«Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому»


Скачати 55.42 Kb.
Назва«Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому»
Дата16.12.2013
Розмір55.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
Розробка уроку з української мови у 9 класі

Вчителя-спеціаліста

Кзілової Г. О.

НВК №16 м. Мелітополя, 2011 р.

Тема. «Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому»

Цілі уроку:

 • Навчальна – з`ясувати, яке речення називається складносурядним, пояснити, які сполучники служать засобами зв’язку між його частинами; навчитися розпізнавати ССР, розрізняти ССР та прості речення з однорідними членами;

 • Розвиваюча – удосконалювати мовну компетенцію та пунктуаційну грамотність, увагу, логічне мислення, усне й писемне мовлення;

 • Виховна – виховувати любов до природи, шанобливе ставлення до рідної мови.

Тип уроку: закріплення вивченого матеріалу.

Обладнання: підручник, мультимедійна система, роздатковий матеріал

Хід уроку

ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційний момент.

І. Мотивація навчальної діяльності.

1. «Мозкова атака»

Учні порівнюють і характеризують дві синтаксичні конструкції, спроектовані на дошку. (СЛАЙД № 1)

Зранку завітрило і задощило. Зранку піднявся вітер, і пішов дощ.

Висновок: перше речення – просте , односкладне, ускладнене однорідними присудками, які виражені неозначеним дієсловом і поєднуються за допомогою єднального сполучника і; друге речення – складне, складається з двох простих речень, які є рівноправними і поєднані сполучником і, між частинами складного речення стоїть кома.

2. Евристична бесіда.

1). Яке речення називається складним?

Складним називається речення, що складається з двох чи кількох частин, кожна з яких має свою граматичну основу і за будовою подібна до простого речення.

2). На які види поділяються складні речення?

Складні речення поділяються на ССР, СПР та БСР.

3. Повідомлення теми й мети уроку. (СЛАЙД № 2)

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Гра «Лінгвістична палеонтологія».

Учням роздаються аркуші з визначенням ССР, у яких навмисне зроблено пропуски.

Завдання школярів полягає у відновленні пропусків, заповненні їх правильними відомостями. (СЛАЙД № 3)

Складносурядним називається ….. речення, в якому ….. речення є синтаксично рівноправними і ….. між собою ….. сурядності.

Заповнивши пропущені місця правильними відомостями, учні звіряють написане з визначенням у підручнику.

ІІІ. Сприйняття й засвоєння нового матеріалу.

1. Ознайомлення з теоретичним матеріалом підручника.

Читаючи теоретичний матеріал, учні олівцями помічають знаком «+» те, що їм уже відомо, або «–» ті частини, які є незнайомими і вимагають пояснення вчителем.

2. Пояснення вчителя.

Учні ставлять учителеві запитання, які виникли в них під час самостійного прочитання теоретичного матеріалу, вміщеного в підручнику.

3. Робота з таблицею «Сполучники сурядності» (СЛАЙД №4)

СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ

Єднальні

Протиставні

Розділові

і, та (=і), також, і…і, ні…ні, не тільки … а й,

як … так і, притому,

причому

а, але, та (=але), проте, зате, однак

або, чи, або…або, чи…чи, то…то, чи то…чи то, не то…не то, хоч…хоч

Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече.

Дерево стояло ще голе, однак на вітах його вже починалось пташине життя.

Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля.

4. Робота з підручником.

Учні усно читають текст Впр. № 41, знаходять ССР, визначають граматичні основи, звертаючи увагу на сполучники, якими поєднуються частини ССР.

5. Слово вчителя.

- Пригадайте, які члени речення можуть поєднувати сполучники сурядності? (однорідні члени речення)

- Спробуйте правильно розставити розділові знаки в реченнях, які записані на дошці. (один з учнів працює біля дошки, всі інші – в зошитах).

Знову ніжно світило сонце, і була прохолодною тінь від будинків.

Пройшла машина і полила тротуар широкими свіжими струменями води.

6. «Нескінченність» (СЛАЙД №5)

Придумайте кінцівку речення так, щоб сполучник «і» об’єднував:

А). однорідні члени;

Б). прості речення у складі ССР.

Зразок: Зійшло сонце …

1). Зійшло сонце і прогнало темряву. 2). Зійшло сонце, і темрява зникла.

І група: Задув сухий вітер … ; Наближалося літо … .

ІІ група: В лісі з`явилися перші ягоди… ; На столі стояв букет квітів … .

ІІІ група: Прокинулись пташки … ; Над річкою здіймався туман … .

Кожна з груп проводить жеребкування – обирає одного учня, який читатиме складені речення. Члени інших груп мають право доповнити чи виправити опонентів.

7. Робота біля дошки. Взаємодиктант. (СЛАЙД №6)

Учні диктують речення своїм однокласникам, які працюють біля дошки: записують речення, підкреслюють граматичні основи, виділяють сполучники, які єднають частини ССР, креслять схеми. Перше речення під диктовку будь-кого з учнів записує на


і

дошці вчитель і дає необхідні пояснення.

Повітря тремтить від спеки, в срібнім мареві танцюють далекі тополі.

[ __ ], і [ __ __ ].

Недобра мова йшла за побратима, а ти мовчав і знизував плечима.

Час шляхом відходив від річки, або річка оминала природні пагорби і відходила від шляху.

Чи то я заспівав, чи то мною земля заспівала.

Хоч була рання весна, але надворі було вже гаряче.

Був зорепад і зелен сад, а ми були у парі.

8. Конструювання речень. (СЛАЙД №7)

З поданих парами простих речень учні повинні утворити ССР, використовуючи для цього найбільш відповідні сполучники сурядності, розставити розділові знаки.

Пісня в селі замовкла. У гаю ще витьохкував соловей.

Було ще досить рано. Спати нікому не хотілося.

Місяць ще не зійшов. Яскраво світили зорі.

Я піду один. Ви почекайте мене тут.

Хтось ішов мені назустріч. Може, мені так здалося.

Пташка між гілками пурхне. Їжак зашурхотить торішнім сухим листям.

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП УРОКУ

IV. Закріплення набутих знань, умінь і навичок.

 1. Творча робота за варіантами. (СЛАЙД №8)

За поданими схемами учням пропонується самостійно придумати й записати речення, виділити в них граматичну основу, розставити розділові знаки. Два учні – представники кожного з варіантів – виконують завдання біля дошки. Потім колективно перевіряється правильність виконання завдань.

І ВАРІАНТ ІІ ВАРІАНТ

[ ], та (=і) [ ], та (=але) [ ]. Не тільки [ ], а й [ ],

Хоч [ ], хоч [ ]. [ ], проте [ ].

 1. «Мікрофон».

 • Як ви гадаєте, чи вдалося нам досягнути поставленої мети на уроці?

 • На уроці я навчився(навчилася) …

 • Найбільше мені сподобалося…

 • Найскладнішим для мене було…

 • Свої знання з теми я оцінив би (оцінила б) на ….

V. Рефлексія.

Гра «Акваріум».

Учні дають визначення ССР. Вчитель промовляє перше слово, а кожен з учнів продовжує думку сусіда, і так далі по колу.

VІ. Оцінювання.

VІІ. Диференційоване домашнє завдання. (СЛАЙД №9)

Для всіх: § 2;

 1. Вправа № ;

 2. Підготувати сценарій ролика, у якому було б розрекламовано ССР.

Схожі:

Урок №2 Тема. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, крилатих висловів, що мають будову складних речень
Урок №1 Тема : Складносурядне речення. Його будова
Складні речення поділяються на складносурядні, складнопідрядні, складні безсполучникові та складні речення з різними видами зв’язку....
Прочитайте текст, визначте межі ССЦ, визначте підтему кожного з ССЦ,...
Прочитайте текст, визначте вид зв’язку в ньому, назвіть лексичні засоби міжфразового зв’язку
Уроку. Узагальнення і систематизація знань з теми «Складносурядне речення»
Мета уроку: узагальнити і систематизувати вивчений матеріал про складносурядні речення
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Запишіть речення, виконайте його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику, проаналізуйте...
Зовнішня та внутрішня будова листка, кореня, пагона у зв’язку з його функціями

Тема. Синонімія односкладних (неозначено-особових та безособових) речень
Визначити головні члени речення, з’ясувати, чи є обидва головні члени речення, якщо ні, то чи можна його підставити: чи є речення...
1. Поміркуйте й коротко викладіть свої думки з приводу одного з висловлювань
Запишіть речення, виконайте синтаксичний розбір (підкресліть головні та другорядні члени речення, дайте загальну характеристику,...
Уроку
РМ Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, загальні мовні засоби міжфразового зв’язку в тексті
ТЕМА: Речення, його граматична основа. Речення з одним головним членом...
МЕТА: поглибити знання учнів про граматичну основу речення, способи вираження підмета й присудка, дати загальне уявлення про речення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка