Екзаменаційні питання з курсу «Історія Росії»


Скачати 38.64 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з курсу «Історія Росії»
Дата10.04.2013
Розмір38.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Екзаменаційні питання з курсу «Історія Росії»

 1. Територія російської держави першої половини ХІХ ст. Соціальна структура населення.

 2. Розвиток сільського господарства в першій половині ХІХ ст. Криза феодально-кріпосницької системи.

 3. Розвиток промисловості у першій половині ХІХ ст. Сутність промислового перевороту.

 4. Розвиток транспорту внутрішньої і зовнішньої торгівлі в першій половині ХІХ ст..

 5. Двірцевий переворот 11 (12) березня 1812р. Прихід до влади Олександра І.

 6. Політика уряду Олександра І у селянському питанні.

 7. Реформи державного управління 1801-1812 рр. План державних перетворень М.М.Сперанського.

 8. Основні напрямки зовнішньої політики Росії у 1801 – 1812 рр.

 9. Причини і характер російсько-французької війни 1812р. Плани сторін та співвідношення сил.

 10. Хід та наслідки найважливіших битв російсько-французької війни 1812р.

 11. Хід кампанії 1813-1814 рр. Віденський конгрес та його рішення.

 12. Джерела формування ідеології декабристів. Організаційно-тактичні принципи та діяльність перших таємних товариств декабристів.

 13. Виникнення Південного та Північного товариств та Товариства об’єднаних слов’ян

 14. Порівняльний аналіз «Руської правди» Пестеля та «Конституції» Муравйова з аграрного питання.

 15. Порівняльний аналіз «Руської правди» Пестеля та «Конституції» Муравйова з системи державного управління.

 16. Повстання 14 грудня 1825 р. у Петербурзі. Причини поразки та оцінка руху декабристів.

 17. Основні напрямки зовнішньої політики у 1815 – 1825рр.

 18. Політика уряду Миколи І у галузі освіти і цензури.

 19. Централізація і бюрократизація державного управління за часів Миколи І.

 20. Політика уряду Миколи І в економічній і соціальній сферах

 21. Зовнішня політика царизму в середині 20-х – на початку 50-х рр.. ХІХ ст...

 22. Кримська війна 1853-1856рр.

 23. Паризький мирний договір (1856р).

 24. Причини, хід та наслідки Кримської війни.

 25. Організація та діяльність гуртків 20-30- х рр.. ХІХ ст.

 26. Консервативний напрямок у суспільному русі 30-40-х рр.. ХІХ ст..

 27. Ліберальний напрямок (західники і слов’янофіли).

 28. Радикальний напрямок (Герцен, Чернишевський).

 29. Аракчеєвщина.

 30. Причини, хід підготовки та прийняття реформи 1861р.

 31. Зміст реформи 1861р.

 32. Селянський і революційно-демократичний рух у 1861-1863рр. Створення та діяльність організації «Земля і Воля».

 33. Причини реформ 1860-1870-х рр.

 34. Зміст земської реформи 1864р.

 35. Практична діяльність земських установ (освіта, охорона здоров'я).

 36. Судова реформа 1864р.

 37. Військові реформи 60-70-х рр.ХІХ ст.

 38. Реформи 60-70-х рр.. ХІХ ст. в галузі освіти і цензури.

 39. Міська реформа 1870р.

 40. Розвиток капіталістичних відносин у галузі сільського господарства.

 41. Розвиток капіталістичних відносин у галузі промисловості. Промисловий розвиток.

 42. Розвиток транспорту, внутрішньої і зовнішньої торгівлі 1860-1890-х рр..

 43. Джерела формування російської буржуазії та пролетаріату.

 44. Територія та соціальна структура населення Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

 45. Основні напрямки революційного народництва.

 46. Теоретичні засади революційного народництва.

 47. Створення та діяльність народницьких гуртків кінця 1860-х – середин 1870-х рр.. «Ходіння в народ».

 48. Організаційна структура, програмні засади та практична діяльність «Землі і Волі» (1876-1879 рр.)

 49. Програмні засади та практична діяльність «Народної волі» і «Чорного переділу».

 50. Програмні засади та практична діяльність Південно-Російського союзу робітників (1875, Одеса) та Північного союзу російських робітників (1878-1880рр.)

 51. Група визволителів праці (1883 – 1903рр.).

 52. Оцінка особистості Олександра ІІ.

 53. Приєднання до Російської імперії Середньої Азії (1860-1870-ті рр.).

 54. Зовнішня політика Російської імперії у другій половині 50-60-х рр. ХІХ ст.. Боротьба російської дипломатії за перегляд Паризького трактату 1856р.

 55. Причини, хід та наслідки російсько-турецької війни 1877 – 1878рр.

 56. Сан-Стефанський мирний договір 19.02.(03.03)1878р. і Берлінський конгрес 1(13).06.1878р.

 57. Реакційний курс уряду Олександра ІІІ(1891 – 1893рр.).

 58. Сутність положення про земські начальства 1889р., земської (1890), міської (1892) та судової (1897) контрреформ.

 59. Міжнародне становище і зовнішня політика Російської імперії 1880- х – початку 1890-х рр.

 60. Внутрішня політика російського самодержавства 1880-х – початку 1890-х рр.

 61. Економічний розвиток Російської імперії на межі ХІХ – ХХ ст.

 62. Причини та хід російської-японської війни 1804 – 1805 рр.

 63. Політика царизму щодо національних окраїн Російської імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 64. Державницька діяльність Сергія Юлійовича Вітте.

 65. Причини та характер Першої російської революції 1905 – 1907 рр.

 66. Програмні засади політичних партій Російської імперії 1905 – 1907рр. (РСДРП, Партія кадетів, Партія есерів, Партія Союз 17 жовтня).

 67. Зміст та значення Маніфесту 17.10.1905р.

 68. Аграрна реформа Петра Столипіна (1906р).

 69. Участь Російської імперії у Першій світовій війні.

 70. Причини, передумови та рушійні сили Лютневої революції 1917р.

 71. «Золота доба».

 72. Музичне мистецтво та живопис другої половини ХІХ – початку ХХст.

 73. Діяльність Миколи ІІ.

 74. Розвиток освіти другої половини ХІХ – початку ХХст.

 75. Російська наука другої половини ХІХ – початку ХХст.

Схожі:

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
...
Екзаменаційні питання до курсу «Історія України» для студентів 1-го курсу у 2012/13 н р

Екзаменаційні питання з курсу «Новітня історія України» для студентів...
Проголошення автономії Карпатської України: передумови, причини, історичне значення. Угорська окупація Закарпаття
Теми контрольних робіт та орієнтовні екзаменаційні питання з курсу...
Музичне мистецтво давніх цивілізацій. Особливості музичного мислення. Загальні проблеми
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з курсу “Історія держави і права України”
Виникнення і розвиток Скіфо-Сарматської держави (суспільно-політичний лад; джерела та основні риси права)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Екзаменаційні питання з курсу «Право соціального забезпечення» для студентів
Порядок та умови призначення пенсій за віком в солідарній системі пенсійного страхування
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка»
Методологічні основи курсу: Основні категорії і поняття теорії регіональної економіки. Завдання регіональної економіки в професійній...
Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація прогнозування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація та планування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка