Розвиток навички читання молодших школярів Методичний посібник


НазваРозвиток навички читання молодших школярів Методичний посібник
Сторінка2/5
Дата09.04.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   2   3   4   5

Вправи для поглиблення слухового і зорового сприйняття або зіркості і уважності


 1. Прочитайте текст, роз′єднуючи слова.


Цікаво,деживутьжайворонковіпісні?

Жайворонковапісняживеувесняномустепу,

назеленомуроздоллі,йжайворонокніколинерозлучаєтьсязнею.

Колиспитьуночібілясіроїгрудкиземлі,

тойпісняспитьразомізним.


 1. Поєднайте частини прислів′я так, щоб вони набули змісту.

У книзі шукай не букви, а дзеркало життя.

Книжка - коли її читають.

Книжка - не пряник, а думки.

Книжка - корисна, дітей до себе манить.


 1. «Хто перший прочитає?»

Зміст вправи полягає в тому, що вчитель на короткий час (2-3 с) показує учням картку зі словом, а вони повинні постаратися прочитати його.


 1. «Розвідка»

На дошці записані складні або незрозумілі слова. Після опрацювання цих слів учні шукають їх у тексті.


 1. Вибіркове читання.

За завданням учителя учні, використовуючи швидке читання та зорову пам’ять, знаходять певні частини тексту та зачитують їх.

Знайти та прочитати:

- слово - найдовше, найкоротше, двоскладове, трискладове...;

- розповідні, питальні, окличні речення;

- речення, що складаються з одного, двох, трьох слів;

- діалог, пестливі, згрубілі слова;

- слова, що рідко використовуються у нашому мовленні;

- складні слова;

- речення, що потрібно читати голосно, тихо, сумно, весело, піднесено;

- характеристику дійових осіб;

- опис, пейзажі.


 1. Читання із зупинками.

Діти читають даний текст. За умовним сигналом учителя зупиняються, піднімають очі від тексту. За другим сигналом знаходять місце, де закінчили роботу, продовжують.


 1. Гра «Впіймайте звук»

Учитель читає певне речення або частину тексту, даючи завдання: плескати в долоні, якщо в слові буде певний звук (перед початком гри вчитель називає цей звук).


 1. Прочитайте речення і підкресліть спочатку слова, що позначають предмети, дії, ознаки; слова зі збігом приголосних та голосних: ПГ, ППГ, ПППГ.


9. Зорові диктанти

Добираємо речення або невеличкі тексти з шести речень. Кожне наступне речення на 1-2 букви більше від попереднього. Обсяг речень (тексту) збільшуємо поступово, а час експозиції (показу) обмежуємо.

Речення записуються на дошці, відкриваються на певний час по одному. Учні дуже уважно і швидко мовчки читають речення, повторюють його про себе, а потім записують.

Потрібно провести 10-18 таких вправ. Тексти зорових диктантів додаються. (Додаток 4).


 1. Слухові диктанти

Методика добору речень для слухових текстів така, як і для зорових. Речення диктується один раз. Учні уважно слухають його, повторюють про себе і записують.


 1. Прочитай слова (час 8-10 с), запиши у зошит ті, які запам’ятав.

Піднебіння, торік, позирати, чкурнув, зайвий, наввипередки, пошарпаний, кваліфікація, орудує, сміття.


Вправи для підняття темпу читання слабших учнів


 1. Багаторазове читання скоромовкою, парами, у два голоси, з простукуванням, з однієї книжки трьох рядків з переходом до читання 5 - 10 рядків невідомого тексту. З розвитком навички швидкого читання вправа ускладнюється. Читання в парі замінюється індивідуальним багаторазовим читанням трьох рядків з простукуванням і дальшим переходом до читання половини сторінки тексту.
 1. Читання скоромовкою.

Певну частину тексту учні читають скоромовкою (дуже швидко), але добре запам′ятовуючи та відтворюючи зміст прочитаного.


 1. Читання хором.

Учні намагаються читати з певною швидкістю, щоб не відстати від товаришів. Учні, які володіють кращою технікою читання, мають можливість звернути більше уваги на виразність свого читання.


 1. Читання в парі.

Один учень читає, інший слухає, аналізує якість читання товариша, допущені помилки.


 1. Читання «Вовк та Заєць».

Читають два учні. Перший прочитує речення з певною швидкістю, інший читає теж саме речення, «доганяючи» за швидкістю першого.
6. Читання «Причеп»

Робота в парах. Перший рядок вірша читають учні першої парти, другий рядок – першої і другої парти, третій рядок – першої, другої і третьої парти.
7. Читання «Драбинка». Учні читають парами по рядах. Спочатку вгору, а потім повертаються назад.

Стимулюючі вправи для розвитку

навички швидкого читання


 1. Багаторазові стимулюючі самозаміри швидкості читання вголос і мовчки. Одержані показники учні записують у спеціальні зошити.
 1. Читання «Диктор»

Учитель або учень, який має добрі навички читання, читає текст вголос. А учні пошепки читають разом із ним, копіюючи темп і правильність читання.


 1. Читання «Хвилею»

Читають завдання за заданою вчителем схемою: повільно, швидко, дуже швидко і навпаки.


 1. Зразкове читання

Такий вид роботи використовується, коли діти мають добрі навички читання даного тексту. Виховується бажання продемонструвати зразкове читання.


 1. Читання «Біг по доріжці»

Діти читають склади, слова з різним темпом та силою голосу:

- повільно й тихо;

- швидко й тихо;

- швидко й голосно;

- повільно й голосно.
6. Читання «Засічка - кидок»

При слові кидок діти починають читати для фіксування часу; коли пролунає засічка - школярі зупиняються, помічаючи олівцем останнє прочитане слово. Відводять погляд. Відпочинок 10-12 секунд. Вправа повторюється тричі.
7. Читання «Старт!»

Школярі читають різні тексти у звичному для себе темпі. При слові «Старт!» вмикається метроном найвищої швидкості. Діти квапляться дочитати. Після вимикання метронома переказують опановане.
8. Читання «Луна»

Учитель читає голосно, а учні те ж саме читають тихіше. Потім перша пара учнів читає голосно, друга пара трохи тихіше, третя пара ще тихіше і т. д.
9. Читання «М’ячик»

Вчитель викликає учня читати текст (уривок, абзац, речення). Учень читає і далі передає «м’ячик» кому бажає. «М’ячик» крокує класом, залучає до читання всіх учнів.
10. Читання «Самокат»

Довільне читання.

Вчитель викликає учня, який обирає з яким інтервалом він буде «їхати на самокаті» через один, два, три рядки.

Учень. «Я буду їхати через два рядки».

Читає, пропускаючи два рядки, весь клас повинен встигати читати за ним. Коли учень втомиться, він називає прізвище наступного володаря «самоката».
11. Читання «Акула»

Вчитель навмисне не дочитує слова в реченні, їх ніби проковтнула «акула». Учні відшукують і читають речення правильно.
12. Читання «Бджілка»

Учні читають – гудуть, як бджоли. Можливі різні варіанти: колективно, в парах, по рядах.
13. Читання «Зайчик»

Учень читає текст «перестрибуючи» через одне слово. Клас слідкує. «Мисливець» (хтось із учнів) називає пропущені слова.
14. Читання «Пейджер»

Учень називає лише перші склади слів у якомусь реченні. Всі відшукують шифроване повідомлення і читають правильно.

Вправи для вироблення уваги до слова


 1. Вправа «Доберіть слово»

Пропонуємо учням дібрати до слів-предметів по 2-3-4 слова-ознаки або дії.
весна - рання, затяжна, стрімка;

книга - цікава, товста, старовинна, художня;

ялинка - струнка, зелена, гарна.


 1. Створіть нове слово:

- прочитайте слова односкладові, двоскладові, з наголосом на І або ІІ складі; поясніть багатозначність або значення наведених слів:

бак, рак, мак, лак, так, гак;

дуб, чуб, куб, зуб;

лити, шити, пити, жити, бити;

чайка, майка, гайка, байка;

- замініть букву, що позначає голосний звук:

бак, бік, бук, бик, бек;

лук, лик, лак;

- прочитайте слова, що різняться різними складами:

обберуть - обдеруть; влетить - злетить; поповз - заповз.


 1. Знайдіть зайве слово серед поданих:

а) прасувати, рубати, шити, читати, кувати;

б) велосипед, мотоцикл, потяг, трамвай, автобус.


 1. Складіть слова.

ми ре

доб ле

теп сиве

лас ле

пес каве

кра не

ніж тливе

 1. З кожного слова - по одному звуку, щоб вийшло нове слово.

Вчитель називає слова. Учні повинні скласти з них слово таким чином: взяти з першого слова перший звук і позначити його буквою, а з другого - другий, з третього - третій і т.д.

Зір, ліс, бір, марка, рамка (зірка);

Мало, дим, сир (мир);

Пара, перо, він, мама, канал (пенал);

Звір, лось, шишка, лини, корито (зошит).


 1. «Чи є такий предмет?»

Попросіть дитину прочитати слова і сказати, чи існують ті предмети або явища, які вони позначають.
Варіанти карток:

 1. Кущ, баж, мед, він, фап, лук, цюн, ніч, гач, сад, жіб, таз, чуб, пек, шар, зиг, яма, хор, різ.

 2. Буря, гафо, нота, діту, жатю, птах, зіду, осел, ірек, вухо, кюса, цирк, хрес.

 3. Актор, вимус, бочка, жнифя, голос, парта, ізюмт, хітко, земля, церпа, сосна, диван, чвари, труби, осаті.

 4. Родина, вулира, ремінь, цукода, береше, палиця, чітасу, музика, дірєня, кисіль, жибань.

 5. Загадка, читабон, фільток, кімната, руфлон, веселуп, учитель, голобіш, метелик, бджуза, іграшка, дівчиря.
 1. «Прочитай загадку»

 1. Невогонь, аобпікає.

 2. Хтонейде, тойнапуптисне.

 3. Якоюкосоюнеможнакосити?

 4. Безрук, безніг, аворотавідчиняє.

 5. Язиканемає, абагатоцікавогорозповідає.

 6. Довгівуха, куцийхвіст, невеликийсамназріст.

8. «Додай склад»

Вчитель показує дітям перший склад, а вони додають наступні. Перемагає той, хто першим скаже слово.

9. Швидко прочитай слова і назви ті, які відрізняються від інших однією чи двома буквами.

Мак ріка

мак ріка

мак ріка

мак ріпа

так ріка

мак ріка

10. Відшукайте закінчення прислів’я чи приказки і прочитайте її.
Квітам потрібне сонце, ніж у неволі в золотій клітці.

Воля пташці дорожча, то в ліс не йти.

Краще на волі на вітці від золотої клітки.

Боятися вовка, а народам мир.
11. Вчитель пропонує на картках тексти із пронумерованими реченнями з недописаними:

а) закінченнями в словах;

б) словами;

в) частинами прислів′я.
Зразки карток.

А) 1. Світить сонц… . 2. В синь… небі співає жайворонок. 3. Чується весел…, дівоч… пісня. 4. У дитячому садк… граються, сміються діт… .

(На звороті: 1. –е; 2. –ому; 3. –а, -а; 4. –у, -и)
б) 1. Хто багато говорить, той мало … . 2. Вмієш сказати, умій і … . 3. На словах медок, а на серці … . 4. Де багато пташок, там нема … . 5. Лихо конем не … .

(На звороті: 1. Робить; 2. Змовчати; 3. Льодок; 4. Комашок; 5. Об′їхати.)
в) 1. Навколо – де не глянь! –

стоїть весна така,

що навіть зацвіла мітла у … .

(На звороті: сніговика)

2. Вмиває кішка кошенят.

Вмиває кізка … .

Сестричка меншу з милом

Щоранку мама … .

(На звороті: козенят, миє).
12. Прочитай дані слова. Вибери з них пари антонімів.

Хворий, літній, кривий, зустріч, здоровий, молодий, спокій, талант, тривога, підвищення, бездарність, гасити, розставлений, гучний, запалювати, рівний, тихий.

13. Прочитай слова, погрупуй синоніми.
Гніватись, вудити, невдовзі, вартувати, звичайно, неодмінно, чатувати, обовязково, дошкуляти, сердитися, ловити, скоро, звісно, заважати.
14. Гра «Бюро знахідок»

Учитель вводить дітей в ігровий сюжет: «Діти, давайте попрацюємо у бюро знахідок. У даних віршиках загубилися слова. Прочитайте вірші та доповніть загубленими словами».
Батько донечці і сину

Дав чотири апель…

І порадив: – Не сваріться,

Ними чесно … (поділіться).

То по скільки

Доньці й … (сину)

Перепало … (апельсинів).
Запитала буква «н»:

«Чим закінчується день?»

Я подумав, ясна річ,

І про вечір, і про ніч.

Та сказала буква «н»

Ввічливо і м’яко

Що закінчується день

Ще і … (м’яким знаком).

Вправи на формування мовчазного читання
1. Вправа на чергування читання вголос, упівголоса, пошепки; читання з беззвучним рухом губ, з непомітним рухом губ, з внутрішнім проголошенням слів.
2. «Буксир»

Для виконання цієї вправи клас розбивається на пари. Ведучий сидить справа. Він швидко веде ручкою над рядком. Читець веде ручкою під рядком. Багаторазово з прискоренням читається три рядки. Потім у набраному темпі продовжується читання ще 5 – 10 рядків невідомого тексту. Після цього ведучий і читець міняються місцями. Надалі вправа виконується самостійно, а уривок збільшується до половини сторінки. Дітей потрібно попередити, що при читанні не можна рухати губами, проговорювати про себе закінчення слів, бо це знижує темп читання.
3. «Віконце»

З картону вирізається «віконце» розміром 14х7 см. Читаючи текст, це «віконце» накладається на сторінку книги так, щоб верхній зріз «віконце» збігався з початком абзацу. Цю частину тексту, яка відкривається у «віконці», треба прочитати мовчки з найбільшою швидкістю. Потім переказуємо текст.
4. «Губи»

Щільно стиснути губи, притулити до них палець лівої руки так, щоб губи під час читання не могли рухатись. Розпочинаємо мовчазне читання.
5. «Ніч і день»

Діти мовчки читають текст, слідкуючи не пальчиком, а очима. На команду учителя «день» – читають, а «ніч» – заплющують очі. Потім відшукують те місце, де закінчили читати на команду «день».
Вправи на розвиток швидкості сприймання
1. Прочитати швидко слова. Сказати, яке з прочитаних слів зустрічалося двічі.

ліс книжка ягода щиглик

звір фарби ялина шпак

жук альбом суниця синиця

кущ зошит малина сорока

лис книжка полуниця ворона

ліс книжка полуниця ворона

мох ранець виноград шпак

їжак пензлик вишня горобець

джміль зошит малина журавель
2. Читання слів на хмаринках.

Кожна картка (хмарка) має по слову (з обох сторін по складу). Вчитель швидко показує дві сторони «хмарки» - діти мають упіймати слово.
3. Вставте в слова пропущені букви і прочитайте.

Кн...га, р...з...м, зн...ння, н...к..., м...сл...нн... .
4. Виберіть одне слово, яким потрібно правильно закінчити речення, прочитайте його.

У чобітка є ... (шнурок, пряжка, підошва, ремінці, гудзик).

Вода завжди ... (прозора, холодна, рідка, біла, добра).

У дерева завжди є ... (листя, квіти, плоди, коріння, тінь).
5. «Блискавка»

Вчитель миттєво показує записані на карточках слова.

Учні повинні їх відтворити.

1   2   3   4   5

Схожі:

Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів Частина 1 Рівні навчання 1-13
Марусяк В. М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини
Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів Частина 1 Рівні навчання 14-28
Марусяк В. М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини
Методика навчання Миколаїв, 2005 УДК 811. 161. 1 (075. 2) 372. 41 ББК 81. 411. 2-920 74. 102. 12
Марусяк В. М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини
W 1 РОЗВИТОК ЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ W 2
...
О. Г. Рібцун «Талановиті пальчики». Вид. «Літера ЛТД», Київ, 2009
Л. В. Мельнікова «Розвиток творчих здібностей молодших школярів»: Навч посібник – Київ, 2009
Від цілей установки вибраного виду читання (вголос або про себе, повне або вибіркове)
Психолого-педагогічні аспекти формування навички швидкого читання молодших школярів
ПОСВЯТА У БАРВІНЧАТА молодших школярів
Увага! Лінійка, присвячена посвяті у барвінчата молодших школярів, оголошується відкритою
Управління освіти Миколаївської міської ради Науково-методичний центр
Методичний посібник містить теоретичні поняття, які розкривають особливості обдарованої дитини, демонструє методи виховання та розвитку...
«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів...

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ «В’ЄТЬСЯ, НАЧЕ СТРІЧКА, НЕСПОКІЙНА РІЧКА»
Мета: на зразках художніх творів поглиблювати уявлення дітей про природу рідного краю. Розвивати мовлення учнів, працювати над збагаченням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка