ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з курсу “Історія держави і права України”


Скачати 48.96 Kb.
НазваЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з курсу “Історія держави і права України”
Дата09.04.2013
Розмір48.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

з курсу “Історія держави і права України”


 1. Поняття, завдання і система курсу “Історія держави і права України”.

 2. Виникнення і розвиток Скіфо-Сарматської держави (суспільно-політичний лад; джерела та основні риси права).

 3. Античні міста-держави Північного Причорномор’я (суспільно-політичний лад; джерела та основні риси права). Боспорське царство.

 4. Становлення і розвиток державності у східних слов’ян.

 5. Розвиток права у східних слов’ян. Суд і судочинство.

 6. Інститут президентства в Україні та його представництво на місцях.

 7. Суспільний лад Київської Русі.

 8. Державний устрій Київської Русі.

 9. Адміністративно-територіальна система Київської Русі.

 10. Джерела та основні риси права Київської Русі.

 11. “Руська Правда” – правова пам’ятка Київської Русі.

 12. Суд і процес в Київській Русі.

 13. Утворення Галицько-Волинської держави.

 14. Суспільний лад Галицько-Волинської держави.

 15. Державний устрій Галицько-Волинської держави.

 16. Утворення Литовсько-Руської держави.

 17. Утворення Речі Посполитої. Правове становище українських земель.

 18. Суспільний лад українських земель у складі Литви, Польщі, Речі Посполитої (сер. ХIV – сер. ХVIІ ст.).

 19. Державний устрій українських земель у складі Литви, Польщі, Речі Посполитої (сер. ХIV – сер. ХVIІ ст.).

 20. Виникнення козацтва і утворення Запорізької Січі – Козацької Республіки.

 21. Державний устрій Козацької Республіки.

 22. Правовий статус Галичини, Буковини, Закарпаття (сер. ХIV – сер. ХVIІ ст.).

 23. Джерела та основні риси права українських земель у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої (сер. ХIV – сер. ХVIІ ст.).

 24. Суд і судочинство українських земель у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої (сер. ХІV-сер. ХVIІ ст.).

 25. Причини, характер, рушійні сили національно-визвольної війни 1648–1654 рр.

 26. Зміни в суспільному устрої на українських землях в період національно-визвольної війни (1648 –1654 рр.).

 27. Організація і будівництво української національної держави в сер. ХVIІ ст.

 28. Вищі органи влади та управління Української держави сер. ХVIІ ст.

 29. Місцеве управління в Українській державі середини ХVIІ ст.

 30. Джерела та основні риси права України періоду національно-визвольної війни 1648–1654 рр.

 31. Судова система козацької республіки.

 32. Організація козацького війська.

 33. Юридичні акти закріплення входження частини України до складу Московської держави.

 34. Правове становище Гетьманщини у складі Росії. Поступове обмеження автономії України.

 35. Причини і порядок ліквідації політичної автономії України в складі Росії у другій пол. ХVIІ ст. – сер. ХVIІІ ст.

 36. Суспільний лад українських земель у складі Росії (1654 р. – кін. ХVIІ ст.).

 37. Державний устрій українських земель у складі Росії (1654 р. – кін. ХVIІ ст.).

 38. Органи автономної влади та управління українських земель у складі Росії (1654 р. – кін. ХVIІ ст.).

 39. Ліквідація гетьманської влади в Україні у ХVIІІ ст.

 40. Ліквідація Запорізької Січі.

 41. Джерела права українських земель у складі Росії (1654 р. – кін. ХVIІІ ст.).

 42. Основні риси права України у складі Росії (1654 р. – кін. ХVIІІ ст.).

 43. Кодифікація права України у складі Росії (1654 р. – кін. ХVIІІ ст.).

 44. Політико-правове становище Галичини, Правобережжя, Закарпаття, Північної Буковини та Криму (сер. ХVIІ – кінець ХVIІІ ст. ст..).

 45. Селянська реформа 1861 р. та її особливості в Україні.

 46. Суспільний лад України в першій половині ХІХ ст.

 47. Державний лад України в першій половині ХІХ ст.

 48. Джерела та розвиток права України в першій пол. ХІХ ст.

 49. Суспільний лад України в другій пол. ХІХ ст.

 50. Державний лад України в другій пол. ХІХ ст.

 51. Джерела і основні риси права України в другій пол. ХІХ ст.

 52. Суспільний лад західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини (1772–1918 рр.).

 53. Джерела і основні риси права західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини (1772-1918  рр.).

 54. Джерела і розвиток права західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини (1772–1918 рр.). Органи самоврядування.

 55. Відродження української державності в 1917 р. Утворення Центральної Ради, місцевих органів влади та управління.

 56. І та ІІ Універсали: зміст, історико-правове значення. ІІІ Універсал і проголошення УНР.

 57. IV Універсал.

 58. Суспільно-політичний лад і право Західно-Української Народної Республіки (1918–1923 рр.).

 59. Об’єднання УНР і ЗУНР в єдиній соборній Українській державі.

 60. Українська держава періоду Директорії (1918–1923 рр.).

 61. Утворення та розвиток УРСР (1918–1923 рр.).

 62. Конституція УСРР 1919 р.

 63. Вищі та місцеві органи влади та управління за конституцією УСРР 1919 р.

 64. Правові форми взаємовідносин УСРР з іншими радянськими республіками в 1917–1921 рр.

 65. Адміністративно-територіальні реформи 1922–1925 рр.

 66. Утворення автономної Молдавської Республіки та її розвиток у складі УРСР в 1925–1940 рр.

 67. Правове становище України у складі Союзу РСР за Договором 1922 р. та Конституцією СРСР 1924 р.

 68. Особливості розвитку державного апарату України в 20-i роки ХХ ст.

 69. Кодифiкацiя радянського права України в 1922–1929 рр.

 70. Конституція УРСР 1929 р.

 71. Правовий статус Буковини у складі Румунії 1918–1940 рр.

 72. Політичне становище Східної Галичини та Закарпаття у міжвоєнний період.

 73. Надзвичайне законодавство СРСР в 30-i роки ХХ ст.

 74. Конституція УРСР 1937 р.

 75. Входження західноукраїнських земель до складу УРСР.

 76. Україна в політико-воєнних планах Німеччини. Організація народного опору окупантам (1941–1945 рр.).

 77. Перебудова державного апарату України в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.

 78. Розвиток законодавства України в перiод другої світової вiйни (1939–1945 рр.).

 79. Перехiд вiд вiйни до миру, вiдбудова народного господарства та перебудова державного апарату України в 1945–1964 рр.

 80. Розвиток законодавства в Україні в період післявоєнної відбудови (1946–1953 рр.).

 81. Територіальні, політико-адміністративні реформи в УРСР у 50-60-х рр.

 82. Кодифікація законодавства в 1958–1970 рр.: "Основи законодавства СРСР" та змiни в правi України.

 83. Конституцiя УРСР 1978 р.

 84. Кодифiкацiя законодавства в 70-80-х роках ХХ ст. "Систематичне зiбрання дiючого законодавства України", "Звiд законів України".

 85. Процес перебудови і зміни в суспільно-політичному житті України в другій половині 80–х рр. ХХ ст. Розпад СРСР і угода про утворення Співдружності Незалежних Держав.

 86. Декларацiя про державний суверенітет України 16 липня 1990 р.

 87. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.

 88. Закон України "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991 р., та постанова Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12 вересня 1991 р.

 89. Інститут президентства в Україні та його представництво на місцях.

 90. Конституційні процеси у незалежній Україні.

Схожі:

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
...
Екзаменаційні питання з курсу «Новітня історія України» для студентів...
Проголошення автономії Карпатської України: передумови, причини, історичне значення. Угорська окупація Закарпаття
Екзаменаційні питання з курсу «Історія Росії»
Територія російської держави першої половини ХІХ ст. Соціальна структура населення
Екзаменаційні питання до курсу «Історія України» для студентів 1-го курсу у 2012/13 н р

Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401...
Призначення курсу «Загальна історія держави та права». Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Методологія науки та курсу....
1. Вступ до курсу історії держави і права України Предмет і завдання...
Адже саме право є одним із найважливіших знарядь забезпечення справедливості прав і інтересів людини, це частина культури народу,...
Теми контрольних робіт та орієнтовні екзаменаційні питання з курсу...
Музичне мистецтво давніх цивілізацій. Особливості музичного мислення. Загальні проблеми
Екзаменаційні питання з ідпу (і семестр)
Визрівання інститутів класового суспільства та шляхи формування держави і права. (На прикладі українських земель у бронзовому та...
1. Поняття, предмет і методи теорії держави та права 9 Тема Походження держави та права 11
П.І., Стрельник О. Л., Гончаров А. В. Навчально-методичні матеріали з курсу “Теорія держави та права” для студентів та курсантів...
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави і енциклопедії права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка