Галілео Галілей Г аліле́о Галіле́й


Скачати 126.86 Kb.
НазваГалілео Галілей Г аліле́о Галіле́й
Дата17.03.2013
Розмір126.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Галілео Галілей

Галіле́о Галіле́й (GalileoGalilei; 15 лютого1564 - 8 січня1642) — видатний італійський мислитель епохи Відродження, засновник класичної механіки, фізик, астроном, математик, один із засновників сучасного експериментально-теоретичного природознавства, поет і літературний критик. Син музиканта ВінченцоГалілея.

Галілейнародився в родинізбіднілого дворянина в містіПіза, неподалік від Флоренції.

У 1581 він вступив до Пізанського університету, де вивчав медицину. Але, захопившись геометрією і механікою, зокрема творами Архімеда і Евкліда, залишив університет з його схоластичними лекціями і повернувся до Флоренції, де чотири роки самостійно вивчав математику. З 1589він став професором Пізанськогоуніверситету. У 1592-1610рр., після вимушеного від'їзду з Пізи, Галілей працював на кафедрі математики Падуанського університету, надалі — придворним філософом герцога Козимо II Медичі. З 1611 року Галілео належав до АкадеміїдеїЛінчеї.
Науковівідкриття

Картина КрістіаноБанті 1857 року Галілео перед римськоюінквізицією

Саме на цій сторінці Галілео вперше записав спостереження природних супутників Юпітера. Це спостереження протиречило усталеній думці про те, що всі небесні тіла повинні обертатися навколо Землі. Повний опис своїх спостережень Галілео опублікував у SidereusNuncius (1610)


Статуя Галілео перед
Уффіці, Флоренція

Галілео Галілей був основоположником експериментально-математичного методу вивчення природи. Він залишив розгорнутий виклад цього методу і сформулював найважливіші принципи механічного світу. Його дослідження кардинально вплинули на розвиток наукової думки. Саме від ньогобере початок фізика як наука. Найважливішим вкладом Галілео Галілея в науку була свідома й послідовна заміна пасивного спостерігання активним експериментом. Результатами цих експериментів стали зроблені ученим наукові відкриття.
Механіка

Галілею людство зобов'язане двома принципами механіки, що зіграли велику роль у розвитку не тільки механіки, але і усієї фізики. Сформулювавши принцип відносності руху для прямолінійного і рівномірногоруху, закон вільного падіння тіл, механіку їхнього руху по похилій площині (1604 - 1609) і тіла, кинутого під кутом до горизонту, ідею про ізохронізм коливання маятника (1583), ідею інерції (1609), Галілей заклав основи класичної механіки.

Виходячи з галілеївського принципу відносності, Ісаак Ньютон прийшов до поняття інерціальної системи відліку, а другий принцип, пов'язаний з вільним падінням тіл, привів його до поняття інертної і важкої маси. А. Ейнштейн поширив механічний принцип відносності Галілея на всіфізичні процеси, зокрема на світло, і вивів з нього наслідки про природу простору і часу (при цьому перетворення Галілея заміняються перетвореннями Лоренца). Об'єднання ж другого галілеївського принципу, що Ейнштейн тлумачив як принцип еквівалентності сил інерції та сил тяжіння, із принципом відносності привело його до загальної теорії відносності.

Винаходи

Першим серйозним винаходом Галілея були гідростатичні ваги для швидкоговизначення складу металевих сплавів (1586); визначив питому вагу повітря. Винайшов термоскоп, що є прообразом термометра. Висунув ідею застосування маятника в годиннику. Проводив фізичні дослідження присвячені також гідростатиці, міцності матеріалів.

Астрономічнідослідження

Довідавшись про винайдену в Голландії підзорну трубу, Галілей у 1609 побудував свій перший телескоп з трикратним збільшенням, а трохи пізніше — зі збільшенням у 32 рази, як він сам писав згодом, «побудував собі прилад у такому ступені чудесний, що з йогодопомогою предмети здавалися майже в тисячу разів більші і більшніж у тридцять разів ближчі, ніж при спостереженні простим оком». З їхньою допомогою Галілей здійснив ряд важливих астрономічних відкриттів — гори і кратери на Місяці, розміри зірок та їхня колосальна віддаленість, плями на Сонці, 4 супутники Юпітера, фази Венери, кільця Сатурна, Чумацький Шлях як скупчення окремихзірок та ін.

Галілей налагодив у себе виробництво телескопів.

У 16101614 роках, змінюючи відстань між лінзами, він створив також мікроскоп. Завдяки Галілею лінзи й оптичні прилади стали могутнім знаряддям наукових досліджень. Як відзначавС. І. Вавилов, «саме від Галілея оптика одержала найбільший стимул для подальшого теоретичного технічного розвитку». Оптичні дослідження Галілея присвячені також вченню про колір, питанням природисвітла, фізичнійоптиці. Галілею належить ідея скінченності швидкості поширення світла і постановка (1607) експерименту з її визначення.

Процес та відречення

Створення телескопа й астрономічні відкриття принесли Галілею широку популярність. Ці відкриття безумовно підсилювали позиції геліоцентричної системи Коперника в боротьбі зі схоластичним арістотелівсько-птолемеєвським трактуванням Всесвіту. Після публікаціїї у 1632році «Діалогу про дві найголовніші системи світу — птолемеєву та коперникову» інквізиція викликала його до суду (1633), звинувативши в коперниканстві. Загрожуючи заборонити займатися науковою діяльністю, спалити неопубліковані праці, й застосовуючи катування, інквізиція змусила Галілея відмовитися від теорії Коперника, а на «Діалог» наклала заборону. Після процесу Галілей був оголошений «в'язнем святої інквізиції» і змушений був жити спочатку в Римі, а потім в Арчертрі біля Флоренції. Однак наукову діяльність Галілей не припинив, до своєї хвороби (у 1637 році Галілей остаточно втратив зір) він завершив працю «Бесіди і математичнідокази, що стосуються двох нових галузей науки», який підбивав підсумок його фізичних досліджень.

До нашого часу дійшло декілька цікавих і повчальних висловлювань Галілея; зокрема, він зазначав: «В науці тихе зауваження однієї людини цінніше за голосні твердження тисячі однодумців.»

Погляди

В основі світогляду Галілея лежить визнання ним об'єктивного існування світу, нескінченного та вічного, при цьому Галілей припускав божественну першопричину. У природі, за Галілеєм, ніщо не знищується і не породжується, відбувається лише зміна взаємного розташування тіл або їхніх частин. Матерія складається з неподільних атомів, її рух — універсальне механічне пересування. Небесні світила подібні до Землі й підкоряються єдиним законам механіки. Усі процеси в природі зумовлені суворою механічною причинністю. Звідси справжня мета науки — відшукати причини явищ. Вихідний пункт пізнанняприроди, за Галілеєм, — спостереження, а основа науки — досвід. Галілей стверджував, що задача вчених не добувати істину із зіставлення текстів визнаних авторитетів та шляхом абстрактних, відсторонених міркувань, а «…вивчати велику книгу природи, що і є справжнім предметом філософії».

Розвиваючи в гносеології ідею безмежності «екстенсивного» пізнання природи, Галілей припускав і можливість досягнення абсолютної істини, тобто «інтенсивного» пізнання. У вивченні природи Галілей виділяв два основні методи пізнання: суть першого полягала в тому, що поняття досвіду, на відміну від своїх попередників, Галілей не зводив до простого спостереження, а віддавав перевагу планомірно поставленому експерименту, за допомогою якого дослідник немов ставить природізапитання і шукає на них відповіді. Метод цей Галілей назвав резолютивним, він є,власне, методом аналізу, розчленовування природи, тобто аналітичним. Іншим найважливішим методом пізнання Галілей визнавав композитивний, тобто синтетичний. Він за допомогою низки дедуктивних суджень перевіряє істинність висунутих при аналізі гіпотетичних припущень. При цьому Галілей вважає, що хоча досвід і є вихідним пунктом пізнання, але сам по собі він не дає ще достовірного знання. Останнє досягається планомірним реальним або уявним експериментуванням, щоспирається на суворий кількісно-математичнийопис. У підсумку достовірне знання ми одержуємо при сполученні синтетичного й аналітичного, почуттєвого й абстрактного.

Твори Галілея з літератури поклали початок італійській науковій прозі. З художніх творів Галілея відомий начерко днієї комедії і сатиричний «Вірш у терцинах».

У 1971 році католицькацерква скасувала рішення про осуд Галілея.

Основні твори

  • Зоряний вісник (12 березня1610)

  • Про сонячні плями (1613)

  • Лист до Кастеллі (1613)

  • Діалог Галілео Галілея, академіка Лінчео, екстраординарного математика університету в Пізі, філософа і старшого математика ЙогоСвітлості Великого герцога Тосканського, де в зібраннях, що тривають чотири дні, наводяться міркування про дві найголовніші системисвіту, Птолемеєву та Коперниканську, причому недетерміновано пропонуються доводи настільки ж для однієї з них, скільки і для другої (1630)

  • Бесіди і математичні докази, що стосуються двох нових галузей науки (1638).

ПосиланняПрістрій


Телескоп-рефрактор містить два основні вузли: лінзовий об’єктив і окуляр. Об'єктив створює дійсне зменшене зворотне зображення нескінченно видаленого предмету в фокальній площині. Це зображення розглядається в окуляр як в лупу. Внаслідок того, що кожна окремо узята лінза володіє різними абераціями (хроматичною, сферичною і інш.)зазвичай використовуються складні ахроматичні і апохроматичні об'єктиви. Такими об'єктивами є опуклі і увігнуті лінзи, складені і склеєні з тим, щоб мінімізувати аберацію.

Телескоп Галілея
Схема рефрактора
Галілея

Телескоп Галілея мав як об'єктив одну збираючу лінзу, а окуляром служила розсіююча лінза. Така оптична схема дає неперевернуте (земне) зображення. Головними недоліками галілеївського телескопа є дуже мале поле зору і сильна хроматична аберація. Така система все ще використовується в театральных біноклях і іноді в саморобних любительських телескопах.


Схожі:

Додаток 1 Історична довідка
Винахідниками останнього вважають братів Янсенсів (кінець 16 ст.), або Галілео Галілея (поч. 17 ст.)
Зробіть висновок оснований на вашій точці погляду: Чи має Всесвіт початок і кінець?
Перше — відкриття Миколаєм Коперником того, що Земля обертається навколо Сонця, разом із Землею навколо Сонця обертаються й інші...
Сатурн, дивний газовий гігант, остання з планет Сонячної системи,...
Найбільшу щілину, яку можна побачити у середній телескоп із Землі (між кільцями А и В), названо щілиною Кассіні. Ясними ночами у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка