УРОК 76 Тема: Розв'язування задач на знаходження числа за величиною його дробу


Скачати 71.38 Kb.
НазваУРОК 76 Тема: Розв'язування задач на знаходження числа за величиною його дробу
Дата12.04.2013
Розмір71.38 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Астрономія > Урок

ІII. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТЕМА 6. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

УРОК 76

Тема: Розв'язування задач на знаходження числа за величиною його дробу.

Мета: Формування навичок розв'язування задач на знаходження числа за величиною дробу; закріплення нави­чок знаходження дробу від числа; розвиток логічного мислення учнів.

План уроку

 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Закріплення матеріалу

 4. Підсумок уроку

 5. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Учитель пропонує учням відповісти на питання стосовно роз­в'язування задач із домашнього завдання. Питання мають бути детальними, щоб продемонструвати рівень засвоєння учнями теми. Таким чином слід розглянути всі задачі. Вправи на спрощення учні повинні прокоментувати, дублюючи свої дії на дошці. Після цього зошити з домашнім завданням збираються для перевірки і роздаються зошити з перевіреним попереднім домашнім завданням. Учитель стисло коментує результати.
II. Актуалізація опорних знань

Дидактична гра «Розгадаймо слово»

Спосіб гри

 1. Для гри учитель має підготувати аркуші з рисунками та за­вданнями за кількістю учнів у класі (для кожного завдання окремо).

 2. Учні підписують аркуші (три аркуші для кожного учня), вказуючи своє ім'я, прізвище та клас. (Зразки аркушів наведені нижче.)

 3. Клас працює двома командами.

 4. Після кожного завдання аркуші з відповідями збирають капі­тани команд і підраховують правильні відповіді.

 5. Перемагає та команда, у якої найбільша кількість правильних відповідей.

Завдання для гри

Завдання 1

На островах Тихого океану мешкають черепахи-гіганти. Вони такі великі, що діти можуть кататися, сидячи у них на спинах. Якщо ви правильно вирішите завдання, то дізнаєтеся, як називається найбільша у світі черепаха. Завдання подано на рисунку.

(Підказка: спочатку на рисунку, на якому подано завдання, виконуються дії, тобто від одиниці віднімають дріб; відповіді записують у клітинках, розташованих нижче. Далі, звіряючись з рисунком, на якому подана відповідність «Відповідь - Буква», у третій, найнижчий, рядок клітинок вписують відповідні букви та отримують слово.)


Відповідність «Відповідь — Буква»:


Завдання 2

На Землі живе майже 75 мільярдів пташок. Найбільші екзем­пляри одного з видів птахів мають масу 135 кг, а їх висота сягає 2 м 40 см. У минулому віці на острові Мадагаскар жив такий птах-гігант. Його яйце було величиною з добру диню: 33 см завдовжки і 24 см завширшки. Воно могло вмістити понад 9 л води і було біль­ше курячого в 150 разів. Дізнатися, як називається цей птах, вам

допоможе таке завдання.

Відповідь

Відповідна буква

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Відповідність «Відповідь—Буква»:

Порядок запису букв:

(Підказка: спочатку виконуються дії, потім у клітинках пра­воруч пишуть відповіді та відповідні до них букви. Далі ці букви розташовують у запропонованому порядку та отримують слово.)
Завдання 3

У багатьох садах живе істота, яка має 14 175 зубів. Дізнайтеся про назву цієї найзубастішої істоти, розгадавши слово.
Відповідь

Відповідна буква

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Відповідність «Відповідь—Буква»:
Порядок запису букв:

(Підказка: спочатку виконуються дії (заповнюються пропуски у нерівностях), потім у клітинках праворуч пишуть відповіді та відповідні до них букви. Далі ці букви розташовують у запропоно­ваному порядку та отримують слово.)
ІІІ. Закріплення матеріалу

Учитель пропонує учням гру на знаходження числа за величи­ною дробу та дробу від числа.

Дидактична гра «Відповідність «Відповідь—Буква»

Спосіб гри

 1. Учні списують з дошки заздалегідь підготовлену вчителем таб­лицю.

 2. Учитель оголошує завдання: треба розташувати букви відповід­но до відповідей, які отримають учні. Якщо відповіді будуть правильними, в таблиці можна буде прочитати назву найбіль­шого дерева у світі. Це дерево досягає висоти 83 м, в обхваті ся­гає 24 м 11 см, росте це дерево у Каліфорнії (США). Інша назва цього дерева — мамонтове.

 3. Питання учитель демонструє на кодоплівці або на плакаті (зо­рове сприйняття в цій грі обов'язкове).

 4. Відповівши на питання, учень у таблиці під тим числом, яке він отримав як відповідь, проставляє букву, яку називає учи­тель (у тексті ці букви наведені в дужках після кожного питання).

 5. На розв'язання питань № 1 — 7 і № 12—14 відводиться 30 се­кунд, на № 8—11 — по хвилині. Таким чином, вся гра має зай­няти 13 —15 хвилин.

Вигляд таблиці

8

5

15

24

150

30

36

80

9

160

40

90

27

72Питання для гри

 1. Відстань між двома селами 24 км. За перший тиждень бригада заасфальтувала цієї відстані. Скільки кілометрів заасфальтували? (К)

 2. За перший тиждень бригада заасфальтувала 15 км, що становить відстані між двома селами. Яка відстань між двома селами? (Д)

 3. На гілці сиділо 12 пташок, з них полетіли. Скільки пташок полетіло? (С)

 4. У класі 36 учнів, з них каталися на лижах, решта на санчатах. Скільки учнів каталося на лижах? (О)

 5. Володя виконував домашнє завдання години, причому цього часу він витратив на розв'язування задач. Скільки часу Володя розв'язував задачі? Виразіть відповідь у хвилинах. (Н)

 6. На сторінці 2000 букв, усіх букв складає буква «а». Скільки разів зустрічається буква «а» на даній сторінці? (Д)

 7. Заняття в школі тривають години, причому цього часу відведено на перерви. Скільки часу відведено на перерви? Ви­разіть відповідь у хвилинах. (Р)

 8. Велосипедисти за два дні проїхали 54 км. Першого дня вони проїхали всього шляху. Скільки кілометрів велосипедисти проїхали другого дня? (В)

 9. Було 350 грн, витратили всіх грошей. Скільки грошей залишилось? (О)

 10. У зошиті 24 сторінки, на всіх сторінок виконані записи. Скільки сторінок чистих? (Е)

 11. Автотуристи за три дні проїхали 420 км. За перший день вони проїхали , а за другий день – всього шляху. Скільки кілометрів туристи проїхали за третій день? (Е)

 12. Скільки грошей становить вся сума, якщо всіх наявних грошей — це 120 грн? (Н)

 13. Сину 8 років. Його вік становить віку батька. Скільки років батькові? (Я)

 14. Яка довжина відрізка, якщо його мають довжину 18 см? (И).

Правильна відповідь (інформація для учителя): секвойяден­дрон.
Письмове розв'язування задач

До дошки викликаються один за одним кілька учнів.

 1. Зменште 900 грн на даної суми грошей.

 2. Збільште 800 грн на даної суми грошей.

 3. Було 240 грн. Витратили цієї суми та остачі. Скільки грошей витратили?

 4. Було 100 грн. На першу покупку витратили цієї суми, а на другу – остачі. Скільки грошей залишилось?

 5. Коли прочитали 45 сторінок, то залишилось прочитати кни­ги. Скільки сторінок у книзі?

 6. Прочитали 20 сторінок, що становить всієї книги. Скільки сторінок залишилося прочитати?

 7. Сину 8 років, і його вік становить віку батька, а вік батька становить віку дідуся. Скільки років дідусеві?


IV. Підсумок уроку

Учитель підводить підсумок виконання вправ і задач окреми­ми учнями. На розсуд учителя можна оцінити відповіді деяких учнів.
V. Домашнє завдання

[3]: № 159—162 (1, 2 варіанти).Л.Г.Стадник. Математика 5 клас

Схожі:

УРОК №66 Тема. Уявлення про звичайні дроби
Мета: закріпити знання учнів щодо читання, запису звичайних дробів та розв'язування задач на знаходження дробу від числа, а також...
Урок №34 Тема. Задачі на ділення дробів. Знаходження числа за його дробом
Мета: домогтися засвоєння учнями алгоритму розв'язування задач на знаходження числа за його дробом (відсотками); повторити алгорит­ми...
Урок №119 Тема. Знаходження числа за його відсотком
...
Уроку I. Перевірка домашнього завдання
Мета. Закріпити методи розв'язування задач на знаходження дробу від числа та чис­ла за його дробом
Урок №28 Тема. Задачі на множення дробів
Мета: домогтися засвоєння учнями алгоритму знаходження значен­ня дробу від числа (відсотків від числа) як добутку даного числа на...
Урок №120 Тема. Знаходження числа за його відсотками
Мета: сформувати в учнів уяву про тип здач, аналогічних до №1072; виробляти вміння розв'язувати подібні задачі на застосування алгоритму...
Урок №61 Тема. Розв'язування задач
Мета: закріпити та систематизувати знання учнів про вивчені спів­відношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику та їх...
Урок №105 Тема. Розв'язування задач за допомогою рівнянь
Раціональні числа і дії над ними Тема Рівняння. Розв’язування рівнянь з однією змінною
Урок з математики в 2 клас і Тема
«Застосування таблиці множення числа 4 для розв’язування задач. Складання простих і складених задач за малюнками»
Закріплення таблиць додавання і віднімання числа 2, складу чисел;...
Удосконалювати уміння складати і розв’язувати задачі за малюнками і схемами вказаних видів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка