В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак Екологічна стандартизація і нормування


НазваВ. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак Екологічна стандартизація і нормування
Сторінка1/30
Дата20.04.2013
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак


Екологічна

стандартизація

і нормування
Антропогенного навантаження на

природне середовище
Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ – 2007

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

1.1 Теоретичні і правові основи стандартизації

1.1.1. Суть, принципи, мета і завдання стандартизації

1.1.2. Види стандартизації і стандартів

1.1.3. Правові основи стандартизації

1.1.4. Основні поняття та їх визначення. Контрольні запитання

Тести самоконтролю

1.2. Організація робіт з стандартизації і загальні їмоги до змсісту нормативних документів

1.2.1. Організація робіт з стандартизації

1.2.2. Нормативні документи і порядок їх розроблення

1.2.3. Правила позначення нормативних документів

1.2.4. Зміст стандартів та технічних умов Контрольні запитання

Тести самоконтролю

1.3. Міжнародна діяльність в галузі стандартизації авколишнього середовища

1.3.1. Міжнародні і європейські органи з стандартизації

1.3.2. Міжнародні і Європейські стандарти з якості і охорони навколишнього середовища

1.3.3. Розробка міжнародних стандартів

1.3.4. Участь України у міжнародній діяльність в галузі стандартизації навколишнього середовища

Контрольні запитання Тести самоконтролю

1.4. Екологічна стандартизація

1.4.1. Система екологічних стандартів

1.4.1.2. Система стандартів з захисту довкілля

1.4.1.3. Система стандартів з управління навколишнім середовищем

1.4.2. Екологічне маркування

1.4.3. Система стандартів з захисту довкілля від забруднення відходами

Контрольні запитання Тести самоконтролю

1.5. Система стандартів з якості повітря

1.5.1. Стандарти з якості атмосферного повітря

1.5.2. Стандарти з методів і методик визначання забруднюючих речовин у повітрі

1.5.3 Стандартизація захисту населення і довкілля від викидів двигунів транспортних засобів Контрольні запитання Тести самоконтролю

1.6. Система стандартів з якості води

1.6.1. Стандарти з якості водних об'єктів

1.6.2. Методи і методики досліджування якості води

1.6.3. Стандарти з методів досліджування якості води

Контрольні запитання Тести самоконтролю

1.7. Система стандартів з якості грунту

1.7.1. Стандарти з якості грунтів

1.7.2. Стандарти з методів досліджування забруднюючих речовин у грунтах

Контрольні запитання Тести самоконтролю

1.8. Система стандартів з безпеки і захисту довкілля праці та життєдіяльності населення

1.8.1. Стандартизація професійної безпеки та промислової гігісни

1.8.2. Стандартизація безпеки праці і захист від шумового і вібраційного забруднення

1.8.3 Стандартизація з безпеки прані і захист від радіаційного забруднення Контрольні запитання Тести самоконтролю

1.9. Стандарти з екологічної сертифікації

1.9.1. Стандарти з системи якості і управління якістю

1.9.2. Система стандартів відповідності продукції имогам

природоохоронного законодавства. 1.9.3. Міжнародні знаки відповідності продукції

Контрольні запитання

Тести самоконтролю

Розділ 2. ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ

2.1. Теоретичні основи нормування антропогенного навантаження на природне середовище

2.1.1. Суть, мета, об'єкти і завдання нормування

2.1.2. Санітарно-гігієнічне нормування.

2.1.3. Екологічне нормування

2.1.4. Науково технічне нормування

Контрольні запитання Тести самоконтролю

2.2. Екологічні нормативи антропогенного навантаження на природне середовище

2.2.1. Показкикі нормування забруднюючих речовин в повітрі

2.2.2. Показкикі нормування забруднюючих речовин водних об'єктів

2.2.3. Показкики нормування забруднюючих речовин в грунті

2.2.4. Нормативи екологічної безпеки

Контрольні запитання Тести самоконтролю

2.3. Нормування якості природних сфер

2.3.1. Нормування якості води

2.2.2. Нормування якості повітря

2.2.3. Нормування якості грунту.

Контрольні запитання Тести самоконтролю

2.4. Нормування впливу техногенних об'єктів на природне середовище

2.4.1. Науково-технічні нормативи на гранично допустимі викиди

2.4.2. Науково-технічні нормативи на гранично допустимі скиди

2.4.3. Нормування розмірів санітарно - захисної зони.

2.4.4. Критичні антропогенні навантаження на урбанізовану територію

Контрольні запитання Тести самоконтролю

2.5. Нормування екологічної безпеки

2.5.1. Нормування шумових та вібраційних забруднень довкілля

2.5.2. Нормування електромагнітного та радіаційного забруднення

2.5.3. Нормування якості продуктів харчування

Контрольні запитання Тести самоконтролю

2.6. Нормування зборів і плати за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів

2.6.1. Інструменти економічного механізму охорони НПС

2.6.2. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення НПС і погіршення якості природних ресурсів

2.6.3. Нормативи збору за скиди забруднюючих речовин у во об'єкти

2.6.4. Нормативи збору за розміщення відходів Контрольні запитання

Тести самоконтролю

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

Додаток 1. Основні терміни та визначення з стандартизації, якості і сертифікації Додаток 2. Перелік скорочень
ВСТУП

Безсистемне і безконтрольне використання природних ресурсів, порушення і руйнування природоохоронних систем, забруднення навколишнього середовища, надмірне техногенне навантаження і викликані ним надзвичайні ситуації та аварії призвели до того, що екологічні проблеми стали одними з найактуальніших і найгостріших проблем сьогодення, як світового, так і державного та регіональних рівнів.

Надзвичайно важливу роль у сучасних умовах розвитку науки і техніки має застосування прогресивних методів та засобів екологічного контролю стану навколишнього середовища при вирішені проблем охорони довкілля з метою забезпечення гармонізації принципів і методів охорони довкілля зі світовими вимогами.

Проведення екологічного контролю вимагає знань та володіння багатьма методиками аналізу, правильного відбору зразків для аналізу, підготовки і проведення досліджень, статистичної обробки результатів та проведення деяких інших операцій, що наведені у стандартах і нормативних документах. Комплекс метрологічного та нормативного забезпечення допомагає отримувати реальну інформацію про стан довкілля, визначати необхідні одиниці фізичних величин, проводити виміри вмісту інгредієнтів в об'єктах довкілля. Стандарти дають короткий узгоджений виклад інформації щодо сучасної технічної практики і служать засобом передачі технологічної інформації, характеризують технологію чіткою, стислою мовою і відображають погляди експертів з усього світу. Стандарти сьогодення – це стратегічні ділові проблеми першого порядку, які стосуються таких життєво важливих турбот країни як якість, екологічна відповідність, доступ до світових ринків тощо. Екологічна стандартизація і нормування становлять невід'ємну частину всієї діяльності людства і більшість вважає, що вони впливають майже на всі аспекти нашого життя. Такі слова як "якість", "стандарт", "міра" мають різні значення для різних людей в різних контекстах. Тому важливо, щоб такі терміни розуміли відповідним чином.

Студентам зі спеціальності, "Екологія", необхідно вміти використовувати знання з галузі стандартизації і нормування для того, щоб зберігати навколишнє природне середовище, раціонально використовувати ресурси, володіти інформацією про стан довкілля, приймати правильні управлінські рішення.

Підручник "Екологічна стандартизація і нормування" допоможе ознайомитись з:

♦ теоретичними, нормативно–правовими та методологічними основами стандартизації і нормування;

♦ системою екологічних стандартів з охорони природи і якості об'єктів природного середовища; з методів і методик визначання забруднюючих речовин довкілля; з безпеки праці, довкілля та життєдіяльності населення; з якості продукції і послуг та системою стандартів з екологічної сертифікації;

♦ еколого–оптимізуючими показниками забруднюючих речовин в природних середовищах; правилами встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами. видами нормування;

♦ нормуванням якості природних сфер і якості продуктів харчування, нормуванням впливу техногенних об'єктів на природне середовище, шумового, вібраційного, електромагнітного та радіаційного забруднень довкілля ;

♦ нормування зборів і плати за викиди, скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів.

Мета підручника надати студентам знання з сучасних методів, правил та методик стандартизації і нормування антропогенного навантаження на природне середовище.

Підручник складається з 2–х розділів: екологічна стандартизація і екологічне нормування. Кожна глава розділу завершується контрольними запитаннями, тестами для самоконтролю та списком рекомендуємо літератури.

Окремі розділи (2.5.2, 2.5.3) підготовлено разом з А.П.Войцицьким.
РОЗДІЛ 1. ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Стандартизація в умовах ринкової економіки, розвитку міжнародної торгівлі і споріднених з нею видів діяльності, науково технічного прогресу є унікальною сферою суспільної діяльності. Вона синтезує в собі наукові, технічні, господарські, економічні, юридичні, естетичні і політичні аспекти.

Крім того важливими аспектами сьогодення є різні проблеми охорони середовища для проживання, наприклад: розробка методик вимірів концентрації забруднюючих речовин в об'єктах природного середовища; встановлення єдиних систем документації; розробка систем стандартів гармонізованих з міжнародними та інше. Такі завдання залежно від їх змісту можливо вирішувати тільки в масштабах країни.

1.1. Теоретичні і правові основи стандартизації

* Суть, принципи, мета і завдання стандартизації

* Види стандартизації і стандартів

* Правові основи стандартизації

* Основні поняття та їх визначання

В усіх промислово розвинених країнах підвищення рівня виробництва, поліпшення якості продукції і зростання життєвого рівня населення тісно пов'язані з широким використанням стандартизації в галузі охорони природи. Стандартизація є одним з атрибутів державності, а з іншого боку – нормативним засобом управління, вона – об'єктивна реальність та одна з форм дії економічних законів розвитку суспільства. Тому докорінна зміна економічних відносин потребує створення відповідних правових основ і суттєвого перегляду ставлення до самої стандартизації.

1.1.1. Суть, принципи, мета і завдання стандартизації

Згідно із міжнародного стандарту ISO/IES: "Стандартизація – діяльність, яка спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багатократного використання у відношенні реально існуючих або перспективних завдань".

Предмет стандартизації – технічне законодавство та нормативні документи регламентації процесів, методів, способів, правил життєдіяльності людини.

Суб'єкти стандартизації. Законодавством України встановлено такі суб'єкти стандартизації:

* центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації; центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації; рада стандартизації; технічні комітети стандартизації; інші суб'єкти, що займаються стандартизацією, поданням центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації Кабінет Міністрів України уповноважує центральний орган виконавчої влади у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів (далі – Держбуд України) організувати, розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та визнавати такими, що втратили чинність, національні стандарти у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

Повноваження та функції суб'єктів стандартизації встановлюють законодавством, положеннями та статутними документами цих суб'єктів.

Об'єкти стандартизації це – продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, їхні складники, устаткування, системи, їхня сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність.

* Найважливіші об'єкти стандартизації такі:

♦ організаційно–методичні та загально технічні об'єкти, зокрема:

> організація провадження робіт зі стандартизації;

> термінологічні системи різних галузей знань та діяльності;

> класифікація та кодування інформації;

> методи випробовування (аналізування), системи та методи забезпечування якості, контролювання якості та керування якістю;

> метрологічне забезпечення (захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювання);

> системи фізичних величин та одиниць вимірювання; стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

> системи технічної та іншої документації загального застосовування;

> умовні познаки, зокрема, графічні та їхні системи, розмірні геометричні системи (допуски, посадки, геометрія поверхні тощо) та їх контролювання;

> інформаційні технології, зокрема, програмні та технічні засоби інформаційних систем загальної визначеності;

♦ продукція, призначена для використовування у різних видах економічної діяльності, продукція для державних закупівель та широкого вжитку;

♦ системи та господарські об'єкти, які мають важливе значення та їхні складники, зокрема транспорт, зв'язок, енергосистема, використання природних ресурсів тощо;

♦ вимоги щодо захисту прав споживачів, охорони праці, ергономіки, технічної естетики, охорони навколишнього природного середовища;

♦ будівельні матеріали, процеси, типові деталі та будинки, системи функційного забезпечення будинків, складні будівельні споруди та методи контролю у будівництві;

♦ потреби оборони, мобілізаційної готовності та державної безпеки.

Стандарт може стосуватися об'єкта в цілому або лише окремих його частин чи певних аспектів.

Державні стандарти розробляють на об'єкти міжгалузевого застосування, які необхідні для єдності і взаємозв'язку в різних галузях науки і техніки, виробництва, відпочинку, охорони довкілля, сировини: організація проведення робіт з стандартизації; термінологічні системи різних галузей знань та діяльності; класифікація та керування техніко–економічної та соціальної інформації; системи і методи забезпечення якості та контролю якості (вимірювань, аналізу), методи випробувань; вимоги техніки безпеки, гігієни праці, охорона навколишнього природного середовища, вимоги до використання природних ресурсів, оборона країни тощо; об'єкти державних соціально–економічних та державних науково–технічних програм. Об'єктами галузевої стандартизації можуть бути прилади, вироби, окремі види продукції, тобто вироби обмеженого використання. Існують також стандарти окремих підприємств, наприклад, нормативні документи у галузі організації і управління виробництвом та якості продукції.

Основні принципи стандартизації. Основними принципами стандартизації є:

> врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, економічної доцільності і ефективності технологічних процесів для виробника, вигоди та безпеки для споживача і держави в цілому;

> гармонізація нормативних документів з стандартизації з міжнародними, регіональними і національними стандартами інших країн; забезпечення відповідності вимог нормативних документів актам законодавства;

> участь у розробленні нормативних документів усіх зацікавлених сторін (розробник, виробник, споживач); взаємозв'язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів; придатність нормативних документів для сертифікації і продукції;

> відкритість інформації про чинні стандарти і програми робіт з стандартизації з урахуванням вимог чинного законодавства;

> відповідність комплексів (систем) стандартів складу та взаємозв'язкам об'єктів стандартизації для певної галузі, раціональність, несуперечність та обґрунтованість вимог стандартів, можливість їх перевірки;

> застосування інформаційних систем і технологій у галузі стандартизації.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація і...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
9 Методи нормування і способи встановлення норм праці
У практиці нормування праці користуються досвідно-статистичними і аналітичними методами
8. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ
Нормування оборотних коштів, іммобілізованих у виробничих запасах сировини, матеріалів і комплектуючих виробів
Закон України про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку
Характеристики впливу рентгенівського випромінювання на організм людини. Принципи нормування
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
6 – 10 вересня 2010 р в м. Алушта, АР Крим, Україна відбулася VI...
Ників міністерств і відомств, науково-дослідних інститутів, виробничих і комунальних організацій, вузів, неурядових організацій з...
ПЛАН Термін та його ознаки. Термінологія як система. Способи творення термінів
Кодифікація і стандартизація термінів. Алгоритм укладання термінологічного стандарту
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» ДОПОВ І Д Ь з дисципліни:...
«Державне регулювання процесів природокористування, національна система стандартів. Екологія будівництва – природна краса простих...
Практичне заняття 3 Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
Гігієнічне нормування умов праці за показниками мікроклімату, повітрообміну, освітлення та засоби їх нормалізації в робочій зоні
Діяльність учнівського самоврядування (із досвіду роботи педагога-організатора...
Сьогодні найбільшою перешкодою у побудові громадянського суспільства є загальне відчуження населення від влади. Бракує сталої думки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка