів


13 881

29 220


Розрахункова вартість чистих активів становить:

станом на 31.12.201 року - 13 881 тис. грн.

станом на 31.12.2012 року - 29 220 тис. грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом станом на 31.12.2012 року становить 20 220 тис. грн.

ІХ. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2012 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства.
В звітному періоді відбулися дії в діяльності ТОВ «Динеро - Капітал», які можуть вплинути на фінансово - господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості активів товариства , а саме: внесення змін до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Динеро-Капітал», перерозподіл часток в статутному капіталі товариства.
Х. Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “ФОССТІС-АУДИТ”,

Код ЄДРПОУ 23747776
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - серія АОО №505917 від 16.08.1995р., видане Виконавчим комітетом Харківської міської Ради
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3794, видане Аудиторською палатою України 13.04.2006р., термін дії подовжено до «31» березня 2016 року.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку

цінних паперів серія АБ №001440, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13.04.2006 року. Реєстраційний номер Свідоцтва – 1539. Термін дії Свідоцтва подовжено до 31.03.2016року.
Директор Етінзон О.П.
Сертифікат аудитора №002420 серія А, виданий Аудиторською палатою України за Рішенням № 32 від 29 червня 1995 року.

Дію Сертифікату аудитора продовжено до 29 червня 2014 року за Рішенням АПУ від 21 травня 2009 року № 202/2

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг 22.10.2009 року серії «А»№ 001643. Термін дії Свідоцтва – з 22.10.2009 року по 29.06.2014 року.
Місцезнаходження юридичної особи: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 7
Тел. /факс: (057) 763-10-93

м. Харків 27 березня 2013 р.

Аналіз показників фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

Динеро-Капітал”з/п

Показники

Формула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства

Орієнтов. позитив. значення показ-ка

Коефіцієнт

2011 рік

Коефіцієнт

2012 рік

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ф.1(стр.220+стр.230+стр.240):ф.1 стр.620

0,25-0,5

0,17

0,14

2

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

ф.1 стр.260 : стр. 620

1,0-2,0

1,07

1,13

3

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності)

ф.1 стр. 380 : стр. 640

0,25-0,5

0,09

0,10

4

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)

Ф1 ( стр.430 + стр. 480+стр. 620+ стр. 630) : ф1стр.380

0,5-1,0

9,9

9,5

5

Коефіцієнт рентабельності активів


ф.2 ряд.220 : ф.1((ряд.280 гр.3 + ряд.280 гр.4):2)

> 0

> 0

> 0

6

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом


ф.1 ряд.380 : (ряд.430 + ряд.480 + ряд.620)

> 0,2

0,1

0,1
 • в коефіцієнті абсолютної ліквідності сталися зміни. Так, наприкінці поточного року проти його початку становище з абсолютною ліквідністю трохи погіршало. Фактичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідно­сті 0,14 усе ще залишається нижчим за норму (0,2—0,35). Даний показник є більш суворим порівняно з поточною ліквідністю. Він вказує на швидку платоспроможність організації і говорить, наскільки скоро її ліквідні кошти можуть покрити короткострокову заборгованість

- коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) станом на 31.12.2012 року становить 1,13. Нормативний коефіцієнт покриття, розрахований за даними під­приємства, збільшився за ра­хунок збільшення дебіторської заборгованості та матеріальних за­пасів у межах необхідної потреби. Показник дорівнює оптимального рівня (1,0-2,0)

 • коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) становить 0,1 при оптимальному значенні показника 0,25-0,5. Що свідчить про те, що доля власних коштів підприємства складає 10 % в загальній сумі коштів, авансованих у діяльність підприємства;

 • коефіцієнт фінансування є значно вищим його оптимального значення 0,5-1 і станом на 31.12.2012 р. складає 9,5. Що вказує на залежність підприємства від зовнішніх інвесторів та кредиторів;

- коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом нижче його нормативного значення, це свідчить про те, що товариству недостатньо власного капіталу для покриття своїх зобов’язань.

Значення показників, які характеризують фінансове становище ТОВ «ДІНЕРО- КАПІТАЛ» станом на 31.12.2012 року свідчить про те, що товариство відчуває труднощі при погашенні поточних зобов’язань. Звідси випливає, що фінансистам необхідно аналізувати грошовий потік організації.
Директор ТОВ АФ «Фосстіс-Аудит» Етінзон О.П.
Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи»...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Звіт незалежного аудитора
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» станом на 31 грудня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка