Екзаменаційні питання з курсу «Новітня історія України» для студентів IV курсу (Спеціальність: Історія і правознавство)


НазваЕкзаменаційні питання з курсу «Новітня історія України» для студентів IV курсу (Спеціальність: Історія і правознавство)
Дата19.04.2013
Розмір50.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Військова справа > Документи
Екзаменаційні питання з курсу «Новітня історія України» для студентів IV курсу (Спеціальність: Історія і правознавство)


 1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

 2. Пакт Ріббентропа-Молотова, його політична оцінка і наслідки для України.

 3. Проголошення автономії Карпатської України: передумови, причини, історичне значення. Угорська окупація Закарпаття.

 4. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР і УРСР (1939 р.).

 5. Перший етап радянізації західноукраїнських областей (1939-1941 рр.).

 6. Включення Північної Буковини і придунайських земель до складу СРСР і УРСР та їх радянізація (1940-1941 рр.).

 7. Україна в планах фашистської Німеччини. Співвідношення радянських і німецьких збройних сил і ресурсів напередодні Другої світової війни.

 8. Заходи щодо посилення обороноздатності Української РСР та СРСР напередодні радянсько-нацистської війни.

 9. Напад Німеччини та її союзників на СРСР і перші оборонні бої на території України. Причини поразок і втрат Червоної Армії в ході оборонних боїв.

 10. Мобілізаційні заходи радянської влади на початку радянсько-німецької війни (Постанова від 29 червня 1941 року). Евакуація народногосподарських об`єктів УРСР у східні райони СРСР: проблеми та наслідки.

 11. Оборона Києва, її стратегічне значення. Трагедія Південно-Західного фронту.

 12. Оборона Одеси і Севастополя та її наслідки.

 13. ОУН на початку Другої світової війни. Спроба проголошення самостійної держави у Львові.

 14. Нацистський окупаційний режим: характер, суть, регіональні особливості. Органи окупаційної влади.

 15. Соціально-економічна політика нацистської окупаційної влади.

 16. Культурно-освітня та релігійна політика нацистської окупаційної влади.

 17. Колабораціонізм на окупованих українських землях: причини, форми, наслідки.

 18. Криза радянського партизанського руху на І етапі розгортання Руху Опору: причини, суть, наслідки.

 19. Партизанський рух на ІІ етапі розгортання Руху Опору: форми боротьби, їх наслідки, значення.

 20. Антифашистське радянське підпілля в роки нацистської окупації.

 21. Основні етапи створення Української повстанської армії (УПА).

 22. Зміна тактики УПА на завершальному етапі радянсько-німецької війни. Українська Головна Визвольна Рада (УГВР).

 23. Україно-польські відносини в роки радянсько-нацистської війни. Причини їх загострення та наслідки.

 24. Визволення Лівобережної України і Донбасу. Битва за Дніпро і визволення Києва.

 25. Визволення Правобережної України. Корсунь-Шевченківська операція.

 26. Наслідки Другої світової війни в Україні. Внесок українського народу в перемогу над фашизмом.

 27. Зміни в державному та економічному статусі УРСР у складі СРСР на завершальному етапі радянсько-німецької війни. Включення Закарпаття до складу СРСР і УРСР.

 28. Відновлення радянської влади на визволених територіях. Проблема кадрів та шляхи їх вирішення.

 29. Ідеологічний наступ сталінізму в УРСР у другій половині 1940-х – на початку 1950-х років. „Жданівщина”.

 30. Боротьба ОУН-УПА проти радянської влади в післявоєнний період та її наслідки.

 31. Другий етап „радянізації” західноукраїнських земель у повоєнний період. Колективізація та індустріалізація в західноукраїнських землях.

 32. Депортації українського населення з „Закерзоння” у 1944-1946 рр. Операція „Вісла”.

 33. Боротьба з Українською греко-католицькою церквою. Львівський собор 1946 року.

 34. Післявоєнна відбудова і розвиток промисловості УРСР (1945-початок 1950-х років).

 35. Стан сільського господарства УРСР у післявоєнний період. Голод 1946-1947 років.

 36. Причини, основні періоди та напрямки політики десталінізації в Україні.

 37. Передумови, причини і початок реабілітаційних процесів щодо репресованих громадян у період десталінізації в УРСР.

 38. Суспільно-політичне життя в УРСР в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х років. Нова Програма КПРС, її оцінка.

 39. Розвиток промисловості УРСР в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х років. Спроби реформ в управлінні та їх наслідки.

 40. Сільське господарство УРСР в другій половині 50 - першій половині 60-х років. Спроби його реформування.

 41. Рух „шістдесятників” в Україні періоду хрущовської „відлиги”: передумови зародження, напрямки, значення.

 42. Зародження дисидентського руху в Україні. „Українська робітничо-селянська спілка” Л.Лук`яненка.

 43. Форми боротьби органів державної влади з проявами політичного інакомислення: „Великий покіс” та „Генеральний погром” української інтелігенції.

 44. Дисидентський рух у другій половині 1960-першій половині 1980-х років: характер, течії, форми політичного інакомислення.

 45. Правозахисна течія дисидентського руху. Український „самвидав”.

 46. Посилення русифікації в УРСР (друга половина 60-х – перша половина 80-х років).

 47. Зміни в соціальній і демографічній структурі населення УРСР (друга половина 60-х – перша половина 80-х років).

 48. Розвиток культури і освіти в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х років.

 49. Кризові явища в розвитку промисловості УРСР в період „застою” (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х років).

 50. Кризові явища в розвитку сільського господарства УРСР (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х років).

 51. Суспільно-політичне життя в УРСР у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років. Поворот до неосталінізму.

 52. „Автономізм” і „централізм” у діяльності керівництва компартії України в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років.

 53. Чорнобильська аварія 1986 року і її вплив на суспільно-політичне життя УРСР.

 54. Початок „перебудови” і Україна. Спроба реформування політичної системи.

 55. Спроба лібералізації економічного життя та переходу до ринкової економіки. Посилення негативних тенденцій в економічному житті республіки в період „перебудови”.

 56. Пробудження національної і політичної активності українського суспільства. Створення національно-демократичних об`єднань і організацій у другій половині 1980-х років.

 57. Створення Народного Руху, основні етапи його радикалізації на шляху перетворення в політичну партію.

 58. Нові тенденції і явища в розвитку науки, культури і освіти в період „перебудови”.

 59. Вибори 1990 року до Верховної Ради УРСР. Початок її роботи в парламентському режимі. Діяльність опозиційної Народної Ради.

 60. Становлення багатопартійності в незалежній Україні.

 61. Декларація про державний суверенітет і економічну самостійність УРСР 1990 року.

 62. Акт про державну незалежність України. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року.

 63. Утворення Співдружності незалежних держав та участь в ній України.

 64. Сучасне релігійне життя в Україні.

 65. Стан культури і освіти в незалежній Україні.

 66. Конституційний процес 1992-1996 рр. в Україні.

 67. Українська діаспора в сучасному світі.

 68. Зовнішньополітичний курс і міжнародне становище сучасної України: основні принципи, проблеми, причини трансформації.

 69. Аграрна політика незалежної України та її наслідки.

 70. Розбудова Української держави на І етапі незалежності (1991-1994 рр.). Перший президент Леонід Кравчук.

 71. Реформування економіки України в 1990-х рр.. та його наслідки.

 72. Президентські вибори 1994 і 1999 років. Діяльність президента Леоніда Кучми.

 73. Діяльність Верховної ради України. Особливості парламентських виборів 2002 і 2006 років.

 74. Особливості та хід кампанії виборів Президента України (березень – 21 листопада 2004 року).

 75. „Помаранчева революція” в Україні: причини та наслідки.

Схожі:

Екзаменаційні питання до курсу «Історія України» для студентів 1-го курсу у 2012/13 н р

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
...
Теми контрольних робіт та орієнтовні екзаменаційні питання з курсу...
Музичне мистецтво давніх цивілізацій. Особливості музичного мислення. Загальні проблеми
Програма курсу: “ Історія України” (“Історія державності України”)...
Програма курсу “Історія України” (“Історія державності України”) для студентів юридичного факультету
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ ТА...
«Історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» : для студ. 3 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 020303 – Філологія (кредит...
Екзаменаційні питання з курсу «Історія Росії»
Територія російської держави першої половини ХІХ ст. Соціальна структура населення
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Вивчення нормативного курсу «Історія України» в інституті проводиться протягом одного семестру. Для успішного вивчення дисципліни,...
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з курсу “Історія держави і права України”
Виникнення і розвиток Скіфо-Сарматської держави (суспільно-політичний лад; джерела та основні риси права)
Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми...
Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми навчання з метою, більш кращого та поглибленого вивчення курсу «Історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка