Учасникам, керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДОФІНАНС», Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг


Скачати 36.95 Kb.
НазваУчасникам, керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДОФІНАНС», Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата15.05.2013
Розмір36.95 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Україна, 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання, 15, офіс 611, тел./факс: +38 (044) 592-73-94; 550-42-02

E-mail: info@credo-audit.com.ua /www. credo-audit.com.ua

код ЄДРПОУ: 36632530, рр. 260077893 в АТ «Ерсте Банк», МФО: 380009

ww. com.ua


СВІДОЦТВО СУБ′ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ № 4323 ЗА РІШЕННЯМ АПУ №208/3 від 26 листопада 2009р.

Висновок незалежного аудитора

щодо ФІНАНСОВої ЗВІТНоСТі

Товариства з обмеженою відповідальністю

«КРЕДОФІНАНС»
станом на 31 грудня 2012 року

Адресовано: Учасникам, керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДОФІНАНС»,

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ТОВ «Аудиторська компанія «КРЕДО-АУДИТ» проведено незалежну аудиторську перевірку установчих та первинних документів, бухгалтерського обліку Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДОФІНАНС» (надалі – Товариство) та фінансової звітності у складі Балансу станом на 31.12.2012р. (Форма №1), Звіту про фінансові результати за 2012 рік (Форма №2), Звіту про рух грошових коштів (Форма №3), Звіту про власний капітал (Форма №4), Приміток до річної фінансової звітності (Фома №5) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне складання фінансової звітності Товариства у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства, та за розробку, впровадження та забезпечення внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо повноти, достовірності та відповідності фінансової звітності Товариства за 2012 рік, станом на 31 грудня 2012 року, Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та вимогам чинного законодавства України, на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації щодо показників діяльності у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної професійної думки стосовно повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року.

Висловлення думки аудитора щодо фінансової звітності

На нашу думку, фінансові звіти ТОВ «КРЕДОФІНАНС» у складі Балансу станом на 31.12.2012р. (Форма №1), Звіту про фінансові результати за 2012 рік (Форма №2), Звіту про рух грошових коштів (Форма №3), Звіту про власний капітал (Форма №4), Приміток до річної фінансової звітності (Фома №5) справедливо та достовірно розкривають фінансову інформацію та відображають фінансовий стан Товариства, згідно з визначеною (застосовуваною) концептуальною основою фінансової звітності (відповідні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку), затверджені наказами Міністерства Фінансів України, та відповідають вимогам законодавства України.
Директор _________________________ Кислов С.О.

(сертифікат аудитора серія А № 004439, виданий рішенням Аудиторської палати України № 97 від 26.12.2000 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 208/2 від 26.11.2009 року до 26.12.2014 року; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №001192, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 11.04.2006 року; продовжений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 231 від 04.03.2010 року до 26.12.2014 року)

Дата аудиторського висновку: 11 березня 2013 року

Адреса аудитора: м. Київ, пр. Возз’єднання, буд. 15, оф. 611

тел./факс: (044) 592-73-94, (044) 550-42-02

Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
АДРЕСАТ
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
2 Основні відомості про емітента
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Н ЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР
Аудиторський звіт призначається для керівництва Повного товариства «Ломбард, Нікітін, Естріна», фінансовий звіт якого перевіряється...
Аудиторська фірма "Капітал-Експерт " свідоцтво про внесення в реєстр...
Аудиторський звіт призначається для власників та керівництва Повного товариства «МК Ломбард Шпенюк, Шелаєва», фінансовий звіт якого...
Аудиторська фірма "Капітал-Експерт " свідоцтво про внесення в реєстр...
Аудиторський звіт призначається для власників та керівництва Повного товариства «Хрустальов та Атарінова ломбард», фінансовий звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ
Адресат: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ» ОПАЦЬКА Я. В. І КОМПАНІЯ». Можливий користувач Національна комісія, що здійснює державне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка