М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Н. І. Парафійник ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ Частина ІI Навчальний посібник Харків «ХАІ» 2011


НазваМ. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Н. І. Парафійник ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ Частина ІI Навчальний посібник Харків «ХАІ» 2011
Сторінка10/16
Дата10.12.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

5.4.Види бібліотечних каталогівКористувачі звертаються до каталогів з різними за характером запитами. Тому у бібліотеках створюються різні каталоги. Каталоги можна класифікувати за такими ознаками: структурою, цільовим призначенням, обсягом фонду, видами документів, що в них відображені.

За структурою, тобто за способами групування бібліографічних записів, існує кілька видів каталогів, а найбільш поширені три:

  • алфавітний,

  • систематизований,

  • предметний.

В алфавітному каталозі записи розташовуються в алфавітному порядку прізвищ і назв творів, незважаючи на тематику видань, їхнє призначення встановити наявність у фонді конкретного документа, наявність і склад творів того чи іншого автора.

Алфавітний каталог є обов’язковим для всіх бібліотек, оскільки виступає основним елементом їхнього довідково-бібліографічного апарату.

Основне питання, з яким звертаються до нього: чи є в бібліотеці певний документ, та які твори певного автора є в її фондах. Наявність у каталозі додаткових записів дає змогу здійснювати пошук за другорядними ознаками – за прізвищем другого, третього автора, редактора, укладача тощо. Виконання каталогом інформаційної функції полегшується тим, що він найповніше відображає фонд, адже тут можуть бути представленні всі наявні передруки, повторні видання тощо. За допомогою алфавітного каталогу можна навести різноманітні довідки, наприклад, коли і де були видані книги, хто написам передмову, або проілюстрував художній твір, скільки примірників книги наявно в бібліотеці. У залежності від типу, виду бібліотеки, складу її фондів, складу читачів організовують один або кілька алфавітних каталогів.

Як головний довідково-пошуковий апарат бібліотеки, основний алфавітний каталог має зв’язки з іншими каталогами, з фондом бібліотеки, з обліковими документами. Зв’язки з систематичним і предметним каталогом встановлюються шляхом зазначення класифікаційних індексів і предметних рубрик на картках алфавітного каталогу, а з каталогами і картками на окремі фонди – шляхом посилань. У верхньому лівому кутку картки каталогу проставляється шифр зберігання документу і таким чином здійснюється зв’язок з книжковими полицями, де розставлений фонд. Інвентарні номери книг на звороті карток алфавітного каталогу зв’язують його з обліковими документами.

Крім безпосереднього обслуговування читачів, каталог використовується у внутрішній роботі бібліотеки. За його допомогою здійснюється комплектування, встановлюється наявність у бібліотеці книги та кількості примірників. Важливе значення має даний каталог для перевірки фонду, вилучення застарілої літератури. Він використовується при обробці нових надходжень, щоб запобігти різниці в складанні бібліографічних описів, систематизації і предметизації однакових або схожих за оформленням та змістом документів.

Без цього каталогу неможливо обійтися у довідково-бібліографічній та інформаційній роботі бібліотеки при виконанні різноманітних довідок, складанні оглядів, списків літератури, бібліографічних покажчиків. Готуючи масові заходи, бібліотечні працівники звертаються до алфавітного каталогу.

Алфавітний каталог має просту структуру, згідно з алфавітом. Фонди бібліотек можуть включати видання різними мовами. У більшості бібліотек України склалася практика створювати окремі каталоги на видання іноземними мовами, а на літературу, видану українською та російською мовами, організовувати єдиний алфавітний каталог. Бібліографічні записи в ньому розставляються за зведеним російсько-українським алфавітом: А Б В Г Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я. Створення єдиного каталогу пояснюється близькістю російської та української мов, наявністю єдиної графіки, близьким алфавітом, великої кількості літератури, виданої російською мовою, в бібліотеках України.

У фондах бібліотек є багато творів певних авторів, виданих і українською і російською мовами. І хоча нерідко по-різному пишуться прізвища авторів, по-різному звучать назви творів, зібрати їх доцільно водному місці. У більшості бібліотек записи творів одного автора, виданих українською та російською мовами, розставляються окремими рядками. При цьому спочатку ставлять картки на оригінальні видання. Наприклад, розставляючи картки на твори М.Стельмаха, спочатку ставлять картки на його твори українською мовою, а потім переклад російською. А картки на твори С.Залигіна, навпаки, – спочатку видані російською мовою, а потім – українською.

Картки із записами творів письменників зарубіжних країн, перекладені на українську та російську мови, розставляються так: спочатку ставлять записи цих творів українською мовою, а вже потім – російською.

Розставляючи бібліографічні записи в каталозі, слід дотримуватися певних правил, щодо назви, повторення видання, року видання. Серед книг, що містяться у фонді бібліотеки, можуть бути різні видання одного твору, перевидання, передруки. Картки на такі твори можна розмістити в прямому хронологічному порядку, але зручніше для користувача зворотно-хронологічне розміщення таких карток, тоді вони скоріше знаходять найновіші видання. Саме останній метод найчастіше використовують у бібліотеках.

Якість алфавітного каталогу, ефективність його використання в значній мірі залежить від оформлення. Воно поділяється на внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє здійснюється за допомогою каталожних роздільників (буквених, складових, словесних).

До зовнішнього оформлення каталогу відносять етикетки та нумерацію на каталожних скриньках, інформаційні тексти. Етикетки на каталожних скриньках полегшують пошук інформації в каталозі, на них відображають склад скриньки за формулою “від – до”, тобто на кожній етикетці записують два елементи – букви і склади, слова, що відповідають першій і останній картці в даній скриньці. Коли в скриньці вміщені картки на одну літеру, досить вказати її. На етикетці зазначають порядковий номер скриньки. На каталожну шафу ставлять напис з назвою каталогу.

У систематичному каталозі записи розташовуються в залежності від змісту документів за галузями знань, а в межах кожної галузі в послідовності від більш загальних ділень до більш конкретних. У результаті поруч розташовуються записи видань з однієї галузі знання, одного питання. Завдяки цьому систематичний каталог дає змогу задовольнити запити на книги з тієї чи іншої галузі знання.

Систематичний каталог розкриває зміст бібліотечного фонду і інформує про те, які видання з тієї чи іншої галузі знання, з того чи іншого питання є в бібліотеці.

Специфіка систематичного каталогу полягає в тому, що картки у його розділах розташовані в логічному порядку від більш загальних до конкретних питань У кожному розділі відбивається історія, теорія і передова практика кожної галузі знань. У відділах суспільно-політичної та гуманітарної тематики, а також у ряді природничих наук на першому місці розташовують законодавчі документи, а при використанні зворотно-хронологічної розстановки карток – найновіші видання.

Процес організації систематичного каталогу розпочинається з формування його розділів. Практично це означає групування в одному місці карток, що мають один і той же каталожний індекс, котрий має збігатися з індексом розділу каталогу, де вміщується дана картка. Якщо у бібліотеці одна й та й ж книга є у різних виданнях, до систематичного каталогу включається картка із записом останнього найновішого з них. Про наявність у бібліотеці інших перевидань цього документу свідчить відповідна довідка.

Формування розділів передбачає також їхню деталізацію, тому, що наявність у розділі більше 40 карток утруднює пошук потрібної інформації. Усі розділи в систематичному каталозі розташовані у відповідності з таблицями ББК.

Предметний каталог своєю структурою нагадує енциклопедичний словник. У ньому бібліографічні записи групуються за алфавітом назв предметів, про які йдеться в творах друку. Завдяки цьому в одному місці каталогу розташовуються відомості про книги, що розглядають один предмет, але з точки зору різних галузей знань. Наприклад, у книгах про нафту може йти мова її властивості, склад, звичайно вони відносяться до хімії; в інших розповідається про переробку нафти – вони відносяться до хімічної технології; про родовища нафти і розвідку – це проблеми геології; про видобування нафти – це гірнича справа. Тому в систематичному каталозі всі видання перебувають у різних місцях – у відповідних галузях знань, а у предметному каталозі – поруч, оскільки предмет всіх цих книг один – нафта.

У предметному і систематичному каталогах комплекси літератури створюються, виходячи з її змісту, тому ці каталоги вважаються реальними. До реальних належать й інші каталоги, наприклад регіональний каталог, що відображає літературу в залежності від регіону, про який йдеться. Різновидом такого каталогу є краєзнавчий каталог. У ньому зібрані відомості про твори краєзнавчого змісту, в яких розглядаються окремий район, область, місто, інший географічний регіон, в якому розташована бібліотека.

На противагу реальним каталогам, в каталогах, які будуються за формальними ознаками, головними виступають зовнішні характеристики документів, наприклад, в алфавітному – прізвище авторів і назва творів, в хронологічному – роки видання документів, в географічному – роки видання документів, в географічному – місце видання, в нумераційному – номери документів.

Бібліотечні каталоги в залежності від призначення можуть поділятися на читацькі (для користування читачів) та службові (для службового користування). Такий розподіл пов’язаний зі зручністю використання каталогів. Існують каталоги, які виконують суто службові функції, наприклад, в ЦБС може бути обліковий каталог, головне завдання якого – здійснення обліку бібліотечного фонду. У наукових бібліотеках зберігаються морально застарілі видання, що рідко запитуються, всі вони відображаються саме в службових каталогах. Розподіл каталогів на читацькі і службові умовний, оскільки при необхідності і працівники бібліотеки користуються читацькими каталогами, і читачі мають змогу використовувати службові.

За обсягом відображеного фонду бібліотеки каталоги можуть бути генеральними (охоплюють увесь фонд); відділів (абонемента, читального залу тощо) і філіалів. Каталоги, що відображають увесь фонд ЦБС, звуться центральними. На їхніх картках роблять спеціальні позначки – сігли, які мають змогу встановити, в якому саме філіалі або центральній бібліотеці знаходиться певний документ. Зведені каталоги дають відомості про склад фондів не однієї, а кількох самостійних бібліотек.

Читачі, як правило, звертаються до певних видів документів, тому в бібліотеках, складаються каталоги книжкових видань, каталоги періодичних видань, каталоги, які вміщують відомості про географічні карти, про нотні видання, матеріали звукозапису і т.п. Тобто створюються каталоги за видами відображених у них документів.

Слід мати на увазі, що в одному каталозі поєднуються різні ознаки. Наприклад, зведений алфавітний каталог періодичних видань у ЦБС, можна класифікувати за трьома ознаками: обсягом фонду (зведений), структурою (алфавітний), видом документів (періодичні).
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Схожі:

Парафійник ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ Частина І Навчальний...
Парафійник Н.І. Документно-інформаційні комунікації: навч посіб для студ спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / Н.І....
Архівознавство Навчальний посібник
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
0 2 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
02 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
Прилуцька А. Є. ВІЗУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРІ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
Візуальний компонент в структурі рекламно-інформаційного повідомлення: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Документознавство...
Секція Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Авіаційно-космічна техніка і технологія
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут МОН України
Закон України «Про освіту»
...
«Харківський авіаційний інститут» О. О. Карпенко, М. М. Матліна СУЧАСНЕ...
Карпенко О. О. Сучасне діловодство : навч посіб. / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Х. Нац аерокосм ун-т «Харк авіац. ін-т», 2009....
Н. Каразіна Геолого-географічний факультет Кафедра соціально-економічної...
Нємець Л. М., Сегіда К. Ю. Географія населення: українсько-російсько-англійський словник термінів та понять: навчальний посібник...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка