План: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України


НазваПлан: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України
Сторінка10/32
Дата05.04.2013
Розмір3.43 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   32

5.2.5. Радіоактивне зараження території;

Радіоактивне зараження місцевості, води, приземного шару атмосфери виникає в разі випадання радіоактивних речовин із хмари ядерного вибуху. Найбільше зараження виникає при наземних і неглибоких підземних вибухах, де виникає потужна хмара із радіоактивних речовин. Частина радіоактивних речовин при ядерному вибуху випадає на поверхні землі, а більша частина випадає по мірі проходження хмари, утворюючи на поверхні радіоактивний слід. Таким чином, при радіоактивному зараженні місцевості виникають дві ділянки: вибуху і сліду хмари.

Ступінь зараження місцевості РР характеризується потужністю дози (рівнем радіації) і вказує, яку дозу може отримати людина за одиницю часу. Вимірюється в Р/год, мР/год, мкР/год. Як особливість радіоактивного зараження місцевості є спад рівня радіації з часом. При семикратному збільшенні часу після вибуху рівень радіації зменшується в 10 раз.

Кількість радіоактивних речовин, випавши на місцевість чи потрапивши в організм людини, прийнято оцінювати по їх активності — в Кюрі (Кі). Концентрація радіоактивних речовин в повітрі, воді, продуктах харчування вимірюється в Кі/л чи кількістю бета-розпадів в хвилину на 1 г речовини (розп/хвг). Ступінь зараження поверхні техніки, обладнання, одежі, тіла людини, інших об’єктів вимірюється в мілірентгенах в год (мР/год).

Рівнем радіації називають потужність експозиційної дози опромінення на висоті 0,7 -1 м над зараженою поверхнею. Рівень радіації вимірюється в рентгенах на годину (Р/год, рад/год, або мР/год, мкР/год).

Місцевість вважається зараженою і потребує застосування засобів захисту, якщо рівень радіації виміряний на висоті 0,7-1 м від поверхні землі складає 0,5 Р/год і більше, в мирний час - 0,2 Р/год.

5.2.6. Вплив радіації на живі організми.

При вивченні дії випромінювання на організми було визначено такі особливості:

 1. висока ефективність поглинутої енергії. Навіть мала доза може викликати глибокі біологічні зміни в організмі.

 2. наявність інкубаційного періоду прояву дії (період уявного благополуччя).

 3. дія малих доз може накопичуватися (кумуляція).

 4. випромінювання впливає також на потомство (генетичний ефект).

 5. різні органи живого організму мають свою чутливість до опромінення.

 6. не кожен організм однаково реагує на опромінення.

 7. опромінення залежить від частоти. Одноразове опромінення великою дозою викликає глибші наслідки, ніж періодичні.

В залежності від отриманої в ОЯУ дози радіації розрізняються чотири ступені гострої променевої хвороби:

— перша (легка) — при загальній поглинутій дозі опромінювання 100-200Р. Відчувається слабість, періодичне підвищення температури, запаморочення, нудота. В крові зменшується кількість лейкоцитів — білих кров’яних тілець. Виліковується.

— друга (середня) — при дозі 200-400Р. Важке нездужання, головні болі, підвищення температури. Кількість лейкоцитів зменшується наполовину. Одужання настає після лікування на протязі 1,5-2 місяців. До 20 % можливі смертні випадки.

— третя (важка) — при дозі 400-600 Р. Важкий загальний стан, непритомність, крововиливи у шкіру і слизові оболонки в області ясен. Кількість лейкоцитів, а потім еритроцитів і тромбоцитів різко зменшується. Внаслідок ослаблення захисних функцій організму виникають інфекційні захворювання. Якщо не проводити лікування, то часто (до 50% випадків) настає смерть, здебільшого - від інфекційних захворювань.

— четверта (дуже важка) — при дозі більше 600 Р. Дуже важкий стан. Якщо протягом 2-х тижнів не проводити лікування, то у 80-100% випадків наступає смерть.

Найчастішим явищем при попаданні РР в організм людини є хронічна променева хвороба. Характеризується довготривалістю і затяжністю (3-5 років). Симптоми, що і при гострій променевій хворобі.

5.3. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю.

Основним завданням дозиметрії в ЦО є виявлення і оцінка ступеня небезпечності іонізуючих випромінювань для населення і невоєнізованих формувань ЦО з метою забезпечення їх дій у різних умовах радіаційної обстановки.

Для цього, відповідними приладами виявляють і вимірюють потужності експозиційної дози випромінювання для забезпечення життєдіяльності населення і успішного проведення РІНР в осередках ураження, активності речовин, щільність потоку іонізуючих випромінювань, поверхневу активність різних об'єктів для визначення необхідності і повноти проведення дезактивації й споживання забруднених продуктів харчування; експозиційну і поглинуту дози опромінення з метою визначення життєдіяльності і працездатності населення; ступінь забруднення радіоактивними речовинами продуктів харчування і води.

Прилади, що призначені для виявлення та виміру характеристик радіоактивних випромінювань, називаються дозиметричними.

В залежності від завдань, що виконуються, дозиметричні прилади умовно поділяють на прилади радіаційної розвідки і прилади контролю опромінення людей.

Найчастіше в дозиметричних приладах використовують іонізаційні детектори.

5.3.1. Методи індикації;

Виявлення радіоактивних речовин та іонізуючих (радіоактивних) випромінювань (нейтронів, гамма-променів, бета і альфа-частинок) ґрунтується на здатності цих випромінювань іонізувати речовину середовища, в якій вони поширюються.

При іонізації відбуваються хімічні і фізичні зміни у речовині, які можна виявити і виміряти. Іонізація середовища призводить до: засвічування фотопластинок і фотопаперу, зміни кольору пофарбування, прозорості, опору деяких хімічних розчинів, зміни електропровідності речовин (газів, рідин, твердих матеріалів), люмінесценції (світіння) деяких речовин.

В основі дозиметричних і радіометричних приладів застосовують такі методи індикації: фотографічний, сцинтиляційний, хімічний, іонізаційний, калориметричний, нейтронно-активаційний.

Крім цього, дози можна визначати за допомогою біологічного і розрахункового методів.

Фотографічний метод оснований на зміні ступеня почорніння фотоемульсії під впливом радіаційних випромінювань.

Сцинтиляційний метод полягає у тому, що під впливом радіоактивних випромінювань деякі речовини (сірчистий цинк, йодистий натрій) - світяться.

Хімічний метод оснований на властивості деяких хімічних речовин під впливом радіоактивних випромінювань внаслідок окислювальних або відновних реакцій змінювати свою структуру або колір.

Калориметричний метод базується на зміні кількості теплоти, яка виділяється в детекторі при поглинанні енергії іонізуючих випромінювань.

Іонізаційний метод полягає в тому, що під впливом радіоактивних випромінювань в ізольованому об'ємі відбувається іонізація газу і електрично нейтральні атоми (молекули) газу розділяються на позитивні і негативні іони. Якщо в цьому об'ємі помістити два електроди і створити електричне поле, то під дією сил електричного поля електрони з від'ємним зарядом будуть переміщуватися до аноду, а позитивно заряджені іони - до катоду. Тобто, між електродами буде проходити електричний струм, названий іонізуючим струмом. Тому, можна робити висновки про інтенсивність іонізаційних випромінювань. Із збільшенням інтенсивності, а відповідно й іонізаційної здатності радіоактивних випромінювань, збільшується і сила іонізуючого струму.

Нейтронно-активаційний метод зручний при оцінці доз в аварійних ситуаціях, коли можливе короткочасне опромінення великими потоками нейтронів. За цим методом вимірюють наведену активність і в деяких випадках він є єдино можливим у реєстрації, особливо слабких нейтронних потоків, тому що наведена ними активність мала для надійних вимірювань звичайними методами.

Біологічний метод дозиметрії ґрунтується на використанні властивостей випромінювань, які впливають на біологічні об'єкти. Дози оцінюють за рівнем летальності тварин, ступенем лейконемії, кількістю хромосомних аберацій, зміною забарвлення і гіперемії шкіри, випаданню волосся, появою в сечі дезоксіцитидину. Цей метод не дуже точний і менше чутливий, ніж фізичний.

Розрахунковий метод визначення дози опромінення передбачає застосування математичних розрахунків. Для визначення дози радіонуклідів, які потрапили в організм, цей метод є єдиним.

5.3.2. Прилади радіаційної розвідки;

Прилади радіаційної розвідки призначені для виявлення ступеня зараження місцевості та об’єктів радіоактивними речовинами. До цієї групи належать індикатори-сигналізатори, радіометри і рентгенметри: ДП-64, ДП-3Б, ДП-5А(Б, В), ІМД-21, СРП-68, СРП-88, «Прип’ять», «Десна», ДКС-01, ДКС-Д3 та інші.
Прилад ДП-64 є стаціонарним індикатором-сигналізатором радіоактивного забруднення і призначений для надання звукового та світлового сигналу при наявності гамма-випромінювання. Поріг спрацьовування приладу 0,2 Р/год. Датчик встановлюється ззовні приміщення на висоті 0,7-1 м над поверхнею землі. Принцип дії приладу базується на іонізаційному методі реєстрації радіоактивного випромінювання з використанням газорозрядного лічильника. Під впливом гамма-випромінювання в лічильнику виникають короткочасні газові розряди, які викликають імпульси струму в його мережі. Ці імпульси з'являються з частотою, що пропорційна потужності дози випромінювання.

Основні технічні характеристики:

 1. Датчик працездатний в умовах відносної вологості 95-98%.

 2. Прилад призначений для подачі звукового та світлового сигналу при досягненні потужності дози гамма-випромінювання 0,2 Р/год, з енергією випромінювання 0,08-1,25 МеВ.

 3. Інерційність спрацьовування не перевищує 3 с.

4. Електроживлення приладу здійснюється від мережі змінного струму частотою 50 Гц, напругою 127 В або 220 В, а також від акумулятора з напругою 6 В.

5. Датчик приладу герметичний. Вага приладу не перевищує 5 кг.
Прилад ДП-5А (5Б, 5В) є польовим радіометром-рентгенметром і призначений для виявлення та вимірювання радіоактивного забруднення поверхні різних предметів, а також для вимірювання потужності гамма-випромінювання.

Основні технічні характеристики:

 1. Діапазон вимірювань від 0,05 мР/год до 200 Р/год.

 2. Прилад забезпечує вимірювання також при занурюванні зонда у воду на глибину до 50 см і має звукову сигналізацію на всіх режимах, окрім першого.

 3. Живлення приладу здійснюється від двох елементів типу КБ-1, третій елемент - для підсвітки. Комплект живлення забезпечує безперервну роботу приладу у нормальних умовах упродовж не менше 40 год. Прилад також має перехідні пристрої для підключення приладу до джерел постійного струму напругою 3,6 та 12 В.

4. Прилад має 6 піддіапазонів вимірювання.
Радіометр "ПРИПЯТЬ" призначений для контролю радіаційної обстановки в місцях проживання та роботи населення. За допомогою радіометра можна виміряти:

 • величину зовнішнього гамма-фону;

 • забруднення радіоактивними речовинами житлових та виробничих приміщень, будівель, споруд, одягу, території, поверхні ґрунту, транспортних засобів;

 • вміст радіоактивних речовин в продуктах харчування.

Діапазон вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання від 0,01 до 20,00 мР/год; потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання від 0,1 до 200,0 мкЗв/год; щільності потоку бета-випромінювання від 10 до 20,00 • 103 част./хвсм2, питомої активності від 110-7 до 210-5 Кі/кг. Межі допустимої основної відносної похибки ±25%.

Час встановлення робочого режиму не більше 5 с. Час встановлення показань при вимірах:

 • еквівалентної дози, потужності еквівалентної дози і щільності потоку - 20 або 200 с;

 • питомої активності - 10 або 100 хв.

Джерело живлення - батарея типу "КОРУНД" або зовнішнє джерело напругою від 4,7 до 12 В.

Радіометр виконаний у вигляді портативного цифрового приладу в прямокутному пластмасовому корпусі розміром 146*73*37 мм, вагою 0,3 кг.

Як детектор бета- і гамма-випромінювання в радіометрі використовується лічильник типу СБМ-20, в якому при появі іонізуючих випромінювань або гамма-квантів виникає електричний розряд, який формує імпульси напруги, що перетворюються в цифрову інформацію та відображаються на рідиннокристалічному індикаторі.

На передній і нижній торцевих стінках приладу розміщені органи управління:

 • вмикач живлення;

 • кнопка контролю напруги (КП);

 • перемикач виміру гамма- і бета-випромінювання (-);

 • перемикач виду вимірюваної потужності дози гамма-випромінювання (Н-Х): Н - потужність еквівалентної дози, мкЗв/год; X — потужність експозиційної дози, мР/год;

 • перемикач виду вимірюваної величини щільності потоку або питомої активності (-Am);

 • перемикач меж виміру;

 • перемикач часу встановлення показань;

 • вимикач звукового сигналу;

 • роз'єм для підключення зовнішнього джерела живлення.

На задній панелі розміщена кришка-фільтр та кришка відсіку для батареї

5.3.3. Прилади дозиметричного контролю.

Прилади дозиметричного контролю призначені для вимірювання доз опромінення, при роботі чи перебуванні людей на зараженій місцевості або під впливом проникаючої радіації ядерного вибуху чи аварії на РНО. До цієї групи приладів відносять комплекти індивідуальних дозиметрів ДП-22В, ІД-1 і ІД-11.
Комплект індивідуальних дозиметрів ДП-22В призначений для вимірювання індивідуальних доз гамма-випромінювання. Він складається із зарядного приладу ЗД-5 і 50 дозиметрів ДКП-50-А.

Основні технічні дані:

 1. Дозиметри ДКП-50-А вимірюють індивідуальні дози гамма-випромінювання в діапазоні від 2 до 50 Р.

 2. Похибка вимірювань ± 10%.

 3. Саморозряд дозиметрів в нормальних умовах не перевищує 2-х поділок за добу (4 рентгена).

4. Тривалість безперервної роботи зарядного пристрою з одним комплектом живлення не менше 30 год.

Підготовка приладу до роботи складається з його зовнішнього огляду, перевірки комплектності і зарядки дозиметрів.

При експлуатації дозиметрів необхідно обережно користуватися ними, оберігати від різких ударів.

Комплект індивідуальних дозиметрів ИД-1 призначений для вимірювання доз гамма-нейтронного випромінювання.

В комплект входить 10 вимірювачів доз і зарядний пристрій ЗД-6.

Основні технічні дані:

 • діапазон вимірювання від 20 до 500 рад;

 • похибка вимірювань не перевищує ± 20%;

 • саморозряд дозиметра не перевищує за 24 години 1 поділки (20 рад), за 6 діб - 2 поділки;

 • комплект забезпечує працездатність в інтервалі температур від -50 до +50°С;

 • за один цикл забезпечується зарядка не менше 10 дозиметрів, розряджених не більше ніж на 30% шкали.

Робота дозиметра базується на такому принципі: під дією іонізую чого випромінювання на заряджений дозиметр, в об'ємі іонізаційної камери виникає іонізаційний струм, що зменшує потенціал конденсатора та іонізаційної камери. Зменшення потенціалу пропорційно дозі випромінювання.

Вимірювання потенціалу здійснюється за допомогою малогабаритного електроскопа, який розміщується всередині іонізаційної камери. Відхилення рухомої системи електроскопа — платинової нитки - вимірюється за допомогою відлікового мікроскопа зі шкалою, відградуйованою в радах,

Зарядний прилад не мас хімічних джерел живлення. Принцип роботи ЗД-6 полягає у перетворенні механічної енергії на електричну. Його можна використовувати для зарядки дози метрів ДКП-50 та ДК-02.

Порядок зарядки дозиметрів:

 • встановити ручку зарядного пристрою проти годинникової стрілки до упору;

 • вставити дозиметр в зарядно-контактне гніздо ЗД-6 і направити зарядний прилад дзеркалом на зовнішнє джерело світла, прагнучи максимального освітлення шкали;

 • натиснути на дозиметр і, спостерігаючи в окуляр, обертати ручку ЗД-6 за годинниковою стрілкою до встановлення на "0", після цього вийняти дозиметр з гнізда;

 • перевірити положення нитки на світло: воно повинно бути на "0".


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   32

Схожі:

План-конспект для проведення додаткових занять з о/с ДПЧ-21 ВОННПР...
Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», із змінами та доповненнями
Закони України
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
План Предмет і методи біофізики, зв’язок з іншими науками. Основні розділи біофізики. 2
Основні поняття механіки поступального та обертального рухів. Рівняння руху, закони збереження
Основні закони України
...
План Дія електричного струму на організм людини Поділ величин струму в залежності від його дії
...
Про визначення мінімального
Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1253 «Про затвердження Методики визначення...
РОЗ’ЯСНЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МДПІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Основними документами, що регулюють земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України...
Питання на екзамен
Закон України та офіційні визначення понять “інформація”. Основні види інформації
Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”
Міністерства освіти і науки України від 23. 06. 2000 року №240 „Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх...
Законом України «Про основні засади державного нагляду контролю у...
Законом України «Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності», Законом України «Про захист прав...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка