План: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України


НазваПлан: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України
Сторінка7/32
Дата05.04.2013
Розмір3.43 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32

4.4. Евакуація та розосередження.

В умовах неповного забезпечення захисними спорудами у містах та інших населених пунктах, які мають об'єкти підвищеної небезпеки, а також у воєнний час, основним способом захисту населення є евакуація і розташування його у позаміській зоні.

Під розосередженням розуміють організований вивіз із міст і інших населених пунктів, розміщення в зоні за містом вільної від праці зміни і службовців, які продовжують роботу у НС. До категорії розосередження відноситься також персонал об’єктів, які забезпечують життєдіяльність міста. Після вивозу і розселення робітники і службовці позмінно виїжджають в місто для роботи на своїх підприємствах а по закінченні роботи повертаються в зону за містом для відпочинку.

Евакуація – це організований вивіз або вивід з міст і населених пунктів та розміщення у заміській зоні решти населення. На відміну від розосереджених евакуйовані постійно проживають у заміській зоні до особливого розпорядження. Розосередження і евакуація в багато раз знижує густоту населення міст.

Заміська зона – це територія, яка знаходиться за межами зон можливого зруйнування в містах. Райони розселення в заміській зоні повинні знаходитись на такій відстані від міста, яка гарантувала б їх безпеку, а на переїзд людей для роботи в містах і їх повернення в заміську зону для відпочинку витрачалась би мінімальна кількість часу.

Евакуація передбачає вивід і вивіз населення із міст у безпечні райони в усіх напрямках від міста. Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення, небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах прогнозованого виникнення локальних збройних конфліктів у 50-кілометровій прикордонній смузі, в районах виникнення стихійного лиха, великих аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров'ю людини).

Залежно від обстановки, яка склалася на час НС, може бути проведена загальна або часткова евакуація населення тимчасового або безповоротного характеру.

Загальна евакуація проводиться в окремих регіонах за рішенням Кабміну України для всіх категорій населення і планується на випадок:

1) небезпечного радіоактивного забруднення навколо АЕС (якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіянню шкоди здоров'ю населення, яке проживає в зоні ураження); 2) загрози катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі; 3) загрози або виникнення збройного конфлікту в районах 50-кілометрової прикордонної смуги.

Часткова евакуація здійснюється, як правило, в умовах переведення за рішенням Кабінету Міністрів України системи захисту населення і територій на воєнний стан до початку застосування агресором сучасних засобів ураження, а в мирний час — у разі загрози або виникнення стихійного лиха, аварії, катастрофи.

Під час проведення часткової евакуації завчасно вивозиться незайняте у виробництві і сфері обслуговування населення: студенти, учні навчальних закладів, вихованці дитячих будинків, пенсіонери та інваліди, які утримуються у будинках для осіб похилого віку, разом з викладачами та вихователями, обслуговуючим персоналом і членами їхніх сімей.

У мирний час евакуація населення планується на випадок:

а) загальної аварії на атомній електростанції;б) усіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин; в) загрози катастрофічного затоплення місцевості; г) великих лісових і торф'яних пожеж, землетрусів, зсувів та інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують населеним пунктам.

Організоване здійснення евакуації, запобігає проявам паніки і недопускає загибель людей.

Евакуаційні заходи при загрозі та виникненні НС здійснюються за рішенням місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, уповноважених органів з питань НС та цивільного захисту населення відповідного рівня.

Розосередження і евакуація робітників, службовців і членів їх сімей організовуються і проводяться за виробничим принципом, тобто по лінії об’єктів, а евакуація населення, не зв’язаного з виробництвом, - за територіальним принципом – за місцем проживання через домоуправління і дирекції експлуатації приміщень.

Для проведення розосередження і евакуації використовуються всі види громадського транспорту, а також транспорт індивідуального користування. Частина населення, яка підлягає евакуації, може виводитись пішим порядком. Для організації руху піших колон розробляють схему їх маршруту, на якій вказують склад колони, маршрут руху, вихідний пункт, пункти регулювання руху і час їх проходження; райони і тривалість привалів, медичні пункти, проміжний пункт евакуації, порядок і термін виводу колони з цього пункту в район постійного розміщення, сигнали управління.

При загрозі надзвичайної ситуації, як основний використовують комбінований захід, який полягає в тому, що масовий вивід населення з міст пішим порядком співпадає з вивозом всіма видами транспорту.

Всі роботи по проведенню і організації розосередження і евакуації здійснюються у відповідності з планом і вказівками начальника ЦЗ об’єкту.

На об’єкті створюється евакуаційна комісія, а на великих об’єктах, крім цього можуть створюватися збірні евакуаційні пункти (ЗЕП). Головою об’єктової евакуаційної комісії призначається один із заступників начальника ЦЗ. ЗЕП (школи, клуби і інші приміщення) організовують поблизу залізничних станцій, платформ, портів, пристаней, а для населення, яке виводиться пішим порядком – поблизу маршрутів виводу в призначені райони.

Отримавши повідомлення про початок розосередження і евакуації населення повинно підготувати і взяти з собою документи, гроші, необхідні речі і запаси продуктів та з’явитися на ЗЕП в попередньо визначеній годині. Прибулих на ЗЕП людей реєструють, групують по вагонах залізничного ешелону або по автомашинам і у призначений час виводять до пунктів посадки на транспорт.

Вивід населення об’єкту пішим порядком здійснюється за попередньо встановленими маршрутами, їх розраховують на один добовий перехід, який здійснюється за 10-12 год. руху. У піших колонах може бути від 500 до 1000 людей. Швидкість руху колон слід витримувати в межах 4-5 км/год, а дистанції між колонами до 500 м. При здійсненні маршу через кожні 1-1,5 год. руху роблять малі привали, які продовжуються 10-15 хв., а на початку другої половини добового переходу роблять великий привал на 1-2 год., як правило, за межею зони можливих руйнувань.

Для організації прийому і розміщення розосереджуваного і евакуйованого населення, а також забезпеченням його всім необхідним, створюються приймальні евакуаційні комісії (ПЕК) і прийомні евакуаційні пункти (ПЕП), які створюються рішенням голови державної виконавчої влади відповідної адміністративної одиниці.

На прийомні евакуаційні комісії покладається розробка і своєчасне коригування розділу плану ЦЗ по прийому і розміщенні розосереджуваного і евакуйованого населення: зустріч, прийом, облік і розселення, а також забезпечення його всім необхідним; складається донесення вищестоящим прийомним евакуаційним органам про хід прийому, розміщення і забезпечення прибулого населення, забезпечення відправлення населення в кінцеві пункти його розміщення.

Закінченням евакуації вважається час виведення (вивезення) за межі зон можливих сильних руйнувань і зон затоплення всього населення, за виключенням працюючих змін, які продовжують роботу в містах.
Завдання до практичної роботи № 4
На промисловому об’єкті є вбудоване сховище, характеристики якого надано в таблиці (згідно варіанту). Оцінити дане сховище за місткістю, захисними властивостями, параметрами життєзабезпечення та своєчасністю укриття персоналу об’єкту. Рахувати, що сховище, вбудовано в середині виробничого комплексу без виступаючих над рівнем землі стін.
Вихідні дані

Варіант №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Приміщення для укриття, м2

160

150

220

130

140

260

300

175

200

225

160

300

250

300

220

2

Санітарний пост (медична кімната), м2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

3

Кількість входів

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

Тамбур-шлюз, м2

10

8

10

8

10

12

15

10

8

10

8

15

12

15

12

5

Допоміжна приміщення, м2

40

40

60

35

35

65

80

45

50

60

42

78

68

78

57

6

Висота приміщення, м

2,2

2,3

2,2

2,3

2,4

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,4

2,2

2,3

2,2

2,3

7

Чисельність найбільшої робочої зміни, чол.

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

8

Комплекти ФВК-1, шт.

4

5

3

5

6

7

4

6

7

3

7

8

9

4

8

9

Кліматична зона розташування об’єкта

1

2

2

3

4

1

1

2

3

3

4

1

2

2

3

10

Режим роботи системи повітропостачання

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

11

Аварійний запас води у проточних ємностях, м2

5,5

6

6,7

5,3

3

4

4,3

3,8

8,5

10

7

10

5,5

5,5

4,5

12

Тривалість укриття, діб

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

13

В санвузлах встановлено пісуарів, шт.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

14

В санвузлах встановлено унітазів, шт.

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

15

В санвузлах встановлено умивальників, шт.

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

16

У складі працюючих жінок, %

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

55

50

45

40

35

17

Перекриття сховища, бетон, см

15

25

35

45

40

30

20

10

15

25

35

45

40

30

20

18

Перекриття сховища, ґрунт, см

60

50

40

30

40

50

60

70

60

50

40

30

40

50

60

19

Необхідний коефіцієнт послаблення

400

500

600

400

500

600

400

500

600

400

500

600

400

500

600

Розташування робочих ділянок відносно сховища (пересування прийняти бігом із швидкість 80 м/хв.): 

20

Ділянка №1 на відстані, м

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

50

60

70

80

21

Ділянка №2 на відстані, м

150

160

170

180

190

200

150

160

170

180

190

200

150

160

170

22

Довжина сходів у сховище, м

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

23

Час на укриття людей, хв.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32

Схожі:

План-конспект для проведення додаткових занять з о/с ДПЧ-21 ВОННПР...
Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», із змінами та доповненнями
Закони України
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
План Предмет і методи біофізики, зв’язок з іншими науками. Основні розділи біофізики. 2
Основні поняття механіки поступального та обертального рухів. Рівняння руху, закони збереження
Основні закони України
...
План Дія електричного струму на організм людини Поділ величин струму в залежності від його дії
...
Про визначення мінімального
Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1253 «Про затвердження Методики визначення...
РОЗ’ЯСНЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МДПІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Основними документами, що регулюють земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України...
Питання на екзамен
Закон України та офіційні визначення понять “інформація”. Основні види інформації
Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”
Міністерства освіти і науки України від 23. 06. 2000 року №240 „Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх...
Законом України «Про основні засади державного нагляду контролю у...
Законом України «Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності», Законом України «Про захист прав...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка