W 1 РОЗВИТОК ЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ W 2


Скачати 88.94 Kb.
НазваW 1 РОЗВИТОК ЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ W 2
Дата24.10.2013
Розмір88.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
W 1 РОЗВИТОК ЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

W 2 Логіка – наука, друже,

І цікава дуже – дуже !

Вона розум розвиває.

Вірно мислити навчає.

W 3 Мета: коригувати недоліки у розвитку логічної пам’яті молодших школярів, зокрема не сформованість прийомів логічного запам’ятовування.

W 4 Завдання: навчити дітей прийомів логічного запам’ятовування (класифікувати головне, осмислювати матеріал, структурувати матеріал, що потрібно запам’ятати); розвинути навички самостійної роботи з матеріалом; формувати інтерес до пізнавальної діяльності.

У пам’яті молодших школярів, як і в інших психічних процесах, відбуваються якісні зміни.

Перетворення мнемічних функцій пояснюється значним підвищенням вимог до ЇЇ ефективності, високий рівень якої необхідний під час виконання різноманітних мнемічних завдань, що з’являються під час навчальної діяльності. W 5 У цьому віці дитині необхідно багато запам’ятовувати: заучувати певний матеріал, уміти переказувати його близько до тексту або своїми словами, крім того, пам’ятати вивчене та вміти повторити його через довгий час. Невміння дитини запам’ятовувати негативно впливає на навчання та ставлення до школи.

W 6 Недоліки пам’яті у дітей проявляються по різному, це стосується всіх видів запам’ятовування : невільного та вільного , короткочасного та довгочасного. Це впливає на запам’ятовування як наочного, так і (особливо) словесного матеріалу, що не може не вплинути на успішність.

При поступовому ускладненні навчальних завдань вказівка «просто запам’ятати» не виправдовує себе, що спонукає дитину шукати прийоми організації пам’яті. Найчастіше таким прийомом стає багаторазове повторювання – універсальний спосіб, що забезпечує механічне запам’ятовування. У тих випадках , коли від дитини вимагають лише простого відтворення невеликого за обсягом матеріалу, такий спосіб запам’ятовування дозволяє впоратися із завданням. Але завдання вчителя – допомогти дитині опановувати інші способи запам’ятовування .

Процес розвитку логічної пам’яті у молодших школярів повинен бути спеціально організований, оскільки більшість дітей самостійно не використовує прийоми смислового оброблення матеріалу та з метою запам’ятовування повертається до вже звичного прийому – повторення.

Молодший шкільний вік сензитивний для становлення вищих форм вільного запам’ятовування, тому цілеспрямована розвивальна робота щодо опанування мнемічної діяльності є в цей період найефективнішою. Важливою її умовою є врахування індивідуальних характеристик пам’яті дитини: її об’єму, модальності (зорової, слухової, моторної) тощо.W 7 Але незалежно від цього дитина повинна засвоїти основне правило ефективного запам’ятовування: щоб запам’ятати матеріал правильно та надійно, необхідно з ним активно попрацювати та організувати його певним чином.

Показником осмисленості запам’ятовування є опанування учнем різних прийомів, способів запам’ятовування.

Провідні спеціалісти з психології та педагогіки В.Д.Шадріков і Л.В. Черемушкіна виділили 13 мнемічних W 8 прийомів, або способів організації матеріалу для запам’ятовування: групування, виділення опорних пунктів, складання плану, класифікація, структурування, схематизація, виявлення аналогій, мнемотехнічні прийоми, перекодування, добудова матеріалу, який запам’ятовується, серійна організація, асоціації, повторення. (Пізнавальні процеcи...,1990, с.78).

Важливо і необхідно ознайомити молодших школярів із різними прийомами запам’ятовування та допомогти опанувати ті з них, які видалися найефективнішими для кожної дитини.

W 9 Основою логічної пам’яті є використання розумових процесів, як опори, засобу запам’ятовування. Така пам’ять базується на розумінні. В якості

W 10 розумових прийомів запам’ятовування можна використати: змістове співвідношення, класифікацію, виділення змістових опор, складання плану

та ін. Спеціальні дослідження , які вивчали можливості формування цих прийомів у молодших школярів, показують, що вивчення мнемічного прийому, в основі якого закладена розумова дія, повинно включати два етапи: а)формування самої розумової дії; б) використання її як мнемічного прийому, тобто засобу запам’ятовування. Таким чином, перш ніж використовувати, наприклад, прийом класифікації для запам’ятовування матеріалу, необхідно оволодіти класифікацією, як самостійною розумовою дією. Процес розвитку логічної пам’яті у молодших школярів вимагає спеціальної організації, оскільки переважна більшість дітей цього віку самостійно (без спеціального навчання) не використовують прийоми змістової обробки матеріалу, а з метою запам’ятовування використовують

повторення. Але навіть успішно засвоївши в процесі навчання спосіб змістового аналізу і запам’ятовування, діти не відразу приходять до їх застосування в учбовій діяльності, для цього необхідне спеціальне спонукання з боку дорослих. W 11 У розвитку довільної пам’яті молодших школярів необхідно виділити ще один аспект, пов’язаний з оволодінням в

цьому віці знаковими і змістовими засобами, перш за все письмовою мовою

і малюнком. Формування письмової мови йде ефективно тоді, коли вимагається не просте відтворення тексту, а побудова контексту. Тому для засвоєння письмової мови потрібно не переказувати тексти, а складати .У молодшому шкільному віці найбільш адекватний вид творчості–складання казок.

Доцільно ознайомити молодших школярів із інформацією про різні прийоми запам’ятовування і допомогти оволодіти тими з них, які виявляться найбільш ефективними для кожної дитини. W 12 Під час проведення занять з розвитку пам’яті у молодших школярів, слід дотримуватись рекомендацій, розроблених психологами.

1. Обробка інформації, запис і відтворення, значно полегшуються у свідомому виборі стимулів і концентрації на них уваги.

2. Одночасне врахування логічних і емоційних реакцій гарантує кращий запис матеріалу в пам'яті, а чим краща якість запису,тим легше його відтворення.

W 13 3. Існують два види пам'яті: короткочасна і довготривала. Короткочасна пам'ять поверхнева і неміцна. Щоб інформація з неї не зникла уже через кілька секунд, необхідно повторювати її.

Довготривала пам'ять підкріплена пошуком значення матеріалу, який запам'ятовується. Цей вид пам'яті пов'язаний зі складними розумовими операціями.

4.Пам'ять суб'єктивна і піддається викривленням, спогади змінюються після кожного їх відтворення.

Ці положення закладені в основі вправ, які рекомендовані для занять з учнями, які мають низький рівень розвитку пам'яті.

Пам'ять - це складний психічний процес, дослідженню якого присвячені праці багатьох вчених. Їх результати дозволяють уже тепер проводити ефективні заняття по її розвитку, використовувати нетрадиційні способи переробки і збереження інформації. При проведенні таких занять, вчителі, шкільні психологи, батьки повинні враховувати не тільки фізіологічний аспект функціонування процесу пам'яті, але й також психологічний.

Інтуїтивно чи на практиці доходять висновку, що «Ось так» міркувати можна, а «так» - ні, це міркування правильне, а те – хибне. Кожна дитина володіє стихійною, інтуїтивною логікою, без якої вона б не могла не могла міркувати і спілкуватися з дорослими й однолітками. Однак логічна інтуїція не замінить навіть елементарних логічних умінь. Завдяки цим умінням формується логічна культура мислення людини.

W 14 У своїй роботі з розвитку логічної пам’яті учнів 6-9 років використовую такі види роботи

- дидактичні ігри і вправи з логічними завданнями;

- загадки математичного змісту;

- завдання і задачі з логічним навантаженням.

W 15 У роботі з учнями я використовую три групи поступово ускладнених ігор та вправ:

  • для розвитку вмінь виявляти та абстрагувати властивості;

  • для розвитку вмінь порівнювати предмети за їх властивостями;

  • для розвитку здібностей до логічних дій та операцій.

Наприклад, на уроках математики учні виконують ось такі логічні завдання.

(відео фрагмент уроку)

W 16 Наприклад Завдання 1. На увагу.

5 гномів вишукалися для гри. Білосніжка визвала третього гнома. Скільки гномів залишилося в шерензі?

Для того, щоб діти дали правильну відповідь потрібно прочитати завдання ще один раз…

Хто слухав уважно? Дайте відповідь…

W 17 Правильна відповідь…

W 18 На етапі, коли просторові уявлення учнів мають первинний характер, а графічні вміння лише формуються в пригоді стають вправи з паличками.

Завдання 2. Побудуйте з 11 паличок будинок.

Щоб виконати це завдання іноді роблю дітям підказку у вигляді наочного малюнку…

W 19 Ось малюнок будинку… А зараз, переклавши одну паличку, утворіть два будинки…

W Відповідь…

W 20 Завдання 3. Оглянувши малюнок спробуйте дати відповідь на запитання: Скільки кролів урівноважать собаку?

Для того, щоб навчити учнів виконувати завдання з великим логічним навантаженням, я звертаю увагу спочатку на умову другої рівноваги де видно, що собака має таку саму масу, як три кішки. Потім ми повертаємося до умови першої рівноваги, де бачимо, що маса 1 кішки дорівнює масі двох кролів.

W 21 І лише тоді робимо висновок, що собаку урівноважать 6 кролів.

Формування логічної пам’яті триває і під час проведення інших уроків. Наприклад, на уроках української мови під час вивчення теми «Перенос слів» використовується завдання на пошук закономірностей.

W 22 Завдання 4.

Ли стки лис тки лист ки

2 4 3 3 4 ?
W 23 Завдання 5. Під час вивчення теми « Слова – назви предметів» виконувалися граматичні завдання з логічним навантаженням на вилучення зайвого слова: вітер, мороз, зима, холодний, сніг.

На уроках читання для розвитку правильного усного мовлення часто пропоную з’ясувати істинність або хибність суджень, зважаючи на зміст прочитаних творів, або перетворити хибне на істинне за допомогою слів : не всі, деякі, не кожен, лише один.

Отже, на уроках математики, українського читання й української мови, природознавства і громадянської освіти потрібно використовувати завдання для розвитку логічної пам’яті учнів.

W 24 Працюючи над формуванням логічної пам’яті спостерігала значні позитивні зміни в рівні розвитку дітей: учні виконують завдання наступного (вищого) рівня складності, значно легше опановують алгоритми виконання логічних завдань нових видів, у повсякденному житті намагаються використовувати закони логіки, майже не стикаються з труднощами під час установлення причинно – наслідкових зв’язків .

W 25 Таким чином, розвиток логічної пам’яті дає дитині можливість реалізувати свій інтелект, волю, здібності, почуття, уподобання, дає змогу бути розумною, кмітливою, сприяє розумовому розвитку особистості школяра в цілому.

ЛІТЕРАТУРА

1.Бутрім В. Логіка – молодшим школярам./ Дидактичні матеріали з курсу логіки. – К.,2005.

2.Волина В. Праздник числа. – Москва, 1997.

3.Генденштейн Л.,Малишева Е. Энциклопедия развивающих игр.-Москва – Харьков,1998.

4.Кралина М. Логик. – Екатеринбург, 1998.

5.Математична логіка. 1 клас/ Упоряд. Сорокатюк Г. – ВГ «Основа»,2004.

6.Никулина А. Контроль и самоконтроль младших школьников на уроках математики.-Луганск, 1998.

7.Володарська М.О. Логіка. Збірник задач. –Х.ПП. «Торсінгплюс»- 2010.

Схожі:

Ігри на розвиток пам'яті
Діти запам'ятовують матеріал за рахунок багатократних повторень. У завдання навчання школяра повинно входити формування осмисленої...
Немирівська райдержадміністрація Відділ освіти Бугаківська СЗШ І-ІІ...
...
Розвиток навички читання молодших школярів Методичний посібник
Розвиток навички читання молодших школярів: Методичний посібник / авт. Н. В. Радченко. – Рокитне: РМК, 2010 – 49 с
Пам ’ ять ПК
Найважливішими характеристиками пам'яті є її обсяг та швидкодія. Для роботи сучасних операційних систем та додатків потрібно не менше...
ПОСВЯТА У БАРВІНЧАТА молодших школярів
Увага! Лінійка, присвячена посвяті у барвінчата молодших школярів, оголошується відкритою
1 Подання (кодування) даних в пам’яті комп’ютера
Структура внутрішньої пам’яті комп’ютера. Біт, байт, машинне слово. Кодування символьних даних в пам’яті комп’ютера. Подання числових...
Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів Частина 1 Рівні навчання 14-28
Марусяк В. М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини
Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів Частина 1 Рівні навчання 1-13
Марусяк В. М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини
СИСТЕМА ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛ – ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ...
У статті проаналізовано сучасний стан позаурочної виховної діяльності дітей молодшого шкільного віку і виявлені труднощі, з якими...
І. М. ГЕРАСИМЕНКО, вчитель іноземної мови Смілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів...
Стаття присвячена одному з важливих методів навчання іноземній мові – діалогу. Зокрема, в роботі наводиться алгоритм діяльності вчителя...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка