Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів Частина 1 Рівні навчання 14-28


Скачати 261.55 Kb.
НазваВдосконалення технічної сторони читання молодших школярів Частина 1 Рівні навчання 14-28
Дата13.07.2013
Розмір261.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


Марусяк В.М.


СУПУТНИК БУКВАРЯ

Вдосконалення
технічної сторони читання
молодших школярів


Частина 1

Рівні навчання 14-28

Миколаїв, 2005
УДК 811.161.1 (075.2) 372.41

ББК 81.411.2-920 74.102.12

М 29
Марусяк В.М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини.
Частина 1.– Миколаїв: ПП Шлехар Т.І., 2005.-72 с.
Валерій Михайлович Марусяк

М 29

СУПУТНИК БУКВАРЯ
Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів
Частина 2

Рівні навчання 14-28.

Рецензенти: Біляєва О.В., зав. кафедрою дошкільної
та початкової освіти МОІППО;

Степанець Н.М., зав. відділу дошкільної
та початкової освіти МОІППО.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

©Марусяк В.М., 2004-2005


14-й рівень навчанняш ш ш

ша ша ша
ц ц ц

ца ца ца
ж ж ж

жа жа жа
ша ца жа

шо цо жо
ши ци жи

ше це же
шу цу жу

ші ці жі

ша ца жа
ша ша ша

ша-п-ка ша-фа

ца ца ца

ца-р ца-ре-ви-ч

жа жа жа

жа-ба ка-жа-н
ша ша ша

ша-п-ка ша-фа

ша-хи ка-ша г-ру-ша
ца ца ца

ца-р ца-ре-ви-ч

ца-пи-к ли-ца-р
жа жа жа

жа-ба ка-жа-н

жа-ло о-де-жа пі-жа-ма
шо цо жо
шо шо шо

шо-фе-р шо-ко-ла-д

цо цо цо

ге-р-цо-г

жо жо жо

жо-в-то-к пи-рі-жо-к
шо шо шо

шо-р-ти го-рі-шо-к

шо-ло-м по-ро-шо-к мі-шо-к
цо цо цо

ге-р-цо-г
жо жо жо

с-ні-жо-к б-д-жо-ла

к-ру-жо-к ба-ті-жо-к

ше це же
ше ше ше

ше-пі-т ча-ше-ч-ка

це це це

це-г-ла со-н-це

же же же

же-р-ди-на д-же-ре-ло
ше ше ше

ше-пі-т ча-ше-ч-ка

ку-ше-т-ка мі-ше-чо-к
це це це

це-г-ла со-н-це

це-р-к-ва се-р-це ві-ко-н-це
же же же

же-р-ди-на д-же-ре-ло

д-же-м ло-же-ч-ка


ши ци жи
ши ши ши

ши-ло ма-ши-на зо-ши-т

ци ци ци

ци-р-к ци-бу-ли-на

жи жи жи

жи-ві-т жи-ра-фа но-жи-к
ши ши ши

ши-ло ма-ши-на зо-ши-т

ши-ш-ка ві-р-ши-к ши-п-ши-на
ци ци ци

ци-р-к ци-бу-ли-на

ци-ф-ра мо-то-ци-к-л
жи жи жи

жи-ві-т жи-ра-фа но-жи-к

жи-то но-жи-ці п-ру-жи-на


шу цу жу
шу шу шу

шу-ба шу-м шу-ру-п

цу цу цу

цу-ко-р цу-ке-р-ка

жу жу жу

жу-к жу-р-на-л ко-жу-х
шу шу шу

шу-ба шу-м шу-ру-п

шу-лі-ка па-ра-шу-т
цу цу цу

цу-ко-р цу-ке-р-ка

цу-р-ка цу-ке-ро-ч-ка
жу жу жу

жу-к жу-р-на-л ко-жу-х

а-ба-жу-р ко-жу-шо-к


ші ці жі
ші ші ші

га-ма-ші ми-ші

ці ці ці

ці-по-чо-к су-ни-ці

жі жі жі

жі-н-ка ли-жі
ші ші ші

га-ма-ші ми-ші

ві-р-ші то-ва-ри-ші
ці ці ці

ці-по-чо-к су-ни-ці

д-ве-р-ці го-лу-б-ці
жі жі жі

жі-н-ка ли-жі

б-д-жі-л-ка б-д-жі-ло-ч-ка
15-й уровень обучения

му-ха па-ща за-мо-к

са-ра-фа-н ча-с
ша ца жа шо цо жо
ша-х-та-р ка-ша-ло-т

ша-ш-ли-к ша-хі-с-т ми-ша
ца-р ца-ре-ви-ч ли-ца-р
жа-р-т са-жа ве-д-ме-жа-т-ко

ву-жа-к де-р-жа-ва ме-жа
шо-в-к пе-р-шо-к-ла-с-ни-к

п-шо-но ко-жу-шо-к

шо-фе-р шо-ко-ла-д
ге-р-цо-г
жо-р-жи-на ва-та-жо-к

бе-ре-жо-к по-рі-жо-к
фо-н-та-н за-лі-зо що-ка

о-гі-ро-чо-к с-хо-ди-н-ка
ше це же ши ци жи
кі-ше-ч-ка по-ду-ше-ч-ка

га-лу-ше-ч-ка п-та-ше-ч-ка
о-фі-це-р п-ри-н-це-са
лі-же-ч-ко по-же-ж-ни-к

і-н-же-не-р к-ни-же-ч-ка
ши-фе-р че-ре-м-ши-на

ши-б-ка ко-ши-к пу-ши-н-ка
ци-р-ка-ч ци-м-ба-ли цу-ци-к
жи-ле-т чи-жи-к па-са-жи-р

жи-р с-ні-жи-н-ка ву-жи-к


ху-с-т-ка зу-б щу-ка

фу-т-бо-л чу-б
шу цу жу ші ці жі
шу-ба шу-м шу-ру-п

шу-лі-ка па-ра-шу-т
цу-ко-р цу-ке-р-ка

цу-р-ка цу-ке-ро-ч-ка
жу-к жу-р-на-л ко-жу-х

жу-ра-в-ли-к а-ба-жу-р
га-ма-ші ми-ші
ві-р-ші то-ва-ри-ші
но-жи-ці п-ла-с-ті-в-ці

ці-по-чо-к су-ни-ці ш-та-н-ці
жі-н-ка б-д-жі-л-ка ли-жі

фе-н зе-б-ра че-ре-ви-к

ще-ле-па хе-к
хи-жа-к зи-ма до-щи-к

г-ра-фи-н су-п-чи-к
ди-мо-хі-д зі-р-ка щі-т-ка

ке-фі-р о-во-чі
ши-ше-ч-ка бо-ро-ше-н-це

ді-же-ч-ка ци-бу-ли-на

жи-во-ти-к д-ру-жи-на
пі-д-жа-чо-к ки-н-д-жа-л

ко-ши-чо-к ли-с-то-но-ша

ша-хи пі-ша-к не-на-же-ра
ша-ш-ли-чо-к пи-рі-же-чо-к

по-же-жа по-лу-ни-ці щи-п-ці

же-ре-б-чи-к ко-жу-ши-н-ка

16-й рівень навчання

я я я
ля ня дя
тя зя вя
ся ря ця

дя дя дя

дя-те-л бу-дя-к
ня ня ня

ба-ня ви-ш-ня ди-ня
тя тя тя

тя-га-ч ли-с-тя ща-с-тя
ля ля ля

ку-ля зе-м-ля ча-п-ля

ся ся ся

ма-ту-ся ба-бу-ся гу-ся-та

ря ря ря

зо-ря ги-ря мо-ря-к

зя зя зя

зя-б-ра за-лі-зя-ка

вя вя вя

ц-вя-х с-вя-то

ця ця ця

ки-ця ли-си-ця ві-в-ця
дя-те-л бу-дя-к

ба-ня ви-ш-ня ди-ня

тя-га-ч ли-с-тя ща-с-тя

ку-ля зе-м-ля ча-п-ля

ма-ту-ся ба-бу-ся гу-ся-та

зо-ря ги-ря мо-ря-к

зя-б-ра за-лі-зя-ка

ц-вя-х с-вя-то

ки-ця ли-си-ця ві-в-ця


17-й рівень навчання
ь ь ь
нь ць
ль ть сь
дь зь
нь нь нь

де-нь кі-нь во-го-нь
ць ць ць

ки-ць-ка го-ро-бе-ць
ль ль ль

сі-ль па-ль-то де-ль-фі-н
ть ть ть

ба-ть-ко лі-ко-ть

сь сь сь

та-ту-сь ді-ду-сь ка-ра-сь
дь дь дь

ре-дь-ка ве-д-мі-дь
зь зь зь

ма-зь к-ня-зь
ь ь ь сь ть ль
де-нь кі-нь во-го-нь

ки-ць-ка го-ро-бе-ць
сі-ль па-ль-то де-ль-фі-н

ба-ть-ко лі-ко-ть

та-ту-сь ді-ду-сь ка-ра-сь
ре-дь-ка ве-д-мі-дь

ма-зь к-ня-зь

18-й рівень навчанняму-ха па-ща за-мо-к ча-с

са-ра-фа-н жа-ба ца-р ка-ша
дя-те-л бу-дя-к ба-ня

ви-ш-ня ли-с-тя ща-с-тя

зе-м-ля ча-п-ля

ма-ту-ся ба-бу-ся зо-ря ги-ря

зя-б-ра за-лі-зя-ка ц-вя-х

с-вя-то ки-ця ли-си-ця
ь ь ь дь нь зь
де-нь кі-нь во-го-нь

ки-ць-ка го-ро-бе-ць
сі-ль па-ль-то де-ль-фі-н

ба-ть-ко лі-ко-ть

та-ту-сь ді-ду-сь ка-ра-сь
ре-дь-ка ве-д-мі-дь

ма-зь к-ня-зь
ху-ті-р щу-ка зо-зу-ля чу-б

фу-т-бо-л ми-ші су-ни-ці ли-жі
по-ли-ця су-ни-ця ца-ри-ця

с-к-ри-ня ж-ме-ня

ря-д-ни-на по-ві-т-ря те-м-ря-ва
ма-ту-ся во-ло-с-ся по-ро-ся

ба-га-т-тя па-ро-тя-г

ля-ле-ч-ка о-ку-ля-ри те-ля
ь ь ь ль ть сь
по-с-ті-ль ци-бу-ль-ка

о-сі-нь п-ро-мі-нь я-б-лу-нь-ка

п-ра-по-ре-ць сі-ть го-лу-бе-ць
ри-сь па-ли-ця а-ль-бо-м

ле-бі-дь жо-лу-дь ре-дь-ка

бі-ль-я-р-д бі-но-к-ль

лі-ко-ть ві-те-ре-ць

19-й рівень навчання
ю ю ю

ню зю
цю лю тю
дю рю пю

ню ню ню

ко-ню-х ка-ме-ню-ка
зю зю зю

і-зю-м і-зю-ми-н-ка
цю цю цю

па-цю-к ле-да-цю-га
лю лю лю

лю-ди-на к-лю-ч ма-лю-но-к

тю тю тю

тю-ль-ка тю-ль-па-н ко-с-тю-м

дю дю дю

га-дю-ка ря-дю-ж-ка

рю рю рю

д-рю-чо-к за-ві-рю-ха

пю пю пю

пю-ре ка-пю-шо-н
ню зю цю лю тю

дю рю пю
ко-ню-х ка-ме-ню-ка

і-зю-м і-зю-ми-н-ка

па-цю-к ле-да-цю-га

лю-ди-на к-лю-ч ма-лю-но-к

тю-ль-ка тю-ль-па-н ко-с-тю-м

га-дю-ка ря-дю-ж-ка

д-рю-чо-к за-ві-рю-ха

пю-ре ка-пю-шо-н

20-й рівень навчання
є є є
є-но-т за-є-ць
є є є
я-є-ч-ко ча-є-ч-ка
є є є
ко-пі-є-ч-ка та-є-м-ни-ця
га-є-ч-ка я-є-ш-ня
лі-ні-є-ч-ка


є є є
є-но-т за-є-ць я-є-ч-ко

ко-пі-є-ч-ка та-є-м-ни-ця

га-є-ч-ка я-є-ш-ня ча-є-ч-ка
ко-ню-х і-зю-м ле-да-цю-га

лю-ди-на к-лю-ч

тю-ль-ка тю-ль-па-н

га-дю-ка д-рю-чо-к за-ві-рю-ха

пю-ре ка-пю-шо-н
фо-н-та-н за-лі-зо що-ка

о-гі-ро-чо-к с-хо-ди-н-ка

шо-р-ти ге-р-цо-г с-ні-жо-к
бу-дя-к ви-ш-ня ща-с-тя

ча-п-ля ба-бу-ся ги-ря

за-лі-зя-ка ц-вя-х ли-си-ця
де-нь ки-ць-ка сі-ль

ба-ть-ко ді-ду-сь ре-дь-ка

ве-д-мі-дь ма-зь

21-й рівень навчанняй й й
ча-й к-ле-й са-ра-й

й й й
ко-пі-й-ка му-зе-й со-ло-ве-й

йо йо йо
йо-д ча-йо-к бу-ль-йо-н

й й й
я-й-це га-й-ка т-ра-м-ва-й

йо йо йо
ма-йо-не-з мі-ль-йо-н
й й й

ча-й-ка во-ді-й к-ре-й-да

хо-ке-й ша-й-ба ма-й-ка
йо йо йо

йо-г ло-сь-йо-н

з-на-йо-ми-й не-з-на-йо-ме-ць
й й й

ра-й-ду-га ча-й-ни-к

за-й-чи-к ма-й-да-н
йо йо йо

йо-д ча-йо-к бу-ль-йо-н

ма-йо-не-з мі-ль-йо-н
й й й

ча-й к-ле-й са-ра-й

ко-пі-й-ка му-зе-й со-ло-ве-й

я-й-це га-й-ка т-ра-м-ва-й

22-й рівень навчанням’я р’я б’я в’я п’я
п’є р’є
п’ю
м’я м’я м’я

м’я-ч м’я-со і-м’я
р’я р’я р’я

пі-р’я бу-р’я-н
п’є п’є п’є

п’є-са
р’є р’є р’є

ба-р’є-р
п’ю п’ю п’ю

ко-м-п’ю-те-р
б’я б’я б’я

го-лу-б’я-т-ко же-ре-б’я-т-ко

в’я в’я в’я

в’я-зе-нь ка-в’я-р-ня

п’я п’я п’я

п’я-т-ка ре-п’я-х ки-п’я-то-к
м’я м’я м’я

м’я-та сі-м’я по-лу-м’я

м’я-ч м’я-со і-м’я
р’я р’я р’я

пі-р’я пі-р’я-ч-ко

бу-р’я-н га-н-чі-р’я
п’є п’є п’є

п’є-са

р’є р’є р’є

ба-р’є-р

п’ю п’ю п’ю

ко-м-п’ю-те-р

ху-с-т-ка зу-б щу-ка

фу-т-бо-л чу-б

жу-к шу-ба цу-ко-р
бу-дя-к ви-ш-ня ли-с-тя

ча-п-ля ц-вя-х ли-си-ця

де-нь ки-ць-ка сі-ль

де-ль-фі-н ба-ть-ко ді-ду-сь

ко-ню-х і-зю-м па-цю-к

лю-ди-на тю-ль-па-н га-дю-ка
є-но-т за-є-ць я-є-ч-ко

ко-пі-є-ч-ка та-є-м-ни-ця
ча-й-ка во-ді-й к-ре-й-да

йо-д ма-йо-не-з бу-ль-йо-н
м’я-та сі-м’я по-лу-м’я

м’я-ч м’я-со і-м’я

п’я-т-ка ре-п’я-х ки-п’я-то-к

пі-р’я пі-р’я-ч-ко

ко-м-п’ю-те-р

23-й рівень навчання
ї ї ї

ї-жа ї-да-ль-ня

ї-жа-к ї-жа-чо-к
д’ї р’ї б’ї

пі-д’ї-з-д пі-р’ї-на о-б’ї-з-д
по-ї-з-д ї-жа-чи-ха

лю-до-ї-д ха-зя-ї-н хо-ке-ї-с-т
ґ ґ ґ

ґа ґе ґо ґу ґі
ґа-ва ґа-но-к ґе-д-зь

ґо-ри-ла ґу-ля ле-ґі-нь
зьо льо ньо рьо дьо
д-зьо-б с-льо-зи пе-ньо-к

ма-т-рьо-ш-ка дьо-го-ть

ґ ґ ґ

ґа ґе ґо ґу ґі
а-ґ-ру-с ґа-ве-ня ґа-но-чо-к

ґу-д-зи-к ґу-ль-ка
ї ї ї

ї-жа ї-да-ль-ня
д’ї р’ї б’ї

пі-д’ї-з-д пі-р’ї-на о-б’ї-з-д
по-ї-з-д ї-жа-чо-к

лю-до-ї-д ха-зя-ї-н хо-ке-ї-с-т
зьо льо ньо рьо дьо
льо-н льо-т-чи-к о-пе-ньо-к

с-льо-за льо-х с-к-ри-ньо-ч-ка

ку-льо-к д-зьо-би-к

24-й рівень навчання


ша-п-ка ца-р пі-жа-ма

дя-те-л ба-ня ли-с-тя ку-ля

ба-бу-ся мо-ря-к зя-б-ра
ль нь дь

сі-ль де-нь ре-дь-ка

рю лю тю

за-ві-рю-ха к-лю-ч тю-ль-па-н

є є є

за-є-ць ко-пі-є-ч-ка я-є-ш-ня

й й й

ча-й-ка во-ді-й к-ре-й-да
м'я р'я п'ю

м'я-ч бу-р'я-н ко-м-п'ю-те-р

ї ї ї

ї-жа-к ї-жа-чо-к ї-жа-чи-ха

ґ ґ ґ

ґа-но-к ґу-ля ґа-ва
бе-ге-мо-т ку-па-є-ть-ся

шо-фе-р ге-р-цо-г пи-рі-жо-к

ц-вя-х ли-си-ця бу-дя-к

ви-ш-ня ща-с-тя ки-ця
сь зь ть

ка-ра-сь к-ня-зь ба-ть-ко

зьо льо ньо

д-зьо-б с-льо-зи пе-ньо-к

є є є

є-но-т я-є-ч-ко та-є-м-ни-ця

йо йо йо

йо-д ма-йо-не-з бу-ль-йо-н
м'я п'я р'я

сі-м'я ре-п'я-х пі-р'я

д'ї р'ї б'ї

пі-д'ї-з-д пі-р'ї-на о-б'ї-з-д

ґ ґ ґ

ґо-ри-ла ґе-д-зь ле-ґі-нь
го-ро-бе-ць в-мі-є лі-та-ти

мі-ше-чо-к со-н-це д-же-ре-ло

ди-ня зе-м-ля гу-ся-та зо-ря за-лі-зя-ка с-вя-то
нь ль ць

кі-нь де-ль-фі-н ки-ць-ка

лю зю тю

лю-ди-на і-зю-м тю-ль-ка

є є є

га-є-ч-ка лі-ні-є-ч-ка

й й й

за-й-чи-к ча-й му-зе-й
м'я в'я п'я

і-м'я ка-в'я-р-ня п'я-т-ка

ї ї ї

хо-ке-ї-с-т по-ї-з-д ха-зя-ї-н

ґ ґ ґ

ґ-ви-н-т ґу-д-зи-к ґу-ма
та-то чи-та-є га-зе-ту


25-й рівень навчанняпа-ща ко-в-за-ни фа-не-ра

да-ча че-ре-па-ха

ша-ш-ли-к ца-р са-жа

ву-ли-ця ру-ш-ни-ця пі-с-ня
в-чи-те-ль пі-ве-нь ви-ше-нь-ка мі-ся-ць о-лі-ве-ць гі-с-ть

ра-ді-с-ть ря-дю-ж-ка

ка-ме-ню-ка рю-к-за-к
льо ньо тьо р'ї м'я п'є йо
ла-н-цю-г фу-фа-є-ч-ка ба-се-й-н го-й-да-л-ка т-ро-ле-й-бу-с

мі-ль-йо-не-р п-ри-с-лі-в'я

че-ре-ш-ня ка-пе-лю-х
по-лу-м'я си-ро-ї-ж-ка ґу-д-зи-к ґа-ва д-зьо-б пе-ньо-к

ва-ля-н-ки к-ва-со-ля

жо-лу-дь тю-ле-нь
за-й-чи-к ї-с-ть мо-р-к-ву

чо-в-ни-к фо-то-ка-р-т-ка

ка-зо-ч-ка ву-хо що-ка

ко-жу-шо-к жо-р-жи-на гі-р-чи-ця ру-ка-ви-ця я-б-лу-ня с-ви-ня
ц-вя-шо-к о-дя-г ка-р-то-п-ля

ци-бу-ля ко-ро-ль а-пе-ль-си-н ка-мі-нь ша-м-пу-нь ми-с-ли-ве-ць ні-го-ть льо-н с-к-ри-ньо-ч-ка
зьо рьо дьо р'ї в'я п'є йо
ве-р-б-лю-д ма-лю-к

та-н-цю-ри-с-т ха-зя-є-ч-ка

лі-ні-й-ка жа-й-во-ро-но-к го-ри-ще фе-н га-зе-та на-ре-че-на
ма-й-да-н не-з-на-йо-ме-ць

в'я-з-ни-ця хо-м'я-к ге-ро-ї-ня

д-зи-ґа ґ-ви-н-ти-к лі-же-ч-ко

п-та-ше-ч-ка п-ри-н-це-са
х-ло-п-чи-к чи-та-є к-ни-ж-ку
до-щи-к зи-ма ка-ла-чи-к

па-н-чо-хи щу-ка фу-т-бо-л

зо-зу-ля чу-б ху-ті-р ко-ши-к

цу-ци-к па-са-жи-р шу-ба
цу-ке-р-ка ко-жу-х за-лі-з-ни-ця

з-до-ро-в'я ло-сь-йо-н

до-ло-ня зе-р-ня-та ко-те-ня

ка-мі-не-ць с-льо-зи о-пе-ньо-к
льо ньо тьо р'ї м'я п'є йо
о-ку-ля-ри с-те-ля ля-ль-ка

ко-ло-дя-зь па-ль-ма ко-ра-бе-ль

бі-но-к-ль ті-нь до-нь-ка

ве-ле-те-нь с-ті-ле-ць х-ло-пе-ць
д-зьо-би-к б-лю-д-це ка-лю-жа

за-є-ць во-ле-й-бо-л за-й-че-ня

п-ри-й-ма-ч ї-жа-чо-к га-н-чі-р'я

ґ-ра-ти ле-ґі-нь
ї-жа-чо-к з-на-й-шо-в я-б-лу-ко
к-лі-щі зе-фі-р ди-мо-хі-д

ха-р-чі зі-р-ка ві-р-ші но-жи-ці

ли-жі ка-пу-с-ня-к цу-це-ня

к-ле-ш-ня не-ді-ля х-ви-ля
шу-х-ля-да ша-б-ля ки-сі-ль

ку-ль-ба-ба по-р-т-фе-ль

ш-пи-ль-ка щу-па-ль-це о-ку-нь

пі-се-нь-ка у-че-нь па-ле-ць
зьо рьо дьо р'ї в'я п'є йо
пе-ре-ць го-с-ти-не-ць га-ма-не-ць

льо-т-чи-к ма-т-рьо-ш-ка

лю-с-т-ра пи-лю-ка я-є-ш-ня

ма-й-с-те-р ба-ла-ла-й-ка
ха-зя-й-ка по-ї-з-д ї-жа ґу-ля

а-ґ-ру-с ма-йо-не-з м’я-со

пі-р’ї-на лі-ка-р-ня су-к-ня

к-ра-п-ля по-пе-лю-ш-ка су-ни-ця
ко-ти-к п'є мо-ло-ко


26-й рівень навчання

Та Ва На Ма Ка
Та-ня То-ля Ва-ля Ві-тя

На-та-ша На-дя Ні-на
Ми-ш-ко Ма-к-си-м То-ня

Та-ра-с Ві-та-лі-к Ва-ря
Же-ня Жа-н-на Зо-я Ді-ма

Да-ша Фі-ма К-ла-ва Зі-на
Лю-да Льо-ня На-с-тя Ми-ки-та

Ма-ша Ма-ри-на Га-ля
Жо-ра Же-ня Де-ни-с Да-ша

Бо-ря Фі-ля Фе-дя О-ле-на

Лю-ся Пе-тя Па-ша С-ві-т-ла-на
Ва-ле-рі-й Ва-ся Ві-ра

Ро-ма Ра-я Са-ша Се-р-гі-й
Та-ня ї-с-ть ва-ре-н-ня

Га-ло-ч-ка чи-та-є ка-з-ку
О-ля Ю-ля Я-ша Я-на

О-к-са-на Ю-ра Ко-с-тя

Ла-ри-са О-ле-г Е-ді-к
Же-не-ч-ка Жа-н-но-ч-ка

Ді-мо-ч-ка Да-ше-нь-ка

Фе-де-нь-ка К-ла-во-ч-ка
Лю-до-ч-ка Льо-не-ч-ка

На-с-тю-ша Ми-ки-т-ка
Ма-ше-нь-ка Ма-ри-но-ч-ка

О-ле-но-ч-ка Ві-ро-ч-ка

Са-ше-нь-ка Се-р-гі-й-ко
С-ві-т-ла-но-ч-ка Ка-тю-ша

Ру-с-ла-н-чи-к Ро-мо-ч-ка
Ю-ле-ч-ка О-к-са-но-ч-ка
Ю-ля з-би-ра-є г-ри-би

О-ле-нь-ка з'ї-ла цу-ке-р-ку

А Б Е І
А-ня А-лі-на А-лі-са А-л-ла

Бо-ря Бо-г-да-н

Е-ле-о-но-ра Е-ль-ві-ра

І-ри-на І-го-р
А Б Е І
А-на-то-лі-й То-ля

Бо-г-да-н Бо-г-да-н-чи-к

Е-ду-а-р-д Е-мі-ль І-н-на
льо ньо тьо р'ї м'я п'є йо
Бо-ри-с Бо-ря

А-р-те-м А-р-ту-р
І-ва-н Ва-не-ч-ка Ва-ню-ш-ка

А-н-д-рі-й А-н-д-рю-ш-ка
А-р-те-м бу-ду-є ді-м

А Б В Г Г Д Е Є

Ж З И І Ї Й К Л М
Н О П Р С Т У Ф

Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
А-н-на А-н-д-рі-й А-н-то-н

А-р-те-м А-р-ту-р

Бо-г-да-н Бо-ря

Е-ле-о-но-ра Е-ду-а-р-д
Ва-ля Ва-ди-м Ва-ся

Ві-та-лі-к Ві-тя Во-ло-дя

Г-ри-го-рі-й Де-ни-с Ді-ма

І-л-ля Ки-ри-ло Ко-ля
Ко-с-тя Льо-ня Ма-к-си-м

Ро-ма-н Ру-с-ла-н

Са-ш-ко Се-р-гі-й С-те-па-н

Та-ра-с То-ля Фе-дя
тьо-тя Ма-ша ва-ри-ть ка-шу
27-й рівень навчання
Кі-ш-ка мо-же ба-чи-ти
в те-м-ря-ві. О-ре-л ба-чи-ть

ду-же да-ле-ко. Ми ба-чи-ли

с-ло-на в зо-о-па-р-ку.
Я ба-чи-в. Ти ба-чи-в.

Ві-н ба-чи-в. Во-на ба-чи-ла.
Я ба-чу. Ти ба-чи-ш.
Я по-ба-чу. Ти по-ба-чи-ш.

Ві-н по-ба-чи-ть. Во-на по-ба-чи-ть.
Са-ш-ко с-хо-ва-в-ся в ша-фі.

В ша-фі те-м-но.
льо ньо тьо р'ї м'я п'є йо
У за-й-ця до-в-гі ву-ха.

У ли-си-ці до-в-ги-й х-ві-с-т.

На га-ля-ви-ні па-су-ть-ся ко-ні.

Я хо-чу з'ї-с-ти то-р-т.

І-ш-ла ба-ба з гі-р та не-с-ла
с-то ш-кі-р. Що це ?
Це ка-пу-с-та.

Х-то хо-че цу-ке-р-ку ? Я хо-чу.

Х-то с-ка-за-в мя-у ? Ко-те-ня.
Я ду-ма-в. Ти ду-ма-в.

Ві-н ду-ма-в. Во-на ду-ма-ла.

Ми ду-ма-ли. Ви ду-ма-ли.
Я ду-ма-ю. Ти ду-ма-є-ш.

Ві-н ду-ма-є. Во-на ду-ма-є.

Ми ду-ма-є-мо. Ви ду-ма-є-те.

Во-ни ду-ма-ю-ть.
зьо рьо дьо р'ї в'я п'є йо
Чо-му ри-ба не то-не ?

То-му що во-на в-мі-є п-ла-ва-ти.
Ти в-мі-є-ш чи-та-ти ? В-мі-ю.

С-кі-ль-ки то-бі ро-кі-в ?

Ме-ні п'я-ть ро-кі-в.
Х-то хо-че ї-с-ти ?

С-кі-ль-ки ро-кі-в т-во-є-му б-ра-ту?

С-кі-ль-ки ні-г у му-хи ?

Де мі-й по-р-т-фе-ль ?
чи-та-ти чи-та-в чи-та-ла

чи-та-ли чи-та-ю чи-та-є-ш

чи-та-є чи-та-є-мо
льо ньо тьо р'ї м'я п'є йо
ба-чи-ти ба-чи-в ба-чи-ла

ба-чу ба-чи-ш ба-чи-ть ба-чи-мо
Де т-во-ї к-лю-чі ?

В ки-ше-ні.

С-кі-ль-ки то-бі ро-кі-в ?

Ме-ні с-то ро-кі-в.
Х-то п-ри-ні-с я-б-лу-ка ?

Ді-ду-сь.

Х-то ро-з-би-в ча-ш-ку ? Кі-ш-ка.

Ге-й ! Со-ня ! Го-ді с-па-ти !

Ге-й ! Х-то та-м с-ту-ка-є ?

Ді-ти ! Не хо-ді-ть в А-ф-ри-ку гу-ля-ти !
ле-жа-ти ле-жа-в ле-жа-ла

ле-жу ле-жи-ш ле-жи-ть ле-жи-мо
зьо рьо дьо р'ї в'я п'є йо
ду-ма-ти ду-ма-в ду-ма-ла

ду-ма-ю ду-ма-є-ш ду-ма-є
По-же-жа ! До-по-мо-жі-ть !
С-кі-ль-ки к-ри-ле-ць у ко-зи ?

Ні-с-кі-ль-ки! У ко-зи не-ма

к-ри-ле-ць.
Са-ш-ко не хо-че ї-с-ти ка-шу

та ку-па-ти-ся. Не хо-чу ка-шу !

Не хо-чу ку-па-ти-ся !

Хо-чу му-ль-ти-ки ди-ви-ти-ся !
У-ра ! У-ра ! Мы пе-ре-мо-г-ли !
Де мо-ї па-н-чо-хи ?

Т-ре-ба по-шу-ка-ти !
Ти шу-ка-в. Ві-н шу-ка-в.

Во-на шу-ка-ла. Ми шу-ка-ли.

Ви шу-ка-ли. Во-ни шу-ка-ли.
ше ши з'є щу ха фе чи ці лю
Я по-шу-ка-ю. Ти по-шу-ка-є-ш.

Ми по-шу-ка-є-мо. Ви по-шу-ка-є-те.
Х-ло-п-ці й-ду-ть г-ра-ти в фу-т-бо-л. Ге-й ! По-че-ка-й-те ме-не ! Ку-ди пі-шо-в т-ві-й б-ра-т?

Не з-на-ю! Ві-н ме-ні ні-чо-го

не ка-за-в.
Ма-ма ! Ку-пи мо-ро-зи-во !

Ва-ся ! Не ба-лу-й-ся !

Ми-ш-ко ! Си-ди ти-хо !
У ме-не є ма-ма, та-то, ба-бу-ся та ді-ду-сь. А у ме-не є ма-ма, та-то, ба-бу-ся, ді-ду-сь та ще

се-с-т-ри-ч-ка С-ві-т-ла-на.
Я лю-б-лю ку-па-ти-ся, а мо-я

се-с-т-ри-ч-ка не лю-би-ть.
Я ку-па-в-ся. Ти ку-па-в-ся.

Ві-н ку-па-в-ся. Во-на ку-па-ла-сь. Ми ку-па-ли-сь. Во-ни ку-па-ли-сь.
льо ші щу же хо п'є йо
Я ку-па-ю-сь. Ти ку-па-є-ш-ся.

Ві-н ку-па-є-ть-ся. Во-на

ку-па-є-ть-ся.
Я хо-чу цу-ке-р-ку, а ти хо-че-ш?
У Ко-лі є зо-ши-ти, к-ни-ж-ки,

о-лі-в-ці, лі-ні-й-ка, по-р-т-фе-ль.

Ві-н за-в-т-ра пі-де в ш-ко-лу !

У Ві-ті сьо-го-д-ні де-нь

на-ро-д-же-н-ня. С-кі-ль-ки йо-му ро-ків? Йо-му в-же ші-с-ть ро-кі-в!
Йо-му по-да-ру-ва-ли ве-ло-си-пе-д,

к-ни-ги, фа-р-би та ба-ра-ба-н.

Ві-тя бу-де ї-с-ти то-р-т.
Я ї-в. Ти ї-в. Ви ї-ли. Во-ни ї-ли.
Я по-ї-м. Ти по-ї-си-ш.

Ві-н по-ї-с-ть. Ми по-ї-мо.
ЗА-ГА-Д-КИ
В-лі-т-ку сі-ри-й, в-зи-м-ку бі-ли-й.
Бі-ла с-ка-те-р-ти-на в-сю
зе-м-лю в-к-ри-ла.
Х-то на со-бі с-ві-й бу-ди-но-к
но-си-ть?

с-мі-я-ти-ся с-мі-я-в-ся

с-мі-я-ла-сь с-мі-я-ли-сь

с-мі-ю-сь с-мі-є-ш-ся
ЛІ-ЧИ-ЛО-Ч-КИ
Ко-ти-ла-ся то-р-ба
З ве-ли-ко-го го-р-ба,
А в ті-й то-р-бі па-ля-ни-ця.
Ко-му до-ве-де-ть-ся,
То-й бу-де ж-му-ри-ть-ся.
Бі-г-ли ко-ні пі-д мо-с-та-ми
З зо-ло-ти-ми ко-пи-та-ми.
Д-зе-нь, б-ря-зь ви-й-шо-в к-ня-зь!
Ту-т ци-га-н-ка во-ро-жи-ла,
Ш-ма-то-к са-ла по-ло-жи-ла.
О-сь во-но є ща-с-тя твоє!
За го-ра-ми, за лі-са-ми
c-то-ї-ть бо-ч-ка з пи-ро-га-ми.
Ра-з, д-ва, т-ри
то ж-му-ри-ти бу-де-ш ти!
Ра-з, д-ва, т-ри, чо-ти-ри, п'я-ть!
Ви-й-шо-в за-й-чи-к по-гу-ля-ть.
Я-к на-м бу-ти, що ро-би-ти?
Т-ре-ба за-й-чи-ка з-ло-ви-ти.
Бу-де-м з-но-ву ра-ху-ва-ти:
Ра-з, д-ва, т-ри, чо-ти-ри, п'я-ть.
За-ра-з я і-ду шу-ка-ть!
Ті-ка-в за-є-ць че-ре-з мі-с-т.
До-в-гі ву-ха, ку-ци-й х-ві-с-т,
А ти да-лі не ті-ка-й,
ра-ху-ва-ти по-чи-на-й,
ра-з, д-ва, т-ри ви-й-ди ти.
Е-ни-ки Бе-ни-ки ї-ли ва-ре-ни-ки.
Е-ни-ки Бе-ни-ки, к-льо-ц
Ви-й-шо-в ву-са-ти-й ма-т-ро-с.
П'я-ть за-й-ча-то-к ви-й-ш-ли

з до-му.
С-пе-р-шу с-та-ли по о-д-но-му,
По-тi-м в па-ри, то-п-чу-ть с-нi-г,
Х-то бе-з па-ри ге-ть по-бi-г.
ле-ті-ти п-ри-ле-ті-ти до-ле-ті-ти

пе-ре-ле-ті-ти ви-ле-ті-ти

пі-д-ле-ті-ти
С-КО-РО-МО-В-КИ
Не ту-р-бу-й-те ку-р-ку — к-лю-є ку-р-ка к-ру-п-ку.
На-д ш-ля-хо-м Я-в-до-ш-ка
шу-ка-ла во-ло-ш-ки.
Ти, ма-ли-й, с-ка-жи ма-ло-му
Ха-й ма-ли-й ма-ло-му с-ка-же,
Ха-й ма-ли-й те-ля п-ри-в'я-же.
На во-зі ко-за, пі-д во-зо-м ло-за.
У чо-ти-рьо-х че-ре-па-шо-к
че-т-ве-ро че-ре-па-ше-ня-т.
Ко-ва-ль ку-лю ку-ва-в, ку-ва-в
і пе-ре-ко-ву-ва-в.
бі-г-ти ви-бі-г-ти п-ри-бі-г-ти
ду-ма-ти п-ри-ду-ма-ти
хо-ди-ти п-ри-хо-ди-ти ви-хо-ди-ти
У-С-МІ-Ш-КИ


  • Ма-мо, в на-ше ві-д-ро

з мо-ло-ко-м в-па-ла ми-ша.

— Ти ви-тя-г-ну-ла ї-ї?

— Ні, я ки-ну-ла ту-ди кі-ш-ку, що-б во-на ї-ї с-пі-й-ма-ла.
Го-с-по-ди-ня до-му на-й-ма-є

но-ву ня-ню та пи-та-є ї-ї:

— А чо-му ва-м ві-д-мо-ви-ли на ко-ли-ш-ні-й по-са-ді?

— Я о-д-но-го ра-зу за-бу-ла

ви-ку-па-ти ди-ти-ну.

Го-ло-с з ди-тя-чо-ї кі-м-на-ти:

— Ми ві-зь-ме-мо ї-ї, ма-ту-сю!
28-й рівень навчання


РІПКА
Посадив дід ріпку. Виросла ріпка велика превелика. Пішов дід ріпку рвати. Тягне, тягне, витягти не може.
Позвав дід бабку. Бабка за діда, дід за ріпку, тягнуть, тягнуть, витягти не можуть!
Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за діда, дід за ріпку, тягнуть, тягнуть, витягти не можуть!
Позвала внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда, дід за ріпку, тягнуть, тягнуть, витягти не можуть!
Позвала Жучка кішку. Кішка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда, тягнуть, тягнуть, витягти не можуть!

Позвала кішка мишку. Мишка за кішку, кішка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда, дід за ріпку, тягнуть, тягнуть — витягнули ріпку!

ХОДИТЬ ГАРБУЗ ПО ГОРОДУ
Ходить гарбуз по городу

Питається свого роду:

— Ой чи живі, чи здорові

Всі родичі гарбузові?
Обізвалась жовта диня,

Гарбузова господиня:

— Іще живі, ще здорові

Всі родичі гарбузові!
Обізвались огірочки, —

Гарбузові сини й дочки:

— Іще живі, ще здорові

Всі родичі гарбузові!
Обізвалась бараболя,

А за нею і квасоля:

— Іще живі, ще здорові

Всі родичі гарбузові!
Обізвались буряки,

Гарбузові свояки:

— Іще живі, ще здорові

Всі родичі гарбузові!
Обізвалась морковиця,

Гарбузовая сестриця:

— Іще живі, ще здорові

Всі родичі гарбузові!
Обізвався старий біб:

— Я піддержав увесь рід.

— Іще живі, ще здорові

Всі родичі гарбузові!
Ой, гарбузе ти перистий,

Із чим тебе будем їсти?

— Миска пшона, шматок сала —

Ось до мене й вся приправа!

ЯК ОСЕЛ СПІВАТИ ПЕРЕСТАВ
В давнІ часи найкращий голос був у осла.

Одного разу зібрались всі звірі на раду, і лев, що був у них царем, спитав:

— Хто з вас самий гарний?

— Я, йя! — закричав осел.

— Добре, а хто самий дужий?

— Я, йя! — раніш за всіх закричав осел.

— Гаразд, — сказав лев.

— А хто тут самий дурний?

— Я, йя, йя! — з поспіхом заревів осел, злякавшись, як би його не випередили.

Всі звірі так і покотилися зі сміху, а бідолага осел від сорому втратив свій гарний голос.

З тієї пори він тільки й вміє
ревіти: " Я, йя, йя!"

Для нотаток:


Схожі:

Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів Частина 1 Рівні навчання 1-13
Марусяк В. М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини
Методика навчання Миколаїв, 2005 УДК 811. 161. 1 (075. 2) 372. 41 ББК 81. 411. 2-920 74. 102. 12
Марусяк В. М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини
Розвиток навички читання молодших школярів Методичний посібник
Розвиток навички читання молодших школярів: Методичний посібник / авт. Н. В. Радченко. – Рокитне: РМК, 2010 – 49 с
Від цілей установки вибраного виду читання (вголос або про себе, повне або вибіркове)
Психолого-педагогічні аспекти формування навички швидкого читання молодших школярів
І. М. ГЕРАСИМЕНКО, вчитель іноземної мови Смілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів...
Стаття присвячена одному з важливих методів навчання іноземній мові – діалогу. Зокрема, в роботі наводиться алгоритм діяльності вчителя...
ПОСВЯТА У БАРВІНЧАТА молодших школярів
Увага! Лінійка, присвячена посвяті у барвінчата молодших школярів, оголошується відкритою
W 1 РОЗВИТОК ЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ W 2
...
СИСТЕМА ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛ – ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ...
У статті проаналізовано сучасний стан позаурочної виховної діяльності дітей молодшого шкільного віку і виявлені труднощі, з якими...
Уроки математики в початковій школі. Умови підвищення їх ефективності
В свою чергу, чинна програма навчання математики молодших школярів спрямовує вчителів на пошук такої логіки взаємозв’язків між структурними...
Активне сприймання у молодших школярів на уроці триває 15-20 хвилин....
Фізичні вправи викликають збудження в інших ділянках кори головного мозку. Це сприяє короткочасному відпочинку ділянок, подразнення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка