Досвіду: «Навчально-дослідницька робота учнів на уроках біології та в позаурочний час». Суть досвіду: вчитель на основі технологій особистісно орієнтованого та розвиваючого навчання впроваджує власні творчі наробки з формування інтелектуальних, дослідницьких вмінь та навичок в учнів на уроках біолог


Скачати 81.69 Kb.
НазваДосвіду: «Навчально-дослідницька робота учнів на уроках біології та в позаурочний час». Суть досвіду: вчитель на основі технологій особистісно орієнтованого та розвиваючого навчання впроваджує власні творчі наробки з формування інтелектуальних, дослідницьких вмінь та навичок в учнів на уроках біолог
Дата27.04.2013
Розмір81.69 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Біологія > Урок
Адреси передового педагогічного досвіду:


 1. Громова Тетяна Василівна, вчитель біології Черкаської спеціалізованої школи № 33 ім. Василя Симоненка Черкаської міської ради.

Проблема досвіду: «Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології за допомогою інтерактивних технологій». Сутність досвіду: уроки з використанням комп’ютера та електронного проектора, дають змогу вчителю донести значну кількість інформації до учнів та краще її засвоїти. При проведенні уроків вчитель використовує програму підготовки презентацій Microsoft Power Point, яка дає можливість подавати зображення у вигляді слайдів, що змінюють один одного на екрані комп’ютера і мультимедійної дошки. Для презентації уроку створюється не менше 20 слайдів. На слайдах розміщується коротка інформація, малюнки, ілюстрації. Підготовка такого уроку вимагає багато часу: пошук і сканування малюнків, навігація в Internet. Але є й переваги: по-перше, підвищується ефективність навчання (спрацьовує сенсорна пам'ять, позитивні емоції, підвищується якість навчання); по-друге, програмоване опитування, тестування дозволяє швидко оцінити кожного учня. Вчитель успішно використовує проектну методику навчання.

Результатом наполегливої праці Тетяни Василівни є перемоги її учнів на II та III етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнських екологічних конкурсах.

Вчитель постійно займається самоосвітою, працює над вдосконаленням методики викладання біології, бере участь у різних формах методичної роботи, зокрема , керує міською «Школою молодого вчителя».

Тетяна пропагує власні творчі доробки у Всеукраїнських фахових виданнях ( «Шкільний світ» , «Основа»), на обласних виставках інноваційних технологій та Всеукраїнських конкурсах, які проводить видавництво «Шкільний світ». У 2007 навчальному році – переможець Всеукраїнського конкурсу «Методична скринька».

 1. Підгора Ніна Вікторівна, вчитель біології Хацьківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Черкаської районної ради, заслужений вчитель України.

Тема досвіду: «Навчально-дослідницька робота учнів на уроках біології та в позаурочний час». Суть досвіду: вчитель на основі технологій особистісно орієнтованого та розвиваючого навчання впроваджує власні творчі наробки з формування інтелектуальних, дослідницьких вмінь та навичок в учнів на уроках біології та в позаурочний час. Вчителем розроблено пам’ятки –орієнтири щодо здійснення інтелектуальних та дослідницьких вмінь та удосконалено методики діагностування рівня сформованості прийомів логічного та критичного мислення, дослідницьких вмінь та навичок. З обдарованими учнями вчитель працює за власною системою. Так, при підготовці учнів до біологічних олімпіад, турнірів, враховуючи їх вік, вчитель ставить певні завдання щодо розвитку творчих здібностей:

 • у семикласників – формування інтересу до біології та загальнонавчальних вмінь та навичок;

 • у восьмикласників та дев’ятикласників – формування глибоких знань, інтелектуальних вмінь і навичок;

 • у десятикласників і одинадцятикласників формування дослідницьких вмінь і навичок, вміння самостійно набувати знання, а також критично оцінювати їх.

Програма підготовки до олімпіад та турнірів включає декілька етапів, а саме:

  • самостійне повторення учнями вивчених розділів курсу біології;

  • підготовка до практичного туру (учні працюють з визначниками рослин і тварин, колекціями, гербаріями, мікропрепаратами;

  • поглиблене вивчення розділів біології;

  • індивідуальні консультації;

  • підсумковий тест.

Власний досвід роботи Н.В.Підгора висвітлює у Всеукраїнських та регіональних фахових виданнях, на обласних виставках педагогічних інновацій (у 2006 році нагороджена премією О.А.Захаренка), курсах вчителів біології, науково-практичних конференціях, засіданнях методичних об’єднань.


 1. Носаєва Ірина Петрівна, вчитель біології Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Черкаської районної ради, заслужений вчитель України.

Проблема досвіду: «Активізація розумової діяльності на уроках біології та позаурочний час». Суть досвіду: вчитель у своїй практиці надає перевагу діяльністному підходу у навчанні учнів і тому у методичному арсеналі вчителя наявні різноманітні форми і методи навчальної діяльності, зокрема: створення атмосфери зацікавленості у пізнавальній діяльності кожного учня; стимулювання учнів до вільного висловлювання своїх думок; вибір учнями способів виконання завдань; моделювання життєвих ситуацій; створення педагогічних ситуацій спілкування, обмін думками; самостійна пошукова робота з підручником та додатковою літературою, живими об’єктами, виконання дослідів, ведення спостережень; створення ситуацій для застосування учнями набутих знань у їх життєдіяльності; оцінювання навчальної діяльності не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення.

Надзвичайно велику увагу у педагогічній діяльності приділяє роботі з обдарованими дітьми. Так за останні десять років 15 учнів були дійсними членами МАН і всі вони були неодноразовими переможцями І та ІІ етапів у таких секціях, як біологія, екологія, сільське господарство та медицина. З 2004 по 2008 роки учні Ірини Петрівни – переможці II- IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології з екологією. Крім того, вчитель налагодила двосторонні зв’язки з навчальними та позашкільними закладами освіти Росії, зокрема, Відкритим ліцеєм «Всеросійська заочна багатопредметна заочна школа» при Московському державному університеті ім. М.В.Ломоносова та Всеросійською станцією юних натуралістів.

Як показує досвід І.П.Носаєвої основним засобом формування навчально-дослідницьких умінь є дидактична система завдань, складених на основі навчального матеріалу. Найприйнятнішими для формування навчально-дослідницьких умінь є теми, що передбачають проведення експериментів та лабораторних робіт. Опановуючи експери-ментальний метод наукового пізнання, члени шкільного об’єднання «Науковець» набули вмінь методичного характеру, а саме: планувати експеримент, виділяти проміжну та кінцеву мету, висувати гіпотези, спостерігати, аналізувати, порівнювати та узагальнювати, логічно мислити, працювати з приладами, використовувати здобуті знання.

Власний досвід роботи вчитель висвітлює у Всеукраїнських та регіональних фахових виданнях, на науково-практичних конференціях та засіданнях методичних об’єднань вчителів біології, на обласних виставках інноваційних технологій (у 2005 році нагороджена премією за матеріал «Робота з обдарованими учнями»).


 1. Небикова Тетяна Андріївна, вчитель біології, заступник директора з навчально-виховної роботи Уманської загальноосвітньої школи № 9.

Проблема досвіду: «Використання інтерактивних технологій навчання у викладанні біології». Тетяна Андріївна – лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004». Педагогічне кредо вчителя: «Плекаймо особистість». Запроваджує в навчально-виховний процес інноваційні технології навчання, зокрема, інтерактивного та особистісно орієнтованого.

В роботі з учнями використовує індивідуальні завдання для поглиблення вже набутих знань, творчі роботи за інтересами. У той час як учні з високим рівнем навчальних досягнень самостійно розв’язують ускладнені завдання, проводить з іншими учнями бесіду, під час якої діти виділяють головне, порівнюють, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки між фактами, явищами, обговорюють способи розв’язання задач. У процесі бесіди спрямовує думку у потрібний напрямок, узагальнює колективний пошук у вигляді розв’язку проблеми.

У старших класах намагається не тільки ставити перед учнями певні проблемні запитання чи задачі, а залучати школярів до самостійного пошуку проблем. Творчість учнів, новизна і оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно створюють проблемні ситуації і знаходять шляхи їх розв’язання. І найповніше творчість та активність школярів, нестандартність їхнього мислення, пошук нових ідей виявляються лише під час участі дітей у наукових дискусіях.

Орієнтацію учнів на спосіб пізнання через самостійну діяльність формує під час роботи з підручником. Крім того, широко використовує додаткову науково-популярну літературу. Методи і прийоми роботи з підручником і посібниками дуже різноманітні:

   • постановка запитань, на які учні шукають відповіді у процесі читання підручника;

   • для розвитку креативності учнів їм пропонується самостійно сформулювати проблему після опрацювання тексту;

   • використання системи диференційованих запитань, різних за рівнем складності.

Значну увагу в своїй роботі приділяє розв’язанню біологічних задач як ефективного прийому у викладанні сучасної біології. Це сприяє не лише глибокому засвоєнню знань, а й розвитку аналітичних здібностей учнів.

Серед засобів навчання важливе місце в професійній діяльності вчителя займає дидактичний матеріал, диференційований за рівнем складності. Завдання для групової роботи складає, враховуючи інтереси та нахили учнів. Це забезпечує високу активність школярів під час навчання, оскільки врахування індивідуальних особливостей дітей дає їм змогу ширше розкрити свої здібності, стимулює до активної пізнавальної діяльності. Доступність завдань сприяє більшій самостійності учнів у навчанні, а це – один із ступенів до шляху до творчості.

Важливе місце у роботі вчителя посідає пошук нових форм і методів навчання. Серед них: КВК, брейн-ринги, вікторини, складання і розв’язування кросвордів. Такі форми роботи дають змогу повною мірою використовувати інтелектуальний потенціал учнів, привчати їх до індивідуальної та групової роботи, розвивати творчі здібності.

Стимулювання творчої активності і самостійності учнів, свідченням високого рівня їхньої підготовки є участь школярів в олімпіадах, роботі в МАН. Звичайно цьому передує тривала індивідуальна робота, яка дає певні результати, чи не найкраще сприяє творчості учня, формуванню наполегливості в досягненні результату, виробленні навичок і вмінь самостійно працювати з додатковими джерелами інформації і застосовувати одержані знання в нових умовах.

Копітка, послідовна, цілеспрямована робота дає гарні результати. Її учні є неодноразовими переможцями II-III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та переможцями I та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.


 1. Юрченко Людмила Петрівна, вчитель біології Черкаської гімназії № 31.

Проблема досвіду: «Створення умов формування особистості учня як суб’єкта пізнавальної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

Новаційна значущість пропонованого досвіду полягає в тому, що систематичне використання інформаційно-комунікаційних технологій суттєво впливає на якість навчання, зокрема, на підвищення мотивації. активізації пізнавальної діяльності та самостійної роботи учнів; дає можливість створити комфортне середовище на уроці завдяки демократичному стилю спілкування між вчителем та учнями, який побудований на основі партнерства, взаємоповаги, взаєморозуміння та захоплення спільною діяльністю. Людмила Петрівна успішно опанувала навчальну програму «Інтел. Навчання для майбутнього». У практиці роботи вчителя – проведення уроків різних типів з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій, зокрема, мультимедійних програм, електронних підручників та посібників, тестуючи програм (репетиторів), медіатек, програмно-методичних комплексів навчального призначення. З метою інтенсифікації навчального процесу вчитель ефективно використовує сучасні технічні засоби – комп’ютер, мультимедійний проектор та інтерактивну дошку, тобто створює інформаційне навчальне середовище. Вона займається науково-дослідницькою роботою і вміє зацікавити нею вихованців. Вчить їх вибирати актуальні теми досліджень, складати план дослідження та здійснювати його експериментальну частину, представляти результати роботи у вигляді доповіді та мультимедійної презентації.

Вчитель забезпечує високу результативність навчання. Її учні – неодноразові переможці II, III, IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. Учні Людмили Петрівни – активні учасники екологічних та біологічних Всеукраїнських конкурсів, зокрема, «Юний дослідник».

Вчитель постійно займається самоосвітою, працює над вдосконаленням методики викладання біології. Протягом 2007/2008 навчального року – учасник апробації програмно-методичного комплексу навчального призначення «Загальна біологія, 10 клас».

Юрченко Людмила Петрівна – переможець обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2008» у номінації «Біологія».

Схожі:

«Формування інтелектуальних вмінь та навичок учнів на уроках біології»
Криворучко Мар’яна Володимирівна, вчитель біології, заступник директора з навчально-виховної роботи Смілянського навчально-виховного...
Формування мотивації д о навчальної діяльності на уроках фізики в...
Формування особистості – це цілісний, поступальний процес, який виражається у залученні її до соціального досвіду, засвоєнні нею...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Досвіду: «Інноваційні технологій навчання у розвитку творчих здібностей...
Апробовано спосіб інтеграції деяких сучасних технологій навчання у розвитку творчої особистості учня на уроках фортепіано
З досвіду використання методики інтерактивного навчання для формування...
Навчальний матеріал подається не в описовій формі, а в проблемно пошуковій з опорою на попередні знання з основ наук, життєвий досвід...
Методи оцінки знань умінь і навичок учнів на уроках біології
Перевірка та оцінка знань, умінь і навичок учнів є важливим структурним компонентом процесу навчання та відповідно до принципів систематичності,...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
У роботі розповідається про шляхи створення моделі освітньо-розвиваючого...
Виходячи з власного досвіду, автор висвітлює підходи, спрямовані на розвиток школярів засобами історії та права
Панорама досвіду
Формування культури здоров’я та навичок здорового способу життя на уроках “Основи здоров’я» та «Безпека життєдіяльності”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка