РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 343.97 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка3/5
Дата30.10.2013
Розмір343.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4   5

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. «Правові аспекти банківської діяльності»

Тема 1. Банківське право та банківське законодавство України

 15

 2

 2

 -

 

 17

10

 2

 

 

 

 8

Тема 2. Банківська система України та правове регулювання її діяльності


 15

 2

 2

 -

 

 17

 8

 

 

 

 

 8

Тема 3.

Правове регулювання банківського нагляду в Україні

 15

 2

 2

 -

 

17

 12

 2

 

 

 

 22

Тема 4.

Правове регулювання банківських операцій в Україні. Правове регулювання банківського рахунку


 15

 2

 2

 -
17

 10

 2

 

 

 

 8

Тема 5. Правове регулювання готівкового обігу в Україні та безготівкових розрахунків


12

2

2

-
20

8

8

Усього годин

 72

 10

 10

 

 

 88

 72

 6

 

 

 

 100

Модуль 2 -------

ІНДЗ

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-
 

Усього годин

 72

 10

 10

 

 

 88

 72

 6

 

 

 

 100


5. Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість годинТема 1. Банківське право та банківське законодавство України

План

 1. Предмет банківського права.

 2. Конституційні засади та основні джерела банківського права України.

 3. Система банківського законодавства України.

 4. Становлення сучасної банківської системи України.

 5. Правовий статус Національного банку України.

 6. Європейська співпраця в сфері правового регулювання банківської діяльності.

 2 Тема 2. Фінансово-кредитна система України та правове регулювання її діяльності

План

 1. Банківська діяльність та комерційні банки України. Види банківських операцій.

 2. Порядок створення комерційного банку, філії.

 3. Порядок реорганізації та припинення діяльності комерційного банку.

 4. Особливості оподаткування кредитних організацій.

 2Тема 3. Регулювання банківської діяльності. Банківський нагляд та аудит

План

 1. Регулювання банківської діяльності в Україні. Види та методи.

 2. Правові засади банківського нагляду в Україні.

 3. Завдання та функції служби банківського нагляду.

 4. Повноваження НБУ в сфері здійснення банківського нагляду.

 5. Санкції що накладаються НБУ за порушення банківського законодавства:

а) встановлення та скасування режиму фінансового оздоровлення;

б) усунення керівництва комерційного банку (установи) від управління;

в) призначення тимчасової адміністрації для управління комерційним банком;

г) відкликання ліцензій на здійснення окремих або всіх банківських операцій;

д)припинення діяльності банку: його реорганізація, ліквідація. е)виключення банку з Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ.

 1. Аудит в комерційних банках:

а) обовязковий аудит в комерційних банках та фінансово-кредитних установах;

б) внутрішній аудит.

 1. Європейські принципи банківського нагляду.

2Тема 4. Правове регулювання банківського рахунку.

План

 1. Правова природа банківського рахунку. Види банківських рахунків.

 2. Порядок відкриття рахунку.

 3. Порядок бзспірного списання коштів з рахунку клієнта.

 4. Припинення договору банківського рахунку і закриття рахунку.

2Тема 5. Правове регулювання готівкового обігу та безготівкових розрахунків в Україні

План

 1. Правове регулювання готівкового обігу та організація роботи банків з готівкою

 2. Правове регулювання одержання та використання готівки.

 3. Правова природа і форми безготівкових розрахунків:

а) розрахунки платіжними дорученнями;

б) розрахунки платіжними вимогами-дорученнями;

в) розрахунки чеками;

г) розрахунки акредитивами;

д) вексельна форма розрахунків.

 1. Правові форми і регулювання міжнародних розрахунків.

 2. Відповідальність за правопорушення та злочини в сфері розрахунків.

 2

6. Теми практичних занять – нема

7. Теми лабораторних занять - нема

8. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин Тема 1. Мета і завдання правового регулювання банківської системи (Тема1 і Тема2)

 17


 Тема 2. Гармонізація банківського законодавства(Тема3 і Тема 4)


 17


Тема 3. Правове регулювання готівкового обігу в Україні та безготівкових розрахунків.Кредитні відносини (Тема5 і Тема6).


 17Тема 4. Правові основи валютного регулювання та контролю. Валютні операції (Тема7)

 17Тема 5. Інтеграція України до Європейського правового простору (Тема 8)

20

 

Разом

 88

Самостійна робота № 1
1   2   3   4   5

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка