Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів Частина 1 Рівні навчання 1-13


Скачати 212.6 Kb.
НазваВдосконалення технічної сторони читання молодших школярів Частина 1 Рівні навчання 1-13
Дата16.07.2013
Розмір212.6 Kb.
ТипДокументи


Марусяк В.М.


СУПУТНИК БУКВАРЯ

Вдосконалення
технічної сторони читання
молодших школярів


Частина 1

Рівні навчання 1-13

Миколаїв, 2005
УДК 811.161.1 (075.2) 372.41

ББК 81.411.2-920 74.102.12

М 29
Марусяк В.М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини.
Частина 1.– Миколаїв: ПП Шлехар Т.І., 2005.-64 с.
Валерій Михайлович Марусяк

М 29

СУПУТНИК БУКВАРЯ
Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів
Частина 2

Рівні навчання 1-13.

Рецензенти: Біляєва О.В., зав. кафедрою дошкільної
та початкової освіти МОІППО;

Степанець Н.М., зав. відділу дошкільної
та початкової освіти МОІППО.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

©Марусяк В.М., 2004-2005


1-й рівень навчання
м м м

О––––––––––––––О––––––––––––––О

а а а

О––––––––––––––О––––––––––––––О
ма ма ма

О––––––О–––––––О
т т т

О––––––––––––––О––––––––––––––О

а а а

О––––––––––––––О––––––––––––––О
та та та

О––––––О–––––––О
в в в

О––––––––––––––О––––––––––––––О

а а а

О––––––––––––––О––––––––––––––О
ва ва ва

О––––––О–––––––О


та ва ма

О–––––––О–––––––О
к к к

О–––––––––––––––О–––––––––––––––О

а а а

О–––––––––––––––О–––––––––––––––О

ка ка ка

О–––––––О–––––––О

л л л

О–––––––––––––––О–––––––––––––––О

а а а

О–––––––––––––––О–––––––––––––––О

ла ла ла

О–––––––О–––––––О

б б б

О–––––––––––––––О–––––––––––––––О

а а а

О–––––––––––––––О–––––––––––––––О

ба ба ба

О–––––––О–––––––О


ка ла ба

О–––––О–––––О
с с с

О–––––––––––––––О–––––––––––––––О

а а а

О–––––––––––––––О–––––––––––––––О

са са са

О––––––О–––––––О

н н н

О–––––––––––––––О–––––––––––––––О

а а а

О–––––––––––––––О–––––––––––––––О

на на на

О–––––––О–––––––О

д д д

О–––––––––––––––О–––––––––––––––О

а а а

О–––––––––––––––О–––––––––––––––О

да да да

О––––––О––––––––О

са на да та ва ма

п п п
па па па

р р р
ра ра ра

г г г
га га га

п р г
па ра га

па ра га ла ба ка

м м м
о о о
мо мо мо

т т т
о о о
то то то

в в в
о о о
во во во


ро го то во мо
ко ло бо со
но до по
то во
бо

ра га та ва ма
ка ла ба са
на да па
та ва
ба

2-й рівень навчання
ро-т к-ро-к

го-л го-ро-д
ло-б го-ло-с

во-в-к во-ло-с во-ро-н
со-во-к со-н со-м

по-ло-н по-ло-т-но
г-но-м б-ло-к-но-т

то-р-т ло-то с-то-в-п
бо-к-с бо-ло-то ро-бо-т

мо-ло-то-к мо-то-к
ка-ва со-ро-ка го-л-ка

ма-ма ко-ма-р со-ло-ма

ро го ло во со по
ро ро ро

ро-т к-ро-к
го го го

го-л го-ро-д
ло ло ло

ло-б го-ло-с
во во во

во-в-к во-ло-с во-ро-н
со со со

со-н со-м со-во-к
по по по

по-ло-н по-ло-т-но


то бо но мо ко до
то то то

то-р-т с-то-в-п ло-то
бо бо бо

бо-к-с бо-ло-то ро-бо-т
но но но

г-но-м б-ло-к-но-т
мо мо мо

мо-то-к мо-ло-то-к
ко ко ко

ко-м-по-т о-ко
до до до

до-б-ро до-ло-то


ва са да ка на ма

ва ва ва

со-ва ва-го-н ко-ро-ва
са са са

са-ло ко-са са-мо-ва-р
да да да

во-да бо-ро-да ко-ло-да
ка ка ка

ка-ва со-ро-ка го-л-ка
на на на

на-со-с во-ро-на ко-ро-на
ма ма ма

ма-ма ко-ма-р со-ло-ма

та ра па га ба ла

та та та

та-то ва-та во-ро-та
ра ра ра

ра-к но-ра го-ра
па па па

па-н па-со-к ло-па-та
га га га

га-к но-га до-ро-га
ба ба ба

ба-на-н со-ба-ка ба-ра-ба-н
ла ла ла

с-мо-ла ла-па са-ла-т
3-й рівень навчання


ко во по ро ло то
ко ко ко

ко-ро-б-ка ко-ло-бо-к д-ра-ко-н

ко-в-ба-са ба-л-ко-н

во во во

во-да с-та-во-к во-до-с-па-д

с-ло-во с-ко-во-ро-да

по по по

п-ра-по-р по-то-п ко-м-по-т

по-го-да по-ма-да
ро ро ро

во-ро-г ро-га-т-ка со-ро-ка

д-ро-ва п-ро-б-ка

ло ло ло

го-ло-ва ма-с-ло го-р-ло

ло-па-т-ка с-ло-н

то то то

то-р-ба ба-то-н та-то

то-р-т т-ра-к-то-р
мо до но бо го со
мо мо мо

мо-ва мо-р-к-ва

мо-р-да са-мо-ка-т

до до до

са-до-к до-ро-га

до-б-ро во-до-с-па-д

но но но

но-га ра-но-к но-ра

г-но-м к-но-п-ка
бо бо бо

бо-ло-то бо-м-ба бо-ро-да ко-ло-бо-к бо-к-с

го го го

го-ло-ва го-р-б по-го-да

го-р-ло ва-го-н го-л-ка

со со со

со-ро-ка со-с-ка но-со-к

ко-ло-со-к со-ло-м-ка
ба га са та ка ва
ба ба ба

ба-ра-н ба-л-ко-н ба-н-ка

ба-то-н бо-м-ба

га га га

но-га до-ро-га

ро-га-т-ка га-р-ма-та

са са са

са-до-к ко-в-ба-са ро-са

са-мо-ка-т о-са
та та та

та-но-к ка-р-та па-с-та

та-ло-н та-н-к

ка ка ка

ла-п-ка со-ба-ка ма-с-ка

к-ра-п-ка ка-ба-к

ва ва ва

ва-го-н го-ло-ва т-ра-ва

к-ва-с ко-ро-ва
па ра ла ма да на
па па па

ла-м-па во-до-с-па-д па-с-т-ка

ло-па-т-ка ма-в-па

ра ра ра

б-ра-т ко-в-д-ра д-ра-ко-н

т-ра-ва т-ра-к-то-р

ла ла ла

ла-в-ка ла-па

п-ла-к-са па-ро-п-ла-в
ма ма ма

ма-ма по-ма-да со-ло-ма

ма-с-ка ма-т-ро-с

да да да

во-да мо-р-да по-го-да

бо-ро-да со-л-да-т

на на на

ка-на-т ба-на-н со-с-на

па-на-м-ка ка-на-ва

4-й рівень навчання
м м м

е е е

ме ме ме
т т т

е е е

те те те
в в в

е е е

ве ве ве

пе ке

ме те ве

де не

ре ге ле

бе се


ре бе се не ге ле

ре ре ре

к-ре-м мо-ре о-ре-л
бе бе бе

а-бе-т-ка бе-ре-г бо-бе-р
се се се

се-ло се-р-п се-с-т-ра
не не не

не-бо мо-не-та не-г-р
ге ге ге

ге-не-ра-л а-н-ге-л
ле ле ле

ле-в ле-ле-ка ко-ле-со
те ве пе ме де ке

те те те

те-р-мо-с ка-те-р а-п-те-ка
ве ве ве

ве-с-ло ве-с-на с-ве-т-р
пе пе пе

пе-с пе-ре-мо-га с-пе-ка
ме ме ме

ме-д с-ме-та-на на-ме-т
де де де

де-се-р-т о-де-ко-ло-н де-ре-во
ке ке ке

ке-к-с ра-ке-та

5-й рівень навчаннябе те ге ре ме ле
бе бе бе

бе-ге-мо-т а-бе-т-ка

бе-ре-г бо-бе-р

те те те

а-н-те-на па-н-те-ра

те-ле-г-ра-ма

ге ге ге

ге-не-ра-л а-н-ге-л

бе-ге-мо-т
ре ре ре

с-ме-ре-ка пе-ре-р-ва ре-б-ро

ка-ре-та а-д-ре-са

ме ме ме

ме-д с-ме-та-на

ма-р-ме-ла-д с-по-р-т-с-ме-н

ле ле ле

ле-в ле-да-р ко-т-ле-та

ка-ле-н-да-р те-ле-с-ко-п

ве се ке де не пе
ве ве ве

ве-с-ло ве-с-на ве-р-ба

ко-н-ве-р-т с-ве-р-д-ло

се се се

се-ло се-с-т-ра

бо-к-се-р се-ре-да о-се-л

ке ке ке

ке-к-с ра-ке-та

ке-р-мо о-ке-а-н па-ке-т
де де де

де-ре-во де-се-р-т

о-де-ко-ло-н

не не не

не-бо мо-не-та

ге-не-ра-л а-не-к-до-т

пе пе пе

пе-с пе-ре-мо-га

п-ро-пе-ле-р


6-й рівень навчання

м м м

и и и

ми ми ми
т т т

и и и

ти ти ти
в в в

и и и

ви ви ви
пи ки

ми ти ви

ди ни
ри ги ли

би си

ли ти би ни ри си

ли ли ли

ли-с ли-мо-н с-ли-ва
ти ти ти

ти-г-р ко-ти-к ма-ти
би би би

би-к би-н-т д-ра-би-на
ни ни ни

ни-т-ка ко-ни-к ва-ре-ни-к
ри ри ри

ри-с ри-ба ко-ма-ри-к
си си си

си-р си-ла пе-си-к


ди ки ми пи ви ги

ди ди ди

ди-м ди-ва-н к-ро-ко-ди-л
ки ки ки

ки-т ки-ли-м ва-ре-ни-ки
ми ми ми

ми-ло ми-с-ка на-ми-с-то
пи пи пи

пи-л пи-л-ка к-ро-пи-ва
ви ви ви

ви-но ви-де-л-ка с-ви-с-то-к
ги ги ги

но-ги к-ни-ги до-ро-ги


7-й рівень навчання
би ти ги ри ми си

би би би

би-к би-н-т д-ра-би-на

ти ти ти

ти-н бо-га-ти-р

б-ра-ти-к ка-р-ти-на

ги ги ги

но-ги к-ни-ги до-ро-ги
ри ри ри

ри-б-ка ба-ле-ри-на ко-ри-то

ма-н-да-ри-н к-ри-ло

ми ми ми

ми-с-ка г-но-ми-к

по-ми-л-ка со-ло-ми-н-ка

си си си

си-то но-си-к со-си-с-ка

пе-р-си-к ве-ло-си-пе-д


ли ви ки ди пи ни
ли ли ли

ма-ли-на ме-те-ли-к г-ли-на

ко-ли-с-ка ли-мо-на-д

ви ви ви

ви-но-г-ра-д б-ро-ви

к-ви-то-к с-ви-н-ка

ки ки ки

ки-т ко-ма-ри-ки

ки-ли-м ва-ре-ни-ки
ди ди ди

ди-ти-на ре-ди-с-ка

ко-ма-н-ди-р ве-д-ме-ди-к

пи пи пи

пи-л пи-л-ка

с-пи-на к-ро-пи-ва

ни ни ни

ни-т-ка ко-ни-к ва-ре-ни-к

го-ди-н-ни-к
бе те ге ре ме ле

бе-ге-мо-т а-бе-т-ка

а-н-те-на па-н-те-ра

ге-не-ра-л а-н-ге-л
с-ме-ре-ка пе-ре-р-ва ре-б-ро

ме-д с-ме-та-на

ле-в ле-да-р ко-т-ле-та

ве се ке де не пе
ве-с-ло ве-с-на ве-р-ба

се-ло се-с-т-ра

ке-р-мо о-ке-а-н па-ке-т
де-ре-во де-се-р-т

не-бо мо-не-та

пе-с пе-ре-мо-га

8-й рівень навчання


м м м

у у у

му му му
т т т

у у у

ту ту ту
в в в

у у у

ву ву ву

пу ку

му ту ву

ду ну
ру гу лу

бу су

лу ту бу су ру ну
лу лу лу

лу-к го-лу-б ка-б-лу-к
ту ту ту

ту-лу-б с-ту-де-н-т
бу бу бу

бу-си бу-ке-т та-бу-ре-т
су су су

су-п су-м-ка по-су-д
ру ру ру

ру-ка ру-са-л-ка па-ру-бо-к
ну ну ну

в-ну-к п-ра-в-ну-к


ду ку му гу пу ву

ду ду ду

ду-б ду-д-ка ба-н-ду-ра
ку ку ку

ку-р-ка ку-би-к а-ку-ла
му му му

му-л с-му-га
гу гу гу

гу-с-ка ко-гу-т д-ви-гу-н
пу пу пу

пу-ма па-пу-га ка-пу-с-та
ву ву ву

ву-са ка-ву-н па-ву-к
9-й рівень навчаннябу ту гу ру су му
бу бу бу

бу-к-ва бу-ди-но-к г-ло-бу-с

бу-бо-н а-в-то-бу-с

ту ту ту

с-ту-де-н-т ка-ри-ка-ту-ра

ту-а-ле-т те-м-пе-ра-ту-ра

гу гу гу

гу-ба гу-са-к гу-б-ка

гу-си гу-мо-ре-с-ка
ру ру ру

ру-ба-но-к а-г-ру-с

по-д-ру-га по-да-ру-но-к

су су су

су-бо-та бо-р-су-к

ла-су-н-ка су-н-ду-к

му му му

му-р му-н-ди-р

ку пу лу ду ву ну

ку ку ку

ку-ла-к па-ку-но-к

ку-ле-ме-т се-ку-н-да ку-т

пу пу пу

пу-д-ра пу-с-ту-н

пе-ре-пу-с-т-ка су-пу-т-ни-к

лу лу лу

к-лу-б-о-к го-лу-б-ка

па-лу-ба к-лу-м-ба
ду ду ду

ду-бо-к ду-п-ло

ду-м-ка ба-н-ду-ра

ву ву ву

ву-са ка-ву-н па-ву-к

ну ну ну

в-ну-к п-ра-в-ну-к
бе-ге-мо-т а-н-те-на ге-не-ра-л

ре-б-ро ме-д ко-т-ле-та
ве-с-ло се-ло ке-р-мо

де-ре-во не-бо пе-с
би-к ти-н до-ро-ги

ри-ба ми-с-ка си-то
г-ли-на ви-но-г-ра-д ки-ли-м

ди-ти-на к-ро-пи-ва ко-ни-к
бу ту гу ру су му
бу-к-ва с-ту-де-н-т-ка гу-са-к

ру-ба-но-к су-бо-та му-р
ку пу лу ду ву ну
ку-ла-к пу-д-ра к-лу-м-ба

ду-п-ло ву-са в-ну-к


10-й рівень навчанням м м

і і і

мі мі мі
т т т

і і і

ті ті ті
в в в

і і і

ві ві ві

пі кі

мі ті ві
ді ні

рі гі лі
бі сі


лі ті бі сі рі ні

лі лі лі

лі-с лі-ка-р ко-лі-но
ті ті ті

ті-с-то ті-т-ка ба-ті-г
бі бі бі

бі-к бі-л-ка о-бі-д
сі сі сі

сі-к сі-но па-сі-ка
рі рі рі

рі-г рі-ка с-т-рі-ла
ні ні ні

с-ні-г ні-с


ді кі мі гі пі ві

ді ді ді

ді-д ді-ти са-ді-в-ни-к
кі кі кі

кі-т кі-но со-кі-л
мі мі мі

мі-с-т по-мі-до-р
гі гі гі

гі-л-ка гі-та-ра о-гі-ро-к
пі пі пі

пі-т пі-со-к па-пі-р
ві ві ві

ві-ни-к ві-д-ро к-ві-т-ка
11-й рівень навчання

бі ті гі рі сі

бі бі бі

бі-си-к ка-бі-не-т та-бі-р

бі-гу-н ле-бі-д-ка

ті ті ті

ті-ло ла-с-ті-в-ка с-ті-на

с-ті-л г-ви-н-ті-в-ка

гі гі гі

гі-м-на-с-ти-ка гі-р-ка

а-н-гі-на гі-та-ри-с-т
рі рі рі

рі-к д-ве-рі но-со-рі-г

пи-рі-г та-рі-л-ка

сі сі сі

сі-т-ка сі-р-ни-к сі-д-ло

бе-сі-да су-сі-д-ка

мі мі мі

мі-с-то мі-ні-с-т-р ко-мі-р
кі пі лі ді ні ві

кі кі кі

кі-с-т-ка кі-м-на-та

кі-о-с-к та-н-кі-с-т

пі пі пі

пі-д-ло-га пі-в-ни-к с-пі-ва-к

ка-пі-та-н со-пі-л-ка

лі лі лі

лі-д лі-то п-ро-лі-со-к лі-ки

лі-та-к ве-р-то-лі-т к-лі-т-ка
ді ді ді

ді-р-ка по-не-ді-ло-к

ра-ді-о с-та-ді-о-н

ні ні ні

те-ні-с ма-г-ні-т

ві ві ві

ві-к-но д-ві-р с-ві-т-ло

ве-с-ло се-ло ке-р-мо

де-ре-во не-бо пе-с
г-ли-на ви-но-г-ра-д ки-ли-м

ди-ти-на к-ро-пи-ва ко-ни-к
бу-к-ва с-ту-де-н-т гу-са-к

ру-ба-но-к су-бо-та му-р
ку-ла-к пу-д-ра к-лу-м-ба

ду-п-ло ву-са в-ну-к
лі ті бі сі рі ні
лі-с ті-с-то бі-л-ка

сі-но рі-ка ні-с
ді кі мі гі пі ві
ді-д кі-но мі-с-то

гі-та-ра пі-со-к ві-ни-к


12-й рівень навчаннящ щ щ

ща ща ща
ф ф ф

фа фа фа
з з з

за за за
ч ч ч

ча ча ча
х х х

ха ха ха

ща фа за ча ха
ща фа за ча ха

ща ща ща

па-ща ко-лі-ща-т-ко
фа фа фа

фа-р-ба фа-ке-л са-ра-фа-н

фа-ра фа-р-ту-к фа-за-н
за за за

за-мо-к ва-за ку-ку-ру-д-за

за-га-д-ка ко-за ме-ду-за
ча ча ча

ча-с ку-р-ча-т-ко ча-к-лу-н

ка-ча-н ча-с-ни-к са-н-ча-та
ха ха ха

ха-ла-т му-ха ха-л-ва

ха-та ву-ха ко-ма-ха

що фо зо чо хо
що що що

що-ка що-г-ла

що-де-н-ни-к ле-да-що
фо фо фо

фо-ку-с фо-н-та-н те-ле-фо-н

фо-то-г-ра-ф ма-г-ні-то-фо-н
зо зо зо

ва-зо-н зо-ло-то ле-зо

зо-о-па-р-к зо-рі те-ле-ві-зо-р
чо чо чо

чо-бі-то-к чо-ве-н би-чо-к

чо-р-ни-ло га-чо-к ві-ни-чо-к
хо хо хо

хо-р хо-бо-т му-хо-мо-р

хо-ло-до-к ву-хо

ще фе зе че хе

ще ще ще

ще-ле-па п-рі-з-ви-ще

ще-бі-н-ка во-г-ни-ще
фе фе фе

фе-р-ма по-р-т-фе-ли-к

фе-н бу-фе-т п-ро-фе-со-р
зе зе зе

зе-р-но га-зе-та ко-зе-л

зе-б-ра д-зе-р-ка-ло о-зе-ро
че че че

че-ре-ви-к пе-че-ра п-ле-че

че-ре-па-ха о-че-ре-т
хе хе хе

хе-к

щи фи зи чи хи

щи щи щи

щи-т до-щи-к го-р-щи-к

щи-па-в-ка ку-щи-к
зи зи зи

зи-ма га-р-бу-зи-к мо-ро-зи-во

ло-зи-на бе-н-зи-н му-зи-ка
чи чи чи

пе-чи-во ді-в-чи-н-ка

во-в-чи-ха ка-ву-н-чи-к
хи хи хи

хи-т-ру-н па-н-чо-хи

щу фу зу чу ху

щу щу щу

щу-р щу-ка щу-ч-ка
фу фу фу

фу-т-бо-л фу-т-бо-л-ка
зу зу зу

зу-б ро-зу-м па-зу-рі

зу-пи-н-ка па-зу-ха за-ма-зу-ра
чу чу чу

чу-б чу-б-чи-к ка-чу-р

чу-ма-к чу-до ке-т-чу-п
ху ху ху

ху-с-т-ка ху-до-ба ху-лі-га-н

щі фі зі чі хі

щі щі щі

щі-ч-ка к-лі-щі

щі-т-ка за-щі-б-ка ла-со-щі
фі фі фі

фі-ку-с ке-фі-р фі-а-л-ка
зі зі зі

зі-р-ка зі-ва-ка д-ру-зі
чі чі чі

о-чі ве-чі-р за-чі-с-ка

о-во-чі га-н-чі-р-ка
хі хі хі

хі-ру-р-г а-ра-хі-с ди-мо-хі-д
13-й рівень навчання

ща фа за ча ха
па-ща ко-лі-ща-т-ко

фа-та фа-не-ра фа-б-ри-ка

за-ко-н ро-за ко-в-за-ни

ча-р-ка да-ча к-ру-ча

ха-т-ка су-ха-р че-ре-па-ха
що фо зо чо хо
що-г-ла що-ка ле-да-що

фо-то-а-па-ра-т фо-то-ка-р-т-ка

зо-ла ву-зо-л ка-зо-ч-ка

чо-в-ни-к су-чо-к х-ма-ро-чо-с

хо-бо-т му-хо-мо-р ву-хо
ще фе зе че хе
го-р-ще-чо-к го-ри-ще

фе-н бу-фе-т п-ро-фе-со-р

зе-р-но га-зе-та ко-зе-л

че-бу-ре-к на-ре-че-на

щи фи зи чи хи
щи-т до-щи-к го-р-щи-к

га-р-бу-зи-к му-зи-ка-н-т

г-ле-чи-к лі-чи-л-ка ка-ла-чи-к

ва-зо-н-чи-к го-ро-б-чи-к

хи-т-ру-н па-н-чо-хи
щу фу зу чу ху
щу-р щу-ка щу-ч-ка

фу-т-бо-л фу-т-бо-лі-с-т

зу-б-чи-к зо-зу-ле-ч-ка

чу-б чу-ма-к чу-до

ху-ті-р б-ре-ху-н
щі фі зі чі хі
щі-ч-ка к-лі-щі

зе-фі-р фі-гу-ри-с-т-ка

хі-ру-р-г а-ра-хі-с ди-мо-хі-д

пе-чі-н-ка ха-р-чі

зі-р-ка зі-ва-ка д-ру-зі

бе-ге-мо-т а-н-те-на ге-не-ра-л

ре-б-ро ме-д ко-т-ле-та
ве-с-ло се-ло ке-р-мо

де-ре-во не-бо пе-с
г-ли-на ви-но-г-ра-д ки-ли-м

ди-ти-на к-ро-пи-ва ко-ни-к
бу-к-ва с-ту-де-н-т-ка гу-са-к

ру-ба-но-к су-бо-та му-р
ку-ла-к пу-д-ра к-лу-м-ба

ду-п-ло ву-са в-ну-к
лі-с ті-с-то бі-л-ка

сі-но рі-ка ні-с
ді-д кі-но мі-с-то

гі-та-ра пі-со-к ві-ни-к

Для нотаток:


Схожі:

Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів Частина 1 Рівні навчання 14-28
Марусяк В. М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини
Методика навчання Миколаїв, 2005 УДК 811. 161. 1 (075. 2) 372. 41 ББК 81. 411. 2-920 74. 102. 12
Марусяк В. М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини
Розвиток навички читання молодших школярів Методичний посібник
Розвиток навички читання молодших школярів: Методичний посібник / авт. Н. В. Радченко. – Рокитне: РМК, 2010 – 49 с
Від цілей установки вибраного виду читання (вголос або про себе, повне або вибіркове)
Психолого-педагогічні аспекти формування навички швидкого читання молодших школярів
І. М. ГЕРАСИМЕНКО, вчитель іноземної мови Смілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів...
Стаття присвячена одному з важливих методів навчання іноземній мові – діалогу. Зокрема, в роботі наводиться алгоритм діяльності вчителя...
ПОСВЯТА У БАРВІНЧАТА молодших школярів
Увага! Лінійка, присвячена посвяті у барвінчата молодших школярів, оголошується відкритою
W 1 РОЗВИТОК ЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ W 2
...
СИСТЕМА ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛ – ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ...
У статті проаналізовано сучасний стан позаурочної виховної діяльності дітей молодшого шкільного віку і виявлені труднощі, з якими...
Уроки математики в початковій школі. Умови підвищення їх ефективності
В свою чергу, чинна програма навчання математики молодших школярів спрямовує вчителів на пошук такої логіки взаємозв’язків між структурними...
Активне сприймання у молодших школярів на уроці триває 15-20 хвилин....
Фізичні вправи викликають збудження в інших ділянках кори головного мозку. Це сприяє короткочасному відпочинку ділянок, подразнення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка