Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Математика


НазваПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів Математика
Сторінка1/13
Дата17.03.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Міністерство освіти і науки України

Головне управління змісту освіти

Науково-методичний центр середньої освіти Міністерства освіти і науки

Академія педагогічних наук України


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Математика

5—11 класи

(редакція 2001 року)
Затверджено Міністерством освіти і науки УкраїниКиїв, 2001
Авторський колектив: З.Слєпкань, В.Бевз, А.Мерзляк

Відповідальні за випуск:

головний спеціаліст Головного управління змісту освіти міністерства освіти і науки України Н.Прокопенко,

завідувачка сектору математики та інформатики Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України Л.Варава

Пояснювальна записка

В умовах реформування системи освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу вітчизняної науки і техніки, економіки і виробництва на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, в тому числі й інтелектуальної, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління.

Математика має широкі можливості для інтелектуального розвитку особистості, в першу чергу, розвитку логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної культури, формування вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати твердження, моделювати ситуації та ін. Математика є засобом вивчення фізики, хімії, інформатики та обчислювальної техніки, астрономії, біології, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, мовою техніки, а розвинене логічне мислення сприяє засвоєнню гуманітарних предметів. Математичне моделювання широко використовується для розв’язування задач різних галузей науки, економіки, виробництва. Практичні вміння і навички з математики необхідні для майбутньої діяльності школярів.

Важливу роль у навчанні математики відіграє систематичне використання історичного матеріалу, який підвищує інтерес до вивчення математики, стимулює потяг до наукової творчості, пробуджує критичне ставлення до фактів, дає учням уявлення про математику як невід’ємну складову загальнолюдської культури. На дохідливих змістовних прикладах слід показувати учням, як розвивалися математичні поняття і відношення, теорії і методи, ознайомлювати їх з іменами та біографіями видатних учених, які створювали математику, зокрема видатних українських математиків М.Остроградського, В.Буняковського, Г.Вороного, М.Кравчука та інших, що сприятиме національному і патріотичному вихованню.

Навчання математики в системі загальної середньої освіти, як і у всій системі математичної освіти в Україні, має спиратися на такі вихідні положення:

бути цілісною системою формування особистості на основі досягнень математики, психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду вітчизняняної та зарубіжної шкіл;

бути безперервним і забезпечувати наступність між різними ланками ступеневої системи освіти;

ґрунтуватися на засадах гуманізації навчально-виховного процесу і гуманітарізації змісту навчання;

здійснювати на відповідних ступенях навчання рівневу і профільну диференціацію навчально-виховного процесу;

мати розвиваючий характер і прикладну спрямованість на всіх ступенях навчання;

у змісті навчання необхідно виділяти інваріантну базисну частину і варіативну, яка може будуватися за модульним принципом: пріоритетним напрямком має бути інтеграція в змісті освіти й інтегрування науки та освіти;

під час організації навчального процесу доцільно надавати перевагу методам розвиваючого навчання і сучасним його технологіям;

у процесі навчання математики і її застосування необхідно використовувати нові інформаційні технології навчання, зокрема на базі персональних комп’ютерів.

Визначаючи завдання навчання математики на етапі загальної середньої освіти, необхідно враховувати потреби учнів у математичній підготовці відповідно до того, яке місце вона займе в майбутній трудовій діяльності.
Основними завданнями навчання математики є:

розумовий розвиток учнів (розвиток мислення, насамперед логічного, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної культури, як особливого аспекту культури мислення, пам’яті тощо); розвиток позитивних рис особистості (розумової активності, пізнавальної самостійності, пізнавального інтересу, потреби в самоосвіті, здатності адаптуватися до умов, що змінюються, ініціативи, творчості та ін.);

забезпечення свідомого і міцного оволодіння системою математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності кожному членові сучасного суспільства, достатніх для вивчення інших дисциплін та продовження освіти; формування уявлень про ідеї та методи математики та її роль у пізнанні навколишнього світу; формування навичок математизації ситуацій під час дослідження явищ природи і суспільства;

формування наукового світогляду, загальнолюдських духовних цінностей; виховання національної свідомості, поваги до національної культури і традицій України; формування позитивних рис характеру (чесності і правдивості, наполегливості й волі, культури думки й поведінки, обґрунтованості суджень, відповідальності за доручену справу тощо); естетичне, правове, патріотичне, екологічне, трудове та фізичне виховання; формування здорового способу життя тощо.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

5-7 класи Навчання математики в 5-7-х
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” видавництва “Перун”, Київ, 2005р та у науково-методичному...
Про вивчення математики у 2009-2010 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи”, видавництво “Перун”, Київ, 2005 р та у науково-методичному...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх-навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Книга, 2003 Базовий підручник
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 5-9 класах видруковано...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” (видавництво “Перун”, Київ, 2005 р.) та в науково-методичному...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 7 11
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки, 10 кл. Основи підприємницької діяльності
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 12 класи
Календарне планування для 8 класів складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 –...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка....
Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка