ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»


Скачати 61.83 Kb.
НазваЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
Дата03.04.2013
Розмір61.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

 1. Предмет і завдання курсу «Історія України» та його місце в системі гуманітарних наук. Джерела та історіографія української історії.

 2. Формування людської цивілізації на території України. Неолітична революція, перехід до відтворюючого господарства на території України. Трипільська культура.

 3. Створення перших державних об’єднань на території України. Кіммерійці, скіфи, сармати, таври.

 4. Антична колонізація Північного Причорномор’я та її наслідки.

 5. Східні слов’яни у давнину, їх заняття, побут, звичаї.

 6. Виникнення і становлення Київської Русі (кінець ІХ – Х ст.). Перші князі, їх роль у розбудові держави.

 7. Суспільно-політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі.

 8. Київська Русь в період своєї могутності і слави. Володимир Великий і Ярослав Мудрий: порівняльна характеристика їх діяльності.

 9. Реформи Володимира Великого, їх значення для централізації Давньоруської держави.

 10. Хрещення Русі, його історичне значення.

 11. Київська Русь за часів князювання Ярослава Мудрого та його наступників. «Руська правда».

 12. Київська Русь за часів феодальної роздрібненості (середина ХІІ – перша половина ХІІІ ст.)

 13. Галицько-Волинська держава та її політичний розвиток у ХІІ – першій половині XIV ст.

 14. Роль Галицько-Волинської держави в історії української державності.

 15. Давньоруські князівства у боротьбі проти монголо-татарської навали.

 16. Культура Київської Русі, її вплив на економічну та духовну сфери життя.

 17. Давньоруська держава та її роль у світовій исторії.

 18. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського, особливості розвитку.

 19. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIV – ХVI ст.

 20. Україна в складі Речі Посполитої: посилення соціально-економічного, національного і релігійного гніту.

 21. Берестейська (Брестська) церковна унія, її наслідки для українського народу.

 22. Братства, їх роль в активізації культурного життя ХVІ – XVІІ ст.

 23. Виникнення козацтва та його роль в історії українського народу.

 24. Запорозька Січ: адміністративно-політичний устрій, економічна та військова організація українського козацтва.

 25. Боротьба українських козаків проти турецько-татарської агресії. П. Сагайдачний – видатний військовий та політичний діяч України.

 26. Козацько-селянські повстання кінця XVI - першої половини XVII ст.

 27. Передумови, мета, характер, рушійні сили та періодизація Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

 28. Воєнні дії під керівництвом Б. Хмельницького в ході Національно-визвольної війни українського народу 1648-1653 рр. Зборівський та Білоцерківський договори.

 29. Утворення Української козацько - гетьманської держави (1648-1657), її характерні риси.

 30. Переяславська Рада. Договір України з Росією 1654 р. (Березневі статті), його наслідки.

 31. Гетьман І. Виговський, його боротьба за збереження незалежності України. Гадяцький договір 1658 р.

 32. Поділ України на Лівобережну та Правобережну у другій половині XVII ст. Руїна.

 33. Державотворча діяльність гетьмана П. Дорошенка, особливості його внутрішньої і зовнішньої політики.

 34. Входження України до складу Російської імперії. Наступ на політичну автономію України після її приєднання до Росії (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.).

 35. Гетьман Іван Мазепа і його спроба відновити державну незалежність України.

 36. «Конституція» Пилипа Орлика (1710 р.), її значення в розвитку суспільно-політичної думки в Україні.

 37. Тимчасове відновлення Гетьманщини в Україні. Данило Апостол. Кирило Розумовський.

 38. Соціально-економічний розвиток України наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.

 39. Ліквідація російським самодержавством автономії України. Зруйнування Запорізької Січі. Скасування козацького ладу. Закріпачення селян (XVIII ст.).

 40. Правобережна Україна та західноукраїнські землі у XVIII ст.

 41. Національно-визвольна та антифеодальна боротьба народних мас України у XVIII ст. Гайдамацький та опришківський рухи. Коліївщина.

 42. Три поділи Польщі і об’єднання Правобережної і Лівобережної України.

 43. Україна у російсько-турецьких війнах другої половини XVIII ст. Освоєння Південної України. Заснування та розвиток м. Одеси.

 44. Політичне та соціально-економічне становище України в першій половині XIX ст. Посилення кризи феодально-кріпосницької системи.

 45. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії, (кінець ХVІІІ – перша половина XIX ст.). Аграрна реформа 1848 р.

 46. Суспільні рухи в Україні в першій половині XIX ст. Декабристський рух.

 47. Початок українського національного відродження. Кирило-Мефодіївське братство та його історичне значення.

 48. Т.Г. Шевченко, його роль в духовному відродженні українського народу.

 49. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні.

 50. Розвиток капіталізму в Україні у другій половині XIX ст.

 51. Суспільні течії та рухи в Україні другої половини XIX ст.

 52. Національно-визвольний рух в Україні в другій половині XIX ст.

 53. Західноукраїнські землі в другій половині XIX – на початку ХХ ст.

 54. Соціально-економічні та політичні процеси в Україні початку XX ст.

 55. Україна під час революції 1905-1907 рр.

 56. Столипінська аграрна реформа та її наслідки для України.

 57. Україна в роки Першої світової війни.

 58. Піднесення національно-визвольного руху в Україні після Лютневої демократичної революції 1917 р. Утворення Центральної Ради та її роль у формуванні української державності. УНР.

 59. М.С. Грушевський – видатний історик, політик, перший президент України.

 60. Українська держава 1918 р. Аграрна політика Павла Скоропадського.

 61. Відродження УНР. Директорія та її політика, причини поразки.

 62. Революційно-визвольний рух на західно-українських землях. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Акт злуки УНР і ЗУНР.

 63. Історичне значення та основні висновки національних визвольних змагань 1917-1921 рр.

 64. Встановлення влади рад на Україні. Соціально-економічне і політичне становище України на початку 20-х рр. XX ст.

 65. Нова економічна політика. Відбудова народного господарства України на засадах Непу (1921-1928 рр.).

 66. Промисловий розвиток України у 20-30-х роках XX ст. Наслідки індустріалізації, особливості її здійснення в Україні.

 67. Колективізація в Україні: методи її здійснення, соціальні та демографічні наслідки.

 68. Голодомор в Україні (1932-1933 рр.), його соціально-політичні наслідки.

 69. Затвердження тоталітарного режиму в Україні, його сутність, механізми реалізації, наслідки.

 70. Культурний розвиток України у 20-30-х рр. ХХ ст. Трагедія української інтелігенції в умовах тоталітарного режиму.

 71. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (20-30-ті роки ХХ ст.).

 72. Початок Другої світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР та їх радянізація.

 73. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Трагічні наслідки бойових дій у 1941-1942 роках, окупаційний режим на території України.

 74. Рух опору в Україні в роки Другої світової війни, партизанський рух, діяльність ОУН-УПА.

 75. Визволення України від гітлерівських окупантів. Внесок українського народу у розгром нацистської Німеччини.

 76. Політичні, соціальні і демографічні наслідки Другої світової війни для українського народу.

 77. Відбудова народного господарства України у повоєнні роки. Труднощі у сільському господарстві. Голод 1946-1947 рр.

 78. Включення УРСР у повоєнний період у світову політику як однієї з фундаторів і членів ООН. Участь України в роботі ООН та інших міжнародних організацій.

 79. Посилення тоталітарного режиму в Україні у повоєнні роки. Ідеологічний наступ сталінізму.

 80. Соціально-політичний та економічний розвиток України в 50-х – першій половині 60-х рр. Десталінізація, її сутність і наслідки.

 81. Політична опозиція в СРСР 60-80-х років XX ст. Дисиденти та шістдесятники, їх роль у національно-культурному житті України.

 82. Нестабільність економічного розвитку України в умовах посилення централізації і тоталітаризму. Наростання кризових явищ (1965-1985 рр.).

 83. Основні етапи перебудови та її наслідки для України.

 84. Національне відродження України: основні напрями. Акт проголошення незалежності України та його історичне значення (1991 р.).

 85. Соціально-економічне становище України в сучасних умовах. Основні напрями економічної і соціальної політики в Україні.

 86. Україна у світовому політичному процесі. Зовнішня політика України, її пріоритети (1991-2012 рр.).

 87. Державна символіка України (прапор, герб, гімн) та її історичне походження.

 88. Конституційний процес. Основні положення Конституції України та їх значення для утвердження національної державності.

 89. Шляхи реформування аграрного сектора економіки України в умовах ринкових відносин.

 90. Історія України і формування громадської позиції, національної свідомості майбутніх фахівців.

Схожі:

Екзаменаційні питання з курсу «Новітня історія України» для студентів...
Проголошення автономії Карпатської України: передумови, причини, історичне значення. Угорська окупація Закарпаття
Екзаменаційні питання до курсу «Історія України» для студентів 1-го курсу у 2012/13 н р

Екзаменаційні питання з курсу «Історія Росії»
Територія російської держави першої половини ХІХ ст. Соціальна структура населення
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з курсу “Історія держави і права України”
Виникнення і розвиток Скіфо-Сарматської держави (суспільно-політичний лад; джерела та основні риси права)
Теми контрольних робіт та орієнтовні екзаменаційні питання з курсу...
Музичне мистецтво давніх цивілізацій. Особливості музичного мислення. Загальні проблеми
Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація та планування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація прогнозування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
Екзаменаційні питання з курсу «Право соціального забезпечення» для студентів
Порядок та умови призначення пенсій за віком в солідарній системі пенсійного страхування
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Вивчення нормативного курсу «Історія України» в інституті проводиться протягом одного семестру. Для успішного вивчення дисципліни,...
ПИТАННЯ для іспиту з курсу «Історія України»
Проаналізуйте історичні передумови утворення Київської Русі та теорії її походження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка