ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Скачати 79.61 Kb.
НазваЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Дата30.09.2013
Розмір79.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Календарно-тематичне планування курсу інформатики

для 5-го класу за новим Державним стандартом (1 год. на тиждень)

(за основу взято лист МОН України від 24.05.2013 № 1/9-368 та додатки до листа)

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності:

  • проводити основні операції над інформаційними об’єктами, зокрема створювати та опрацьовувати інформаційні об’єкти в різних програмних середовищах;

  • здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті;

  • алгоритмічно, логічно та критично мислити;

  • висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти їх при розв’язуванні практичних задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

  • використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, в тому числі які виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань;

  • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі;

  • безпечно працювати з інформаційними системами.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об’єкт, і як засоби навчання.

Виконання учнями практичних завдань на комп’ютері є важливою складовою уроку інформатики. Їх мета може бути різною: формування позитивної мотивації та актуалізація знань; формування вмінь, навичок і здібностей; поточне оцінювання навчальних досягнень учнів тощо. Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання не перевищувала 25 хвилин (згідно з санітарними нормами щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової категорії).

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


35 год. (1 год. на тиждень) (корекція планування становить не більше 15 %)

з/п

Зміст (тема) уроку

Дата проведення

Примітка

Інформація, інформаційні процеси, системи, технології (5 год.)Поняття інформації. Повідомлення. Інструктаж з охорони праці. Вмикання ПК, знайомство з клавіатурою, вимикання ПК

Способи подання повідомлень. Робота з клавіатурним тренажером

Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень. Робота з клавіатурним тренажером

Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними. Робота з клавіатурним тренажером

Повторення

(Оцінки за тему)Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних (11 год.)Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення

Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори). Робота з клавіатурним тренажером

Практична робота 1. Робота з клавіатурним тренажером

Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів

Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню

Поняття про програму. Запуск програми на виконання. Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою

Операції над вікнами

Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок

Основні дії над файлами та папками

Практична робота 2. Робота з вікнами та їх об’єктами Робота з файлами та папками

Повторення. Підведення підсумків

(Оцінки за тему)Створення та опрацювання графічних зображень (9 год.)Поняття графічного редактора, його призначення

Середовище растрового графічного редактора

Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості

Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів

Практична робота 3. Опрацювання зображень, створених раніше

Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна. Збереження зображень. Розробка плану побудови зображення

Поняття буфера обміну. Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом

Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір.

Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом

(Оцінки за тему)Створення та опрацювання мультимедійних презентацій (10 год.)Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти

Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій

Текстові та графічні об’єкти слайдів

Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей

Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів. Збереження презентацій

Практична робота 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому

Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації

Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону

Практична робота 6. Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом

Повторення. Підведення підсумків

(Оцінки за тему)Схожі:

ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди зарядів
ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
ПРЕДМЕТ АСТРО­НОМІЇ, її РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУ­СПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ'ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ
Уроку п/п № розділу § пункту ТЕМА Зміст навчального матеріалу
Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів
Уроку п/п № розділу § пункту ТЕМА Зміст навчального матеріалу
Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів
ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія...
ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Поступальний рух. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Види рухів. Рівномірний прямолінійний рух. Рівномірний і нерівномірний рух
ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Фізика-наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища. Механічні, теплові, електричні,...
ПРОГРАМА З ЕТИКИ 6 КЛАС (34 години, 1 година на тиждень, із них 3...
Добродії і злодії. Доброчинство. Для чого людині та суспільству етикет? Етикетні правила, які я знаю та користуюся ними. Уміння бути...
Уроку (зміст навчального матеріалу)
Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму. Базові...
Випадкові, вірогідні та неможливі події
Зміст навчального матеріалу для 6 класу містить перелік питань, які належить вивчити, а саме: «Випадкова подія. Імовірність випадкової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка