Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел


Скачати 18.66 Kb.
НазваУроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Дата22.12.2013
Розмір18.66 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ 1. Подільність натуральних чисел

Уроки 7-8

Тема: розкладання чисел на прості множники

Мета. Пояснити, що означає розкласти число на прості множники і навчити розкладати неве­ликі числа на прості множники.

Вимоги до підготовки учнів.

У результаті вивчення теми учні мають навчитися: розв'язувати вправи, що передбачають розкладання натуральних чисел на прості множ­ники.
Методичні зауваження та поради

Слід розрізняти поняття розкладання (процес) і розклад (ре­зультат розкладання). Розкладання числа на множники можна здійснювати усно або письмово, провівши вертикальну риску або не проводячи її. А розклад складеного числа на прості множники – це добуток кількох простих чисел. Коли говорять про розклад на множники, мають на увазі, що отримані множ­ники можуть бути і не простими числами. Наприклад, 9 · 10 – це розклад числа 90 на множники, але не на прості множники. Добуток 1 · 2 · 3 · 5 також не є розкладом числа 30 на прості множники, бо 1 – число не просте.

Щоб зручніше записувати розклади чисел на прості множ­ники, корисно знати поняття степеня числа. У сильніших кла­сах можна ввести це поняття, але не обов'язково.

Великі числа, до яких не можна застосувати відомі учням ознаки подільності, розкладати на прості множники буває до­сить складно. Фахівці користуються спеціальними таблиця­ми. Невеличкий фрагмент такої таблиці є на форзаці підруч­ника, учням корисно показати як користуватися такою таб­лицею.
Робота з матеріалом підручника

На першому уроці

  • Для роботи в класі: § 4; № 123-126, 131 (а, б), 132-134, 136,137,142,152-154.

  • Для роботи вдома: § 4; № 131 (в, г), 135, 138, 141, 159.

На другому уроці

  • Для роботи в класі: § 4; № 127-130, 139, 143, 145-147, 149, 151, 156, 157.

  • Для роботи вдома: § 4; № 140, 144, 148, 150, 155, 158.


Вказівки та розв'язання вправ

142. Першими простими числами, різниця яких дорівнює 2, є: 5 і 3, 7 і 5, 13 і 11. Добуток двох останніх – число не двоцифро­ве. Тому задачу задовольняють тільки два добутки: 15 і 35.

145. Якщо р – число просте, то число р3 має чотири дільни­ки: 1, р, р2, р3.

151*. Знайти суму всіх дільників числа 23 · 32 шестикласни­ки можуть тільки написавши всі дільники: 1, 2, 4, 8, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Їх сума дорівнює 195.

155. Якщо одне з чисел дорівнює х, то друге 94 – х.

Маємо рівняння 94 – х х = 32, корінь якого х = 31.

Відповідь. 63 і 31.

159*. Спочатку треба порівняти масу трьох будь-яких монет з масою трьох інших. Потім – довільних двох із тих трьох монет, маса яких менша.
Особисті нотатки вчителя __________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Книга для вчителя Уроки 7-8

Схожі:

Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Урок в 5 класі за темою «Множення і ділення натуральних чисел»
Тема нашого уроку сьогодні «Множення і ділення натуральних чисел». Друзі, сьогодні ми з вами відправимося в подорож по стежинкам...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Мета. Ввести поняття: протилежні числа, цілі числа, дробові числа, раціональні числа і показати, як пов'язані між собою множини вказаних...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа Розділ 4
Програма на вивчення розділу відводить 64 години. Тут передбачається вивчення таких тем
Урок №6 Тема. Найменше спільне кратне кількох натуральних чисел
Мета: на основі знань про кратне число сформувати уявлення учнів про поняття спільного кратного кількох натуральних чисел, НСК, а...
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Математика ”
Натуральні числа і нуль. Читання та запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Дії над натуральними числами
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття пропорція, ознайомити учнів з основною властивістю пропорції і її застосуван­ням
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка