М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Н. І. Парафійник ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ Частина ІI Навчальний посібник Харків «ХАІ» 2011


НазваМ. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Н. І. Парафійник ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ Частина ІI Навчальний посібник Харків «ХАІ» 2011
Сторінка7/16
Дата10.12.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

4.1. Сутність, склад і властивості інформаційних ресурсівІнформаційні ресурси (ІР) – це наявні запаси інформації, яка зафіксована на якому-небудь носії і є придатною для зберігання і використання. Інформаційні ресурси є продуктом інтелектуальної діяльності суспільства і розглядаються сьогодні як стратегічний ресурс розвитку будь-якої країни, який за своїм значенням не поступається іншим – фінансовим, матеріально-технічним, енергетичним.

Існує вузьке і широке розуміння терміну “інформаційні ресурси”. У вузькому розумінні під інформаційними ресурсами мають на увазі тільки мереживі зв’язки, які доступні через комп’ютер. У широкому розумінні – будь-яка зафіксована на традиційних чи електронних носіях інформація, яка придатна для зберігання і розповсюдження.

Отже, ІР – це окремі документи і окремі масиви документів, в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, базах даних та інших інформаційних системах).

До складу інформаційних ресурсів відносять:

  • створені раніше і створювані сьогодні первинні документи на будь-яких носіях (книга, періодичне видання, нотне, ізовидання, депонований рукопис і т.п.);

  • створена раніше і створювана бібліографічна продукція (бібліографічні списки, показники (БД) баз даних, ДПА (довідково-пошуковий апарат) бібліотек, інформаційних центрів, архівів і т.п.);

  • фактографічні і повнотекстові БД;

  • фонди опублікованих і неопублікованих первинних документів, які збираються бібліотеками, центрами інформації, архівами і іншими закладами;

  • оглядово-аналітична продукція (аналітичні огляди, прогнози, рейтинги і т.п.);

  • послуги, які пропонуються на інформаційному ринку;

  • комп’ютерні мереживі зв’язки;

  • програмне забезпечення для створення інформаційних систем і розвитку телекомунікаційних мереж;

  • інститути (редакції, видавництва, бібліотеки, інформаційні центри, книгарні і т.п.), які забезпечують створення інформаційної продукції, накопичення і використання ІР.

У залежності від масштабів формування і використання розрізнюють:сукупні світові, національні, регіональні і локальні ресурси чи ресурси окремого підприємства. З використанням інформаційних технологій подібний поділ стає умовним, так як ІР будь-якого підприємства складають як документи, які створені на самому підприємстві, так і зовнішня інформація, яка взята із сукупних ресурсів суспільства. Одночасно локальні ресурси, якщо вони становлять інтерес за межами даного підприємства і забезпечений доступ до них, перетворюються на компонент регіональних, національних, світових ІР. Ці процеси не відбуваються автоматично, а передбачають сумісність інформаційних систем, створених на різних рівнях і в різних країнах.
4.2. Властивості документних ресурсів
ІР притаманні такі властивості:

Невичерпність, не витрачання, які забезпечують можливість багаторазового і багатоцільового їх використання. Не відчуження при обміні чи використанні.

Постійне зростання обсягів інформації.

Зміна складу як реакція на зміну інформаційних потреб суспільства і обумовлений цим динамізм продукції і послуг на інформаційному ринку.

Складність виявлення активної і пасивної частини ресурсів із-за різних темпів старіння інформації. Відсутність прямого зв’язку між часом створення інформації і її цінністю, старіння інформації обумовлене не часом, а появою нового знання, яке заперечує чи уточнює попереднє.

Нерозривна єдність елементів, які складають сукупні ІР суспільства. Неможливість і недоцільність використання тільки їх частини (регіону, однієї країни).

Інформаційні ресурси докорінно змінюють процеси формування і використання ІР, надають можливість:

Компактного зберігання великих обсягів інформації;

Оперативного пошуку;

Доступу до віддалених ресурсів;

Фіксування на одному носії різної по характеру інформації;

Об’єднання бібліографічних і повнотекстових БД;

Поява БД, які містять як бібліографічну та фактографічну інформацію.

У цілях забезпечення сумісності роботи різних підрозділів Державної системи науково-технічної інформації України їх інформаційна продукція і послуги повинні відповідати стандартам в області інформації і документації і вимогам нормативно-методичних документів. Їх діяльність регулюється нормативно-правовими актами України.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Схожі:

Парафійник ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ Частина І Навчальний...
Парафійник Н.І. Документно-інформаційні комунікації: навч посіб для студ спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / Н.І....
Архівознавство Навчальний посібник
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
0 2 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
02 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
Прилуцька А. Є. ВІЗУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРІ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
Візуальний компонент в структурі рекламно-інформаційного повідомлення: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Документознавство...
Секція Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Авіаційно-космічна техніка і технологія
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут МОН України
Закон України «Про освіту»
...
«Харківський авіаційний інститут» О. О. Карпенко, М. М. Матліна СУЧАСНЕ...
Карпенко О. О. Сучасне діловодство : навч посіб. / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Х. Нац аерокосм ун-т «Харк авіац. ін-т», 2009....
Н. Каразіна Геолого-географічний факультет Кафедра соціально-економічної...
Нємець Л. М., Сегіда К. Ю. Географія населення: українсько-російсько-англійський словник термінів та понять: навчальний посібник...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка