Урок №2 Тема. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому


Скачати 119.66 Kb.
НазваУрок №2 Тема. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому
Дата27.12.2013
Розмір119.66 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Культура > Урок
Урок №2

Тема. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.

Мета: поглибити знання про складне речення, його будову, засоби зв’язку, інтонаційну завершеність; ознайомити з поняттям про складносурядне речення, його будову і засоби зв’язку; розвивати вміння і навички знаходити в тексті складносурядні речення, визначати засоби зв’язку в них, члени речення, будувати власне висловлювання, використовуючи складносурядні речення; виховувати культуру мовлення, повагу до традицій, звичаїв українського народу, доброчинність, милосердя.

Соціокультурна змістова лінія: я і національна історія та культура.

Внутрішньопредметні зв’язки

Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, крилатих висловів, що мають будову складних речень.

Культура мовлення і стилістика: інтонація складного речення, синоніміка складного і простого речень.

Текст(риторичний аспект): використання складних речень у різних стилях мовлення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань(формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, мультимедійна презентація, словники, навчальні посібники, картки.

Форми і методи роботи: індивідуальна робота з картками, «Атака на учня», «Що я знаю – про що дізнаюся – що хочу дізнатися», лінгвістичне дослідження, дослідження-відновлення, робота в групах, комунікативний практикум, творча робота, «Мікрофон».


Перебіг уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання:

*пояснення вправи (з підручника);

* індивідуальна робота з картками

Картка №1

Виписати складні речення, підкреслити граматичні основи.

Сучасне людство, як і ми, українці, потерпає через відсутність сенсу життя. Людина здатна подолати будь-які труднощі, якщо вірить, що її дії мають зміст.

Мас-медіа нині демонструють нам такі сенси життя: отримати побільше чуттєвих насолод, побільше матеріальних статків, грошей; мати високий соціальний статус, владу.

Думка, що, маючи це, станемо щасливими, є ілюзією. А рухатися треба тільки за щастям. Цікавою і повчальною є така статистика: за останні 30-40 років у США матеріальний рівень життя зріс удвічі, проте задоволеність життям, навпаки, різко зменшилася.

Підтвердженням цього є зростання депресивних і невротичних станів, суїцидів серед їхнього населення. Як відомо, численність американців із надмірною вагою невпинно зростає, тобто люди не знаходять інших насолод, крім харчових (Із газети).

Картка №2

Дібрати заголовок до тексту. Визначити стиль мовлення. Виписати складні речення, підкреслити граматичні основи.

Синдром безцільності існування переживають багато людей. Коли закінчуються найближчі цілі, то виникає або пустота, вакуум, який треба заповнити, або настає життя, як у сні.

Найперше потрібно визначити сенси свого буття, заради яких варто існувати.

Відомий австрійський психолог Віктор Франкл, автор книги "Людина в пошуках сенсу", виявив, що в нелюдських умовах фашистських концтаборів виживали ті, які знаходили в собі сенс вижити: хтось хотів побачити дружину і дітей, хтось хотів подивитися, як розрісся його виноградник.

Чи вміємо ставити собі мету? Алан Уолш сказав: "Якщо ви лізете за щастям по драбині успіху, то навіть, коли ви долізете доверху, може виявитися, що драбина стояла не біля тієї стіни"(З газети).
Картка №3

Продовжити текст, використовуючи складні сполучникові та безсполучникові речення. Підкреслити в реченнях граматичні основи та засоби зв’язку.

Більшість людей не знають, чого хочуть. Натомість добре розуміють – те, що вони мають – не те, що вони хочуть. Відсутність мети можна порівняти з кораблем, якого не прийме жодний порт, якщо він не знає, куди пливти.

Мета – це образ бажаного майбутнього. Часто ми одночасно обираємо дві протилежні мети. Наприклад, хочемо бути стрункими і не обмежувати себе в їжі; бути успішними і обережними. Хіба це можливо?

Більшість українців живе на рівні короткочасних потреб, які визначають мету. Як правило, лише матеріальних: задовольнили і "заснули".

На довготривалій дистанції нами керують переконання, які відповідають на запитання: чому? Це чому пояснює, яким є "Я", яким є навколишній світ та інші (З газети).
Картка №4

Виписати складні речення, визначити слова із орфограмами, пояснити їх.

Сенс життя – це пізнання і творення. Щасливою є та людина, яка прокидається переповненою задумами, що навіть забуває поснідати. Великим щастям є знайти своє покликання, свою місію.

Визначити її не складно. Запитайте себе: якою справою хотіли б займатися навіть тоді, коли б за дозвіл це робити ви погодилися заплатити?

У спадок від своїх батьків ми часто отримуємо невдалі моделі успіху. Це такі: будь кращим, будь сильним, поспішай, старайся, радуй мене.

Бути кращим неможливо, бо завжди знайдеться хтось кращий. Бути сильним – "чудовий" спосіб отримати інфаркт або інсульт, бо ще Авіценна казав, що невиплакані сльози руйнують внутрішні органи (З газети).
ІІІ. Актуалізація і корекція опорних знань

 1. «Атака на учня»

 1. Що вивчає синтаксис?

2.Складне речення – це…

3.Чому речення називається складним?

4.Як пов’язані між собою його частини?

5.Який зв'язок інтонаційний, який – сполучниковий?

6.Сполучник – це…

7.Яка різниця між сполучниками сурядності та підрядності?

8.Для чого в мовленні використовуються складні речення?

 1. Відмінність між складним і простим реченнями.

 2. Складне сполучникове речення.

 3. Складне безсполучникове речення.

 4. Види складного сполучникового речення.

 5. Сполучники сурядності.

 6. Сполучники підрядності.

 7. Основні ознаки складного речення.


IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Настановчо-мотиваційний етап
1. Робота з таблицею (очікувані результати)


Що я знаю?

Про що дізнаюся?

Що хочу дізнатися?V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу


 1. Лінгвістичне дослідження. Мультимедійна презентація:

 • ознайомлення учнів із теоретичним матеріалом (с.56);

 • складання питань про ССР із використанням презентації


Слайд 1Слайд 2
Слайд 3Слайд 4Слайд 52. Коментар учителя
Складносурядне речення (ССР)

 • граматично незалежні частини пов’язані за змістом, сполучниками сурядності й інтонацією: А літо йде полями і гаями, і вітер віє, і цвіте блакить (А.Малишко);

 • частини можуть бути двоскладними й односкладними, поширеними і непоширеними, повними і неповними, ускладненими і неускладненими


ССР – 2 або кілька ГО, сполучники сурядності, інтонація

Сурядні сполучники є засобами зв’язку:

 • єднальні: і(й), та(=і), і…і, ні…ні, ані, як…так і, ще й, не тільки… а й(не лише… а й), також, причому, притому;

 • протиставні: а, але, та(=але), однак, зате, проте;

 • розділові: або, чи, або…або, чи…чи, то…то, хоч…хоч, чи то…чи то, не то… не то


3. Пунктуаційний практикум. Записати речення, визначити серед них ССР, вказати засоби зв’язку і ГО.

Життя складається не лише з накопичення і споживання, а й духовного осмислення сенсу буття.

Дитинство – це радісне пізнання світу, а юність – соціалізація. Дорослий вік – пошук і реалізація свого покликання, також він – час набуття досвіду кожним із нас.

Зрілість – повернення до самого себе і зустріч зі своїм "Я", причому вона перехід на вищий рівень – рівень "свідка", однак він вже не оцінює і не осуджує.

Немає проклятої грози, а є просто дощ. Немає снігу, брудного і сірого, а є просто сніг. Ми починаємо розуміти свої "світлі і темні" сторони.

Знаходження сенсу життя зараз актуальне для людства. Сенс – це особистісне розуміння будь-якого явища, а сучасна криза – це криза нашого розуміння життя.

Так жити стає дедалі нецікаво, прісно, але сенс знаходиться всередині нас. Його потрібно тільки відкрити, знайти, усвідомити. Ми є частинкою людства, космосу, то для чого тут з'явилися...

Сенс життя відкривається нам як дивовижний райський сад, і ми можемо зробити все бажане і можливе у ньому!(З газети)
VІ. Виконання системи завдань і вправ творчого характеру

 1. Робота з підручником у парі

 • Вправа 85. Спишіть. Доведіть, що записані речення складні. Випишіть сполучники, які зв'язують частини складних речень.


1. Після довгої тиші раптом зірвалася велика буря, а тоді пішов дощ

(Є. Чикаленко). 2. У безсніжну зиму та весною цілинний степ зеленів, як рута, а вже в червні ставав бурим, аж жовтим, наче піщана пустиня

(Є. Чикаленко). 3. Старник весною випалювали, бо гострі остюки з ковили набиваються вівцям у вовну і навіть ранять тіло (Є. Чикаленко). 4. Під час лютих осінніх штормів на Чаїному знаходять собі пристановище рибалки, а з весни узбережні пасічники вивозять туди свої пасіки (О. Гончар). 5. Сині потоки лилися, і Ташань кипіла під вітром

(Г. Тютюнник). 6. Реве Дніпро, й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять (М. Зеров).

 • Вправа 87. Прочитайте. Випишіть складносурядні речення.


Волонтерський рух

Раніше волонтерами в деяких європейських країнах називали людей, які добровільно йшли на військову службу. З латинської це слово буквально перекладається як «доброволець». Сьогодні волонтери надають безоплатну допомогу тільки за власним бажанням усім тим, хто потребує їхньої підтримки.

Одні волонтери організовують дозвілля молоді, пропагують здоровий спосіб життя, допомагають подолати негативні явища в молодіжному середовищі, а інші працюють у таборах біженців, доглядають за інвалідами, людьми похилого віку. Скрізь у світі є такі проблеми, як бідність, насильство, наркотична залежність, ВІЛ/СНІД, забруднення навколишнього середовища, і добровільні помічники використовують свій досвід, знання, уміння й особисті контакти для подолання цих бід.

Волонтерський рух підтримують не лише громадські організації. Держава також надає волонтерам певну допомогу. Так, в Україні 2006 року було вперше проведено Всеукраїнський конгрес «Волонтер року», причому головна його мета — долучити до волонтерського руху якомога більше молоді. Адже сьогодні в нашій державі зароджується суспільство, яке має базуватися на принципах свободи, творчості та гу

 1. Представлення виконаної роботи

 2. Дослідження-відновлення (вправа 88). Розгадайте ребуси (а-є), запишіть відповіді. Доповніть ними подані нижче словосполучення, що позначають риси, притаманні волонтерам. Запишіть словосполучення в стовпчик.... за своє рішення та вчинки; ... погляд на життя ;... і співчуття до скривджених долею; ... прав дитини; ... на перемогу; ... бути потрібним людям; ... спосіб життя; ... спілкування.

 1. Творча робота (вправа 89). Напишіть творче продовження тексту, давши відповіді на запитання, поставлені в останніх реченнях.

Футбольні фанати... Сьогодні без них важко уявити футбольний матч. Завжди невгамовні, вони заповнюють найдешевші сектори стадіону і з усіх сил намагаються підтримати свою команду.

Футбольний рух фанатів дуже різний, і ставлення до нього теж неоднозначне. Похід на футбольний матч, де чимало фанатів, може мати не передбачувані наслідки. Більшість футбольних уболівальників — це люди, які просто обожнюють спорт, але є й інші...

Хтось вивчає історію своєї улюбленої команди, спортивну статистику, цікавиться новими методиками тренувань, а для когось головне — протистояти вболівальникам команд-суперників. Це протистояння часто виливається в агресивні дії, а від того програє власне футбол.

Футбольний рух фанатів має глобальний характер. Найагресивнішими серед них вважають англійських футбольних хуліганів. Прикро, коли спортивні події супроводжуються бійками, а іноді — навіть загибеллю людей. Потерпають від такого перебігу подій і команди. Керівництво футбольних ліг іноді змушене вдаватися до дискваліфікації футбольних команд за хуліганські вчинки їхніх фанатів.

Футбол — гра емоційна, і вона закономірно пов'язана з бурхливим виявом почуттів. Захоплення, радість, розчарування, обурення, відчуття щастя перемоги та невтішні сльози поразки... А звідки тоді агресія? Звідки стільки ненависті, адже здебільшого у фангрупах молоді хлопці й дівчата віком від 14 років? Чи потрібна така підтримка футболістам?


 1. Комунікативний практикум. Побудувати діалог (12-14 реплік), використовуючи ССР, на тему «Волонтерський рух у нашому місті».

Додаткова інформація(картки)

Картка №1

Підготувати усний переказ, використовуючи складносурядні речення із єднальними сполучниками.

Існує припущення, що волонтерство як суспільний рух виникло на Заході, а першими волонтерами були самаритяни, які почали надавати допомогу усім, хто її потребував. Більш впевнено можна говорити про виникнення феномену волонтерства вже з середини XIX століття. 1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху у світі. Саме в цей період Жан Анрі Дюнан, відомий французький письменник-журналіст, вражений наслідками кривавої битви при Сольферіно, запропонував створення Червоного Хреста — організації, яка б працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. Принципами, сформульованими Анрі Дюраном, керуються і досі волонтерські організації усього світу.

Деякі дослідники виділяють ХХ століття як головну віху у розвитку волонтерського руху. У Європі після закінчення першої світової війни з'явилися люди, готові надавати допомогу постраждалим у війні. Саме у цей час були створені перші волонтерські організації. На сьогодні засновано Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби (CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі штаб-квартирою у Парижі.

Картка №2

Підготувати усний переказ, використовуючи складносурядні речення із протиставними сполучниками.

В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями тощо. Настали нові часи і по-іншому стали називати таких людей — волонтери.

У Законі України «Про соціальні послуги» поняття «волонтер» трактується як фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер.

Волонтерський рух — доброчинна діяльність, яка здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот і суспільства в цілому. Людину, яка добровільно надає безоплатну соціальну допомогу та послуги інвалідам, хворим, особам і соціальним групам, що опинилися в складній життєвій ситуації, називають волонтером.

Волонтери керуються такими принципами:

а) визнають право на закріплення за всіма чоловіками, жінками та дітьми, незалежно від їхньої расової приналежності, віросповідання, фізичних особливостей, відповідного соціального та матеріального становища;

б) поважають гідність і культуру всіх людей;

в)надають допомогу, безкоштовні послуги особисто або організовано в дусі партнерства і братерства;

в) визнають рівну важливість особистих і колективних потреб, сприяють їх колективному забезпеченню;

г) ставлять перед собою мету перетворити волонтерство в елемент особистого процвітання, набуття нових знань і навичок, удосконалення здібностей, стимулюючи для цього ініціативу і творчість людей, надаючи кожному можливість бути творцем, а не користувачем, спостерігачем;

д) стимулюють почуття відповідальності, заохочують сімейну, колективну і міжнародну солідарність.

Картка №3

Підготувати усний переказ, використовуючи складносурядні речення із розділовими сполучниками.

Волонтерська діяльність як прояв милосердя і доброчинності буде існувати доти, доки існує потреба людей у тій чи іншій допомозі та обмежена державна участь у задоволенні потреб своїх громадян, їхній соціальній підтримці.

Роль волонтерства у соціальній сфері визнана на державному рівні, що знаходить своє підтвердження в окремих законодавчих документах, зокрема у законах України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», в яких добровільна праця волонтерів визнається як необхідна та суспільно корисна.

Особливість волонтерського руху в Україні полягає у тому, що найчисельнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній сфері, є учнівська та студентська молодь. Участь молодих людей у волонтерському русі дає їм змогу зробити особистий внесок у розв'язання соціальних проблем, випробувати свої можливості, беручи участь у проектах і програмах соціальної спрямованості.

Теоретична й практична підготовка учнівської та студентської молоді до волонтерської діяльності здійснюється у Школах волонтерів. Цікавою формою підготовки спеціалістів, які організовують волонтерські групи, є Школа координаторів діяльності волонтерів, запроваджена Всеукраїнським громадським центром «Волонтер».
VІІ. Систематизація й узагальнення знань


 1. «Мікрофон». Дати відповіді на запитання

 1. Складносурядне речення – це…

 2. Засоби зв’язку в ньому?

 3. Назвати єднальні сполучники.

 4. Які сполучники протиставні?

 5. Розділові сполучники?

 6. Які сполучники одиничні, які повторювані, а які парні?

 7. Інтонація ССР?

 8. Чому частини рівноправні?VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія
1. Заповнення таблиці (очікувані результати)

2. Оцінювання навчальної діяльності
ІХ. Домашнє завдання

1.§ 9, впр. 90(2); 93 (на вибір).

Схожі:

«Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому»
Навчальна – з`ясувати, яке речення називається складносурядним, пояснити, які сполучники служать засобами зв’язку між його частинами;...
Урок №1 Тема : Складносурядне речення. Його будова
Складні речення поділяються на складносурядні, складнопідрядні, складні безсполучникові та складні речення з різними видами зв’язку....
Прочитайте текст, визначте межі ССЦ, визначте підтему кожного з ССЦ,...
Прочитайте текст, визначте вид зв’язку в ньому, назвіть лексичні засоби міжфразового зв’язку
Уроку. Узагальнення і систематизація знань з теми «Складносурядне речення»
Мета уроку: узагальнити і систематизувати вивчений матеріал про складносурядні речення
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Запишіть речення, виконайте його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику, проаналізуйте...
Тема. Синонімія односкладних (неозначено-особових та безособових) речень
Визначити головні члени речення, з’ясувати, чи є обидва головні члени речення, якщо ні, то чи можна його підставити: чи є речення...
Урок 1 Тема: Засоби масової комунікації
Мета: Навчальна : ознайомити з новою лексикою, тренувати во вживанні, навчати граматичному матеріалу за темою «Підрядні речення»
Зовнішня та внутрішня будова листка, кореня, пагона у зв’язку з його функціями

Урок засвоєння нових знань(формування мовної компетенції). Обладнання...
Тема. Складне речення і його ознаки. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком
  урок-дослідження
Тема: Складні речення з безсполучниковим та сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка