ОПОРНІ КОНСПЕКТИ


НазваОПОРНІ КОНСПЕКТИ
Сторінка1/10
Дата15.03.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України

Сумський державний університет

Машинобудівний коледж


ОПОРНІ КОНСПЕКТИ

з дисципліни

Правознавство”

для студентів усіх спеціальностей

2011 р.

Опорні конспекти розроблені викладачем дисципліни „Правознавство” Назаренко О.В.

Розглянуто і затверджено цикловою комісією соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол № _______ від “ _____ ” ___________ 201 р.

Рецензенти:

ЗМІСТ

Тема 1. Поняття і сутність держави …………………………………………4

Тема 2. Основи теорії права…………………………………………………..9

Тема 3. Конституція України - Основний закон держави…………………….…15

Тема 4. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України .19

Тема 5. Органи державної влади і місцевого самоврядування …………..23

Тема 6. Основи адміністративного права ……………………………...…..28

Тема 7. Основи цивільного права ...……………………………………...…32

Тема 8. Основи трудового права …………………………………...……...39

Тема 9. Основи кримінального права …………………………………….. 44

Тема 10. Основи сімейного права …………………………………………53

Тема 11 . Основи житлового права ………………………………………….57

Тема 12. Основи права соціального захисту населення…………………..62

Тема 13. Основи екологічного і земельного права………………………67

Тема 14. Основи фінансового права………………………………………...73
Рівні засвоєння навчального матеріалу:


  • перший рівень – початковий – відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу – елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення;
  • другий рівень – середній – студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний розв’язувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності (*);
  • третій рівеньдостатній – студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей зв’язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки; відповідь повна, правильна, логічна, обгрунтована, хоча їй бракує власних суджень (**);
  • четвертий рівеньвисокий – знання студента є глибокими, міцними, узагальненими, системними; студент уміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляє і відстоює особисту позицію (***).Тема 1. Поняття і сутність держави
Питання теми:

1. Поняття держави та її ознаки.

2. Держава в політичній системі суспільства. Механізм держави.

3. Форми держави.
Основні терміни теми: влада, соціальна влада, політична влада, державна влада, політика, суверенітет, функції держави, політична система, механізм держави, апарат держави, державний орган, форма держави, форма державного правління, форма державного устрою, політичний режим, монархія, республіка, унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, співдружність, демократичний режим, авторитаризм, тоталітаризм.
Інформаційний блок.

  1. Поняття держави та її ознаки

Основні ознаки держави:

  • територіальне розселення населення. Владні повноваження державних структур поширюються на всіх людей, які перебувають на території країни ;

  • суверенітет;


Суверенітет (від фр.souverainete – верховенство, найвища влада) – органічна властивість влади самостійно і незалежно від будь-якого впливу здійснювати свої функції як в середині країни, так і за її межами
Державний: верховенство, самостійність, повнота і непо-дільність державної влади як в середині країни та незалеж - ність і рівноправність країни у зовнішніх відносинах

Народний: повновладдя на-роду, який здійснює свою не-від’ємну і неподільну владу самостійно і незалежно від інших соціальних сил. Хара-ктеризується верховенством волі більшості при додержуванні прав меншості

Національний: повновлад-дя і політична свобода нацїї, її реальна можливість віль-но вирішувати всі питання національного життя, врахо-вуючи здатність політично-го створення самостійної

держави


  • наявність апарату публічної влади. Апарат публічної влади складається з апарату управління й апарату примусу. Апарат управління - законодавчі, виконавчі органи, президент. До апарату примусу відносять: армію, міліцію (поліцію), суди, прокуратуру, установи виконання покарань.

  • наявність власних правових норм.

  • здатність стягувати податки. Держава збирає податки, що використовуються для утримання і діяльності державного апарату, функціонування держави.

Крім того держава має і неосновні ознаки, до яких належать: державна символіка (гімн, герб, прапор, столиця та ін. атрибути держави); наявність конституції (основний закон); грошова система та ін.

Політика – це діяльність, що спрямовується на здобуття, утримання і реалізацію влади в державі індивідами та соціальними групами для ствердження їх запитів і потреб.


Функції держави (функція від лат. functio - виконання, здійснення)- основні напрямки діяльності держави щодо реалізації завдань, які стоять перед неюЗа сферами сус-пільного життя

За часом здійснення

За соціальним

призначенням

За територіаль-ною ознакою ознакою


СоціальніТимчасові

Постійні

Другоряд.

ОсновніГуманітарніВнутрішні - характеризують упра-влінські повноваження держави в урегулюванні суспільних відносин і забезпечують її внутрішню політику: політична функція;

економічна функція; податкова функція і функція фінансового контролю; соціальна функція; екологічна функція; культурна (духовна) функція; інформаційна функція; правоохоронна функціяЗовнішні - визначають зміст діяль-ності держави як суб’єкта міжна-родних відносин і забезпечують її зовнішню політику: політична (дипломатична функція);економічна функція; екологічна функція; культурна (гуманітарна) функція;

інформаційна функція; функція захисту державного суверенітету; функція підтримання світового правопорядку.


ЕкономічніПолітичні

2. Держава у політичній системі суспільства. Механізм держави.

Поняття “держава” невід’ємно від поняття “влада” і, яке є однією з основних категорій в теорії держави. Влада – здатність одного суб’єкта нав’язувати свою волю іншому суб’єкту за допомогою різних засобів.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Б. Харчук «Планетник». Добро і зло в повісті
Обладнання: текст твору, дидактичний матеріал (кросворди,опорні конспекти),малюнки до твору
Тема : ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
...
Урок з географії Тема: “Чорна металургія України”
України, атласи, опорні конспекти уроку, зразки корисних копалин, контурні карти, пересувна дошка з ватманом, маркер, малюнки-плакати...
Уроку: Урок: Тема: Зрілий вік. Розвиток статевих клітин. Оваріальний і менструальний цикли
Мета: ознайомити учнів з особливостями зрілого віку, розвитком статевих клітин, оваріальним і менструальним циклом: розвивати вміння...
“Многогранники та їх властивості” (геометрія з застосуванням комп’ютерної грамотності)
Юріївна відповідально працює над підвищенням якості знань учнів, приділяючи увагу індивідуальним, груповим, колективним формам роботи....
Конспекти уроків
Конспекти уроків. Трудове навчання 5-6 клас. Варіативний модуль. Технологія електротехнічних робіт. – Рівне: РУГ. 2013. 49 с
ПЛАНУВАННЯ
ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ІІ. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ІІІ. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ
Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень
Лугова Т. О. Опорні схеми і таблиці на уроках біології «Клітинний рівень організації живої матерії»
Конспекти уроків за темою
Художньо-технічні особливості вишивки різних регіонів України (художні особливості, матеріал та техніка виконання)
Матеріал для перевірки знань з теми «Прикметник» в 6 класі за посібником
Глазова О. Н., Дика Н. М. Плани – конспекти уроків. Харків: Веста: Видавництво «Ранок»,2004. 272 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка