Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції


Скачати 26.39 Kb.
НазваУроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Дата14.04.2013
Розмір26.39 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ 3. Відношення і пропорції

Уроки 53-54

Тема: ПРОПОРЦІЙНІ ВЕЛИЧИНИ

Мета. Ввести поняття пропорційні величини. Навчити учнів розв'язувати задачі на пропорційні вели­чини.

Вимоги до підготовки учнів.

У результаті вивчення теми учні мають навчитися: наводити приклади пропорційних величин; описувати поняття пряма пропорційна за­лежність; розв'язувати задачі на пропорційні величини.
Методичні зауваження та поради

Традиційно в школі з самого початку використовують два поняття: прямо пропорційні та обернено пропорційні величи­ни. Однак у сучасній науці замість прямо пропорційні здебіль­шого вживається термін пропорційні. Та й у новому підручнику основну увагу звернено на пряму пропорційність величин, на­зиваючи її коротше: пропорційністю. Оскільки обернена про­порційність використовується порівняно рідко, то в 6-му класі про неї можна тільки зауважити, а докладніше вивчати на уро­ках алгебри у 8-му класі.
Робота з матеріалом підручника

На першому уроці

  • Для роботи в класі: § 21; № 726-728, 732, 735, 736, 738, 740, 741, 750, 752.

  • Для роботи вдома: § 21; № 733, 734, 737, 751.

На другому уроці

  • Для роботи в класі: § 21; № 729-731, 742, 744, 745, 747-749, 753, 754.

  • Для роботи вдома: § 21; № 739, 743, 746, 755, 756.


Вказівки та розв'язання вправ

733. 3 1т руди можна виплавити 0,6 т чавуну. А з 2 т, 3 т, 100 т руди можна виплавити відповідно 1,2 т, 1,8 т, 60 т чавуну.

735. З умови задачі маємо:

10 кг жита - 9 кг борошна,

х кг жита - 900 кг борошна.

Складаємо пропорцію: х : 10 = 900 : 9, звідси х = 1000 (кг).

739. З умови задачі випливає пропорція х : 12 = 146,4 : 28,8, звідси х = 64 (костюми).

740. 1 см – 200 000 см,
15 см – х см.

Складемо пропорцію: х : 200 000 = 15 : 1. Звідси х = 3 000 000 (см), або х = 30 км.

741. 1 м3 має масу 0,9 т, а 20 м3 – у 20 разів більшу, тобто 18 т.

742. а) 1 дм3 бронзи має масу 8,8 кг. 1 дм3 = 0,001 м3.
Маємо пропорцію х : 8,8 = 2 : 0,001, звідси х = 17 600 (кг), або 17,6 т.

743. 20 кг води – 0,5 кг солі,
х кг води – 45 кг солі.

х = 20 · 45 : 0,5 = 1800 (кг), або 1,8 т.

744. 24 хв - 144 м3,

х хв – 4 260 м3.

х = 24 · 4260 : 144 = 710 (хв), або 11 год 50 хв.

745. Площа підлоги 3,15 м · 4,2 м = 13,23 м2.

Маса фарби пропорційна площі підлоги, тому маємо пропор­цію 7,5 м2 : 13,23 м2 = 0,75 кг : х кг, звідси х = 1,323 кг.

749. Задачі відповідає така таблиця:


Мельхіор

Нікель

Цинк

Мідь

60

9

12

39

100

15

20

65

Щоб заповнити її порожні клітини, досить скласти три про­порції і розв'язати відповідні рівняння.

752. Якщо учні не пам'ятають, що сума кутів кожного три­кутника дорівнює 180°, бажано нагадати їм про це або таких задач не пропонувати.

180° - 150° = 30°, 180° - 75° = 105°.

Тоді міра третього кута 180° - 30° - 105° = 45°.

754. 1 с - 20°,
60 с - х°.

х = 20° · 60 = 1200°.

1 оберт відповідає 360 градусам. Отже, колесо зробить 3 оберта.

755. Коля йде зі школи на 10 хв швидше, ніж Вітя. Тому, коли він вийде на 5 хв пізніше від Віті, то прийде додому на 5 хв раніше. Зустрінуться вони посередині дороги, тобто через 15 хв після виходу Колі.

756. Позначимо зрости Джека, Райда, Барбі, Альми і Тома від­повідно буквами Д, Р, Б, А, Т. Тоді, згідно з умовою задачі, Б > Д > Р і Т > А > Б. Отже, Т > А > Б > Д > Р.
Особисті нотатки вчителя __________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Книга для вчителя Уроки 53-54

Схожі:

Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття пропорція, ознайомити учнів з основною властивістю пропорції і її застосуван­ням
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Перевірити знання і вміння, набуті учнями під час вивчення розділу «Відношення і пропор­ції». Оцінити досягнення кожного учня...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ознайомити учнів з поняттями випадкова подія, рівноймовірні події, ймовірність випад­кової події
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття відсоткове відношення, навчити учнів розв'язувати задачі на відсоткове відно­шення. Ознайомити учнів із способами...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: описувати поняття коло, круг, круговий сектор; записувати і пояснювати формули дов­жини...
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка