Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції


Скачати 27.01 Kb.
НазваУроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Дата25.06.2013
Розмір27.01 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ 3. Відношення і пропорції

Уроки 47-49

Тема: ПРОПОРЦІЇ

Мета. Ввести поняття пропорція, ознайомити учнів з основною властивістю пропорції і її застосуван­ням.

Вимоги до підготовки учнів.

У результаті вивчення теми учні мають навчитися: формулювати означення пропорції та основну властивість пропорції; розв'язувати вправи, що передбачають знаходження невідо­мого члена пропорції.
Методичні зауваження та поради

Слово пропорція – латинського походження, яке спочатку означало співвідношення, співрозмірність. І тепер його вико­ристовують не тільки в математиці. Часто говорять про про­порції розмірів людини, частин архітектурного або художнього твору тощо. Політики розглядають пропорційну виборчу сис­тему (коли кандидати обираються за партійними списками пропорційно до кількості поданих за партію голосів).

Як і кожна рівність, пропорція буває правильною або непра­вильною. Коли ж окремо про це не говорять, то мають на увазі правильні пропорції. Звичайно пропорція має 4 члени. Рівності 40 : 5 = 8, 20 : х = 5 не прийнято називати пропорціями, хоч кожну з них легко можна подати у вигляді пропорції: 40 : 5 = 8: 1,20 : х = 5 : 1.

Переважну більшість арифметичних задач, майже всі гео­метричні задачі про подібність фігур, багато фізичних, хімічних, економічних задач розв'язують, використовуючи по­няття пропорції. Це дуже важливий матеріал, потрібний не тільки для всіх теоретичних і прикладних наук, а й для прак­тики, тому його бажано опрацювати якомога краще.

Корисно окремо зупинитися на розв'язуванні рівнянь, які ма­ють вигляд пропорції, а також тих, які легко подати у вигляді пропорції. Наприклад, розв'язуючи рівняння , учень має усно уявити його у вигляді пропорції і відразу писати .
Робота з матеріалом підручника

На першому уроці

  • Для роботи в класі: § 19; № 660-662, 665, 666, 668, 689.

  • Для роботи вдома: § 19; № 663, 664, 667, 670, 690.

На другому уроці

  • Для роботи в класі: § 19; №669,672,674-676,678,681,694.

  • Для роботи вдома: § 19; № 671, 673, 677, 691.

На третьому уроці

  • Для роботи в класі: § 19; № 679, 682-684, 686, 688, 692.

  • Для роботи вдома: § 19; № 680, 685, 687, 693.


Вказівки та розв'язання вправ.

671. а) Починати пропорцію можна з будь-якого числа. На­приклад,

2 : 3 = 4 : 6, 3 : 2 = 6 : 4, 4 : 2 = 6 : 3, 6 : 3 = 4 : 2, 2 : 4 = 3 : 6, 3 : 6 = 2 : 4,

4 : 6 = 2 : 3, 6 : 4 = 3 : 2.

676. Якщо шукане число х, то х : 18 = 15 : 9.

Звідси маємо, що х = (18 · 15) : 9 = 30.

677. а) , х = 2,1.

678. в) х – 1 = (2 · 5) : 6 = , х = 1 + = 2.

679. Пропорція 32 : 27 = 64 : 54 залишиться правильною згідно з основною властивістю відношення.

681. Якщо сторони двох квадратів дорівнюють 5а і 6а, то їх периметри дорівнюють 20а і 24а, а їх відношення дорівнює 5 : 6. Площі цих квадратів дорівнюють 25а2 і 36а2, їх відношен­ня дорівнює 25 : 36.

682. Оскільки ВС = 60 км, то АВ : 60 = 5 : 3, звідси АВ = (60 · 5) : 3 = 100 (км).

683. Відповідно до умови задачі 3 : 2 = х : 3, звідси х = 4,5 (см). Друга пропорція правильна.

684. Так. Рівність не порушиться, якщо її обидві частини помножити або поділити на одне й те саме натуральне число.

685. Виміри прямокутника на малюнку 2,5 см і 5,5 см. Якщо справжня довжина поля дорівнює х м, то х : 85 = 5,5 : 2,5. Звідси х = (85 · 5,5) : 2,5 = 187 (м).

687. а) Додайте до обох частин рівності по 1.

б) За умовою , а з рівності а) випливає . Отже ,

688*. Додайте до обох частин рівності по 1 та спростіть отри­мані вирази.

690. Обидва значення рівні.

691. 1,4 · (35,2 + 64,8) = 1,4 · 100 = 140.

692. Основа рівнобедреного трикутника не може бути втричі довшою від бічної сторони. Тому основа дорівнює 2,5 см, а бічна сторона - 7,5 см. Периметр трикутника дорівнює 17,5 см.

694. . Отже, 2250 грн. – це вартості будинку. Бу­динок коштував у 40 разів більше: 2250 • 40 = 90 000 (грн.).
Особисті нотатки вчителя __________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Книга для вчителя Уроки 47-49

Схожі:

Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Перевірити знання і вміння, набуті учнями під час вивчення розділу «Відношення і пропор­ції». Оцінити досягнення кожного учня...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ознайомити учнів з поняттями випадкова подія, рівноймовірні події, ймовірність випад­кової події
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття пропорційні величини. Навчити учнів розв'язувати задачі на пропорційні вели­чини
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття відсоткове відношення, навчити учнів розв'язувати задачі на відсоткове відно­шення. Ознайомити учнів із способами...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: описувати поняття коло, круг, круговий сектор; записувати і пояснювати формули дов­жини...
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка