Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції


Скачати 103.64 Kb.
НазваУроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Дата06.08.2013
Розмір103.64 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ 3. Відношення і пропорції

Урок 63

Тема: ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 4

Мета. Перевірити знання і вміння, набуті учнями під час вивчення розділу «Відношення і пропор­ції». Оцінити досягнення кожного учня в опа­нуванні перерахованих тем. Результати довес­ти до відома учнів і їхніх батьків.

Вимоги до підготовки учнів.

У результаті вивчення теми учні мають навчитися: наводити приклади пропорційних величин, випадкових подій; описувати поняття: відношен­ня, ймовірність випадкової події, пряма про­порційна залежність, коло, круг, круговий сек­тор; формулювати означення пропорції, основну властивість пропорції; записувати та пояснювати формули довжини кола і площі круга; називати наближене значення числа п; розв'язувати впра­ви, що передбачають: знаходження відношення чисел і величин; знаходження невідомого члена пропорції; запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів; знаходження довжини кола і площі круга; побудову та аналіз стовпчастих діаграм, аналіз кругових діаграм; розв'язувати три основні види задач на відсотки; задачі на про­порційні величини і пропорційний поділ; задачі ймовірнісного характеру.
Методичні зауваження та поради

Для організації та проведення комплексного тематичного оцінювання наводимо чотири варіанти завдань у тестовій формі, чотири варіанти контрольної роботи і відповіді до них.
ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ 4

Варіант 1

1. Спростіть відношення 0,15 : 0,3.

а) 12 : 3; б) 4; в) 2 : 5; г) 1 : 2.

2. Обчисліть відношення значень величин 5 м : 20 см.

а) 25; б) 15; в) 3,2; г) 32.

3. Яка ймовірність того, що Снігуронька народилася у січні?

а) ; б) ; в) ; г) .

4. На кожній грані куба написана одна буква зі слова ЛЕЛЕКА. Яка ймовірність того, що куб упаде на грань з буквою Е?

а) ; б) ; в) ; г) .

5. Яке число відноситься до 21 так, як 5 до 7?

а) 10; б) 140; в) 7; г) 15.

6. Знайдіть невідомий член пропорції 4 : х = 6 : 1,5.

а) 4,5; б) 1; в) 22,5; г) 2,25.

7. Який відсоток схожості жита, якщо з 300 посіяних зернин зійшло 288?

а) 98%; б) 96%; в) 94 %; г) 92 %.

8. На скільки відсотків число 55 більше від 50?

а) На 5 %; б) на 10 %; в) на 15 %; г) на 20 %.

9. Поділіть число 160 на частини, пропорційні числам 3 і 5.

а) 60 і 100; б) 45 і 75; в) 35 і 85; г) 30 і 50.

10. Знайдіть довжину кола радіуса 4 см.

а) 25,12 см; б) 16,25 см; в) 12,56 см; г) 62,8 см.
ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ 4

Варіант 2

1. Спростіть відношення 1,2 : 0,04.

а) 12 : 30; б) 30 : 1; в) 1,2 : 3; г) 0,4.

2. Обчисліть відношення значень величин 50 см : 0,2 м.

а) 1,5; б) 15; в) 150; г) 2,5.

3. Яка ймовірність того, що Дід Мороз народився у грудні?

а) ; б) ; в) ; г) .

4. На кожній грані куба написана одна буква зі слова ДОРОГА. Яка ймовірність того, що куб упаде на грань з буквою О?

а) ; б) ; в) ; г) .

5. Яке число відноситься до 14 так, як 3 до 7?

а) 10; б) 140; в) 7; г) 6.

6. Знайдіть невідомий член пропорції 4 : 2,5 = 6 : х.

а) 4,5; б) 3; в) 3,75; г) 2,25.

7. Який відсоток схожості пшениці, якщо з 200 посіяних зер­нин зійшло 185?

а) 90%; б) 96%; в) 94%; г) 92,5 %.

8. На скільки відсотків число 36 менше від 40?

а) На 15 %; б) на 1 %; в) на 10 %; г) на 20 %.

9. Поділіть число 120 на частини, пропорційні числам 3 і 7.

а) 40 і 80; б) 45 і 75; в) 36 і 84; г) 30 і 50.

10. Знайдіть довжину кола радіуса 3 см.

а) 1,256см; б) 6,28см; в) 12,56см; г) 18,84см.
ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ 4

Варіант 3

1. Спростіть відношення 0,24 : 0,3.

а) 12 : 3; б) 4 : 5; в) 2 : 5; г) 1 : 2.

2. Обчисліть відношення значень величин 15 м : 20 см.

а) 25; б) 15; в) 3,2; г) 75.

3. Яка ймовірність того, що Баба Яга народилася у понеділок?

а) ; б) ; в) ; г) .

4. На кожній грані куба написана одна буква зі слова ЛЕЛЕКА. Яка ймовірність того, що куб упаде на грань з буквою К?

а) ; б) ; в) ; г) .

5. Яке число відноситься до 24 так, як 5 до 6?

а) 10; б) 140; в) 20; г) 15.

6. Знайдіть невідомий член пропорції 5 : х = 6 : 1,5.

а) 4,5; б) 1; в) 22,5; г) 1,25.

7. Який відсоток схожості жита, якщо з 300 посіяних зернин зійшло 294?

а) 98%; б) 96%; в) 94%; г) 92%.

8. На скільки відсотків число 54 більше від 50?

а) На 5 %; б) на 10 %; в) на 15 %; г) на 8 %.

9. Поділіть число 280 на частини, пропорційні числам 3 і 4.

а) 60 і 100; б) 45 і 75; в) 35 і 85; г) 120 і 160.

10. Знайдіть довжину кола радіуса 2,5 см.

а) 25,12см; б) 16,25см; в) 15,7см; г) 17,5см.
ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ 4

Варіант 4

1. Спростіть відношення 1,5: 0,09.

а) 12 : 30; б) 50 : 3; в) 1,2 : 3; г) 0,4.

2. Обчисліть відношення значень величин 80 см : 0,4 м.

а) 20; б) 15; в) 2; г) 2,5.

3. Яка ймовірність того, що Пан Коцький народився у липні?

а) ; б) ; в) ; г) .

4. На кожній грані куба написана одна буква зі слова ЗОЛОТО. Яка ймовірність того, що куб упаде на грань з буквою О?

а) ; б) ; в) ; г) .

5. Яке число відноситься до 15 так, як 3 до 5?

а) 9; б) 140; в) 7; г) 6.

6. Знайдіть невідомий член пропорції 0,4 : 1,4 = х : 7.

а) 4,5; б) 3; в) 3,75; г) 2.

7. Який відсоток схожості пшениці, якщо з 200 посіяних зер­нин зійшло 194?

а) 90%; б) 97%; в) 94 %; г) 92,5 %.

8. На скільки відсотків число 34 менше від 40?

а) На 15 %; б) на 1 %; в) на 10 %; г) на 20 %.

9. Поділіть число 120 на частини, пропорційні числам 5 і 7.

а) 40 і 80; б) 50 і 70; в) 36 і 84; г) 30 і 50.

10. Знайдіть довжину кола радіуса 1,5 см.

а) 1,256 см; б) 9,42 см; в) 12,56 см; г) 8,84 см.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4

Варіант 1

1°. Складіть пропорцію з чисел: 3, 6, 9, 18.

2°. Розв'яжіть рівняння, користуючись основною властивістю пропорції:

а) х : 4 = 7 : 5; б) 1,3 : х = 0,4 : 2,2; в) 3,5 : 0,5 = 42х : 6.

3°. Обчисліть площу круга, радіус якого дорівнює 3 см.

4°. У пакеті 18 цукерок у жовтих обгортках і 17 - у рожевих. Яка ймовірність того, що взята навмання цукерка виявиться в жовтій обгортці?

5. Знайдіть діаметр кола, довжина якого дорівнює 94,2 см.

6. За 3 год трактор виорює 2 га поля. Скільки гектарів поля він виоре за 5 год?

7. Сплавили 1,5 кг олова і 2,5 кг міді. Який відсоток сплаву складає мідь?

8. У класі 40 учнів. З математики у першому семестрі четверо з учнів отримали 12 балів, двоє - 10 балів, десятеро - 9 балів, вось­меро - 9 балів, п'ятеро - 7 балів, а решта - 5 балів. Побудуйте відповідну секторну чи стовпчасту діаграму.

9••. Будинок, в якому родина отримала нове житло, має 80 квартир. Яка ймовірність того, що номер нової квартири буде містити цифру 0?

10••. Для святкового розпродажу ціну на товар знизили спочат­ку на 20 %, а потім ще на 10 %. На скільки відсотків знизилася ціна після двох переоцінок?
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4

Варіант 2

1°. Складіть пропорцію з чисел: 2, 4, 8, 16.

2°. Розв'яжіть рівняння, користуючись основною властивістю пропорції:

а) х : 2 = 8 : 5; б) 1,6 : х = 0,4 : 2,5; в) 4,2 : 0,6 = 25х : 5.

3°. Обчисліть площу круга, радіус якого дорівнює 4 см.

4°. У торбинці 11 синіх і 7 червоних олівців. Яка ймовірність то­го, що взятий навмання олівець виявиться червоним?

5. Обчисліть довжину кола, діаметр якого дорівнює 10 см.

6. За 6 год трактор виорює 5 га поля. Скільки гектарів поля він виоре за 8 год?

7. Сплавили 1,4 кг золота і 3,6 кг срібла. Який відсоток сплаву складає золото?

8. У класі 36 учнів. З математики у першому семестрі п'ятеро з учнів отримали 12 балів, десятеро - 10 балів, дев'ятеро - 9 балів, четверо - 8 балів, троє - 7 балів, а решта - 5 балів. Побудуйте відповідну секторну чи стовпчасту діаграму.

9••. Родина отримала нове житло у 50-квартирному будинку. Яка ймовірність того, що номер нової квартири буде містити циф­ру 5?

10••. Для святкового розпродажу ціну на товар знизили спочат­ку на 15 %, а потім ще на 20 %. На скільки відсотків знизилася ціна після двох переоцінок?
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4

Варіант 3

1°. Складіть пропорцію з чисел: 4, 6, 8,12.

2°. Розв'яжіть рівняння, користуючись основною властивістю пропорції:

а) х : 6 = 7 : 5; б) 1,5 : х = 0,3 : 2,4; в) 2,7 : 0,9 = 48х : 6.

3°. Обчисліть площу круга, діаметр якого дорівнює 12 см.

4°. У торбинці 12 білих і 13 червоних кульок. Яка ймовірність то­го, що взята навмання кулька виявиться білою?

5. Обчисліть довжину кола, радіус якого дорівнює 4 см.

6. За 7 год трактор виорює 5 га поля. Скільки гектарів поля він виоре за 3 год?

7. Сплавили 1,3 кг цинку і 2,7 кг міді. Який відсоток сплаву складає мідь?

8. У класі 40 учнів. З математики у першому семестрі двоє з учнів отримали 12 балів, п'ятеро - 10 балів, десятеро - 9 балів, восьмеро - 9 балів, четверо - 7 балів, а решта - 5 балів. Побудуй­те відповідну секторну чи стовпчасту діаграму.

9••. Родина отримала нове житло у 80-квартирному будинку. Яка ймовірність того, що номер нової квартири не буде містити циф­ру 3?

10••. Для святкового розпродажу ціну на товар знизили спочат­ку на 10 %, а потім ще на 15 %. На скільки відсотків знизилася ціна після двох переоцінок?
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4

Варіант 4

1°. Складіть пропорцію з чисел: 6, 8, 9, 12.

2°. Розв'яжіть рівняння, користуючись основною властивістю пропорції

а) х : 8 = 5 : 4; б) 1,8 : х = 0,6 : 1,2; в) 3,6 : 0,6 = 35х : 7.

3°. Обчисліть площу круга, діаметр якого дорівнює 10 см.

4°. У торбинці 8 білих і 12 чорних ґудзиків. Яка ймовірність того, що взятий навмання ґудзик виявиться чорним?

5. Знайдіть діаметр кола, довжина якого дорівнює 81,64 см.

6. За 3 год трактор виорює 4 га поля. Скільки гектарів поля він виоре за 8 год?

7. Сплавили 2,5 кг цинку і 1,5 кг олова. Який відсоток сплаву складає цинк?

8. У класі 24 учні. З історії у першому семестрі четверо з учнів отримали 12 балів, двоє - 10 балів, шестеро - 9 балів, восьмеро -9 балів, троє - 7 балів, а решта - 5 балів. Побудуйте відповідну сек­торну чи стовпчасту діаграму.

9••. Родина отримала нове житло у 80-квартирному будинку. Яка ймовірність того, що номер нової квартири не буде містити циф­ру 0?

10••. Для святкового розпродажу ціну на товар знизили спочат­ку на 12 %, а потім ще на 10 %. На скільки відсотків знизилася ціна після двох переоцінок?
Відповіді до завдань у тестовій формі 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В1

г

а

б

б

г

б

б

б

а

а

В2

б

г

б

б

г

в

г

в

в

г

ВЗ

б

г

г

а

в

г

а

г

г

в

В4

б

в

б

в

а

г

б

а

б

б


Відповіді до контрольної роботи 45

6

7

9••

10••

В 1

а) 5,6;

б) 7,15;

в) 1

28,26 см230 см

3га

62,5 %28%

В 2

а) 3,2;

б) 10;

в) 1,4

50,24 см231,4 см

6га

28%32%

В 3

а) 8,4;

б) 12;

в) 0,375

113,04 см225,12 см

2га

67,5 %23,5 %

В 4

а) 10;

б) 3,6;

в) 1,2

78,5 см226 см

10га

62,5 %20,8 %


Особисті нотатки вчителя __________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Книга для вчителя Урок 63

Схожі:

Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття пропорція, ознайомити учнів з основною властивістю пропорції і її застосуван­ням
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ознайомити учнів з поняттями випадкова подія, рівноймовірні події, ймовірність випад­кової події
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття пропорційні величини. Навчити учнів розв'язувати задачі на пропорційні вели­чини
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття відсоткове відношення, навчити учнів розв'язувати задачі на відсоткове відно­шення. Ознайомити учнів із способами...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: описувати поняття коло, круг, круговий сектор; записувати і пояснювати формули дов­жини...
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка