Факультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма


Скачати 101.33 Kb.
НазваФакультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма
Дата23.10.2013
Розмір101.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Розв`язування задач з хімії

11 клас

Факультативний курс

(35 год, 1 год на тиждень)
Програма

 1. Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи / Упор.: О.А. Дубовик, С.С. Фіцайло.-Тернопіль: Мандрівець, 2010. – С. 102-113.

Посібники:

 1. Гранкіна Т.М. Хімія. Задачник з «помічником». 10-11 класи. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 96 с.

 2. Кукса С.П. 600 задач з хімії. 2-ге вид., зі змінами. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 144 с.

 3. Пигуль В.С., Сударєва Г.Ф., Абжалов Р.Р. Збірник задач з хімії з розвязаннями та поясненнями. 10-11 класи. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 208 с.

Факультативний курс «Розв`язування задач з хімії» призначений для багатопрофільної підготовки учнів 10 класу. Вивчення курсу сприяє вдосконаленню і поглибленню знань і вмінь учнів фізико-математичного, технологічного та універсального профілів і поглибленню знань та вмінь учнів гуманітарного, спортивного і філологічного профілів. Зміст навчальної програми розрахований на 34 години і ґрунтується на знаннях, набутих на уроках хімії, фізики, математики.

Мета курсу – сприяння поглибленню, вдосконаленню та розширенню знань і вмінь під час розвязування хімічних задач, набуття навичок самоосвіти і самовдосконалення.

Вивчення курсу спрямоване на виконання таких завдань:

  • узагальнення та систематизація, розширення і вдосконалення набутих на уроках знань і вмінь;

  • уміння застосовувати набуті знання на практиці;

  • розкриття і застосування міжпредметних зв`язків;

  • розвиток уявлень про застосування хімічних обчислень у побуті і господарстві та забезпеченні добробуту людини;

  • створення умов для самовизначення і саморозвитку особистості, формування ставлення до хімії як до можливої галузі майбутньої професійної діяльності;

  • формування життєвої і соціальної компетентностей учня, його екологічної культури.
№ з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть годи-

Дата

Використання ІКТ

Примітка

Розв`язування задач за формулами (3 год)

1.

Обчислення кількості речовини за кількістю структурних частинок, масою, об`ємом (для газів), відносною густиною газів.

1


2.

Обчислення масової частки елемента в речовині, виведення формул речовин за масовими частками елементів, виведення формул речовин за масовими частками елементів та відносною молекулярною масою речовини.

1


3.

Обчислення з використанням газових законів.

1


Розв`язування задач за рівняннями хімічних реакцій (3 год)

4.

Обчислення за рівняннями послідовних реакцій.

1


5.

Обчислення за рівнянням реакції маси (об`єму) однієї речовини за відомою масою (об`ємом) іншої речовини.

1


6.

Знаходження невідомого елемента за рівнянням хімічної реакції.

1


Розв`язування задач на розчини (6 год)

7.

Обчислення з використанням масової частки розчиненої речовини.

1


8,

9.

Обчислення на визначення масової частки речовини у розчині, утвореному після хімічної взаємодії розчинюваної речовини з водою. Обчислення з використанням густини розчину. Обчислення з викорстанням олеуму.

Обчислення з використанням правила діагоналей.

2


10.

Обчислення з використанням поняття «кристалогідрати».

1


11.

Розв`язування задач на розчинність.

1


12.

Обчислення з використанням молярної концентрації.

1


Розв`язування задач на домішки (2 год)

13.

Обчислення маси (об`єму) речовини продукту реакції, якщо одна з реагуючих речовин містить домішки.

1


14.

Обчислення масової (обємної) частки домішок у технічному зразку речовини.

Обчислення маси (обєму) речовини з домішками, що бере участь у хімічній реакції.

1


Розв`язування задач на суміші (2 год)

15.

Обчислення складу сумішей.

Обчислення складу сумішей, якщо не всі компоненти вступають у хімічні реакції.

1


16.

Обчислення складу сумішей, якщо всі компоненти вступають у хімічні реакції.

1


Розв`язування задач на надлишок (3 год)

17.

Обчислення маси (об`єму) продукту реакції, якщо одна з речовин узята в надлишку.

1


18.

Обчислення, пов`язані в визначенням речовини, яка утворюється.

1


19.

Обчислення на знаходження складу суміші утворених солей.

1


Розв`язування задач на виведення формул речовин за продуктами згоряння (2 год)

20.

Розв`язування задач на виведення формул речовин за кількістю речовини, об`ємами продуктів згоряння.

1


21.

Розв`язування задач на виведення формул речовин за масою продуктів згоряння.

1


Розв`язування задач на виведення формул

за властивостями речовин (2 год)

22.

Розв`язування задач на виведення формул неорганічних речовин за їх

властивостями.

1


23.

Розв`язування задач на виведення формул органічних речовин за їх

властивостями.

1


Розв`язування задач на обчислення швидкості хімічної реакції та константи рівноваги (3 год)

24.

Поняття про швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від різних чинників. Закон діючих мас. Правило Вант-Гоффа.

1


25.

Обчислення швидкості хімічної реакції.

1


26.

Константа рівноваги. Обчислення рівноважних концентрацій речовин та константи рівноваги.

1


Розв`язування задач на обчислення теплового ефекту реакції

(2 год)

27.

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції.

1


28.

Обчислення теплового ефекту хімічної реакції.

1


Розв`язування задач на електроліз (3 год)

29.

Електроліз. Електроліз розплавів та розчинів.

1


30.


Електрохімічний еквівалент.

1


31.

Закон Фарадея.

1


Розв`язування комбінованих задач (4 год)

32.

Розв`язування комбінованих задач

1


33.

Розв`язування комбінованих задач

1


34.

Розв`язування комбінованих задач

1


35.

Підсумкове заняття. Тестування. Захист проектів. Вручення сертифікатів.

1


Схожі:

ПРОГРАМА З ГЕОМЕТРИ ДЛЯ 7 КЛАСУ (54 год. І семестр 16 год, 1 год...
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх влас­тивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісект­риса кута. Відстань...
Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні)
Схвалена Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, протокол №2, від 14 червня 2012р
Уроку
Поглиблене вивчення : 3 год на тиждень. 1 семестр – 48 год. 2 семестр – 57 год. Усього 105 год
Шановні колеги! Пропонуємо вам варіант ущільненого календарно-тематичного...
Пропонуємо вам варіант ущільненого календарно-тематичного планування із всесвітньої історії (62 год., 2 год на тиждень) та історії...
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (2 год на тиждень, усього 70 год, резервний час 8 год) Номер уроку
Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (2 год на тиждень, усього 70 год, резервний час 8 год) Номер уроку
Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди
Факультативний курс «Географія населення з основами демографії» (...
Географія населення як наука Географія населення та демографія – науки про народонаселення. Геодемографія – напрямок наукових досліджень...
Навчальна програма для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних...
Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка