1. Поміркуйте й коротко викладіть свої думки з приводу одного з висловлювань


Скачати 202.58 Kb.
Назва1. Поміркуйте й коротко викладіть свої думки з приводу одного з висловлювань
Дата02.04.2013
Розмір202.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Черкаський обласний інститут післядипломної

освіти педагогічних працівників

28.01.2007р.

8 клас

Українська мова
1. Поміркуйте й коротко викладіть свої думки з приводу одного з висловлювань:

 • Неможливо увесь час бути героєм, але завжди можна залишатися людиною (Й. Ґете).

 • Інженером можна стати за п’ять років, учитися ж на людину треба все життя (В. Сухомлинський).

12 балів
2. Запишіть речення, виконайте синтаксичний розбір (підкресліть головні та другорядні члени речення, дайте загальну характеристику, визначте типи членів речення та засоби їх вираження). Виконайте морфемний та словотвірний аналіз виділеного слова.
Покликання художника – освітлювати сяйвом глибини людської душі (Р. Шуман).

7 балів
3. Виконайте тестові завдання:
1. У якому рядку допущено помилку (орфограма «Велика літера»)?

А кліматичні умови Далекого Сходу, Лопе де Вега, Кременчуцьке водосховище, проспект Перемоги, Ростов-на-Дону.

Б Антарктида, Чорне море, Асканія-Нова, Переяслав-Хмельницький, Петро Перший.

В Західна Україна, Київська Русь, Зимовий палац, пудель, парламент.

Г київські університети, Центральна наукова бібліотека, давня Греція, балет «Спартак», вулиця Будівельників.

Д Південний Буг, комета Галлея, Донеччина, Печерська Лавра, Волинське нафтове родовище.
2. У якому рядку допущено помилку в написанні складного слова (сполуки)?

А на жаль, півдороги, сінозаготівля, кінодетектив, тепловоз.

Б землетрус, гіпсокартон, народновизвольний, радіотелеграф, псевдопатріот.

В фотопапір, аграрно-сировинний, півколо, Москва-ріка, драмтеатр.

Г чорнозем, у цілому, з давніх-давен, всього-на-всього, шеф-повар.

Д усі варіанти правильні.
3. Виберіть рядок, у якому подано лексичне значення слова «пастораль»?

А Техніка живопису, заснована на застосуванні м’яких кольорових олівців.

Б Скульптура або фігура з розім’ятої й обпаленої глини.

В Звання, посада пастора.

Г Житло пастора.

Д У європейській літературі та мистецтві ХІV – ХVІІІ ст. – жанр, що характеризується ідилічним зображенням пастухів і пастушок на лоні природи.

4. Визначте рядок, у якому неправильно подано словосполучення зі словами-паронімами.

А Книжковий кіоск – книжний вислів.

Б Інженерний диплом – інженерський факультет.

В Знаменита промова – знаменна епоха.

Г Земельний власник – земне тяжіння.

Д Загрозливий стан – погрозливий жест.
5. У якому рядку фразеологізм має значення «недосяжна мрія»?

А Синій птах.

Б Біла ворона.

В Птаха високого польоту.

Г Лебедина пісня.

Д Випити чашу до дна.
6. У якому рядку допущено помилку в закінченні іменника?

А Майстре, шевче, Настусю, Дмитре Павловичу, президенте.

Б Валентино, вчителько, Ганно, Володимире, Павле.

В Олексію, Анастасіє, доле, квітко, зимонько.

Г Краю, сторононько, Валеріє Іванівно, Тане, Петре.

Д Оленочко, Маріє, подруго, чоловіче, слухачу.
7. У якому рядку допущено помилку при творенні ступенів порівняння прикметників?

А Зеленіший, найкращий, найбільш стрункіший, тяжчий, ясніший.

Б Свіжіший, більш ясний, гарячіший, кращий, найвеселіший.

В Товщий, вищий, найсолодший, більш зрозумілий, молодший.

Г Менш чіткий, чіпкіший, найщасливіший, гіркіший, більш солодкий.

Д Дальший, найбільший, менш рішучий, більш вольовий, сміливіший.
8. У якому реченні не дотримано правил вживання тире між підметом та присудком?

А Пам’ятати ім’я виборця – це мистецтво керування державою. Забути значить приректи до забуття (Д. Карнегі).

Б Сучасні сукні – як колючий дріт: захищають територію, але дозволяють її оглянути (Д. Кей).

В Природа – всьому першопочаток і саморухома пружина (Г. Сковорода).

Г Мода і світ – то найліпший учитель і найліпша школа зі всіх шкіл (Г.Сковорода).

Д Бездіяльність – розкіш непростима (О. Мигура).

8 балів

4. Відредагуйте подані речення.

До престижних також відносять наступні професії…

Більшість із них знаходиться в обласному центрі.

Не дивлячись на протиріччя, це колективна розробка.

3 бали

Усього 30 балів

28.01.2007р.

8 клас

Українська література
1. Напишіть твір на одну з тем:


 • Типологічна спорідненість повістей «Дорогою ціною» М.Коцюбинського й «Микола Джеря» І.Нечуя-Левицького.
 • Ліричні настрої віршів Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати…», «Ви щасливі, пречистії зорі».
 • Людина та її доля в поезії Т.Шевченка «Минають дні, минають ночі».

12 балів
2. Розкрийте питання.
Літописи як історико-художні твори монументального стилю.

7 балів
3. Закінчіть вірш несподівано, непердбачувано для героя, явища, події.
А. Горбівненко
Хмари у руці

У малесеньку ріку,

Що ховається в ярку,

Впали дві хмарини білі

І гойдаються на хвилі.

До ріки я вмить підбіг,

Щоб мерщій спіймати їх.

Раптом ................
5 балів
4. Складіть кросворд із 5-6 слів на тему: «Усна народна творчість».

5 балів

Усього 29 балів

Черкаський обласний інститут післядипломної

освіти педагогічних працівників

28.01.2007р.

9 клас

Українська мова

1. Уявіть себе кореспондентом шкільної газети, делегованим від Вашого регіону на Всеукраїнську конференцію з охорони довкілля. Напишіть до шкільної стінгазети статтю дискусійного характеру, епіграфом до якої слугуватиме один із афоризмів:

 • «Природа – не храм, а майстерня, і людина в ній – працівник» (І.С. Тургенєв).

 • «Природа – вічний зразок мистецтва, а найвизначніший та найблагородніший предмет у природі – людина» (В.Г. Бєлінський).

 • «Щоб панувати над природою, необхідно підкорятися їй» (Ф. Бекон).

Доберіть заголовок до статті.

12 балів
2. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і кожній частині як простим реченням), надпишіть над кожним словом частину мови. Виконайте морфологічний аналіз виділеного слова.
Відтоді відколи винайшли мову люди не можуть між собою домовитися (Х. Ягодзінський).

8 балів
3. Виконайте тестові завдання:
1.У якому рядку всі слова пишуться без апострофа?

А солов…ї, слов…яни, дит…ясла, довір…я, без…ядерний.

Б грав…юра, різьб…яр, сер…йозний, моркв…яний, рутв…яний.

В кав…ярня, прем…єра, любов…ю, потьм…яніти, об…єктивний.

Г об…їхати, черв…як, кур…єр, під…язиковий, б…язь.

Д від…ємний, бар…єр, п…ятірка, інтерв…ю, кур…йоз.
2.У якому рядку похідні прикметники від поданих іменників потрібно писати із суфіксом –ськ- ?

А гайдамаки, Прага, Житомир, киргизи, ткач.

Б Кабул, Рига, Великі Луки, Вінниця, Воронеж.

В Тулуза, Оренбург, Бремен, Токмак, Волноваха.

Г товариш, Золотоноша, Черемош, Орлеан, Іртиш.

Д Глибока, Овруч, Сосниця, Хмільник, Ямпіль.
3. У якому рядку допущено помилку в написанні складних слів (сполук)?

А першотравневий, атомохід, гидко-бридко, трипроцентний, день-другий.

Б автомотогурток, екс-чемпіон, упоперек, по-перше, уперше.

В чар-зілля, трава полин, котрий-небудь, м’ясозаготівля, правобережний.

Г важкохворий, історико-культурний, негаразд, обабіч, по можливості.

Д лісосплав, зірвиголова, гори-цвіт, міні-футбол, педрада.

4. Виберіть рядок, у якому подано лексичне значення слова «стельмах».

А Людина, що народилася або постійно живе в степовій зоні.

Б Майстер, який робить вози, сани, колеса та ін.; возороб.

В Місце, де розстилають льон, коноплі для вимочування під дощем, у росі.

Г Поперечний брус, що з’єднує сільськогосподарське знаряддя з упряжжю.

Д Пристрій для керування рухом судна, автомобіля тощо.
5. Визначте рядок, у якому неправильно подано словосполучення зі словами-паронімами.

А Ефективний виступ – ефектний метод.

Б Журавлиний крик – журавлинний відвар.

В Дружний сміх – дружній візит.

Г Дослідницький підхід – дослідна ділянка.

Д Дипломне завдання – дипломований лікар.
6. Виберіть рядок, у якому фразеологізми є антонімами.

А Нестися високо – ні в тин ні в ворота.

Б Ляпати язиком – дати ляпаса.

В Піймати облизня – кидати слова на вітер.

Г Жити на широку ногу – перебиватися з хліба на квас.

Д Бути під каблуком – приший кобилі хвіст.
7. У якому рядку всі іменники в орудному відмінку мають закінчення -ею?

А Огорожа, легеня, сукня, круча, робота.

Б Течія, крапля, буря, вишня, Ольга.

В Хвиля, Наталя, доня, вельможа, бабуся.

Г Юля, оселя, академія, сорочка, плакса.

Д Кузня, голова, покрівля, крапка, матуся.
8. У якому рядку допущено пунктуаційну помилку при оформленні однорідних членів речення?

А Виходячи з дому, задеріть підборіддя, вище закиньте голову, наповніть легені якомога більше, купайтеся в сонячному світлі, вітайте своїх друзів посмішкою і вкладайте душу в кожний потиск руки (Е. Хуббард).

Б Пам’ятайте, що ім’я людини є для неї найсолодшим і найважливішим звуком будь-якою мовою (Д. Карнегі).

В А ще чогось жаліла за дощами, за цвітом яблуневим, за хрущами, за сонцем і за квітами в траві…(Л. Костенко).

Г Не можна втекти від слабкості: рано чи пізно ви повинні або перемогти її, або загинути (Р. Стівенсон).

Д Тобі дано і вірити й кохати (Л. Костенко).

8 балів

4. Запропонуйте правильні варіанти до поданих конструкцій, що засвідчують порушення норм літературної мови.

Багаточисленний мітинг; крилатий вираз; познайомитися з документом; у залежності від обставин; давайте обговоримо питання; дасиш мені почитати.

6 балів

Усього 34 бали

28.01.2007р.

9 клас

Українська література
1. Напишіть твір на одну з тем:


 • Мотиви українських дум у творчості Т. Шевченка.
 • «Філософія серця» й педагогічні погляди Г. Сковороди (трактати «Убогий Жайворонок», «Вдячний Еродій»).
 • Релігійний елемент творів Г. Квітки-Основ’яненка.
 • Значення творчості І. Котляревського в українському національно-культурному відродженні.

12 балів
2. Розкрийте питання.
Риси українського романтизму. Назвіть представників цього напряму та їхні твори.

5 балів

3. Дайте відповіді на запитання, виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 • Хто з письменників досить докладно змалював у своїх творах обряд сватання? Назвіть ці твори і авторів.

 • Доберіть якомога більше епітетів і порівнянь, що характеризують нареченого і наречену у весільних піснях.

 • Назвіть перші друковані книги та їхніх творців.

 • Інтермедія – це… Назвіть персонажів інтермедій? Звідки автори брали сюжети цих творів?

 • Назвіть найвідоміші трактати Г. Сковороди.

 • Назвіть представників українського класицизму.

 • У якому році, де і якому українському письменникові був відкритий перший в історії пам’ятник?

 • Своєю творчістю І. Котляревський започаткував, утвердив три традиції, які стали визначальними у всій новій українській літературі. Назвіть їх.

 • Назвіть жанри, до яких звертався Г. Квітка-Основ’яненко у своїй творчості.

 • Назвіть російськомовні твори Г. Квітки- Основ’яненка. Якими псевдонімами Квітка підписував свої російськомовні твори?

10 балів

4. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії.
А. Горбівненко
Сповідь
В дитинстві таки був я шкідником.

Щоправда, не шкодливішим од інших:

То м’яч, бувало, стрінеться з вікном

І вийме скло, аби було видніше,

То в ополонці мало не втонув,

То рвав штанці, то толочив я жито…

А батьків ремінь –

ой розумний був –

Частенько напучав, як треба жити.

Бо хто не хоче дітям дати толк?

Бо хто не хоче виховати сина?

Хоч батько відправляв мене в куток,

Та жоден раз не ставив на коліна.Тепер, якби він тільки був живий,

То я йому сказав би неодмінно:

– Спасибі Вам

за ремінь,

за куток,

За все.

Я перед Вами

на колінах.
7 балів
Всього 30 балів

Черкаський обласний інститут післядипломної

освіти педагогічних працівників

28.01.2007р

10 клас

Українська мова

1. Підтвердіть або спростуйте думку (у формі твору-роздуму), висловлену в одному із запропонованих тверджень:

 • Два найбільші винаходи в історії: книгодрукування, що посадило нас за книги, і телебачення, що відірвало нас від них (Ж. Елюзі).

 • Основні складові щастя у житті такі: людина має над чимось трудитися, когось любити і на щось сподіватися (А. Джозеф).

 • Життя – немов п’єса в театрі: не те важливо, наскільки довго вона триває, а те, наскільки добре вона зіграна (Сенека).

12 балів

2. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням), надпишіть над кожним словом частину мови. Виконайте фонетичний аналіз виділеного слова.
Нема життя без України бо Україна це доля яка випадає раз на віку бо Україна це мати яку не вибирають як і долю бо Україна це пісня яка вічна на цій землі! (Я. Гоян)

8 балів

3. Виконайте тестові завдання.

1. У якому рядку в усіх словах збігається кількість букв і звуків?

А Кав’ярня, сьогодення, надвечір’я, контингент, дивачці.

Б Щедрівка, монпансьє, вим’яти, джемпер, дозвілля.

В Розчаровуються, заквітчаються, посміхаються, зустрічаються,

загартовуєшся.

Г Колядки, пасьянс, возз’єднаний, громадянської, яблуневоквіття.

Д Довідатися, фотографія, комп’ютер, в’їжджений, післяз’їздівський.
2. Визначте рядок, у якому допущено помилку в написанні префіксів.

А Представити, в розпалі, престарий, пригощати, безпосередній.

Б Міжсесійний, розпач, підштовхнути, надбрівний, відштовхнути.

В Престаркуватий, придніпровський, розчистити, безкарний, підсипати.

Г Відщепенець, престол, преосвященний, черезсідельник, надпотужний.

Д Пригірклий, зініціювати, презирство, прізвисько, деградація.
3. У якому рядку подано значення фразеологізму годувати лящами?

А Вести балачки.

Б Обіцяти.

В Бити.

Г Ледарювати.

Д Спати.
4. Зазначте рядок, у якому допущено помилку в правописі особових

закінчень дієслів.

А Крають, перемелиш, вишиєш, натерпишся, переможеш.

Б Одужаєш, відпорють, стругаєш, завадиш, стежиш.

В Бачимось, говориш, сиплеш, купаєшся, колються.

Г Складатимеш, ображатимешся, спить, трясеться, воджу.

Д Розіллєш, хилишся, зачинаєш, спізнишся, завадиш.
5. У якому рядку є конструкції, що засвідчують порушення норм

літературної мови?

А Науковий ступінь, смачною кашею, даси книжку, колють очі, купуйте

українське.

Б Ускладнення після кору, Ілле Миколайовичу, відділ із питань

працевлаштування, найбільш зрозумілий, справляти враження.

В Міцні підвалини, отримав хабара, дорогий шампунь, заступник із

навчальної роботи, вибачте мені.

Г Зустрівся з Машею, Віталію Васильовичу, модні пальта, із шістдесятьма

абітурієнтами, обіймати посаду.

Д Будинки стоять поряд, моя власна мрія, в голову не прийшло, на слабкому вогні, вакансія на підприємстві.
6. Визначте рядки, у яких усі слова пишуться з подвоєнням.

А Доне(ч)ина, (л)ється, навма(н)я, (в)ічливість, о(б)ити.

Б Ві(д)окремити, ві(д)звеніти, леви(н)ий, су(д)я, обли(ч)я.

В І(р)аціональний, щоде(н)ик, жов(ч)ю, па(с)я, кі(н)ота.

Г (С)авець, істи(н)ий, розрі(с)я, (в)ажати, ті(н)ю.

Д І(л)я, галу(з)я, піді(л)яти, смер(т)ю, ві(д)ячити.
7. Визначте рядки, у яких усі слова утворено морфологічними способами?

А Рівноцінно, рибінспектор, десятилітній, босоніж, перекотиполе.

Б Лісосмуга, вологостійкість, двозмінний, профспілка, зореліт.

В Середньовічний, західноукраїнський, нижчепідписаний, віровідступництво,

фотоательє.

Г Далекобійний, вугледобування, пароплав, п’ятиповерхівка, сонцецвіт.

Д Місяцехід, сьогоденний, прапороносець, залізобетонний, вищезгаданий.

8. Установіть відповідність між іншомовними словами та їхніми

українськими відповідниками

А Асиміляція. 1. Підпорядкованість.

Б Адаптація. 2. Уподібнення.

В Компіляція. 3. Пристосування.

Г Субальтернація. 4. Підвищення курсу валюти.

Д Ревальвація. 5. Несамостійна, неоригінальна праця.

14 балів

4. Запишіть числівники словами, поставивши їх у потрібному відмінку та узгодивши з ними іменники.

Близько 98 (відсоток) усіх студентів успішно склали екзамени.

Спікер оголосив рішення 426 (депутат).

Відбулася зустріч із 7764 (підприємець).

3 бали

Усього 40 балів

28.01.2007р.

10 клас

Українська література 1. Напишіть твір на одну з тем:
 • Морально-етичні проблеми в п’єсах І. Карпенка-Карого, М. Старицького.
 • Протиріччя між красою глибоких почуттів і деспотизмом звичаїв у акварелі «На камені» М. Коцюбинського.
 • Мої роздуми над проблематикою притчі «Легенда про вічне життя» І. Франка.
 • Біографія українського села в повістях Б. Грінченка «Під тихими вербами» та «Серед темної ночі».

12 балів


 1. Розкрийте питання.


Український модернізм: формування й розвиток.

5 балів
3. Дайте відповіді на запитання, виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Згідно зі словами Шевченка, той, хто бачив цю людину хоча б здалеку, той бачив пекло в найгидкішому торжестві. Про кого з рідні міг так писати поет?
 1. Назвіть історичні неточності, зроблені Шевченком у поемі «Гайдамаки».
 1. У якому році Шевченко «пас ягнята за селом»?
 1. Назвіть твір, яким відкривається перше видання «Кобзаря».
 1. До якої збірки Т.Шевченка входять твори «Розрита могила», «Наймичка», «Заповіт», «Великий льох»?
 1. За висловом Карла Брюллова, це була «найбільша свиня в торжковських туфлях», але завдяки Шевченку ця особа ввійшла в історію, а сам Брюллов заплатив їй чималу суму. Назвіть прізвище цієї особи.
 1. Перу та пензлю Шевченка належать такі літературні твори, як «Дорошенко», «Никита Гайдай», «Слепая красавица» та картини «Група сплячих жебраків», «Панна сотниківна». Що об’єднує ці літературні та мистецькі твори?
 1. Назвіть однойменні поетичні та малярські твори Шевченка.
 1. Назвіть ім’я кобзаря, якому Шевченко надіслав збірку «Кобзар» з дарчим надписом.


10. На якій грошовій купюрі зображено портрет Шевченка?
10 балів
4. Зробіть аналіз поезії за планом:
- жанр; - основна думка;

- настрій; - поетичні образи;

- - версифікація;

- художні засоби виразності (тропи, поетичні та стилістичні фігури);

- особливості поетичного синтаксису;

- особливості римування, авторського стилю.
А. Горбівненко
Смуток і Біль –

На нижній гілляці мойого Дерева.

Радість і Щастя –

На самім вершечкові.

Я підіймаюсь по стовбуру обережно

І раптом чую, як Біль і Смуток шепочуть:

– Скуштуй…

Не пізнавши нас,

Ти не зможеш по-справжньому оцінити

Ні Радість,

ні Щастя.

Мені стало лячно:

Що, коли завирюсь на нижній гілляці?

Тоді нехай мені всохне це Дерево!

Я

підіймаюсь

по стовбуру.

8 балів
Усього 35 балів

Черкаський обласний інститут післядипломної

освіти педагогічних працівників

28.01.2007р

11 клас

Українська мова


 1. Складіть пам’ятку ораторові, дотримуючись зразка:


Правило 1. Висловлюйся чітко і зрозуміло.

Правило 2.

Висловіть власну думку з приводу одного із тверджень:


 • «Доводячи свою думку й спростовуючи інші, якщо вони помилкові, будь стриманим як у словах, так і у висловах» (Ф. Честерфільд).
 • «Найкращий і найпереконливіший спосіб доведення – почати свої роздуми із загальноприйнятих тверджень» (Л. Шестов).

12 балів
2. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням), надпишіть над кожним словом частину мови. Виконайте фонетичний аналіз виділеного слова.
Хай це можливо і не найсуттєвіше але ти дитино покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви «І» а також витягнувшись на пальчиках оберігати місячний серпик букви «Є» що зрізаний з неба разом із ниточкою бо кажуть дитино що мова наша солов’їна (І. Малкович).

8 балів
3. Виконайте тестові завдання.
1. У якому рядку в усіх словах відбувається уподібнення приголосних звуків?
А Анекдот, подружці, хлоп’ячий, світло, матір’ю.

Б Тбілісі, дьогтю, миєшся, подвиг, відступити.

В Дніпро, копитце, безчесний, челюсті, звірячий.

Г Підгір’я, розтирання, напівзлиденний, розкішшю, возз’єднався.

Д Ощадливість, кігті, волочба, розчинний, в руці.
2. Визначте рядок, у якому всі слова пишуться зі знаком м’якшення.
А Селянс…кий, Уман…щина, мовец…, кавказ…кий, Марин…ці.

Б Нян…чин, брен…чати, порад…ся, мен…ший, забуд…ко.

В Гор…кий, Хар…ків, різ…блений, пол…с…кий, їдал…ня.

Г Київс…кий, нян…ці, дізнаєт…ся, Рибал…ченко, прізвис…ко .

Д Батал…йон, козац…кий, лял…чин, сяд…мо, спіл…ці.
3. У якому рядку подано фразеологізм, що відповідає значенню «дрімати»?
А Ловити мух.

Б Ловити рибку.

В Ловити спотикачів.

Г Ловити слова.

Д Ловити окунів.
4. У якому рядку всі іменники належать до однієї групи?
А Сокіл, дощ, Івась, школяр, жовч.

Б Меч, обличчя, хабар, заграва, винце.

В Каша, газетяр, плече, площа, лівша.

Г Слівце, пристрій, вартовий, фарш, бароко.

Д Повістяр, відчай, Костя, дворище, пустир.
5. Зазначте рядок, що містить лише правильні відмінкові форми числівників.
А Двомастами вісімдесятьма чотирьма, тридцяти п’яти, (на) трьохстах сорока, семистам п’ятдесятьом, однією.

Б Шестистам сорока п’яти, вісімдесяти п’яти, дев’яноста шістьох,

шестистами сорока п’ятьма, чотирьохсот одним.

В Шестистам сімдесяти вісьми, дев’яноста шістьма, двумстам чотирьом,

сімдесяти семи, триста сімдесяти трьох.

Г Ста п’ятдесятьом трьом, (на) шестистах вісімдесяти шести, вісімдесятьох

шістьох, п’ятьмастами сімдесятьма сьома, дев’яноста вісьмох.

Д Семисот вісьмидесяти двох, двадцятьом сімом, дев’яноста дев’ятьма,

сімдесятьох п’ятьох, восьмистах двадцятьох шістьох.
6. Зазначте рядок, де всі дієслова належать до ІІ дієвідміни.
А Булькотіти, гоїтися, бентежитися, судити, цокотіти.

Б Згоріти, підкорити, дивитися, варити, сіяти.

В Садити, звеліти, ловити, возити, булькотати.

Г Нудитися, підбігти, солодити, бачити, побороти.

Д Боятися, бігти, стукотіти, реготати, попросити.
7. У кожному з поданих рядків знайдіть зайве за способом творення слово.
А Гречкосій1, працелюб2, всюдихід3, землеробство4, п’ятдесят5.

Б По-учительському1, міждержавний2, аморальний3, безрукавка4, здалеку5.

В Гімнастка1, підтримка2, чорноморець3, багатомовність4, столярувати5.

Г Пречудовий1, відігнати2, прозелень3, перехід4, вибігти5.

Д Вибір1, з’їзд2, обхід3, обшук4, провесна5.
8. Установіть відповідність між пунктуаційним оформленням речень та поданими схемами.
А Там де є українці зауважував Юрій Липа там завжди є мистецтво.

Б Моя епітафія Лінь забрала його в нас раніше ніж смерть (А. де Рівароль).
В Жити легше ніж ви думаєте казав Кетлін Норріс і підкреслював потрібно

тільки погодитися з неможливим обходитися без необхідного і терпіти

нестерпне (З газети).

Г Книги кораблі думки які плавають хвилями часу і несуть свій дорогоцінний

вантаж від покоління до покоління писав Френсіс Бекон розмірковуючи над

сутністю книги (З журналу).

Д Хто такий справжній журналіст думала Я. Кутько Це журналіст який знає

всі підводні течії слова знає що таке гратися словом кидатися словом

прикрашати і знецінювати словом будувати і руйнувати (З газети).
1. «П», – а. 2. А: «П».

3. «П, – а, – п». 4. «П, – а1 і а2: – П».

5. «П? – а. – П».

16 балів
4. Запропонуйте правильні варіанти до поданих конструкцій, що засвідчують порушення норм літературної мови.
П’ятидесятирічний чоловік; згідно постанови Верховної Ради; характерний цій людині; прийти по питанню; на повістку дня винесено питання; налогова інспекція.

3 бали

Усього 39 балів

28.01.2007р.

11 клас

Українська література
1. Напишіть твір на одну з тем:

 • Кобзарська творчість і доробок Т.Шевченка.
 • Пейзаж крізь призму чуттєвого сприймання ліричного героя («Зелена євангелія» Богдана-Ігоря Антонича).
 • Романтичний елемент кіноповісті «Україна в огні» О. Довженка.
 • Іван Багряний та Олександр Довженко: проблема «дрейфуючих сюжетів».

12 балів

2. Розкрийте питання.
Причини «політизованості» української літератури ХХ століття.

5 балів

3. Дайте відповіді на запитання, виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Чому Шевченко, що був улюбленим учнем Карла Брюллова і найкращим учнем академії, одержав лише скромні відзнаки (срібні медалі ІІ ступеня) й не отримав жаданого відрядження до Італії?
 1. Цей список розпочато в 1962 році і він щорічно поповнюється. До нього потрапили П.Тичина, О.Гончар, П.Загребельний, В.Сосюра, Г.Тютюнник, М.Бажан, А.Малишко, В.Симоненко, І.Драч, Д.Павличко та інші. Що це за список?
 1. Кого Шевченко називав «Пророче наш, моя ти доне»?
 1. Де було написано «Заповіт»?
 1. Значна частина поезій Шевченка не мають авторської назви, а ті, що мають, то, як правило, коротку – в 1-2 слова. Але один твір Шевченка має дуже великий авторський заголовок, аж 17 слів. Що це за твір?
 1. Коли і ким були здійснені перші повні видання «Кобзаря»?
 1. Яке звання надала Шевченкові у серпні 1860 року Рада Петербурзької Академії мистецтв?
 1. Він першим перекладав Біблію української мовою, створив перший в Україні фонетичний правопис, написав перший україномовний історичний роман і, можливо, був єдиним, в кого Шевченко був боярином на весіллі. Він зробив Шевченкові закид щодо схематизму у поемі «Гайдамаки» («Немає боротьби сил і ляхи всюди боягузи, ніякого опору, всюди гинуть»). Про кого йде мова?
 1. Назвіть прізвище письменника, що в другій половині ХХ століття помер у концтаборі у віці 47 років, і посмертно був удостоєний Шевченківської премії.
 1. Назвіть прізвище українського актора, який зобразив Шевченка у фільмі «Сон».

10 балів

4. Зробіть аналіз поезії за планом:

- жанр; - основна думка;

- настрій; - поетичні образи;

- версифікація;

- художні засоби виразності (тропи, поетичні та стилістичні фігури);

- особливості поетичного синтаксису;

- особливості римування, авторського стилю.


А. Горбівненко
Притча про душу
Душа – мов консервована бляшанка,

Яку переїхав трактор.

Буцано її носаками,

Гепано по паркану,

А потім іще й потоптано.Тепер вже ніхто не буцає,

Не гепає і не топче.

Тепер це робить не цікаво,

Бо, бачите, не дзвенить.Для цього її треба відрихтувати.

А кому охота возитися?

Он їх ще скільки –

Топчи і буцай!

8 балів
Усього 35 балів

Схожі:

Урок презентація Тема уроку
«Климко» на учнів; які проекти підготували школярі після прочитання твору (образ Климка, роль художньої деталі) допомогти учням формувати...
Know. Після групового обговорення першої частини, учитель пропонує...
Під час роботи над текстом читання, письмо, аудіюванням і говоріння повинні інтегруватися
Дискусія як спосіб формування соціальної зрілості особистості
Головне їх завдання полягає в тому, щоб зрозуміти один одного. Ще одним важливим завданням є розуміння висловлювань один одного у...
Анкета анонімна. Результати опитування будуть використані тільки...
Уважно прочитайте питання та позначте кружечком той варіант, який найбільш відповідає Вашій позиції. Якщо таких немає, то коротко...
Еволюція управлінської думки
Усвідомлення цілей, внесення моменту істини — лейтмотив книги. Певною мірою він зашифрований в одному з афоризмів Д. Фуллера: «Важливо,...
Поміркуйте, для чого на вулицях установлюють світлофори?
Поміркуйте, для чого на вулицях установлюють світлофори? Подивіться на картинку. Це теж світлофор, тільки особливий. Він допоможе...
Питання до колоквіуму з курсу «Основи дискретної математики»
Числення висловлювань. Операції над висловлюваннями. Синтаксис та семантика числення висловлювань. Поняття тавтології (тотожно-істинної),...
Методичне об’єднання вчителів-логопедів дошкільних навчальних закладів м. Хмельницького
Вчити дошкільників логічно обгрунтовувати свої вимисли. Вчити знаходити пряму аналогію за кольором, формою. Вправляти у складанні...
АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ «Молодь і протиправна поведінка»
Шановні учні! Ми запрошуємо Вас до участі у проведенні моніторингу з проблем агресивної поведінки, жорстокості, злочинності. Основна...
Урок з розвитку мовлення в 2 класі
Розвивати мовлення, спостережливість, увагу, вміння висловлювати свої думки і почуття. Виховувати
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка