Урок №61 Тема. Розв'язування задач


Скачати 28.73 Kb.
НазваУрок №61 Тема. Розв'язування задач
Дата12.04.2013
Розмір28.73 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

Тема ІV. Розв’язування прямокутних трикутників

Урок № 61

Тема. Розв'язування задач

Мета: закріпити та систематизувати знання учнів про вивчені спів­відношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику та їх властивості. Відпрацювати навички застосовувати набуті знання для розв'язування прямокутних трикутників та задач на знаходження еле­ментів інших фігур.

Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок.

Наочність та обладнання: конспекти 21—23.

Хід уроку

I. Організаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання

Розв'язання домашніх задач коментуються за готовими рисунками, виконаними заздалегідь.
III. Формулювання мети і завдань уроку

Загальна мета уроку, як майже і всіх уроків розв'язування задач, — закріпити знання учнів з теми «Розв'язування прямокутних трикутни­ків» та опанувати способи застосування цих знань; формувати вмін­ня оперувати набутими знаннями в стандартних та нестандартних си­туаціях.
IV. Актуалізація опорних знань

Виконання усних вправ

 1. Як знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, коли відомі катет і гострий кут?

 2. Як знайти гострий кут прямокутного трикутника, коли відомі про­тилежний цьому куту катет і гіпотенуза?

 3. Як знайти гострий кут прямокутного трикутника, колі відомі при­леглий до цього кута катет і гіпотенуза?

 4. Назвіть значення тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°.

 5. Опишіть розв'язання прямокутного трикутника:

а) за гіпотенузою і гострим кутом;

б) за катетом і гострим кутом;

в) за гіпотенузою і катетом;

г) за двома катетами.
V. Формування вмінь

Застосування знань у стандартних ситуаціях

 1. За даними рис. 1 знайдіть tg α. 1. На рис. 2 ABCD — прямокутник. Знайдіть х і у.

 2. За даними рис. 3 знайдіть х. 1. На рис. 4 ABCD — трапеція, О — центр вписаного кола. Знайдіть РАВСD.

Застосування знань у нестандартних ситуаціях

 1. Діагональ прямокутника дорівнює 10, а кут між діагоналями — 40°. Знайдіть сторони прямокутника.

 2. Тінь від стовпа заввишки 11 м становить 4,4 м. Виразіть у градусах висоту Сонця над горизонтом.

 3. Розв'яжіть прямокутний трикутник (рис. 5) за сумою катетів т і го­стрим кутом α. 1. Висота прямокутного трикутника ділить гіпотенузу у відношенні 1 : 3. Знайдіть гострі кути трикутника.

 2. На рисунку 6 показано спосіб вимірювання висоти предмета, осно­ва якого недоступна. Знайдіть цю висоту, якщо АВ = d, CAD = α, CBD = β.

 Під стандартними ситуаціями в цьому випадку розуміють задачі за готовими рисунками, за змістом яких визначається, яке з вивчених тверджень слід використати. Нестандартні ситуації зазвичай пред­ставлені задачами, в яких слід застосовувати додатковий матеріал, а також проявити елементи творчого мислення.
VI. Підсумки уроку

Підбиваючи підсумки уроку, доходимо висновку, що розв'язування, багатьох задач на знаходження елементів чотирикутників приводить до необхідності розв'язувати прямокутний трикутник (опис ситуації можна відтворити, користуючись рисунками до розв'язаних задач).
VIII. Домашнє завдання

Повторити зміст вивченого матеріалу.

Розв'язати задачі.

 1. Синус кута при основі рівнобедреного трикутника дорівнює , а висота, проведена до основи, — 16 см. Знайдіть основу трикутника.

 2. У рівнобедреній трапеції кут при основі дорівнює 135°, менша ос­нова і бічна сторона — відповідно 8 і 10. Знайдіть середню лінію трапеції.

 3. Знайдіть кут підйому гірського шосе, якщо на відстані 400 м висо­та підйому становить 28 м.С.П.Бабенко Усі уроки геометрії 8 клас Урок № 61

Схожі:

Урок №45 Тема. Пряма пропорційна залежність. Розв'язування задач на пропорційний поділ
Мета: продовжити роботу з формування вмінь складати пропорції для розв'язування задач на пряму пропорційну залежність величин; вдо­сконалювати...
Урок №60 Тема. Розв'язування задач
Мета: сформувати уявлення в учнів про схему розв'язання тексто­вих задач складанням квадратного рівняння; сформувати вміння за­стосовувати...
Урок гра з геометрії в 8 класі. Тема уроку
«Подібність трикутників» в процесі розв’язування задач; розглянути застосування подібності трикутників для розв’язування практичних...
Урок №63 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для...
Урок №80 Тема. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
Мета: відпрацювати навички застосування схеми розв'язання текстових задач на складання системи лінійних рівнянь із двома змінними...
Урок №50 Тема. Розв'язування текстових задач на відсотки (суміші, сплави, відсотковий вміст)
Мета: вдосконалити вміння учнів розв'язувати текстові задачі на відсотки та застосовувати їх для розв'язування задач більш високого...
Урок №10 Тема. Розв'язування задач
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів щодо озна­чень, властивостей та ознак різновидів паралелограма; вдосконалити вміння...
Урок №46 Тема. Розв'язування задач
Як і на попередньому уроці, для економії часу учні коментують розв'язання домашніх задач за готовими рисунками, виконаними на дошці...
Урок №7 Тема. Розв'язування задач
Мета: доповнити знання учнів поняттями: «достатня та необхідна умови», «критерій»; відпрацювати вміння відрізняти необхідні та дос­татні...
Урок №105 Тема. Розв'язування задач за допомогою рівнянь
Раціональні числа і дії над ними Тема Рівняння. Розв’язування рівнянь з однією змінною
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка