Методи оцінки знань умінь і навичок учнів на уроках біології


Скачати 286.95 Kb.
НазваМетоди оцінки знань умінь і навичок учнів на уроках біології
Сторінка1/4
Дата01.11.2013
Розмір286.95 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Біологія > Урок
  1   2   3   4

Методи оцінки знань умінь і навичок учнів на уроках біології.

Вчитель біології Гутянської ЗОШ І-ІІІ ст.

Богодухівської райради

Харківської області

Близнюк Наталя Анатоліївна

Зміст

 1. Вступ.......................................................................................... 3

 2. Методи оцінки знань, умінь і навичок................................... 4

  1. Традиційні методи оцінки знань, умінь і навичок........ 4

  2. Сучасні методи оцінки знань, умінь і навичок.............. 6

 3. Обєктивність при виставленні оцінок..................................... 8

 4. Висновок...................................................................................10

 5. Додаток 1.................................................................................. 11

 6. Додаток 2...................................................................................22

 7. Література.................................................................................28


Вступ.
Перевірка та оцінка знань, умінь і навичок учнів є важливим структурним компонентом процесу навчання та відповідно до принципів систематичності, послідовності і міцності навчання повинна здійснюватися протягом усього періоду навчання.
Оцінка знань і вмінь учнів є важливою ланкою навчального процесу, від правильної постановки якої багато в чому залежить успіх навчання. Передові вчителі досягають великих успіхів тому, що постійно дбають про високий рівень усіх складових частин процесу навчання: якісний, логічний виклад та пояснення навчального матеріалу; розвиток самостійної творчої роботи учнів по оволодінню знаннями, вміннями та навичками; розвиток інтересу учнів до знань і потребу систематизувати й узагальнювати свої знання, оптимальну повторюваність знань і закріплення в пам’яті учнів найважливіших елементів знань; систематичну й об’єктивну перевірку знань. Ці вчителі розуміють, що учні навчаються так, як їх перевіряють. Не існує такого вчителя, який би мав високі показники у своїй роботі, і в той же час нехтував перевіркою і оцінкою знань учнів.
Мета моєї роботи - розкрити власний підхід до системи контролю у навчанні і виділити основні засоби її реалізації.
Вчителю при підготовці до уроку необхідно пам'ятати, що пошуки необхідних форм оцінки та її організація - це найважливіше завдання педагога. Кого, коли, скільки учнів, з яких питань, за допомогою яких засобів потрібно запитати і оцінити - все це повинно бути продумано учителем при підготовці до уроку. Поряд з цим слід продумати, чим повинні займатися учні під час опитування їх товариша. У кожного вчителя повинна бути своя система оцінки, вона повинна включати різноманітні засоби і прийоми роботи, щоб учні розуміли, що вчитель постійно контролює їх успіхи, рівень і якість оволодіння знаннями.
Головною дійовою особою в процесі навчання будь-якого предмету є учень, сам процес навчання - це придбання знань і умінь учнями, отже, все, що відбувається на уроках, зокрема й контрольні заходи, має відповідати цілям самого учня, має бути для нього особистісно важливим Оцінення повинне сприйматися учнями не як щось, потрібне лише вчителеві, а як етап, на якому учень може зорієнтуватися щодо наявних у нього знань, переконатися, що його знання і вміння відповідають пропонованим вимогам. Так, наприклад, перевірка результатів та проставлення відміток може здійснюватися самими учнями або товаришем по парті. При такій формі перевірки вони відчувають значущість контролю, з'ясовують свої помилки, при проставленні позначок розвиваються самокритичність і відповідальність. Такий вид роботи ніколи б не з'явився, якби вчитель розглядав оцінювання знань і умінь учнів лише як облік знань.
Методи оцінки знань, умінь і навичок
1. Традиційні методи оцінки знань, умінь і навичок
При перевірці та оцінці якості успішності необхідно виявляти, як вирішуються основні завдання навчання, тобто якою мірою учні опановують знаннями, вміннями і навичками, а також способами творчої діяльності. Істотне значення має також те, як належить той чи інший учень до навчання, працює він з необхідною напругою постійно або уривками і т.д. Все це обумовлює необхідність застосування всієї сукупності методів перевірки оцінки знань.

Повсякденне спостереження за навчальною роботою учнів. Цей метод дозволяє вчителю скласти уявлення про те, як ведуть себе учні на уроках, як вони сприймають і осмислюють досліджуваний матеріал, яка в них пам'ять, якою мірою вони виявляють кмітливість і самостійність практичних умінь і навичок.
Усне опитування - індивідуальне, фронтальне, ущільнене. Сутність цього методу полягає в тому, що вчитель ставить учням запитання за змістом вивченого матеріалу і спонукає їх до відповідей. Цей метод є найбільш поширеним при перевірці й оцінці знань. Усна перевірка поки ще займає переважаюче місце в школах. Оскільки усне опитування є питально-відповідним способом перевірки знань учнів, його ще іноді називають бесідою. При усному опитуванні учитель розчленовує досліджуваний матеріал на окремі смислові одиниці (частини) і по кожній з них задає учням питання. Усне опитування (бесіда) поєднується з виконанням учнями усних і письмових вправ. Будучи ефективним і найпоширенішим методом перевірки і оцінки знань учнів, усне опитування має, проте, і свої недоліки. З його допомогою на уроці можна перевірити знання не більше 3-4 учнів. Тому на практиці застосовуються різні модифікації цього методу і, зокрема, фронтальне і ущільнене опитування, а також «поурочний бал». Сутність фронтального опитування полягає в тому, що вчитель розчленовує досліджуваний матеріал на порівняно дрібні частини з тим, щоб таким шляхом перевірити знання більшого числа учнів. При фронтальному, його також називають швидким, опитуванні не завжди легко виставляти учням оцінки, так як відповідь на 1-2 дрібних питання не дає можливості визначити ні обсягу, ні глибини засвоєння пройденого матеріалу. Сутність ущільненого опитування полягає в тому, що вчитель викликає одного учня для усної відповіді, а чотирьом-п'яти учням пропонує дати письмові відповіді на питання, підготовлені заздалегідь на окремих листках (картках). Ущільненим це опитування називається тому, що вчитель замість вислуховування усних відповідей переглядає (перевіряє) письмові відповіді учнів і виставляє за них оцінки, «ущільнюючи», тобто економлячи час на перевірку знань, умінь і навичок.

Проте цей метод не позбавлений недоліків: він призводить до неефективного використання часу на уроці.

Письмова перевірка. Практика ущільненого опитування призвела до виникнення методики письмової перевірки знань. Суть її в тому, що вчитель роздає учням заздалегідь підготовлені на окремих аркушах паперу питання або завдання і приклади, на які вони протягом 10-12 хв дають письмові відповіді. Письмове опитування дозволяє на одному уроці оцінювати знання всіх учнів. Це важлива позитивна сторона даного методу. Я досить широко використовую на уроках одну з форм письмової перевірки – біологічні диктанти. вони мають ряд переваг: оцінювання всіх учнів одночасно, економія часу, об'єктивність оцінювання – всі мої диктанти містять 12 запитань, які оцінюються в один бал, а якщо це ще й самоперевірка – виховання в учнів самокритичності і відповідальності. (Додаток 1). Крім цього я користуюсь в роботі картками контролю знань (Додаток 2), які також дають миттєву картину знань учнів. Перевірити ці роботи необхідно зразу, не відкладаючи на «потім», а тому знову спрацьовує механізм самоконтролю або взаємоконтролю учнів. Правильні відповіді зачитує учень, який бажає отримати високу оцінку – діти звіряють відповіді. Одну з робіт перевіряю самостійно. Наприкінці перевірки прошу підняти руку тих учнів, що отримали максимальну кількість балів, далі тих – хто виконав половину, низькі результати не афішую перед класом, але обовязково фіксую в щоденниках і журналі (і позитивні і негативні), що спонукає дітей до стараннішого вивчення навчального матеріалу і покращення свого рівня.

Такі форми роботи мають ряд переваг: оцінювання всіх учнів одночасно, економія часу, об'єктивність оцінювання – всі мої диктанти і картки містять 11-12 запитань, які оцінюються в один бал, а якщо це ще й самоперевірка – виховання в учнів самокритичності і відповідальності.

Поурочний бал. Відомою модифікацією усного опитування є також виставлення окремим учням так званого поурочного бала. Поурочний бал виставляється за знання, які окремі учні виявляють протягом всього уроку. Так, учень може доповнювати, уточнювати або поглиблювати відповіді своїх товаришів, які відповідають усно. Потім він може наводити приклади і брати участь у відповідях на запитання вчителя при викладенні нового матеріалу
Виставлення поурочного бала дозволяє підтримувати пізнавальну активність і довільну увагу учнів, а також робити більш систематичної перевірку їхніх знань.
Контрольні роботи. Це дуже ефективний метод перевірки й оцінки знань, умінь і навичок учнів, а також їх творчих здібностей. Сутність цього методу полягає в тому, що після проходження окремих тем або розділів навчальної програми вчитель проводить в письмовій або практичній формі перевірку і оцінку знань, умінь і навичок учнів. При проведенні контрольних робіт необхідно дотримуватися ряду дидактичних вимог.
Перевірка домашніх робіт учнів. Для перевірки і оцінки успішності учнів велике значення має перевірка виконання ними домашніх завдань Вона дозволяє вчителю вивчати ставлення учнів до навчальної роботи, якість засвоєння матеріалу, що вивчається, наявність прогалин у знаннях, а також ступінь самостійності при виконанні домашніх завдань.
Практична перевірка тісно пов'язана з включенням учнів у конкретну практичну діяльність, в ході якої перевіряються вміння учнів застосовувати знання на практиці, а також рівень сформованості вмінь і навичок. Логічно така перевірка випливає із сутності процесу пізнання, в якому практика відіграє спонукальну і контролюючу роль.

2. Сучасні методи оцінки знань, умінь і навичок
Тестування. За великим рахунком оцінити знання людини кількісно можна з таким же успіхом, як і виміряти його характер лінійкою. Але сучасна школа не може обійтися без оцінок. Оскільки неупереджене ставлення до людини неможливо, то оцінка його знань неминуче містить "емоційну складову", величина якої сильно залежить як від досвіду вчителя, так і від акторської майстерності відповідаючого. Взагалі найбільша об'єктивність притаманна оцінками, отриманими методом письмового тестування. Якщо підходити до проблеми оцінки знань як способу порівняння, то двом різним учням слід пропонувати однакові тести (питання) і обмежувати час на роздуми. Тести повинні бути попередньо перевірені на досить великій групі дітей. Обов'язкова при цьому і статистична обробка відповідей. До цього моменту їх навіть вважають не тестами, а тестовими завданнями, тобто питаннями, які мають недостатньо надійну здатність. Чим більше тестів, тим надійніше оцінка знань. У серйозних випадках при оцінюванні знань дорослих використовують набір з 100 - 200 питань, обмежуючи час міркування над кожним. Це дуже серйозна перевірка, що вимагає хорошої підготовленості. Полегшений варіант цієї перевірки вже давно використовують у школах у вигляді екзаменаційних або залікових тестів. Якщо укладачі тестів добре відома програма, а ще краще - зміст базового підручника (що буває нечасто), то оцінка виходить досить об'єктивною. Крім залікових або екзаменаційних тестів існують ще поурочні (робітники) тести для поточної оцінки знань учнів на кожному уроці. За своєю суттю ці два види тестів співвідносяться, як географічні карти великого і дрібного масштабу, відповідно. Саме поурочні тести вимагають до себе особливої ​​уваги, так, при необхідності вони можуть замінитись екзаменаційними. А ось зворотна заміна неможлива в силу поступовості проходження матеріалу. Складати поурочні тести неважко, але довго, і варто сказати про їх головні особливості.
1. Тести повинні бути "закритими", тобто мати варіанти відповідей.
2. Стислість. Питання має займати один рядок. Питання має бути абсолютно ясним.
3. Варіанти відповідей. Оптимальне їх число - 4 - 6, рідко - 8. Кожен варіант - не більше одного рядка.

Програмований контроль. У системі перевірки знань учнів застосовується програмований контроль, який ще називають альтернативним методом (від фр. alternative - одна з двох можливостей), або методом вибору. Сутність цього методу полягає в тому, що учневі пропонуються питання, на кожен з яких дається три-чотири відповіді, але тільки один з них є правильним. Завдання учня - вибрати правильну відповідь. Кілька подібних питань і відповідей може бути дано в класі одночасно всім учням на окремих аркушах паперу або за допомогою комп'ютера, що дозволяє протягом декількох хвилин перевірити їхні знання. У цьому полягає позитивна сторона методу програмованого контролю.
Однак цей метод має і свої недоліки. Головним з них є те,
що з його допомогою можна перевірити лише окремі сторони засвоєння досліджуваного матеріалу. Всієї ж повноти і обсягу знань цей метод виявити не дозволяє. Втім, свої плюси і мінуси має кожен із розглянутих вище методів перевірки і оцінки знань. Контрольні письмові роботи корисні тим, що дають можливість перевіряти і оцінювати одночасно знання всіх учнів класу або групи, але вони вимагають багато часу і тому не можуть проводитися часто.

Звідси випливає висновок: у системі навчальної роботи повинні знаходити своє застосування всі розглянуті вище методи перевірки та оцінки знань з тим, щоб забезпечити необхідну систематичність і глибину контролю за якістю успішності учнів.
.Контроль входить органічною частиною в процес навчання як засіб керування, корекції і стимулювання. Без нього не може бути ні навчання, ні самої школи. Але для успішного здійснення перевірки і обліку успішності учнів не досить лише виявити, що вони знають і вміють. Їхні знання і вміння потрібно правильно оцінити. Найважливіша вимога до оцінки знань і вмінь учнів – об’єктивність, що полягає в точному оцінюванні, адекватному встановленні критеріїв, які наведено в навчальних програмах. Ця вимога означає, що оцінка має характеризувати кількість і якість знань та вмінь незалежно від методів і засобів контролю, особових якостей учителя, який здійснює контроль
Оцінка, як правило, відображає відносини залежності учня від учителя, якому дано право судити не лише про знання першого, а й про його здібності, достоїнства і недоліки. В оцінці виражається такт, професійні вміння, освіченість і педагогічна культура вчителя.

Почуття міри і дотримання педагогічного такту, об’єктивність потрібні вчителеві завжди. Але найнеобхіднішими вони є при оцінюванні знань, умінь та навичок, бо цей процес найглибше проникає в особисті переживання учнів.

Таким чином, дидактична проблема контролю та оцінки рівня підготовки учнів одна з самих складних. Технологічно продуманий урок по оцінці знань та умінь учнів приречений на крах, якщо між учителем та учнями немає взаєморозуміння, довіри один до одного.

Висновок
Таким чином, контроль і оцінка знань, умінь і навичок учнів – є невід’ємним структурним компонентом навчального процесу. Процес навчання є системою із внутрішніми взаємозв’язками між їх компонентами. Компоненти цієї системи є діючими, залежними один від одного, дія одного обумовлює функцію іншого, оскільки вони знаходяться в складних взаємовідношеннях. Важливим компонентом системи навчання в середньому навчальному закладі є контроль, який виступає підсистемою по відношенню до цієї системи.

В історії розвитку школи відомі такі основні методи контролю знань, умінь та навичок учнів: усна перевірка, письмова, практична перевірка, тестова перевірка, яка набуває все більшого поширення. На сьогоднішній день досить відомими є також модульний контроль та рейтингова система оцінювання.

Правильна методика проведення контролю спонукає учнів вивчати більшу кількість інформації та самовдосконалюватися. У той же час знання і творча реалізація у професійній педагогічної діяльності методів, прийомів і засобів управління навчально-пізнавальним процесом дозволяють успішно вирішувати навчальні задачі і досягати поставлених освітній цілей.
У системі навчальної роботи повинні знаходити своє застосування всі розглянуті вище методи перевірки та оцінки знань з тим, щоб забезпечити необхідну систематичність і глибину контролю за якістю успішності учнів.

  1   2   3   4

Схожі:

Досвіду: «Навчально-дослідницька робота учнів на уроках біології...
Громова Тетяна Василівна, вчитель біології Черкаської спеціалізованої школи №33 ім. Василя Симоненка Черкаської міської ради
Урок узагальнення та систематизації отриманих знань, умінь та
Перевірити і встановити рівень оволодіння учнями основами знань, умінь та навичок з теми
Тема: Методика розвитку усного риторичного мовлення учнів у гімназії
Методи та прийоми формування в учнів ЗОШ (гімназій, коледжів, ліцеїв тощо) риторичних умінь і навичок
Дидактичні матеріали Завдання для перевірки знань, умінь та навичок...
Завдання для перевірки знань, умінь та навичок учнів з теми «Внутрішні води Південної Америки»
«Формування інтелектуальних вмінь та навичок учнів на уроках біології»
Криворучко Мар’яна Володимирівна, вчитель біології, заступник директора з навчально-виховної роботи Смілянського навчально-виховного...
Завдання для перевірки знань, умінь та навичок учнів з теми «Природні зони Південної Америки»

«Попередження та вирішення конфліктів в освітніх організаціях» Мета
Мета: актуалізація знань про прийоми та методи вирішення конфлікту, відпрацьовування практичних навичок та умінь розв’язання конфліктних...
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності
Уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок
Мета. Узагальнити і систематизувати знання і вміння учнів з теми „Арифметична і геометрична прогресії”. Розширити кругозір учнів....
ПЛАН І. Вступ >ІІ. Дидактичні ігри важливий засіб успішного засвоєння...
Дидактичні ігри – важливий засіб успішного засвоєння учнями математичних знань, умінь і навичок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка