Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних


НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних
Сторінка1/4
Дата23.04.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Кафедра державного будівництва

Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи та практичних

занять

з навчальної дисципліни „Муніципальне право”

Харків-2010

Зміст  1. Вступ.

  2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи.

  3. Програма навчальної дисципліни.

  4. Завдання до практичних занять.

  5. Самостійна робота студентів.

  6. Словник основних понять та термінів.

  7. Поточний (модульний) та підсумковий контроль знань студентів.

  8. Індивідуальна робота студентів – індивідуальне навчально-дослідне завдання.

  9. Програмні запитання з навчальної дисципліни.

  10. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної дисципліни.1. ВСТУП
Муніципальне право є вибірковою навчальною дисципліною. Мета навчальної дисципліни "Муніципальне право" полягає у тому, що вона дає теоретичні і прикладні знання про український та зарубіжний досвід організації і функціонування муніципальної влади, дає можливість сформувати цілісне уявлення про специфіку правового регулювання статусу суб’єктів муніципально-правових відносин, особливості реалізації повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, ознайомлює студентів з основними нормативно-правовими актами у галузі місцевого самоврядування. Вона має важливе значення для підготовки юристів, оскільки сприяє розширенню загального та професійного світогляду, допомагає оволодіти методикою аналізу структурно-функціональної та компетенційної специфіки муніципальних органів, розуміти особливості муніципальної системи України, організаційно-правові моделі муніципального управління, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування, види та підстави муніципально-правової відповідальності, засади правового регулювання муніципальної служби.

В навчальному курсі розкриваються питання світового та європейського досвіду організації місцевого самоврядування, основні напрямки правової політики у сфері місцевого самоврядування, правові, соціальні, політичні, інституційні, функціональні аспекти реформування місцевого самоврядування в Україні, статус суб’єктів муніципально-правових відносин, правове регулювання колективних та індивідуальних форм участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, правове регулювання статусу муніципальних службовців, особливості відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням, державою, фізичними та юридичними особами, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Муніципальне право" студенти повинні:

знати поняття муніципального права, місцевого самоврядування; правове регулювання та основні тенденції розвитку місцевого самоврядування; види муніципальних систем в зарубіжних країнах; системно-структурну організацію місцевого самоврядування в Україні; особливості реалізації прав і свобод людини у місцевому самоврядуванні; практику функціонування органів і посадових осіб місцевого самоврядування; специфіку нормотворчого процесу суб’єктів місцевого самоврядування; особливості реалізації повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

вміти використовувати отримані знання щодо організації муніципальної влади та користуватися організаційно-управлінським інструментарієм, застосовуючи отримані знання в процесі практичної діяльності; самостійно орієнтуватися в системі законодавчих та локальних правових актів, що регламентують суспільні відносини у галузі муніципального права; отримати навички аналізу і коментування нормативно-правових актів, які регулюють питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування; прогнозувати напрямки розвитку самоврядних інституцій в Україні.

Матеріал посібника поданий за модульним принципом організації навчального процесу. Для полегшення сприйняття матеріалу до навчального посібника включено словник основних понять та термінів, що використовуються у сфері муніципального права.

2.Загальний розрахунок годин лекцій,

практичних занять, самостійної роботи


ТемаВсього годин


У тому числі


Лекції


Практичні

заняття


Самостійна

робота


Змістовний модуль 1

«Загальна частина навчального курсу «Муніципальне право» -

Муніципальне право як категорія державознавства, наука та навчальна дисципліна

5

2

2

1

Світовий та європейський досвід організації місцевого самоврядування

5

2

1

2

Сприяння розвиткові місцевого самоврядування як пріоритетний напрямок державної політики

5

2

1

2

Разом по змістовному модулю 1:

15

6

4

5


Змістовний модуль 2

«Правове регулювання статусу суб’єктів муніципально-правових відносин»

Члени територіальної громади як суб’єкти муніципально-правових відносин

8

4

2

2

Організаційно-правові моделі муніципального управління

5

2

1

2

Нормотворчість суб’єктів місцевого самоврядування

5

2

1

2

Правове регулювання статусу муніципальних службовців

5

2

1

2

Муніципально-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування

5

2

1

2

Разом по змістовному модулю 2:

28

12

6

10


Змістовний модуль 3

«Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування»

Загальна характеристика повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування

6

2

2

2

Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю

6

2

1

2

Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування в бюджетно-фінансовій сфері

5

2

1

1

Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

6

2

2

2Разом по змістовному модулю 3:

23

8

6

7


Разом:


74*

26

16

22


* В загальний розрахунок включається 8годин на індивідуальну роботу.
3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО»
Розділ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО»
Муніципальне право як категорія державознавства, наука і навчальна дисципліна
Місце муніципального права в системі національ­ного права України. Муніципально-правові відносини (поняття, види, зміст). Муніципально-правові норми та му­ніципально-правові інститути. Роль муніципального права в процесі становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Поняття, предмет, методологія, джерела та система науки муніципального права. Історичний розвиток науки муніципального права. Зв’язок науки муніципального права з галузями права та іншими науками. Навчальна дисципліна «Муніципальне право» та її значення для підготовки юристів.
Світовий та європейський досвід організації місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування як категорія сучасного державознавства. Правова природа сучасних концепцій місцевого самоврядування. Міжнародно-правове регулювання та основні тенденції розвитку місцевого самоврядування. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування. Концепція місцевого самоврядування в Європейській хартії місцевого самоврядування. Відтворення в Конституції та законодавстві України основних принципів Європейської хартії місце­вого самоврядування.

Види муніципальних систем в зарубіжних країнах. Англосаксонська, континентальна модель місцевого самоврядування, інші моделі організації публічної влади на місцях. Особливості муніципальної системи України. Правове регулювання та особливості функціонування органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
Сприяння розвиткові місцевого самоврядування як пріоритетний напрямок державної політики
Правова політика у сфері місцевого самоврядування. Децентралізація влади і субсидіарність, як принципи організації влади в Україні. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування. Правові, соціальні, політичні, інституційні, функціональні аспекти реформування місцевого самоврядування в Україні. Завдання і значення консультативно-дорадчих структур органів державної влади з питань місцевого самоврядування.
  1   2   3   4

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка