Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції


Скачати 31.28 Kb.
НазваУроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Дата25.03.2013
Розмір31.28 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Історія > Урок

В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ 3. Відношення і пропорції

Уроки 45-46

Тема: ЙМОВІРНІСТЬ ВИПАДКОВОЇ ПОДІЇ

Мета. Ознайомити учнів з поняттями випадкова подія, рівноймовірні події, ймовірність випад­кової події.

Вимоги до підготовки учнів.

У результаті вивчення теми учні мають навчитися: наводити приклади випадкових подій, описувати поняття ймовірність випадкової події, розв'язувати задачі ймовірнісного характеру.
Методичні зауваження та поради

Розглядувана тема нова не тільки для учнів, а й для переваж­ної більшості вчителів основної школи. Теорія ймовірностей – досить велика і змістовна складова частина сучасної матема­тичної науки. Правда, в сучасній науці йдеться в основному про статистичну ймовірність. У 6-му класі учням пропонуються найперші, найпростіші відомості про ймовірність у класично­му розумінні.

В українській мові вживаються два терміни-синоніми: імовірність та ймовірність, залежно від того, яким звуком – приголосним чи голосним – закінчується попереднє слово. Щоб не ускладнювати виклад, у 6-му класі можна завжди ко­ристуватися тільки терміном ймовірність.
Робота з матеріалом підручника

На першому уроці

  • Для роботи в класі: § 18; № 638-640, 645, 647, 648, 655.

  • Для роботи вдома: § 18; № 644, 654, 658.

На другому уроці

  • Для роботи в класі: § 18; № 641-643, 649-651, 653, 656, 657.

  • Для роботи вдома: § 18; № 646, 652, 659.


Вказівки та розв'язання вправ

640. Не в червоних обгортках 3 цукерки. Тому шукана ймо­вірність 3:8, або .

641. Усього в тижні 7 днів. Тому шукана ймовірність .

642. Оскільки кожне двоцифрове число менше від 100, то розглядувана подія достовірна. її ймовірність дорівнює 1.

643. Слово ІСТОРІЯ не містить букви Е. Тому розглядувана подія неможлива, її ймовірність дорівнює 0.

644. а) У слові ТАТО буква А - одна з чотирьох, а Т - дві з чо­тирьох. Тому шукані ймовірності: а) ; б) .

645. Усього малих кубиків 33 = 27. У 8 з них пофарбовано по 3 грані (при вершинах даного куба), у 12 - по 2 грані (бо в кубі 12 ребер), у 6 кубиків - по 1 грані, а 1 – без пофарбованих граней (у центрі даного куба). Отже, шукані ймовірності дорівнюють відповідно: а) ; б) ; в) ; г) 0; ґ) ; д) 0.

646. Нещасливих білетів 2 з 28. Тому ймовірність витягти нещасливий білет дорівнює , або .

647. 10 : 250 = 0,04 або 4 %.

648. а) Усього монет, менших за 50 к., п'ять. Шукана ймо­вірність - 100 %, бо 5 : 5 = 1.

649. Усього кісточок доміно 28. З них таких, що мають 2 оч­ки, - дві: (0, 2) і (1,1). Таких, що мають 5 очок, - три: (0, 5), (1, 4) і (2, 3). Таких, що мають 11 очок, - одна: (5, 6) (мал. 13). Тому шукані ймовірності дорівнюють відповідно: , , , .

650. Усього в кубі 6 граней. Якщо ймовірність падіння його на червону грань становить , або , то таких граней 2. Отже, синіх граней 6 – 2 = 4.

651. Серед натуральних чисел від 1 до 20 таких, що діляться на 3, всього шість: 3, 6, 9,12,15,18. Решта 14 чисел не кратні 3. Шукана ймовірність , або 0,7.652. Перший спосіб. Нехай, наприклад, у коробці всього 12 цукерок. З них 6 у червоних обгортках, 4-у жовтих, а в синіх 12 – 6 – 4 = 2 (цукерки). Тому шукана ймовірність , або .

Другий спосіб. . Отже, шукана ймовірність дорівнює .

653. Описаній ситуації відповідає малюнок 14. Обід із трьох різних страв можна утворити 12 різними способами. Тому шу­кана ймовірність дорівнює .

655. 2006 = 2 · 17 · 59, 2007 = 3 · 3 · 223, 2008 = 2 · 2 · 2 · 251.

Отже, НСД (2006, 2007, 2008) = 1.

НСК (2006, 2007, 2008) = 2008 · 2007 · 1003.

656. Двоцифрових чисел 10, 11, 12, ..., 99 усього 90, бо 99 – 9 = 90.

Їх сума 10 + 11 + 12 + ... + 98 + 99 = (10 + 99) + (11 + 98) + ... + (54 + 55) =

= 109 · 45 = 4905.

657. Серед розглядуваних чисел 9 таких, що закінчуються нулем; цифрою 5 закінчуються 10 чисел: 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95.

Розклади чисел 25 і 75 містять по два числа 5. Добуток цих 10 чисел на достатню кількість парних чисел закінчується два­надцятьма нулями. 12 + 9 = 21. Отже, останні 20 цифр розгля­дуваного добутку - нулі.

658. Так, оскільки добуток 12-30-7 ділиться на кожне на­туральне число, менше за 11.

659. Другу партію грали Борис і тенісист із Донецька. За їх грою спостерігав тенісист із Вінниці, тому Борис - із Гайсина. Оскільки першу партію грали Андрій і Борис, то другу - Борис і Віктор (тенісист із Донецька). Отже, Віктор - з Донецька. Тоді Андрій - із Вінниці.

Відповідь. Андрій - із Вінниці, Борис - із Гайсина, Віктор - з Донецька.


Особисті нотатки вчителя __________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________Книга для вчителя Уроки 45-46

Схожі:

Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття пропорція, ознайомити учнів з основною властивістю пропорції і її застосуван­ням
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Перевірити знання і вміння, набуті учнями під час вивчення розділу «Відношення і пропор­ції». Оцінити досягнення кожного учня...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття пропорційні величини. Навчити учнів розв'язувати задачі на пропорційні вели­чини
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття відсоткове відношення, навчити учнів розв'язувати задачі на відсоткове відно­шення. Ознайомити учнів із способами...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: описувати поняття коло, круг, круговий сектор; записувати і пояснювати формули дов­жини...
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка