З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко


НазваЗ навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Сторінка3/4
Дата19.04.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4
ТЕМА 4. Соціальні інститути, соціальні організації та спільноти

Семінарське заняття № 4 – 2 год.

План


 1. Соціальні інститути, їх різновиди та функції.

 2. Соціальні організації, їх характерні риси.

 3. Родина як соціальний інститут.

 4. Право як соціальний інститут.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “соціальні інститути”, “соціальне функціонування”, “дисфункції соціальних інститутів”, “втрата деперсоналізації”, “родина як соціальний інститут”, “шлюб як соціальний інститут”, “право як соціальний інститут”, “освіта як соціальний інститут”.
Рекомендована література до Теми 4: [2.4, 2.5, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17, 2.20, 2.21; 3.7, 3.10, 3.12, 3.20, 3.25, 3.32, 3.34].

ТЕМА 5. Соціальні зміни та соціальні процеси

Семінарське заняття № 5 – 2 год.

План

 1. Сутність і різновиди соціальних змін.

 2. Інновація як різновид соціальних змін.

 3. Основні теорії розвитку суспільства.

 4. Соціальні зміни в процесі трудової діяльності.

 5. Соціальні зміни в процесі розвитку етносів.

 6. Глобальні проблеми сучасності.

 7. Соціальні рухи, їх природа та типи.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “соціальні зміни”, “соціальні процеси”, “еволюція і революція в теорії соціального розвитку суспільства”, “соціальні рухи”, “глобальні проблеми сучасності”, “індустріальне суспільство”, “постіндустріальне суспільство”, “етнос”, “нація”.
Рекомендована література до Теми 5: [2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.25; 3.7, 3.11, 3.12, 3.15, 3.24, 3.25].

тема 6. Соціальні конфлікти: генезис та механізм їх регулювання

Семінарське заняття № 6 – 2 год.

План

 1. Основні поняття соціології конфлікту.

 2. Функції та різновиди конфлікту.

 3. Причини та суб’єкти соціальних конфліктів.

 4. Етапи та форми протікання соціальних конфліктів.

 5. Шляхи попередження та регулювання соціальних конфліктів.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “соціальні конфлікти”, “вища точка конфлікту”, “страйк”, “пікетування”, “конфліктологія”.
Рекомендована література до Теми 6: [2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.25; 3.4, 3.7, 3.19, 3.23, 3.30].

ТЕМА 7. Особистість у системі суспільних зв’язків.

Особистість та суспільство

Семінарське заняття № 7 – 2 год.

План

 1. Поняття та типологія особистості в соціології.

 2. Соціалізація особистості.

 3. Форми соціального контролю в суспільстві.

 4. Рольова теорія особистості та рольові конфлікти.

 5. Суспільство і особистість.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “особистість”, “індивідуальність”, “характер”, “соціальні ролі”, “рольовий конфлікт”, “соціальна активність”, “соціальна діяльність особистості”, “гендерні відносини”.
Рекомендована література до Теми 7: [2.4, 2.5, 2.6, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17, 2.20, 2.21, 2.24; 3.3, 3.11, 3.22, 3.26].

ТЕМА 8. Соціальна обумовленість та соціальна дія права в суспільстві.

Соціологічні аспекти правоохоронної діяльності

Семінарське заняття № 8 – 2 год.

План

 1. Соціальна обумовленість та соціальна дія права.

 2. Соціальні функції права.

 3. Ставлення населення до діяльності правоохоронних органів.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “соціологія права”, “юридична соціологія”, “деонтологія”, “соціологія злочину”.
Рекомендована література до Теми 8: [2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.23; 3.3, 3.10, 3.18, 3.29, 3.32].


6. Завдання для самостійної роботи
Тема 1. Соціологія як наука. Методологія та методика емпіричних соціологічних досліджень

Теми рефератів:

 1. Соціологічні погляди М. Вебера. Теорія соціальної дії.

 2. Огюст Конт як засновник соціологічної науки. Позитивізм.

 3. Теорія суспільства Г. Спесера.

 4. Концепція «соціологізму» Е Дюркгейма.

 5. Соціологічні погляди М.П. Драгоманова, М.С. Грушевського.


Рекомендована література до Теми 1: [2.4, 2.5, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17, 2.20, 2.21; 3.1, 3.7, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13, 3.20, 3.21, 3.27, 3.32].

Тема 2. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

Теми рефератів:

 1. Специфіка молоді як соціально-демографічної групи.

 2. Основні напрямки демографічної політики в Україні.

 3. Проблеми гендерних відмінностей в суспільстві.

 4. Соціальна дискримінація жінок: сутність та форми.

 5. Проблеми насильства над жінками та шляхи їх подолання.


Рекомендована література до Теми 2: [2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.23, 2.24, 2.25; 3.6, 3.12, 3.15, 3.20, 3.24, 3.25, 3.26].

тема 3. Соціальні відносини.

Проблеми соціальної політики і справедливості

Теми рефератів:

 1. Соціальна нерівність – основа соціальних відносин.

 2. Основні напрямки соціальної політики в Україні.

 3. Проблеми формування середнього класу в українському суспільстві.

 4. Проблема бідності та багатства та криміногенна ситуація з точки зору соціології.

 5. Соціальні норми, як основні регулятори соціальної поведінки.

 6. Соціальні санкції.


Рекомендована література до Теми 3: [2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.23, 2.24, 2.25; 3.3, 3.12, 3.15, 3.16, 3.24, 3.25, 3.26, 3.31, 3.35].

ТЕМА 4. Соціальні інститути, соціальні організації та спільноти

Теми рефератів:

 1. Ефект синергії в соціальній організації.

 2. Теорія бюрократії М. Вебера.

 3. Причини кризи сім`ї в Україні.

 4. Соціальна дискримінація жінок: сутність та форми прояву.


Рекомендована література до Теми 4: [2.4, 2.5, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17, 2.20, 2.21; 3.7, 3.10, 3.12, 3.20, 3.25, 3.32, 3.34].

ТЕМА 5. Соціальні зміни та соціальні процеси

Теми рефератів:

 1. Еволюційні та революційні теорії соціального розвитку суспільства.

 2. Інновація та її роль у розвитку сучасного суспільства.

 3. Безробіття як одна із форм соціальних трудових переміщень.

 4. Плинність кадрів: причини та наслідки.

 5. Соціальні та громадські рухи в Україні.


Рекомендована література до Теми 5: [2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.25; 3.7, 3.11, 3.12, 3.15, 3.24, 3.25].

тема 6. Соціальні конфлікти: генезис та механізм їх регулювання

Теми рефератів:

 1. Соціальна напруженість та конфлікти в сучасному українському суспільстві.

 2. Конфлікти у трудовому колективі.

 3. Взаємозв'язок понять “насильство” і “конфлікт”.

 4. Забастовки як форма массового протесту та їх типи.

 5. Специфіка конфліктів в підрозділах МВС.


Рекомендована література до Теми 6: [2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.25; 3.4, 3.7, 3.19, 3.23, 3.30].

ТЕМА 7. Особистість у системі суспільних зв’язків.

Особистість та суспільство

Теми рефератів:

 1. Проблеми становлення особистості в сучасних умовах.

 2. Ціннісні орієнтації особистості.

 3. Девіантна та делінквентна поведінка.

 4. Проблеми гендерної соціалізації.


Рекомендована література до Теми 7: [2.4, 2.5, 2.6, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17, 2.20, 2.21, 2.24; 3.3, 3.11, 3.22, 3.26].

ТЕМА 8. Соціальна обумовленість та соціальна дія права в суспільстві.

Соціологічні аспекти правоохоронної діяльності

Теми рефератів:

 1. Роль права в суспільстві.

 2. Форми впливу суспільства на діяльність міліції.

 3. Форми участі населення в забезпеченні правопорядку та боротьбі із злочинністю.

 4. Проблеми, за якими громадяни найчастіше контактують із працівниками міліції.


Рекомендована література до Теми 8: [2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.23; 3.3, 3.10, 3.18, 3.29, 3.32].
7. Індивідуальні завдання
Тема 1. Соціологія як наука. Методологія та методика емпіричних соціологічних досліджень.

 1. Складіть схему взаємозв’язку соціології з іншими науками.

 2. Дайте порівняльний аналіз основних теоретичних напрямів західної соціології XX ст.

 3. Підготуйте реферат «Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні ХІХ – ХХ ст.».


Тема 2. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація.

 1. Порівняйте поняття „країна”, „держава”, „суспільство”.

 2. Проаналізуйте соціальні проблеми, пов¢язані з маргінальністю.

 3. Сформулюйте основні проблеми демографічної ситуації в сучасній Україні.

 4. Складіть діаграму соціальної структури сучасної України.


тема 3. Соціальні відносини. Проблеми соціальної політики і справедливості

 1. Підберіть приклади із життя до понять „рівень життя”, „якість життя”, „спосіб життя”, „стиль життя”.

 2. Порівняйте поняття „соціальні гарантії”, „соціальний захист”.

 3. Порівняйте основні тенденції в здійсненні соціальної політики в Україні та на Заході.

 4. Опишіть систему соціального захисту молодої родини в Україні.


ТЕМА 4. Соціальні інститути, соціальні організації та спільноти.

 1. Доведіть що право є соціальним інститутом.

 2. Розкрийте ознаки, показники та суперечності процесу інституціоналізації.

 3. Підготуйте реферат «Основні напрямки реформи освіти в Україні».Сформулюйте, які, на Ваш погляд, існують недоліки вищої освіти в системі ОВС.


ТЕМА 5. Соціальні зміни та соціальні процеси.

 1. Проаналізуйте проблеми глобалізації сучасного суспільства.

 2. Підготуйте реферат « Протидія соціальним змінам та їх сприйняттю».

 3. Розкрийте причини неприйняття інновацій суспільством.

 4. Зробіть таблицю « Соціальний ефект інновацій.»

 5. Підготуйте повідомлення «Сутність антиглобалізму та його оцінка».


тема 6. Соціальні конфлікти: генезис та механізм їх регулювання

 1. Підготуйте реферат «Особливості конфліктів в юридичних організаціях».

 2. Напишіть реферат «Особливості конфліктів в підрозділах МВС».

 3. Сформулюйте “тактики” вирішення конфліктів у трудових колективах.

 4. Опишіть причини міжособистісних конфліктів у трудових колективах.

 5. Продемонструйте застосування трудового права для вирішення трудових конфліктів.


ТЕМА 7. Особистість у системі суспільних зв’язків. Особистість та суспільство

 1. Поясніть відмінності понять «делінквентна» і «девіантна» поведінка.

 2. Поясніть значення проблем десоціалізації та ресоціалізації особистості в діяльності працівників міліції.

 3. Підберіть приклади рольових конфліктів.

 4. Підготуйте реферат «Проблеми гендерної соціалізації».


ТЕМА 8. Соціальна обумовленість та соціальна дія права в суспільстві. Соціологічні аспекти правоохоронної діяльності

 1. Оцініть ефективність діяльності міліції в Україні.

 2. Розкрийте причини, за якими, на Вашу думку, населення уникає конфліктів з працівниками ОВС.

 3. Проаналізуйте недоліки соціального положення української міліції.


8. Методи навчання
Методи навчання за джерелами отримання знань:

 • вербальні (лекція, пояснення);

 • наочні (схеми, ТЗН);

 • практичні (практичні вправи та творчі завдання).


Методи навчання за характером логіки пізнання:

 • аналітичний;

 • синтетичний;

 • аналітико-синтетичний;

 • дедуктивний;

 • індуктивний;

 • традуктивний.


Методи навчання за рівнем самостійності розумової діяльності:

 • проблемний;

 • частково-пошуковий;

 • дослідницький.9. Методи контролю
Для навчальної дисципліни «Соціологія» методами контролю виступають:

 • для поточного контролю – усне опитування, письмове опитування, комбіноване опитування, виконування тестових завдань до окремих тем курсу, розв’язання індивідуальних завдань;

 • для модульного контролю – виконування завдання до модульного контролю, що містять теоретичні питання та практичні завдання до відповідних тем курсу;

 • для підсумкового контролю – усна або письмова відповідь на білет за переліком питань до підсумкового контролю, розв’язання підсумкових тестових завдань


Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і вмінь за певний період навчання (навчальний семестр).

З навчальної дисципліни «Соціологія» для денної форми навчання передбачено залік.

10. Розподіл балів, які отримують студенти:


Модуль 11)

Модуль 2 (М2)

ЕКЗАМЕН (Е)

Поточний контроль 1 (ПК1)

модульний контроль (МК1)

Поточний контроль 2 (ПК2)

модульний контроль (МК2)

Аудиторна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Аудиторна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота

30

15

15

30

15

15

60

40

60

40

М1=ПК1+МК1≤100

М2 = ПК2 + МК2 ≤ 100

Підсумкова оцінка (П)=

М12

100

2

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену(П) =

ПК1+ПК2

+Е≤100

40

2


11. Критерії оцінювання

11.1. Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів

на семінарських заняттях

БАЛИ

ПОЯСНЕННЯ

5

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

4

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

3

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.

2

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

1

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.

0

Відсутність на занятті


11.2. Критерії оцінювання самостійної роботи

студентівз/п

Вид роботи

Мінімальний бал

Максимальний бал

1.

Складання конспекту за питаннями теми

+1

+3

2.

Підготовка реферату

+5

+10

3.

Робота над термінологічним словником з дисципліни

+1

+10

4.

Складання схем, таблиць

+1

+5

5.

Складання кросворду за темою курсу

+1

+5

6.

Підбір матеріалів до тем курсу

+1

+5

6.

Підбір літератури до теми

+1

+5

8.

Розв’язання вправ та завдань

+1

+5

9.

Складання навчальної соціологічної анкети

+5

+10

10.

Інші види робіт

+1

+5


11.3. Критерії оцінювання індивідуальної роботи

студентівз/п

Вид роботи

Мінімальний бал

Максимальний бал

1.

Завдання для індивідуальної роботи

+1

+5

2.

Участь у роботі наукового гуртка

+5

+10

3.

Підготовка доповіді та участь в науковій конференції

+5

+10

4.

Підготовка до друку наукової статті (тез)

+5

+15

5.

Складання електронної бібліотеки з дисципліни

+5

+10


12. Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи, практики

для заліку

90-100

А

Відміннозараховано

83-89

В

добре

75-82

С

68-74

D

задовільно

60-67

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Питання для підготовки до підсумкового контролю


 1. Соціологія як наука, її об`єкт, предмет, структура, функції та методологія.

 2. Характеристика основних етапів історичного розвитку соціології.

 3. Характеристика розвитку соціологічної думки в Україні.

 4. Взаємозв’язок соціології з іншими суспільними науками.

 5. Методика соціологічних досліджень.

 6. Поняття суспільства, його головні ознаки та структурні елементи.

 7. Соціальні групи та їх різновиди.

 8. Натовп як один із різновидів соціальних спільнот.

 9. Масові спільноти та їх характерні ознаки.

 10. Малі соціальні групи та їх характерні ознаки.

 11. Молодь як специфічна соціально-демографічна група.

 12. Сутність соціальної мобільності, її типи.

 13. Ознаки соціальної стратифікації.

 14. Маргінальні прошарки та їх проблеми.

 15. Зростання маргінальних прошарків, та його вплив на діяльність правоохоронних органів.

 16. Соціальна структура сучасного суспільства в Україні.

 17. Проблеми формування середнього класу в Україні.

 18. Взаємозв’язок системи стратифікації та відкритості суспільства.

 19. Характерні риси та соціальні функції середнього класу у суспільстві.

 20. Соціальний статус: поняття, ознаки.

 21. Соціологічний підхід до проблем гендерних відмінностей у суспільстві.

 22. Соціальний взаємозв’язок та його різновиди. Типи соціальних відносин у сучасному суспільстві.

 23. Стадії розвитку соціального конфлікту.

 24. Причини соціальної нерівності.

 25. Проблема бідності та багатства в соціології та її взаємозв’язок з криміногенною ситуацією.

 26. Характеристика соціальної політики та її спрямованості.

 27. Зміст проблеми соціальної справедливості.

 28. Соціальні гарантії та соціальний захист.

 29. Основні типи соціальної політики.

 30. Основні риси соціальної політики.

 31. Соціальні інститути як форми організації сумісної діяльності людей.

 32. Різновиди соціальних інститутів.

 33. Функції та дисфункції соціальних інститутів.

 34. Соціальні організації. Їх характерні риси.

 35. Соціальна сутність сім’ї та шлюбу. Основні типи сімей.

 36. Основні тенденції у розвитку сучасної сім’ї.

 37. Основні напрямки сучасної демографічної політики в Україні.

 38. Освіта як соціальний інститут.

 39. Право як соціальний інститут.

 40. Зміст та різновиди соціальних змін.

 41. Конфлікти у юридичних організаціях.

 42. Сутність соціальних рухів, їх типологія. Соціальні та громадські рухи в Україні.

 43. Специфіка конфліктів у органах МВС.

 44. Інновація як нововведення в соціальній організації.

 45. Форми соціальних трудових переміщень.

 46. Еволюційна та революційна теорії розвитку суспільства.

 47. Загальні риси індустріального та постіндустріального суспільства.

 48. Сутність формаційного підходу до розвитку суспільства.

 49. Глобальні проблеми сучасності.

 50. Характеристика причин та функцій соціальних конфліктів.

 51. Різновиди та форми протікання соціальних конфліктів.

 52. Взаємозв’язок понять “насильство” і “конфлікт”.

 53. Основні шляхи регулювання соціальних конфліктів.

 54. Конфлікти у трудовому колективі.

 55. Сутність десоціалізації та ресоціалізації.

 56. Соціалізація особи та її основні етапи.

 57. Рольові теорії особистості та рольові конфлікти.

 58. Ціннісні орієнтації особи як елементи її духовної структури.

 59. Сутність, різновиди та причини девіантної поведінки.

 60. Соціальний контроль, його функції та механізм дії.

 61. Сутність правового регулювання соціального життя.

 62. Соціальна обумовленість та соціальна дія права.

 63. Відношення населення до діяльності правоохоронних органів як складова частина соціально-психологічного клімату у суспільстві.

 64. Неформальні молодіжні організації та їх проблеми.

 65. Соціальні проблеми розвитку української міліції.

 66. Значення вивчення соціології для професійної підготовки правоохоронців.


14. Інформаційне та методичне забезпечення.
1   2   3   4

Схожі:

З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Синельниківського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській...
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ДІЛЬНИЧНИМИ ІНСПЕКТОРАМИ МІЛІЦІЇ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО МВ НА ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА НИМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДІЛЬНИЦЯХ
Гладка Людмила Іванівна
Контролюючим органом навчально-методичної роботи є Методична рада університету. Головними напрямками роботи Методичної ради є
Р. М. Дзюбак, заступник директора з навчально-методичної роботи; Н. М. Гладка
На часі формування пакету нормативно-правових актів з питань організації та проведення науково-методичної роботи з педагогічними...
Основні напрямки методичної і наукової роботи
Використання ГІС у створенні і впровадженні територіальних геоінформаційних об'єктів
Основні напрями діяльності м етодичного каб інету ПТНЗ
Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в ПТНЗ, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення
Тематика засідань методичної ради
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів...
Підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи
Чабан Л. П., заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №34 Черкаської міської ради
Підготовка кадрів до здійснення наукової та дослідно-експериментальної...
Ня, розвиток спроможності на наукових засадах самостійно вирішувати поточні шкільні проблеми. Необхідність виконання вищезазначених...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка