Урок №63 Тема. Тематична контрольна робота №5 Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань щодо змісту ос­новних понять теми; перевірити якість сформованих умінь щодо засто­сування набутих знань для Урок №63 Тема. Тематична контрольна робота №5 Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань щодо змісту ос­новних понять теми; перевірити якість сформованих умінь щодо засто­сування набутих знань для
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань щодо змісту ос­новних понять теми; перевірити якість сформованих умінь щодо засто­сування набутих знань для виконання зображення фігур за умовою за­дачі, а також для розв'язання стандартних і нестандартних задач
Урок 22.57 Kb. 1 стр.
читати
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 класах подано в Інформаційному збірнику МОН №13-14, 2005 року та у журналі «Матема­тика в школі»
«Програми для загальноосвітніх-навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика», видавництво «Навчальна книга», Київ. 2003 р та у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№ №2002 p., №6, 7, 2004 р„ №6, 2005 р.)
Методичні рекомендації 448.17 Kb. 2 стр.
читати
УРОКИ №53-54 Тема. Розв'язування прикладних задач УРОКИ №53-54 Тема. Розв'язування прикладних задач
Мета: розвиток пізнавальної активності учнів шляхом розв'язування прикладних задач, що передбачають за­стосування знань і вмінь, набутих учнями в ході вивчення геометрії у сьомому класі
Урок 54.82 Kb. 1 стр.
читати
Уроки узагальнення та систематизації знань з математики (8-10 клас)
Лискова Світлана Миколаївна, Чамата Світлана Олександрівна, Козлова Ольга Миколаївна
Урок 112.93 Kb. 1 стр.
читати
Особливості викладання математики у 6 класі за новою програмою
Він є проміжним між математикою початкової школи і систематичним курсом математики основної і старшої школи й має будуватися на виваженому співвідношенні нових і раніше засвоєних знань, обов’язкових і додаткових тем, а також з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей учнів
66.58 Kb. 1 стр.
читати
УРОК 34 Тема уроку
Мета уроку: Познайомити учнів з розширенням числових мно­жин: числові множини N, Ζ, Q, R та множина комп­лексних чисел (С)
Урок 57.31 Kb. 1 стр.
читати
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Урок 48.92 Kb. 1 стр.
читати
1. Функції
З кожної теми він містить чотири варіанти самостійних робіт з системами задач середнього, достатнього і високого рівнів. Завдання кожного рівня диференційовані за трьома ступенями складності. Для тематичного оцінювання контрольні роботи дані у чотирьох варіантах
Навчально-методичний посібник 2.08 Mb. 19 стр.
читати
Перетворення виразів, що містять квадратні корені. Звільнення від ірраціональ ­ ності. Формула складного радикала
Тема. Перетворення виразів, що містять квадратні корені. Звільнення від ірраціональ­ності. Формула складного радикала
0.75 Mb. 3 стр.
читати
УРОК 23 Тема уроку
Мета уроку: формування знань учнів про правила знаходження первісних (невизначених інтегралів), формування умінь у знаходженні первісних для даних функцій, користуючись правилами знаходження первісних
Урок 60.9 Kb. 1 стр.
читати
1. Похідна та її застосування
95.3 Kb. 1 стр.
читати
А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір Про новий підручник з алгебри та початків аналізу для 11 класу
А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір, завершує курс вивчення алгебри та початків математичного аналізу в середній загальноосвітній школі. Зміст підручника і послідовність викладення матеріалу відповідають програмі курсу алгебри 11 класу загальноосвітніх шкіл
68.95 Kb. 1 стр.
читати
Урок 53 Тема уроку
Предметом вивчення статистики є вивчення кількісної сторони цих явищ. Статистика вчить, як проаналізувати інформацію, виявити та оцінити закономірності формування, розвитку та взаємодії складних за соєю природою соціально-економічних явищ
Урок 58.47 Kb. 1 стр.
читати
О. М. Козлова, методист математики
«Керівною основою нашої дидактики нехай буде: дослідження і відкриття методу, при якому вчителі менше б учили, учні більше б учились; у школах було б менше… даремної праці, а більше дозвілля, задоволення і ґрунтовного успіху…»
138.29 Kb. 1 стр.
читати
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: Р. Грэхем, Д. Кнут, О. Паташник. Конкретная математика. Москва: Мир, 1998 А. Я. Оленко, М. Й. Ядренко Дискретна математика. Навчально-методичний посібник, Видавництво НаУКМА-1996
А. Я. Оленко, М. Й. Ядренко Дискретна математика. Навчально-методичний посібник, Видавництво НаУКМА-1996
Навчально-методичний посібник 49.32 Kb. 1 стр.
читати

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   69
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка

okbibl | osvita