17. «Цікава психологія» факультативний курс з психології для учнів


Назва17. «Цікава психологія» факультативний курс з психології для учнів
Сторінка2/5
Дата06.03.2016
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
1   2   3   4   5

Зміст навчального матеріалуІ модуль

Вивчення та пізнання свого «Я» через чарівний світ психології – 18 год.
Мета: ввести учнів у світ психології та допомогти дізнатися про особливості своєї особистості.
Заняття 1.

Соціально-психологічний тренінг “Пізнай себе через чарівний світ психології ”

Мета: 1.Розвивати соціально – комунікативні навички, почуття своєї значимості. 2.Формувати у дітей навички ефективного спілкування.

3. Зацікавити інформацією щодо чарівного світу психології.
Заняття 2

Тема: Особливе королівство Внутрішнього Світу. «Я» і моя душа.

Мета: ознайомлення дітей з азами науки «Психоло­гія». Створити атмосферу доброзичливості.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Практична вправа «Хвилі». Мета: показати зв'язок емоційного стану з рухами.

 5. Тест « Твій настрій»

 6. Рефлексія

Заняття 3 Психологічний практикум «Хто Я»?

Мета: зміцнення свого стійкого Я; подальше саморозкриття, само­пізнання; розвиток здатності розуміти свій стан і стан інших людей.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Психологічна вправа Хто Я? Яка я людина?

 4. Рефлексія


Заняття 4

Тема: «Я» і мій характер

Мета: сприяти самопізнанню особливостей характеру, своїх сильних і слабких сторін, формувати уміння виробляти бажані риси характеру, виховувати бажання до самовдосконалення.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Вправа «Сильні і слабкі сторони»

 5. Вправа «Я—впевнена людина!»

 6. Релаксація «Мені приємно, коли...»

 7. Рефлексія


Заняття 5

Психологічний практикум. Виявлення акцентуацій з допомогою тесту-опитувальника “Ваш тип характеру” (методика Шмішека)

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Діагностика на виявлення акцентуацій з допомогою тесту-опитувальника «Ваш тип характеру» (методика Шмішека)

 5. Рефлексія


Заняття 6

Міні-тренінг спілкування «Я+інші»

Мета: формувати у дітей навички ефективного спілкування.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Міні – тренінг

 3. Рефлексія


Заняття 7

Тема: Про типи темпераменту - «Чотири лицарі»

Мета: ознайомити дітей з деякими специфічними рисами основ­них типів темпераменту; допомогти учням знайти дані риси у своїх знайомих, друзів і близьких; навчити враховувати індивідуально-психологічні особливості оточуючих у спілкуванні, диференц­іювати своє ставлення до кожного типу.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Тренінг-вправа «Визнач темперамент». Мета: вчити дітей співвідносити темперамент із графічним зображенням.

 5. Рефлексія


Заняття 8

Психологічний практикум. Виявлення типу темпераменту за методикою Г. Айзенка «Ваш паспорт темпераменту»

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Діагностика на виявлення типу темпераменту за методикою Г. Айзенка

«Ваш паспорт темпераменту»

 1. Рефлексія


Заняття 9

Тема: Самооцінка – самосприйняття власного «Я»

Мета: розкрити суть самооцінки як складової образу «Я», показати її вплив на організацію життя. За допомогою тестування допомогти глибше пізнати себе й викликати прагнення самовдосконалення.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Дослідження індивідуальних особливостей самооцінки учня

 5. Рефлексія


Заняття 10

Психологічний тренінг «Моя самооцінка»

Мета: розкрити суть самооцінки як складової «образу Я», показати її вплив на організацію життя. Допомогти глибше пізнавати себе й викликати прагнення самовдосконалення.
Заняття 11

Психологічний практикум: “Екстраверт – амбаверт – інтроверт”

Мета: вивчити та виявити типологічні психологічні особливості особистості

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Самодіагностика за методикою Карла Юнга на визначення типу психологічної особливості особистості

 5. Рефлексія


Заняття 12

Тема: Біоритм життєдіяльності – сова, голуб, жайворонок.

Мета: вивчити та виявити біоритми життєдіяльності особистості учнів.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Тест на визначення біоритму життєдіяльності учня.

 5. Рефлексія


Заняття 13

Тема: Перехресна іннервація - таємниця мозку.

Мета: вивчити та виявити перехресну іннервацію мозку.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Самодіагностика на визначення перехресної іннервації мозку (тест «Праве чи ліве», тест психолога Джейна )

 5. Рефлексія


Заняття 14

Тема: Безмовна поведінка людини. Міміка і жести.

Мета: розвиток вміння розуміти іншу людину по міміці обличчя. Навчити дітей розрізняти і порівнювати емо­ційні почування, визначати їх характер (добре, радіс­но, неприємно), тренувати в зміні негативних думок, формувати уміння виразити свій стан невербальними засобами.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Виконання практичних вправ по малюнках

 5. Вправа «Міміка і стан людини» .Мета: навчити учнів виражати свій внутрішній стан мімікою та розуміти її.

 6. Вправа “Жестові етюди” Мета: надати можливість учасникам знайти спільну мову на невербальному рівні.

 7. Гра – розминка «Розвиваємо міміку»

 8. Рефлексія


Заняття 15

Тема: Проект особистості. Вивчи себе через психомалюнок.

Мета: надати можливість учням краще зрозуміти індивідуальні особливості через психомалюнок.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Проективний тест «Шість гранів характеру».

 4. Проективний тест «Дерево» » (методика Братана Шеллі)

 5. Рефлексія


Заняття 16

Тема: Проективна методика «Неіснуюча тварина»

Мета: надати можливість учням краще зрозуміти індивідуальні особливості через психомалюнок.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Проективний тест «Неіснуюча тварина».

 4. Рефлексія .


Заняття 17

Тема: Цікава психогеометрія

Мета: надати можливість учням пізнати свої індивідуальні особливості через психогеометрію.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Психогеометричний тест «Ось і вийшов чоловічок» (методика Г.Марасанова).

 4. Тест “Психогеометрія Деллінгер”

 5. Рефлексія


Заняття 18

Тема: Психологія кольору «Гармонія барв».

Мета: надати можливість учням пізнати свої індивідуальні особливості через психологію кольорів.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Самодіагностика «Кольори».

 4. Релаксаційна розминка «Уяви колір».

 5. Рефлексія


Заняття 19

Тема: Таємниця твого імені. Що означає твоє ім’я?

Мета: поглибити знання учнів щодо значення та таємниці особистого імені, історії його назви.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Гра-розминка «Моє ім’я»

 4. Малюнок на тему «Моє ім’я»

 5. Рефлексія.


ІІ модуль Пізнавальні процеси – 9 год.
Мета: ознайомити учнів із властивостями пізнавальних процесів, навчити їх корекції
Заняття 20

Тема: Мислення. Форми і види мислення.

Психологічний практикум «Розвиваємо мислення»

Мета: ознайомити учнів з основними мисленнєвими операціями: аналіз, синтез.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Виконання практичних вправ на розвиток логічного мислення.

 5. Домашнє завдання: підберіть логічні задачки для товаришів.

 6. Рефлексія.


Заняття 21

Психологічний практикум «Вивчаємо свій інтелект» Тест загальних розумових здібностей А. Отіс Р. Леннон

Мета: визначити розвиток та складову структуру інтелекту учнів.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Виконання тесту загальних розумових здібностей (А. Отіс Р. Леннон)

 4. Інтерпретація

 5. Рефлексія


Заняття 22

Тема «Анатомія» пам’яті.

Мета: ознайомити учнів з основними видами пам’яті , навчити їх розрізняти у собі та виховувати свою пам'ять.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Виконання прийомів мнемотехніки.

 5. Виконання практичних розвивальних вправ на розвиток пам’яті.

 6. Рефлексія.


Заняття 23

Психологічний практикум: Дослідження та вивчення розвитку пам’яті.

Мета: вивчити особливості розвитку пам’яті учнів

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Дослідження смислової (логічної) пам’яті.

 3. Дослідження механічної пам’яті.

 4. Дослідження оперативної пам’яті.

 5. Дослідження образної пам’яті.

 6. Рефлексія.


Заняття 24

Тема: Увага увазі.

Мета: ознайомити учнів з основними властивостями уваги , навчити їх розрізняти у собі та виховувати свою увагу.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Виконання практичних розвивальних вправ на розвиток уваги

 5. Рефлексія


Заняття 25

Психологічний практикум: Дослідження та вивчення розвитку уваги

Мета: дослідити та вивчити розвиток уваги

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Дослідження концентрації уваги (тест Торндайка)

 3. Дослідження об’єму уваги (методика Шульте)

 4. Рефлексія


Заняття 26

Тема: Загадковий світ уяви. Види уяви.

Мета: ознайомити учнів з основними видами уяви , навчити їх розрізняти у собі та розвивати свою уяву.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Робота зі психологічним словником.

 3. Дидактичні ігри на розвиток фантазії та уяви.

 4. Рефлексія


Заняття 27

Психологічний практикум: дослідження та вивчення розвитку уяви .

Мета: дослідити та вивчити розвиток уяви

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Діагностичний тест Вільямса , П. Торренса на визначення творчого мислення та уяви

 3. Релаксація “Пробудження внутрішніх ресурсів”

 4. Рефлексія


Заняття 28

Тема: «Я» і мої здібності, задатки.

Мета: ознайомити учнів з основними видами здібностей , навчити їх розрізняти у собі; визначити тип здібностей учнів.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Робота зі психологічним словником.

 3. Діагностичний тест «Здібності школяра».

 4. Вправа «Намисто унікальності»

 5. Рефлексія


ІІІ модуль Психогігієна особистості –8 год.
Мета: ознайомити учнів з основними методами саморегуляції
Заняття 29

Тема: Стрес, депресія, тривожність. Як допомогти самому собі.

Мета: розкрити суть стресу, депресії, тривожності. Навчити саморегуляції в стресових ситуаціях. Виявити показники чатування стресу

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Тест « Чи чатує на вас стрес ?»

 5. Проективний тест Енді Хайта «Чи схильні ви до стресу та депресії?»

 6. Рефлексія


Заняття 30

Тема: Вчимося спілкуватися. Правила спілкування та побудови діалогу. Визначення коефіцієнту комунікативності за допомогою тесту.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Мозковий штурм «Спілкування – це…»

 5. Тест на визначення коефіцієнту комунікативності.

 6. Рефлексія.


Заняття 31

Тема: Емоції, почуття. Засоби керування емоціями.

Мета: вивчити поняття «почуття», «емоції» та форм їх переживання, практичне отримання знань, психодіагностика своїх психологічних особливостей; розвиток навичок діагностики емоційного стану іншої людини та вдосконалення навичок виявлення своїх почуттів.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Вправа «Відгадай емоцію»

 5. Вправа «Тет-а-тет»

 6. Рефлексія .

Заняття 32

Тема: Методи саморегуляції. Релаксація.

Мета: розвиток в учнів навичок самовиховання та саморегуляції

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником.

 4. Релаксація.

 5. Рефлексія.


Заняття 33

Тема: Спілкування без конфліктів.

Мета: формувати уявлення учнів про різні варіанти людського спілкування; учити уникати конфліктних ситуацій і своєчасно вирішувати їх, не допускаючи переростання в конфлікт; формувати конфліктну компетентність учнів, соціально схвалювані форми поведінки; виховувати шанобливе ставлення

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Робота зі психологічним словником

 4. Робота в групах

 5. Рольова гра «Контакти і конфлікти»

 6. Вправа «Світлофор »

 7. Рефлексія


Заняття 34

Тема: Світ арт - терапії: допоможи собі сам.

Мета: формування уявлення про себе; усвідомлення та вираження своїх почуттів, особистого стану мелодією, звуком, рухом, малюванням.

Перебіг заняття:

 1. Ритуал привітання.

 2. Ознайомлення з темою.

 3. Арт-терапевтична вправа «Грані мого “Я”»

 4. Арт-терапевтична вправа «Карта мого внутрішнього світу»

 5. Інформаційне повідомлення «Світ арт - терапії: допоможи собі сам»

 6. Вправа з елементами танцетерапії «Роби як я».

 7. Рефлексія.


Заняття 35

Рефлексивний тренінг – підсумок «Я – це я, і це чудово»

Мета: показати шляхи формування адекватної самооцінки як однієї з можливостей самореалізації кожної особистості. Розкрити глибинність «образу Я» та його вплив на організацію життя. Допомогти рефлексивно пізнавати себе й викликати подальше прагнення самовдосконалення. Підбиття підсумків роботи факультативу «Цікава психологія».
Література


 1. Блонський П.П. Память и мышление. – М.-Л., 1993.

 2. Вьюжек т. Логические игры, тесты, упражнения. Память, Внимание, Интеллект.М.: эксмо, 2002.

 3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М.: Владос, 1996. – С. 417 – 420 .

 4. Щекин Г.В. Как читать людей по их внешнему облику. – К.: Україна, 1993.

 5. Газета «Завуч». – 2000. - №17 – 18 (59 – 69), червень (вкладка).

 6. Газета «Психолог». – 2003. - №15, 14

 7. Газета «Психолог». – 2005. - №42 (163)

 8. Газета «Психолог». – 2005. - №19 (163)

 9. Газета «Психолог». – 2006. - №38 (230)

 10. Газета «Психолог». – 2004. - №13 (109)

 11. Газета «Психолог». – 2003. - №38 (86)

 12. Заняття психолога з підлітками /Упоряд. Т.Гончаренко. – К.: Шк.світ, 2006.

 13. Ілліна І.В. Слова, що виховують почуття. – Могиляни, 2007

 14. Киричук О.В., Романець В. А. Основи психології. – К.: Либідь, 1999. – М.226.

 15. Климов Г.І. Седляр І.О., Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи (практикум).- К., 1995

 16. Пам'ять дитини. – К.: Главник, 2004. – С. 81 – 100

 17. Пекеліс В. Як знайти себе. – К.: Веселка, 1991

 18. Психологічний пратикум для школярів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.

 19. Психологічні тренінги в школі. – К.: Главник, 2006.

 20. Подоляк л. основи вікової психології. – К.: Главник, 2006.

 21. Розумові здібності дитини. Психологічний інструментарій. – К.: Главник, 2004

 22. Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд. С.Максименко, В Маценко, О. Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – С.31 – 37.

 23. Себе зрозуміти, себе змінити / Упоряд. С.Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2006.

 24. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю. Мотузний В.О. біологія людини: Підруч. Для середн. Загальноосв.навч. закл., 9 клас. – К.: Генеза, 2001. – С. 62 – 68.

 25. Цікава психологія /Упоряд. Т.Гончаренко. – К.: ред..загальнопедаго.газет, 2003.


Додатки

Заняття 1
Соціально-психологічний тренінг

Пізнай себе через чарівний світ психології ”
Мета:

1.Розвивати соціально – комунікативні навички, почуття своєї значимості. 2.Формувати у дітей навички ефективного спілкування.

3. Зацікавити інформацією щодо чарівного світу психології.
1   2   3   4   5

Схожі:

1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Факультативний курс «Хімія в побуті» Автор: Замулко О.І., методист...
Факультативний курс «Хімія в побуті» призначений для допрофільної підготовки учнів 8 класу. Зміст програми розрахований на 34 години...
9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)
«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів...

Факультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма
Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з...
37. «Відверта розмова» факультативний курс для учнів 7-8 класів
Разом з тим, рівень поінформованості про шкідливі наслідки вживання алкоголю на організм людини у підлітків є досить низьким
Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні)
Схвалена Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, протокол №2, від 14 червня 2012р
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Тема Питання
...
10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс...
Запалити в душах дітей свічку моральності – одне з головних завдань кожного психолога, особливо це необхідно зробити в підлітковому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка