М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Н. І. Парафійник ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ Частина ІI Навчальний посібник Харків «ХАІ» 2011


НазваМ. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Н. І. Парафійник ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ Частина ІI Навчальний посібник Харків «ХАІ» 2011
Сторінка12/16
Дата10.12.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

6.2. Виробники інформаційної продукції


Інформаційні продукти і послуги є результатом діяльності документно-інформаційних інститутів суспільства. Споживачем інформації виступає людина чи колектив, які користуються різними джерелами інформації в будь-яких цілях (наукових, виробничих, творчих, навчальних та ін.).

Виробників інформаційної продукції і послуг, відповідно до основного виду діяльності, можна об’єднати у наступні групи:

 • документно-інформаційні інститути (центри), які створюють первинні документи, інформаційну продукцію, яка раніше була відсутньою в інформаційному потоці (вузи, НДІ, видавництва, фірми розробники програмного забезпечення, студії Web-дизайну та ін.);

 • документно-інформаційні інститути (центри), які накопичують інформаційні ресурси, є генераторами баз даних (НДІ різного рівня, Інтернет та ін.);

 • документно-інформаційні інститути (центри), які зберігають інформаційні ресурси (бібліотеки, музеї, архіви та ін.);

 • документно-інформаційні інститути (центри), які здійснюють аналітичну переробку інформації (інформаційно аналітичні центри, маркетингові агенції).

У реальному житті важко виділити основний напрямок діяльності інституту, так як вони дуже часто працюють у декількох напрямах. Так, наприклад, центри інформації здійснюють зберігання інформаційних ресурсів, надають доступ до них і здійснюють на їх базі підготовку нової інформаційної продукції.

За формою власності виробників інформаційної продукції на державні і приватні. За сферою впливу організації:

 • організації, які є представниками міжнародних корпорацій;

 • організації державного рівня;

 • організації регіонального рівня;

 • служби інформації низового рівня.

Діяльність частини документно-інформаційних інститутів носить універсальний характер, а частина спеціалізується на наданні обслуговування в певній сфері (наприклад, надання послуг в галузі науково-технічної, медичної чи правової інформації). Частина підготовлених різними організаціями інформаційних продуктів є доступною через Інтернет. Публікація повних текстів статей із ЗМІ, огляди, інформація про книги, довідники, та інша інформація.

6.3. Структура споживацьких вимог до інформації


Незалежно від того набули результати інформаційної діяльності матеріальну форму чи ні, сервісною діяльністю вона стає тільки тоді, коли затребувана, тобто її результати використовуються споживачем. Це потрібно для того, щоб розрізнити внутрішню роботу, процес підготовки інформації інформаційної продукції (інколи досить складний, кропіткий і трудомісткий) і кінцевий результат – передачу користувачу інформаційної продукції. Один і той же продукт може бути, як проміжним, так і кінцевим результатом. Наприклад, якщо користувача цікавить нова література з певного питання, то список літератури є інформаційним продуктом. Якщо користувачу важливо дізнатися про тенденції розвитку певної галузі, то кінцевим результатом є аналітичний огляд, складовою частиною якого є список літератури.

Інформацію потрібно надавати користувачеві в потрібному йому вигляді. На практиці дуже часто зустрічається ситуація, коли на конкретний фактографічний запит (наприклад, адреса підприємства, яка випускає бетон) користувач отримує відповідь яка не є готовою для використання, а відсилає до джерела – подивіться в довіднику.

Тенденцією сервісного обслуговування є недопустимість відмови користувачу в наданні послуги. У разі відсутності потрібної книги в загальному фонді бібліотеки, надається довідка – пере адресація, в якому фонді знаходиться потрібна книга, або пере адресація до альтернативного джерела інформації.

Конкурентноздатність організації повністю залежить від того, чи відповідає підготовлена продукція запитам споживача. Виходячи із постулату сервісної діяльності про комплексну оцінку якості послуг, які надаються користувачеві, (з урахуванням психологічного, естетичного, етичного і організаційно-технологічного аспектів) в структурі споживацьких вимог до інформаційної продукції виділяють декілька блоків:

 • вимоги до інформації (як вихідному ресурсу, сировині);

 • вимоги до устаткування, технології;

 • вимоги до виробника;

 • вимоги до умов надання послуг.

Вимоги до інформації. Інформація, знання є вихідним матеріалом, ресурсом, сировиною, від якості якої у великій мірі залежить якість готової продукції. Властивості, які притаманні інформації, впливають і на торговий продукт. Користувач висуває до інформації різні вимоги, інколи навіть суперечливі, такі як:

 • повнота і достатність. Повнота в кожному окремому випадку визначається з урахуванням хронологічних, мовних, географічних, видових та ін. меж відбору.

 • достовірність, тобто впевненість в тому, що використані джерела надійні, перевірені, пройшли якісний відбір;

 • точність, тобто відповідність інформаційним потребами; актуальність (оперативність, новизна).

Вимоги до обладнання і технологій. У інформаційній сфері ці вимоги виявляються подвійно. По-перше, відповідно до інформаційних технологій, користувач установлює наявність у виробника доступу до сукупних інформаційних ресурсів, сучасного програмного забезпечення і багато іншого. Звертаючись до послуг служби інформації він цікавиться наявністю ксерокса, сканера, комп’ютера з виходом до Інтернет та ін. обладнанням.

По-друге, ці вимоги застосовуються і відповідно до технологій переробки вихідної інформації. Все частіше користувачам потрібні не тексти першоджерел, а результати їх переробки у вигляді бібліографічної, фактографічної, аналітичної інформації.

Вимоги до виробника. Вони пов’язані з тим, що вся сфера сервісу є високо контактним середовищем, де якість обслуговування визначається діловими і особистісними характеристиками виробника послуг. Користувач послуг спостерігає за тим як виконується його послуга. Виробник надає послузі певну матеріальність. Якщо користувач, бачить, що виробник послуги веде себе впевнено, професійно, прислуховується до зауважень користувача, випростовує сучасне обладнання, у нього виникає впевненість в тому, що послуга буде надана якісно. Якщо користувачу не подобається якість послуги він може вибрати іншого постачальника інформації.

Вимоги до умов надання послуги. Вони включають в себе: час, місце, наявність додаткових послуг, спосіб доставки, режим обслуговування, актуальність даних. Цей блок даних дуже динамічний. Вимоги користувачів до умов надання послуг посилюють вимоги до послуг, що їм надаються, відповідно до появи нових інформаційних технологій, зростання конкуренції на інформаційному ринку, накопичення досвіду користування. Часто користувачі не бажають чекати замовлену літературу, а хочуть отримати матеріали у вигляді ксероксу або електронних копій. Їм важливо мати доступ до інформації в тому місці, в той час і в тому вигляді, які є зручними для них. Якщо постачальник не надав їм таку послугу, вони шукають йому альтернативу.

У комплексі ці вимоги (основні цінності покупців, як їх називають у маркетингу) складають споживацькі властивості інформаційних продуктів і послуг. Користувачі рідко задають форму надання даних (наприклад, рідко зустрічається вимога підготувати тематичний підбір, а не дайджест) – їм необхідне знання. А як буде “оформлене” потрібне замовлення – залежить від виробника, їх досвіду, професіоналізму і маркетингової інтуїції. Реалізація вимог користувачів виступає як завдання правильного вибору технології підготовки інформаційної продукції. Для того, щоб надати якісні послуги, службам інформації необхідно знати основні параметри і характеристики майбутньої продукції.

Користувач, коли звертається за інформаційною послугою, знає яка інформація і для чого йому потрібна (текст першоджерела, дані про документ, конкретні факти, результати аналітичної переробки інформації, консультація по самостійному пошуку інформації).

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Парафійник ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ Частина І Навчальний...
Парафійник Н.І. Документно-інформаційні комунікації: навч посіб для студ спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / Н.І....
Архівознавство Навчальний посібник
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
0 2 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
02 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
Прилуцька А. Є. ВІЗУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРІ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
Візуальний компонент в структурі рекламно-інформаційного повідомлення: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Документознавство...
Секція Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Авіаційно-космічна техніка і технологія
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут МОН України
Закон України «Про освіту»
...
«Харківський авіаційний інститут» О. О. Карпенко, М. М. Матліна СУЧАСНЕ...
Карпенко О. О. Сучасне діловодство : навч посіб. / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Х. Нац аерокосм ун-т «Харк авіац. ін-т», 2009....
Н. Каразіна Геолого-географічний факультет Кафедра соціально-економічної...
Нємець Л. М., Сегіда К. Ю. Географія населення: українсько-російсько-англійський словник термінів та понять: навчальний посібник...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка