Урок узагальнення та систематизації отриманих знань, умінь та


НазваУрок узагальнення та систематизації отриманих знань, умінь та
Дата18.11.2013
Розмір75 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Урок
План уроку англійської мови
Професія: Агент з постачання. Адміністратор.

Курс: І
Тема: Робота у фірмі. Структура фірми. Персонал фірми.
Тип уроку: урок узагальнення та систематизації отриманих знань, умінь та

навичок учнів

Презентація та захист проектних робіт учнів

Освітня мета:

 • Перевірити і встановити рівень оволодіння учнями основами знань, умінь та навичок з теми

 • Повторити, скоригувати та усунути прогалини у знаннях навчального матеріалу


Розвиваюча мета:

 • Розвивати мовленнєві вміння та навички учнів

 • Удосконалювати навички володіння мовним матеріалом з теми

 • Сприяти формуванню позитивних мотивів навчальної діяльності

 • Сприяти формуванню власних ідей, поглядів, цілей

 • Розвивати творчі здібності учнів


Виховна мета:

 • Виховувати навички командної роботи, культуру спілкування, дотримання етики професії

 • Формувати особистість майбутнього відповідального працівника


Технічне забезпечення: інтерактивна дошка, персональні комп‘ютери
Дидактичне забезпечення: роздавальний матеріал, проектні роботи учнів

Міжпредметні зв‘язки: комерційна діяльність, психологія, інформаційні

технології
Хід урокуІ.Організаційний момент.

Організація класу. Привітання. Оголошення теми та мети уроку.
ІІ. Фонетична зарядка (учні спочатку на видихувані промовляють першу частину речення, потім першу та другу разом, третю та четверту по аналогії):

Pete is working / in the office / in this company / in London.
ІІІ. Введення в іншомовну атмосферу :“Brain Storming” (відпрацювання ЛО по темі “In the Office” за допомогою гри «Снігова куля»).
ІУ. Актуалізація опорних знань учнів:

Present, Past and Future Simple Contrasting(виконання граматичної вправи усно P1, P2, P3…) (Handout 1):
Дієслова в дужках поставити в потрібній формі:

1. We always (to discuss) business matters in the office.

2. They (to discuss) business matters yesterday morning.

3. Our managers (to discuss) business matters next week.

4. Sometimes I (not to stay) at home in the evening.

5. He (not to stay) at home yesterday evening.

6. My friends (not to stay) at home in the evening tomorrow.

7. How you usually (to get) to the office?

8. When you (to get) to your office yesterday?

9. You (to get) to your office by car tomorrow?
V. Поглиблення і систематизація знань учнів:
1. Describe office equipment. Name the stationary and appliances.(фронтальне опитування T → P)

Назвіть офісне обладнання та канцелярські товари.

- What do you use to keep files in? (a filing cabinet, a folder, a ring binder)

- What is for connecting papers and documents? (glue, a stapler, a paper clip)

- What do you use for writing notes? (a sticky note pad, an address book, a diary)

- What things do you use to cut paper? (scissors, guillotine, knife, document shredder)

- If you don’t need this document what do you do with it? (I throw it to the wastepaper basket.)

- If you have to summarize smth or to count quickly what do you use? (calculator, a PC)

- What do you use to roll of documents? (copy-machine, printer)

- What means of communication do you know? (phone, fax, telex, computer, mail)
2. Read the text and tell about your impression on the office equipment. (reading by chain) (Handout 1)
Прочитайте текст та скажіть про необхідність офісного обладнання (читання вголос ланцюжком)

Last month I had a chance to visit a modern office in Downtown. It was on the 25th floor. I was impressed by a spacious lobby and by the office equipment. There were a lot of personal computers, document shredders, telex and fax facilities. I didn’t see any dictionaries. There were special computer programmes to check spelling. Every PC was connected to a printer to print out the documents. There I also saw a strange-looking machine. It was a document shredder. I wish we had the same equipment. I was introduced to the staff. They were very friendly and promised to give me a hand in mastering the office equipment.
(Бесіда Т → P1, P2, P3, …)

T: What do you think about office equipment, its importance? Is it necessary to have office equipment in a modern firm?

P1: The running of a modern company is impossible without modern equipment.

P2: I think to get current information at once is very important for every company. So office equipment must be carefully prepared for work.

P3: Yes, I agree with you. Every modern company must have such means of communication as telexes, faxes, computers, telephones.

P4: To my mind copy-machine is also an important part of office equipment too. It gives an opportunity to supply partners and clients with necessary printed and drawn materials.

T: Oh, and what about type-writers?

P5: As for me, I suppose it is not enough modern nowadays. Because every company has computers at its disposal. And I am sure each modern secretary or manager knows how to operate modern office equipment.

P6: You are right. The personnel of modern firm must be well-qualified to operate all office equipment.
3. You are a Managing Director of a Firm. A representative from a foreign company has come to your firm. Introduce your firm and your staff to him. (role play)

Уявіть, що представник з іноземної компанії прийшов до вас в офіс. Познайомте його із структурою вашої фірми та її персоналом. (рольова гра) Handout 2

Example:

- Let me introduce my staff to you. Mr. Sudev, our Commercial director. He is the head of the production department.

- This is Miss Yasko, our Head of the Accounts Department.

- And I want you to meet our Personnel Director, Miss Stadnik. …


 1. Managing Director – управляючий директор

 2. Commercial Director – комерційний директор

 3. Personnel Director – управляючий кадрами

 4. Sales Director – директор з продажів

 5. Advertising Manager – менеджер з питань реклами

 6. Sales Manager – менеджер з продажів

 7. Purchasing Manager – менеджер із закупівель

 8. Office Manager – офіс-менеджер

 9. Head of the Accounts Department – головний бухгалтер

 10. Office Receptionist – секретар в приймальній

 11. Computer Programmer – програміст

 12. Accountant – бухгалтер

 13. Clerk – службовець


Company Departments – відділи компанії

  • Production - виробничий

  • Sales - торгівельний

  • Export - експортний

  • Accounts – бухгалтерія

  • Personnel – відділ кадрів

  • Research & Development – відділ науково-дослідних та конструкторських робітNow name the personnel of a firm according to their responsibilities.

А тепер назвіть персонал фірми згідно їх обов‘язків.

(Бесіда T → P1, P2, P3, …)

  1. He is responsible for the overall running of the firm. (Managing Director)

  2. She is responsible for hiring staff and for staff welfare. (Personnel Director)

  3. She is responsible for all the money in the firm. (Head of the Accounts Department)

  4. He is responsible for supplying goods to customers. (Sales Manager)

  5. She answers the phone and greets visitors. (Office Receptionist)

  6. She keeps the office running smoothly. (Office Manager)

  7. He buys all the things that the company needs. (Purchasing Manager)

  8. He is in charge of all people who sell products of the company. (Sales Director)

  9. She checks a company’s financial affairs. (Accountant)

  10. He is responsible for filling in the forms and keeping statistics. (Clerk)

  11. He designs different computer programmes. (Computer Programmer)

  12. She is responsible for all advertisement of the company. (Advertising Manager)


4. Let’s make up the diagram of the firm.

Зробіть діаграму - структуру фірми (робота із схемою на дошці та за партами в парах) Handout 3

 • There are 5 departments in the company.

 • Commercial Director is the Head of the Production Department.

 • He is in charge of the Purchasing Manager and clerks.

 • Office Manager is responsible to the Personnel Director.

 • R & D Manager is in charge of Computer Programmer and Advertising Manager.5. What are the main qualities and character features of an excellent modern Manager?

Які основні якості та риси характеру відмінного сучасного (Handout 4)

менеджера?(фронтальна робота)

well-educated unsociable communicative

punctual disciplined knows foreign languages

makes decisions quickly tactful sincere

a good organizer nervous loyal

attentive unreliable rude

diplomatic ambitious stubborn

ungracious generous selfish

creative intelligent flexible

6. Make up a story about work of a modern firm using the following sentences (jigsaw text):

Складіть з окремих речень (розрізаний текст) оповідання про роботу фірми, використовуючи наступні речення (робота в групах)

Group A My Working Day

I’m a manager. My company is very large. We have got offices in different cities.

I come to the office at 9 o’clock in the morning. I stay in the office till 6 o’clock. I’m very busy every day. I usually meet customers and read letters and cables. My secretary always read telexes. I finish my work at 6 o’clock in the evening and come home at 7. I usually stay at home in the evening. I read books and watch TV.

Group B Office Equipment

To get current information at once is very important for every firm. So office equipment must be carefully prepared for works. Such means of communication as telexes, faxes, telephones and computers are almost in any firm. Copy-machine is an important part of office equipment too. It gives an opportunity to supply partners and clients with necessary printed and drawn materials. If you don’t need some documents you may use a document shredder. So modern personnel of a firm must be well-qualified and know much how to operate modern office equipment.
Group C Personnel of a Firm

Any firm has its standard and specialized employers. They are responsible for different branches of job.

The managing director is responsible for whole running of the firm. He is the head of the enterprise.

The personnel director is responsible for hiring staff and for staff welfare.

The sales director is in charge of all people who sell goods to customers.

The sales manager is responsible for supplying goods to customers.

The office manager is responsible for everyday life of the office and for the office equipment. He keeps the office running smoothly.

The head of the accountants department is responsible for all money in the firm.

So, well organized work of the firm depends on the personnel, its qualification, discipline and good habits.
7. Now, summarizing our work on the topic let’s look at the presentations of your projects.

Тепер, підводячи підсумки нашої роботи з теми, подивимося ваші проектні роботи.

Project’s objectives:

 • What we want from this project

 • What we have to achieve to be successful

 • What is included


Stages of presentation (3-5 minutes):

 • introduction – development – conclusion


Keep in mind the following advice:

 • Observe the time limit

 • Attract people’s attention in the first few seconds

 • Refer back to this point at the end

 • Keep a good eye contact with your audience

 • Be sure your voice sounds interesting

 • A good introduction should include a brief statement explaining the purpose of the presentation


VI. Підведення підсумків уроку. Домашнє завдання.

Handout 1

I. Open the brackets and put the verb in the correct form:
1. We always (to discuss) business matters in the office.

2. They (to discuss) business matters yesterday morning.

3. Our managers (to discuss) business matters next week.

4. Sometimes I (not to stay) at home in the evening.

5. He (not to stay) at home yesterday evening.

6. My friends (not to stay) at home in the evening tomorrow.

7. How you usually (to get) to the office?

8. When you (to get) to your office yesterday?

9. You (to get) to your office by car tomorrow?

II. Read the text one by one and tell your impression on the office equipment of the firm:
Last month I had a chance to visit a modern office in Downtown. It was on the 25th floor. I was impressed by a spacious lobby and by the office equipment. There were a lot of personal computers, document shredders, telex and fax facilities. I didn’t see any dictionaries. There were special computer programmes to check spelling. Every PC was connected to a printer to print out the documents. There I also saw a strange-looking machine. It was a document shredder. I wish we had the same equipment. I was introduced to the staff. They were very friendly and promised to give me a hand in mastering the office equipment.

Handout 2

III.You are a Managing Director of a Firm. A representative from a foreign company has come to your firm. Introduce your firm and your staff to him.
Example:

- Let me introduce my staff to you. Mr. Sudev, our Commercial director.He is the head of the production department.

- This is Miss Yasko, our Head of the Accounts Department.

- And I want you to meet our Personnel Director, Miss Stadnik. …

1. Managing Director – управляючий директор

 1. Commercial Director – комерційний директор

 2. Personnel Director – управляючий кадрами

 3. Sales Director – директор з продажів

 4. Advertising Manager – менеджер з питань реклами

 5. Sales Manager – менеджер з продажів

 6. Purchasing Manager – менеджер із закупівель

 7. Office Manager – офіс-менеджер

 8. Head of the Accounts Department – головний бухгалтер

 9. Office Receptionist – секретар в приймальній

 10. Computer Programmer – програміст

 11. Accountant – бухгалтер

 12. Clerk – службовець


Company Departments – відділи компанії

  • Production - виробничий

  • Sales - торгівельний

  • Export - експортний

  • Accounts – бухгалтерія

  • Personnel – відділ кадрів

  • Research & Development – відділ науково-дослідних та конструкторських робіт


Handout 3

IV. Let’s make up the diagram of the firm.


Handout 4


V. What are the main qualities and character features of an excellent modern Manager? Complete the scheme with the suitable numbers:
1. well-educated 9. unsociable 17. communicative

2. punctual 10. disciplined 18. knows foreign languages

3. makes decisions quickly 11. tactful 19. sincere

4. a good organizer 12. nervous 20. loyal

5. attentive 13.unreliable 21. rude

6. diplomatic 14. ambitious 22. stubborn

7. ungracious 15. generous 23. selfish

8. creative 16. intelligent 24. flexible


Business qualities

Features of character

Key Answers1. We always discuss business matters in the office.

2. They discussed business matters yesterday morning.

3. Our manager will discuss business matters next week.

4. Sometimes I do not stay at home in the evening.

5. He did not stay at home yesterday evening.

6. My friend will not stay at home in the evening tomorrow.

7. How do you usually get to the office?

8. When did you get to your office yesterday?

9. Will you get to your office by car tomorrow?

IV.

Схожі:

Уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок
Мета. Узагальнити і систематизувати знання і вміння учнів з теми „Арифметична і геометрична прогресії”. Розширити кругозір учнів....
Урок узагальнення та систематизації знань
Тараса Шевченка як основоположника нової української літератури та літературної мови
Урок узагальнення і систематизації знань з геометрії в 7 класі на тему: «Трикутники»
У тупокутному трикутнику АВС АВ=12 см, АС=15 см, ВС=10 см. Який кут трикутника тупий?
Атмосфера
Мета : повторення,узагальнення та перевірка знань, отриманих учнями під час вивчення теми «Атмосфера»; вдосконалення практичних умінь...
Урок узагальнення і систематизації знань. Хід уроку. Актуалізація...
Мета: узагальнити та систематизувати основні теоретичні положення з теми «Чотирикутники», глибше і повніше розкрити найважливіші...
Урок узагальнення і систематизації знань з теми «Площа та об’єм геометричних фігур»
...
Уроку: Урок узагальнення та систематизації знань
Мета уроку: Узагальнити й систематизувати знання учнів про виробництво електроенергії на електростанціях різних типів
Урок з математики, природознавства
Мета: Дати уяву дітям про суміші і розчини. Формувати вміння працювати із законом збереження маси. Узагальнення отриманих знань при...
Урок узагальнення та удосконалення нових знань, умінь і навичок
Дидактичне забезпечення уроку: інструмент для підготовки й обштукатурювання поверхні, картки-завдання
Урок узагальнення та систематизації знань (за В. А. Оніщук)
«Способи підготовки різних видів поверхонь під штукатурення», вдосконалювати навички підготовки дерев’яних, цегляних та бетонних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка