Методист кабінету охорони праці, фізичної культури та здоров’я Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників


Скачати 80.55 Kb.
НазваМетодист кабінету охорони праці, фізичної культури та здоров’я Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Дата13.04.2013
Розмір80.55 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Військова справа > Диплом
А.К.Кравцов, методист кабінету охорони праці, фізичної культури та здоров’я Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Програма викладання предмета «Захист Вітчизни» розроблена на основі вимог Конституції та Законів України про захист Вітчизни і Державного стандарту базової і повної середньої освіти, рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6881 від 14.08.2009).

Курс предмета викладається протягом трьох періодів: у 10 і 11 класах та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі).

Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі (але не менше, ніж 5 осіб). Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки за станом здоров’я або релігійними поглядами можуть вивчати предмет за програмою для групи дівчат.

Організаційною формою навчання предмета є урок, однак особливістю уроків з основ військової справи є їхня військова тематика.

Головною метою навчання предмета «Захист Вітчизни» - розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Завдання курсу предмета:

  • підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

  • підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

На основі зазначених головної мети і завдань та відповідно до стандарту, предмет вивчається за трьома змістовими лініями:

  • основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

  • основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

  • основи медичних знань, надання першої допомоги.

Для групи юнаків призначаються такі розділи: Збройні Сили України на захисті Вітчизни; міжнародне гуманітарне право про захист жертв війни; тактична підготовка; вогнева підготовка; статути Збройних Сил України; стройова підготовка; військово-медична підготовка; основи цивільного захисту, а для групи дівчат: основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист жертв війни; основи медичних знань і допомоги; перша медична допомога хворим та догляд за хворими.

До змісту навчального матеріалу предмета включено нормативи, які рекомендовані для відпрацювання у ході занять. Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів.

Морально-психологічна підготовка учнів повинна здійснюватися в ході навчального процесу з метою формування морально-психологічної готовності та спроможності учнів виконувати покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку у надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження.

Програма складається з пояснювальної записки, основної частини і додатків. Основна частина програми з предмета подає перелік розділів і тем та розрахунок годин з предмета на курс навчання юнаків і дівчат з різним потижневим навантаженням. Навчальний матеріал програми розподіляється по періодах навчання, окремо для групи юнаків і дівчат.

В основній частині програми також передбачається оцінювання навчальних досягнень учнів, об’єктом оцінювання є якість знань, умінь та навичок учнів. Тут також необхідно враховувати, що об’єктами оцінювання можуть бути: самостійність при вирішенні тактичних і вогневих завдань, надання першої медичної допомоги; досвід у військовому напрямку творчої діяльності учня, який концентрується на створенні комп’ютерних моделей, моделюванні бою сучасними графічно-інформаційними технологіями, виготовлення мішенів для імітації озброєння і військової техніки на обмеженій ділянці місцевості, макетів для занять за медичною тематикою тощо.

Алгоритм оцінювання передбачає, що оцінки за навчально-польові збори та за заняття у лікувально-оздоровчому закладі матимуть вирішальне значення при виставленні індивідуальної оцінки за другий рік навчання з предмета.

При вивченні розділу «Збройні Сили України на захисті Вітчизни» для змістового наповнення занять щодо законодавчих, нормативно-правових актів про військову службу рекомендується користуватися Книгою вчителя предмета «Захист Вітчизни». Вивчення навчального матеріалу щодо військового мистецтва українського народу, відродження національного війська базується на знаннях учнів з історії України основної школи.

Проблеми реформування та розвитку Збройних Сил висвітлюються щорічником «Біла книга» Міністерства оборони України, який інформує про оборонну політику держави та інші заходи у цій сфері (співробітництва України з Європейським союзом та Організацією Північноатлантичного договору, спільних міжнародних військових навчань, міжнародних миротворчих акцій та місії ООН).

У розділі «Міжнародне гуманітарне право про захист жертв війни» розглядається визначена сукупність міжнародних норм, що регулюють правові відносини, які виникають під час ведення військових дій та захищають жертв війни.

Міжнародне гуманітарне право є основою для формування в учнів правил поведінки у можливих збройних конфліктах. У стислому вигляді основні нормативно-правові акти міжнародного гуманітарного права ( а також пам’ятка військовослужбовцям Збройних Сил України щодо застосування цих норм) викладені у Бойовому статуті Сухопутних військ.

У розділі «Тактична підготовка», як провідного розділу програми, вивчаються:

  • основні положення щодо підготовки та ведення сучасного бою механізованим відділенням;

  • прийоми і способи дій солдата в основних видах бою у складі бойових груп та відділення.

Зміст матеріалу текстуально окреслюється блоками, що позначають етапи тактичної підготовки учнів. До етапів навчання учнів дій солдата в бою належать одиночна підготовка солдата до бою та діям солдата в бою; підготовка солдата до бою та дії солдата у складі бойової групи; підготовка солдата до бою та дії солдата в бою у складі бойових груп та відділення.

Зважаючи на важливість розділу, навчальний матеріал чітко означений у програмних таблицях формами проведення занять, які є обов’язковими до застосування. На теоретичних заняттях учні вивчають основні положення бойових статутів щодо підготовки та ведення загальновійськового бою. На тактико-стройових заняттях учні оволодівають практичними прийомами і способами дій солдата у бою, на тактичних заняттях удосконалюють дії солдата у складі бойових груп та у складі відділення в основних видах бою. На тактико-стройових і тактичних заняттях вчителями створюються можливі ситуації, що вимагають прийняття рішень з дотриманням кодексу поведінки учасниками бойових дій, під час відпрацювання яких учні отримують практичні навички й удосконалюють теоретичні знання щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права.

На завершальному етапі тактичної підготовки учнів рекомендується проведення занять у формі військової тактичної гри «Відділення механізованого взводу в бою».

Особливістю тактико-стройових, тактичних занять і військової тактичної гри є створення у ході тактичних дій екстремальних та стресових ситуацій за рахунок обмеження часу на виконання та ускладнення нормативних завдань, несподівана постановка ввідних та інше.

Як один із основних розділів програми вогнева підготовка передбачає вивчення теоретичних положень основ стрільби, оволодіння прийомами та правилами стрільби зі стрілецької зброї і метання гранат.

Основи стрільби вивчаються до розгляду будови зброї, оскільки бойові властивості зброї застосовуються лише за умови розуміння внутрішньої та зовнішньої балістики стрільби, особливо у частині утворення траєкторії польоту кулі та характеристики елементів траєкторії. Під час вивчення основ стрільби зі стрілецької зброї застосовуються такі методи: розповідь, показ і тренування у вирішенні вогневих завдань із використанням навчально-тренувальних засобів, прицілів, наочних посібників.

Практичні заняття з вивчення будови зброї боєприпасів проводяться у навчальному кабінеті з використанням навчальної зброї та її макетів. Неможливість використання на заняттях зразків навчальної зброї компенсується їх комп’ютерним зображенням. Щоб продемонструвати складові частини автомата, а також неповне розбирання і складання автомата, достатньо скористатися інформацією, поданою в навчальному посібнику «Захист Вітчизни. Тактична підготовка» (див. с.192). У цій самій роботі операції щодо розбирання і складання автомата оформлені у вигляді графічних файлів як комп’ютерний норматив.

Під час вивчення прийомів і правил стрільби та метання ручних гранат учням прищеплюються знання та практичні навички у застосуванні зброї для ураження цілей різними способами.

Оцінка за виконання першої та другої навчальних вправ з метання ручних та оцінка за виконання вправи бойових стрільб із автомата не впливають на загальну оцінку учня з предмета.

Розділ «Статути Збройних Сил України» формує уявлення учнів про статути Збройних Сил як про закони військової служби. У ньому розглядаються основні положення організації внутрішньої та вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ.

Стройовий статут Збройних Сил України, через його практичну спрямованість, викладається в окремому розділі програми. Організаційні форми і методи навчання вчитель предмета обирає самостійно, зважаючи на систему військової підготовки. Заняття, як правило, проводяться практично на спеціально обладнаних місцях. Під час вивчення організації служби добовим нарядом роти основна увага звертається на порядок виконання обов’язків днювального роти, зберігання в роті зброї та боєприпасів, практичне виконання дій днювального роти, дій чатового під час прийому і завдання посту та його охорони й оборони, поводження зі зброєю.

У розділі «Стройова підготовка» викладається одиночне стройове навчання учнів та стройова підготовка навчального відділення (взводу), під час яких учні оволодівають стройовими прийомами і діями.

Усі заняття проводяться на обладнаному стройовому майданчику навчального закладу з дотриманням такої методичної послідовності: тренування та перевірка прийомів, що вивчалися на попередніх заняттях; показ із коротким поясненням нового стройового прийому та розучування цього прийому (якщо прийом складний, вивчати його по елементах або з допомогою підготовчих вправ, потім у цілому; якщо прийом нескладний, розучувати його до встановленого темпу); тренування до зразкового виконання розученого прийому з використанням індивідуального і попарного способів навчання; організація змагання на краще виконання прийому та проведення розбору занять.

Основною формою навчання з військової топографії є практичні заняття на обмеженій ділянці місцевості з обов’язковим відпрацюванням нормативів.

У ході всіх занять особлива увага звертається на вироблення в учнів практичних навичок орієнтування на незнайомій місцевості та визначення захисних властивостей місцевості.

Прикладна фізична підготовка учнів здійснюється на планових заняттях. Основною формою фізичної підготовки є навчально-тренувальні заняття. Кожен учень протягом навчального року повинен бути перевірений і оцінений за всіма нормативними вправами програми. Із учнями, які слабо фізично підготовлені, а також із тими, хто переніс захворювання, проводяться додаткові заняття за рахунок годин позакласної роботи з поступовим підвищенням фізичного навантаження.

Головна увага на заняттях з основ медичних знань і допомоги звертається на набуття учнями практичних навичок. Теоретичний матеріал має викладатися тільки в тому обсязі, який необхідний для свідомого виконання практичних прийомів. Відпрацювання нормативних прийомів на заняттях доцільно проводити у такій послідовності: показ прийому керівником, виконання прийому по елементах учнями, тренування з виконання прийому відповідно до встановлених нормативів часу.

На показ прийому рекомендується відводити 25% навчального часу, на виконання -50% і на тренування -25%.

У розділі «Основи цивільного захисту подано правову базу цивільного захисту, розглядаються надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціального характеру, заходи і засоби захисту населення від надзвичайних ситуацій.

З метою удосконалення вмінь і навичок учнів як на планових заняттях, так і на польових заняттях з інших розділів предмета в обов’язковому порядку відпрацьовуються відповідні нормативи з основ цивільного захисту.

Перевірка рівня знань, умінь і навичок учнів здійснюється у ході навчальних занять, а також може уточнюватися під час занять з тактичної, вогневої, військово-методичної підготовки, занять з основ медичних знань і першої допомоги.

Схожі:

Методист кабінету охорони праці, фізичної культури та здоров’я Черкаського...
А. К. Кравцов, методист кабінету охорони праці, фізичної культури та здоров’я Черкаського обласного інституту післядипломної освіти...
Завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського...
В. Д. Ярова, завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського...
В. Д. Ярова, завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»
В. Д. Ярова, завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського...
...
Завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського...
...
Завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського...
Освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я й здоров’я оточуючих як до найвищої соціальної цінності,...
Методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
В. Н. Шавровська, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Ю. В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Методист лабораторії розвитку освіти і педагогічних інновацій Черкаського...
Т. П. Момоток, методист лабораторії розвитку освіти і педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка