Тема. Синонімія односкладних (неозначено-особових та безособових) речень


НазваТема. Синонімія односкладних (неозначено-особових та безособових) речень
Дата11.02.2014
Розмір89.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи
Тема. Синонімія односкладних (неозначено-особових та безособових) речень

Мета. повторити види односкладних речень; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних відповідників між двоскладними й односкладними реченнями та різними видами односкладних речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів, оголошення теми уроку

На дошці два речення

Йде сніг

Сніжить

 • Чи є ці речення однаковими за змістом?

 • А чи є вони однаковими синтаксичними конструкціями?

 • Як це з’ясувати?

 • Визначити головні члени речення, з’ясувати, чи є обидва головні члени речення, якщо ні, то чи можна його підставити: чи є речення неповним; якщо речення повне, то тоді визначаємо вид односкладного речення за способом вираження головного члена.

 • Перше речення двоскладне, а друге – односкладне, безособове.

 • Отже, не зважаючи на те, що це різні синтаксичні конструкції, вони несуть той самий зміст. Такі речення називають синонімічними.

 • Запишіть, будь ласка, у ваші зошити дату та тему уроку: «Синонімія односкладних речень»

ІІ. Сприйняття і засвоєння нових знань

1Бесіда

 1. Що таке синоніми?

 2. Синонімічними бувають тільки окремі слова?

 3. Які ще конструкції можуть вступати у синонімічні стосунки? кароокий хлопчик — хлопчик з карими очима.

 4. Згадаємо, що таке односкладне речення?

 5. Чим воно відрізняється від двоскладного?

 6. На які групи поділяються односкладні речення?

 7. Чим може бути виражений присудок у безособових реченнях?

Синонімія — це повний або частковий збіг значення двох чи кількох слів або словосполучень, це явище подібності змісту при відмінностях у формі.

Синтаксичні синоніми — це граматично різні конструкції, що виражають ту саму думку. (запис у зошити)

2Робота з картками

На картках подано речення та їх характеристика (Завдання 1). Знайдіть відповідність

1.Небо було глибоке, прозоре, блакитне

2. Ведуть коня вороного.

3. Іду і мрію про щось.

4. Зимовий вечір. Тиша.

5. Вище себе не скочиш

6. Мелодію розлито серед хлібів

А односкладне означено-особове;

Б односкладне неозначено-особове;

В односкладне називне;

Г односкладне узагальнено-особове

Д односкладне безособове

Е двоскладне повне зі складеним іменним присудком.


3Робота біля дошки

Визначте вид односкладних речень

 1. Школу готували до випускного балу. (Школу приготовано до випускного балу)

 2. Його успіхи обов’язково оцінять (Його успіхи обов’язково буде оцінено)

 3. Напинають рогожі вітрил. (Напнуто рогожі вітрил)

 4. Поклонися матері і дому.

 5. Операцію провели блискуче, чим засвідчили високу кваліфікацію. (Операцію проведено блискуче, чим засвідчено високу кваліфікацію.)

Доберіть до поданих речень синонімічні безособові, там де це можливо.

Зробіть висновок: які односкладні речення вступають у синонімічні зв’язки з безособовими?

Синонімічними можуть бути неозначено-особові та безособові речення.

Ще раз зверніть увагу на початкові речення та дібрані до них синонімічні. Чи є вони повністю тотожними. Звісно, ні. Хоч вони і несуть приблизно однаковий зміст, все ж вони відрізняються відтінками значень, стилем чи сферою вживання. Це, звичайно, зумовлено різницею між видами односкладних речень, адже ми знаємо, що у односкладних реченнях з головним членом – присудком, основний наголос робиться саме на дію, тому у них і нема підмета. Але ,якщо у неозначено-особових реченнях виконавець дії – це особо з певного кола людей ,який не називається, то у безособових реченнях дія відбувається незалежно від особи, діяча.

4Усне моделювання

А тепер давайте спробуємо зробити навпаки. Замініть безособові речення неозначено-особовими.

1. У фізичній лабораторії створено новий прилад.

2. Зовсім недавно було відкрито нову планету.

3. Нам заборонено виходити на вулицю.

4. Новобранців підстрижено дуже коротко.

5Робота в зошитах

Завдання 2 на картках. Визначте вид речень, доберіть до них синонімічні.

 1. Я був веселий  Мені було весело; 

 2. Ти повинен виїхати сьогодні Тобі треба виїхати сьогодні;

 3. Як я хочу взяти перо, обмокнути його в блакить неба – Як мені хочеться взяти перо, обмокнути його у блакить неба

 4. Сніг покрив землю Снігом покрило землю.

Зробіть висновок: які ще речення можуть бути синонімічними з безособовими?

Отже, безособові речення можуть бути синонімічними і до двоскладних речень.

Зверніть ще раз увагу на останнє речення. До поданого двоскладного можна підібрати ще й таке: Снігом покрито землю. Поміркуйте, чи є синонімічними друге і третє речення?

Ні, ці речення не синонімічні, адже обидві синтаксичні конструкції належать до одного структурного різновиду речень: обидва вони й односкладні, й безособові. Це один із прикладів реченнєвої варіантності, це варіантні синтаксичні структури.

Запишіть речення Вода залила вулиці. Утворіть синонімічне безособовн і варіантне.

Водою залило вулиці — безособове речення — Водою залито вулиці — також безособове речення.

Отже, не плутайте, будь ласка, поняття варіантності і синонімії.

6. Робота в зошитах

(Завдання 3) Запишіть речення, визначте його вид, утворіть усі можливі синоніми

 1. Поля вже засіяно(безособове) -  Поля вже засіяли (неозначено-особове); Поля вже засіяні (двоскладне речення).

 2. Магазин зачинено - Магазин зачинили – Магазин зачинений

 3. Кущ омито чистою росою. – Кущ омитий чистою росою – Кущ омили чистою росою

 4. Сміхом-жартом село заметено.- Сміхом-жартом село заметене. -Сміхом-жартом село замели.

 5. Дніпрові груди сковано в граніт – Дніпрові груди сковані в граніт – Дніпрові груди скували в граніт

 6. Ніколи не поставлять ведмедя пасічником – Ніколи не буде поставлено ведмедя пасічником – Ніколи ведмідь не буде пасічником

7Робота в зошитах

Завдання 4 Замініть словосполучення – односкладною назвою.

1. На небо набігли хмари.

2. Настає вечір.

 3. Мені не хочеться спати.

4.Відчувається приємний запах.

5. Сходить сонце.

ІІІ. Підсумок уроку

Отже, давайте підсумуємо

 • Що таке синтаксична синонімія?

 • Які види речень можуть вступати у синонімічні зв’язки?

 • Що таке синтаксична варіантність?

 • Чим відрізняються ці два поняття?

 • Наведіть приклади того і іншого.

IV. Оцінювання

V. Домашнє завдання

Скласти по 5 прикладів синонімічних та варіантних речень.

Картка для учня

Завдання 1

1.Небо було глибоке, прозоре, блакитне

2. Ведуть коня вороного.

3. Іду і мрію про щось.

4. Зимовий вечір. Тиша.

5. Вище себе не скочиш

6. Мелодію розлито серед хлібів

А односкладне означено-особове;

Б односкладне неозначено-особове;

В односкладне називне;

Г односкладне узагальнено-особове

Д односкладне безособове

Е двоскладне повне зі складеним іменним присудком.


Завдання 2

 1. Я був веселий.

 2. Ти повинен виїхати сьогодні.

 3. Як я хочу взяти перо, обмокнути його в блакить неба.

 4. Сніг покрив землю.

Завдання 3

 1. Поля вже засіяно.

 2. Магазин зачинено.

 3. Кущ омито чистою росою.

 4. Сміхом-жартом село заметено.

 5. Дніпрові груди сковано в граніт.

 6. Ніколи не поставлять ведмедя пасічником.

Завдання 4

1. На небо набігли хмари.

2. Настає вечір.

3. Мені не хочеться спати.

4.Відчувається приємний запах.

5. Сходить сонце.

Схожі:

Особливості функціонування односкладних речень з формою на -но, -то в публіцистичному стилі
Тривалий час партиципні речення, а саме односкладні речення з формою на -но, -то, не виділялися в окремий клас, а вважалися безособовими...
Конспект уроку української мови 9 клас Тема: Основні види складнопідрядних...
Мета: навчити учнів розпізнавати різновиди складнопідрядних речень, удосконалювати вміння складати схеми складнопідрядних речень...
Тема. Умови вживання неповних речень. Еліптичні речення Мета
...
Кома між частинами складного речення. Синоніміка складних речень, складних і простих речень
Урок осмислення нових знань, формування практичних умінь і навичок на основі набутих знань з української мови у 5 класі на тему:...
Урок граматики. Тема: Conditional Type I. Мета
Розвивати навички монологічного мовлення (з використанням умовних речень 1-го типу)
«Займенник. Розряди займенників. Відмінювання особових займенників....
Вивчення даної теми допоможе студентам свідомо засвоювати, розуміти і застосовувати в побуті та навчанні лексику обраної розмовної...
Рішення, прийняті на засіданні
Про надання дозволу ТОВ Керуюча компанія «Коменерго-Нікополь», КП «ЖЕК-3» на переоформлення договорів найму та особових рахунків...
Урок №4 Тема. Розділові знаки між частинами складносурядного речення
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, крилатих висловів, що мають будову складних речень
ТЕМА : Види складнопідрядних речень. Тренувальні вправи. МЕТА
Медицина непогано лікує багато захворювань, але вона не може зробити людину здоровою
Урок №2 Тема. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, крилатих висловів, що мають будову складних речень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка