Діагностика рівня емоційного вигорання Діагностика рівня «Емоційного вигорання» (за В. Бойко)


Скачати 309.89 Kb.
НазваДіагностика рівня емоційного вигорання Діагностика рівня «Емоційного вигорання» (за В. Бойко)
Сторінка2/3
Дата25.10.2013
Розмір309.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
1   2   3

Ключ

«Напруження»

1.Переживання психотравмуючих обставин

+1(2), +13(3), +25(2), -37(3), +49(10), +61(5), -73(5)
2. Незадоволеність собою


-2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50(5), +62(5), +74(5)
3. «Загнаність у клітку»


+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5)
4. Тривога і депресія


+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3)
Разом по фазі «Напруження»
«Резистенція»

1. Неадекватне вибіркове емоційне реагування

+5(5), -17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5)
2. Емоційно-моральна дезорієнтація

+6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), -78(5)
3. Розширення галузі економії емоцій

+7(2), +19(10), -31(2), +43(5), +55(3), +67(3), -79(5)
4. Редукція професійних обов’язків

+8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), +68(3), +80(10)
Разом по фазі «Резистенція»
«Виснаження»

1. Емоційний дефіцит+9(3), +21(2), +33(33), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2)
2. Емоційна відчуженість

+10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10)

3. Деперсоналізація

+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +71(2), +83(10)
4. Психосоматичні та психоемоційні порушення

+12(3), +24(2), +36(5), +48(3), +60(2), +72(10), +84(5)
Разом по фазі «Виснаження»
Підсумковий показник

Експрес-діагностика рівня емоційного вигорання

(за В. Бойко)

Інструкція. Дайте відповідь «так» чи «ні» на поставлені запитання.

 1. Сьогодні я задоволений своєю професією не менше, ніж на початку кар’єри.

 2. Я помилився у виборі професії або профілю діяльності і зараз займаю не своє місце.

 3. Коли я відчуваю втому або напруження, то намагаюся скоріше закінчити справи.

 4. Моя робота притуплює емоції.

 5. Я відверто втомився від проблем, з якими доводиться мати справу на роботі.

 6. Робота приносить мені усе менше і менше задоволення.

 7. Я б змінив місце роботи, якби видалася нагода.

 8. Через втому або напруження, я приділяю своїм справам менше уваги, ніж потрібно.

 9. Я спокійно сприймаю претензії до мене з боку керівництва та колег по роботі.

 10. Спілкування з колегами по роботі спонукає мене триматися осторонь від людей.

 11. Мені усе важче встановлювати і підтримувати контакти з колегами.

 12. Обстановка на роботі мені видається дуже важкою і складною.

 13. Бувають дні, коли мій емоційний стан погано відображається на результатах роботи.

 14. Я дуже переживаю за свою роботу.

 15. Колегам по роботі я приділяю уваги більше, ніж отримую від них.

 16. Я часто радію, коли бачу, що моя робота приносить людям користь.

 17. Останнім часом мене переслідують неуспіхи на роботі.

 18. Я зазвичай виявляю інтерес до колег і окрім того, що стосується справи.

 19. Я іноді ловлю себе на думці, що працюю автоматично, без душі.

 20. По роботі зустрічаються настільки неприємні люди, мимоволі бажаєш їм чогось поганого.

 21. Успіхи у роботі надихають мене.

 22. Ситуація на роботі, у якій я опинився, здається майже безвихідною.

 23. Я часто працюю понад силу.

 24. У роботі з людьми я керуюся принципом: не витрачай нерви і бережи здоров’я.

 25. Іноді я їду на роботу з важким почуттям: як усе набридло, нікого б не бачити і не чути.

 26. Іноді мені здається, що результати моєї роботи не варті тих зусиль, яких я докладаю.

 27. Якби мені пощастило з роботою, я був би щасливішим.

 28. Зазвичай я підганяю час: скоріше б закінчився робочій день.

 29. Працюючи з людьми, я зазвичай ніби ставлю екран, що захищає мене від чужих страждань та негативних емоцій.

 30. Моя робота мене дуже розчарувала.

 31. Мої вимоги до виконуваної роботи вищі, ніж те чого я досягаю в силу обставин.

 32. Моя кар’єра склалася вдало.

 33. Якщо видається нагода, я приділяю роботі менше уваги, але так, щоб цього ніхто не помічав.

 34. До всього, що відбувається на роботі, я втратив інтерес.

 35. Моя робота погано на мене вплинула – озлобила, притупила емоції, зробила нервовим.


Бланк

НС

1

6

11

16

21

26

31

ЗК

2

7

12

17

22

27

32

РПО

3

8

13

18

23

28

33

ЕВ

4

9

14

19

24

29

34

ОВ

5

10

15

20

25

30

35


Ключ

НС

- 1(36)

+ 6(2)

+ 11(2)

- 16(10)

- 21(5)

+ 26(5)

+ 31(3)

ЗК

+ 2(10)

+ 7(5)

+ 12(2)

+ 17(2)

+ 22(5)

+ 27(1)

- 32(5)

РПО

+ 3(5)

+ 8(5)

+ 13(2)

- 18(2)

+ 23(3)

+ 28(3)

+ 33(5)

ЕВ

+ 4(2)

+ 9(3)

- 14(2)

+ 19(3)

+ 24(5)

+ 29(5)

+ 34(10)

ОВ

+ 5(5)

+ 10(3)

+ 15(3)

+ 20(2)

+ 25(5)

+ 30(2)

+ 35(10)


Результати:

9 балів і менше – симптом не склався;

10-15 – симптом складається;

16 і більше – симптом склався.
Нс. Симптом «незадоволеності собою»: людина не задоволена рівнем докладених зусиль та результатом власної діяльності, вважає, що здатна на більше, але через власні лінощі або малодушність виявилася неспроможною. Причиною НС може бути внутрішній моральний конфлікт між загальнолюдськими цінностями та принципами особистості або між останніми та вимогами дійсності. Відчуття НС може виникати у творчих особистостей, людей, чий розум потребує інтелектуально складних завдань, коли вони тривалий час опиняються у «простої». Таким чином, НС такого ґатунку характерна для особистостей, що самоактуалізуються, вона є імпульсом для внутрішньої роботи над собою та самовдосконалення. НС може бути фоном негативної самоконцепції – негативних установок щодо себе, які склалися під виливом думок, висловлювань значущих для особистості людей. В такому випадку НС являє собою неадекватну занижену самооцінку, що спричиняє негативне ставлення до себе, а загалом і до світу. Характерна для людей, які знаходяться у депресивному стані.

Рекомендації: час, робота з супервізором, перегляд рейтингу цілей, позитивна психотерапія, тренінг спілкування у групі, робота над Я – концепцією.

ЗК. Симптом «загнаності у клітку»: людина реально оцінює обставини, що склалися, але и вважає, що не здатна щось змінити і в результаті досягти бажаної мети. У особи виникає почуття фатуму – нездатності на хід подій. Характерно для станів, що передують афекту, або після шокових станів (залежно від домінування симпатичної або парасимпатичної НС у людини). За наявності симптому ЗК, рівень працездатності та ефективності праці значно знижується. Можливе загострення хронічних захворювань. Більш яскраво виявляються психосоматичні ознаки. У чоловіків ЗК частіше виявляються за несприятливих економічних умов або/та в ситуаціях цейтноту на робочому місці. У жінок симптоми ЗК частіше виявляються з негативними емоційними переживаннями у зв’язку з конфліктною сімейною ситуацією. ЗК властива для людей пенсійного та перед пенсійного віку, що може тягнути за собою неадекватність поведінки, оцінки намірів оточуючих, нівелювання цінностей прожитого життя, «безперспективний трудоголізм».

Рекомендації: зміна зовнішніх обставин, тривалий (достатній) відпочинок, переведення на посаду експерта, яка не передбачає необхідності прийняття рішень в екстремальних ситуаціях, але має ореол загального визнання.

РПО. Симптом «редукція професійних обов’язків»: часто викликана «паперовою тяганиною», непродуктивною організацією робочого місця та/або робочого дня. У деяких випадках РПО може бути пов’язана з несприятливим психологічним кліматом у колективі або мікро групі, в якій працює людина. Спостерігаються за сімейних негараздів, що не дають сконцентруватись на роботі. РПО можлива за асинхронності темпів професійного росту працівника та темпів його кар’єри, за відсутності виконання значущості особистого внеску у загальну справу.

Рекомендації: аналіз ставлення індивіда до групи, перегляд системи стимулів та заохочень працівника, реорганізація умов праці.

ЕВ. Симптом «емоційна відчуженість»: спостерігається ефект «кам’яного обличчя», людина справляє враженість над ділової та зібраної. Високий рівень самоконтролю. ЕВ властива для осіб, що займають керівні посади: необхідність приймати «об’єктивні рішення» змушує не звертати увагу на «людський фактор». Людина з симптомами ЕВ відчуває себе ніби чаша, наповнена негативними емоціями. Захисні механізми психіки запобігають психічному «згоранню», тому людина закривається, замикається у собі, відгороджуючись від будь-яких емоційних подразників. Наслідки – психосоматичні хвороби, між особисте відчуження, відчуження дистрес, депресія.

Рекомендації: емоційно-раціональна психотерапія, тренінг організаційних умінь для управлінців, арттерапія.

ОВ. Симптом «особистісна відстороненість/деперсоналізація»: людина відчуває себе спостерігачем, глядачем, а «справжнє життя » відбувається не за її участю, а ніби на сцені чи на екрані. Відчуття власної відсутності у житті близьких людей, зокрема, збідніння емоційної насиченості стосунків («мене не розуміють»). За духовної кризи – відчуття відсутності власного Я. Симптом ОВ спостерігається за деяких акцентуацій характеру та/або хронічних психічних станів, що межують з психопатологією. Людина не спроможна приймати рішення. «Сильні» особистості наполегливо, іноді нав’язливо займаються самоаналізом. «Слабкі» виявляють схильність до втечі від самого себе за допомогою алкоголю, наркотиків, самообману.

Рекомендації: елементи психоаналізу, трудотерапія, сімейна психотерапія, опіка супервізора.
Опитувальник «Професійне вигорання» (ПВ)
Дану методику було розроблено на основі моделі К. Маслач та С. Джексон. Опитувальник містить 22 твердження про відчуття та переживання, пов'язані з виконанням робочої діяльності. Складається він з трьох субшкал (емоційне виснаження, деперсоналізація і персональні досягнення). Відповіді оцінюються за 7-бальною шкалою вимірювань і варіюються від «ніколи» (0 балів) до «завжди» (6 балів).

Існують варіанти опитувальника для різних професійних груп. Про наявність високого рівня вигорання свідчать високі оцінки по субшкалах емоційного виснаження та деперсоналізації і низькі - за шкалою персональних досягнень. Нижче представлені варіанти опитувальника для різних груп професій та ключ, що дозволяє визначити персональні характеристики вигорання.

Варіанти опитувальника ПВ

Інструкція. Вам пропонується 22 твердження про відчуття і переживання, які пов'язані з роботою. Будь ласка, прочитайте уважно кожне твердження і вирішите, чи бувають у вас такі думки або відчуття. На бланку для відповідей позначте, як часто ви відчуваєте ті або інші переживання. Позиція «0» - ніколи; позиція «6» - щодня. Для цього закреслюйте або обведіть кружком бал, відповідний частоті переживань того або іншого відчуття.

Бланк для відповідей

ПІП______________________________ Вік ________

Професія/посада _______________________________

Стаж роботи на посаді__________________________

питання

Ніколи

Дуже

рідко

Рідко

Інколи

Часто

Дуже

часто

Щодня

1

0

1

2

3

4

5

6

2

0

1

2

3

4

5

6

3

0

1

2

3

4

5

6

4

0

1

2

3

4

5

6

5

0

1

2

3

4

5

6

6

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

9

0

1

2

3

4

5

6

10

0

1

2

3

4

5

6

11

0

1

2

3

4

5

6

12

0

1

2

3

4

5

6

13

0

1

2

3

4

5

6

14

0

1

2

3

4

5

6

15

0

1

2

3

4

5

6

16

0

1

2

3

4

5

6

17

0

1

2

3

4

5

6

18

0

1

2

3

4

5

6

19

0

1

2

3

4

5

6

20

0

1

2

3

4

5

6

21

0

1

2

3

4

5

6

22

0

1

2

3

4

5

6


Опитувальник ПВ для медичних працівників
1. Я відчуваю себе емоційно спустошеним(ой).

2. Наприкінці робочого дня я відчуваю себе як вичавлений лимон.

3. Я почуваю себе втомленим(ой), коли встаю вранці і повинен(винна) йти до роботи.

4. Я добре розумію, що відчувають мої пацієнти, і використовую це для успішнішого лікування.

5. Я спілкуюся зі своїми пацієнтами(хворими) тільки формально, без зайвих емоцій і прагну звести час спілкування з ними до мінімуму.

6. Я відчуваю себе енергійним(ой) та емоційно піднесеним(ой).

7. Я вмію знаходити правильне рішення у конфліктних ситуаціях з хворими та їх родичами.

8. Я відчуваю пригніченість та апатію.

9. Я можу позитивно впливати на самопочуття і настрій хворих (пацієнтів).

10. Останнім часом, я став(а) черствішим по відношенню до хворих.

11. Як правило, люди, що оточують мене, дуже багато вимагають від мене. Вони швидше стомлюють, чим радують мене.

12. Я маю багато планів на майбутнє, я вірю в їх здійснення.

13. Я відчуваю все більше життєвих розчарувань.

14. Я відчуваю байдужість і втрату інтересу до багато чого, що радувало мене раніше.

15. Буває, мені дійсно байдуже те, що відбувається з деякими моїми хворими.

16. Мені хочеться усамітнитися і відпочити від всього і від всіх.

17. Я легко можу створити атмосферу доброзичливості і оптимізму у відносинах з моїми колегами і у відносинах з моїми хворими.

18. Я легко спілкуюся з хворими і їх родичами незалежно від їх соціального статусу і характеру.

19. Я багато що встигаю зробити за день.

20. Я відчуваю себе на межі можливостей.

21. Я багато ще зможу досягти в своєму житті.

22. Хворі, як правило, - невдячні люди.
Опитувальник ПВ для консультантів фонду соціального захисту
1. Наприкінці робочого тижня я відчуваю себе емоційно спустошеним (ой).

2. Наприкінці робочого дня я відчуваю себе як вичавлений лимон.

3. Я почуваю себе втомленим(ой), коли встаю вранці і повинен(винна) йти до роботу.

4. Результати моєї роботи не коштують тих зусиль, які я витрачаю.

5. Мене дратують клієнти, які довго і багато говорять про страхи бути обдуреним нашим фондом.

6. Я відчуваю себе енергійним(ой) і емоційно піднесеним(ой).

7. При розмові з агресивними клієнтами я вмію знаходити потрібні слова, що знижують їх агресію або образи.

8. Я відчуваю пригніченість та апатію.

9. Мені подобається заспокоювати недовірливих клієнтів і допомагати їм.

10. Останнім часом я став(а) черствішим(ой) бездушним(ой) по відношенню до клієнтів.

11. Клієнти, з якими мені доводиться працювати, нецікаві для мене. Вони швидше стомлюють, чим радують мене.

12. У мене багато планів на майбутнє, і я вірю в їх здійснення.

13. У мене все більше життєвих розчарувань.

14. Я відчуваю байдужість і втрату інтересу до багато чого, що радувало мене раніше.

15. Мені байдуже, що думають і відчувають клієнти. Я віддаю перевагу формальному спілкуванню з ними, без зайвих емоцій і прагну звести спілкування з ними до мінімуму.

16. Мені хочеться усамітнитися і відпочити від всього і всіх.

17. Я легко можу створити атмосферу доброзичливості і довіри при зустрічі з клієнтом.

18. По телефону я розмовляю без напруги з будь-якими клієнтами незалежно від їх амбіцій, емоційного стану і культури спілкування.

19. Я задоволений(а) своїми життєвими успіхами(досягненнями).

20. Я відчуваю себе на межі можливостей.

21. Я зможу ще багато зробити в своєму житті.

22. Я проявляю до інших людей більше уваги і турбота, чим отримую про них у відповідь вдячності і подяці.
1   2   3

Схожі:

ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
В статті розглядається феномен емоційного вигорання, його стадії, фази, такі як: застережлива, зниження рівня власної участі,емоційні...
Сем інар-тренінг «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання»
Синдром професійного (емоційного) вигорання серйозна недуга, що загрожує представникам усіх професій, але найбільше від неї потерпають...
«Як допомогти вчителю зберегти своє здоров’я та подолати стрес»
Мета: підвищувати грамотність учителів із питань збереження та зміцнення їхнього професійного здоров’я; попереджати професійні деформації,...
Діагностика синдрому «вигорання» в професіях системи «людина людина»
«Рідко» 2 бали, «Іноді» 3 бали, «часто» 4 бали, «дуже часто» 5 балів, «завжди» 6 балів. Ваші відповіді не будуть оцінюватися як гарні...
План Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського...
Фінансово-господарський стан, експертна діагностика, стратегічна діагностика, оперативна діагностика, метод аналогій, ризик, аналіз...
Діагностика рівня саморозвитку педагога
Оберіть свою відповідь на кожне з 18 запитань. Для цього потрібно обвести літери а, б або в
ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА
Економічна діагностика. Опорний конспект лекцій / Укладач: к г н., доц. Мартусенко І. В. – ВІЕ ТНЕУ. – Вінниця, 2011. – 72с
Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
Діагностика навчання обов'язковий компонент освітнього процесу, за допомогою якого визначається досягнення поставлених цілей. Діагностика...
Діагностика рівня готовності дитини до шкільного навчання в сфері пізнавальної діяльності
Ання, логічна обґрунтованість і чіткість формулювання, активність і вміння використовувати спільні поняття. Використаний та модифікований...
ЄПИС ПОЕТА. «МЕНІ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЛО». ЗМІНА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ НЕЗАХИЩЕНОЇ...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка