План: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України


НазваПлан: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України
Сторінка5/32
Дата05.04.2013
Розмір3.43 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Протирадіаційні укриття (ПРУ) – це споруди, які забезпечують захист людей від радіаційного і світлового випромінювання, а також від отруйних речовин у аерозольному стані.

До ПРУ, які збудовані за типовими проектами, вимоги, яким вони повинні відповідати в основному такі самі, як і для сховищ. Один із основних показників ПРУ – це коефіцієнт захисту, який показує у скільки разів ПРУ послаблює дію радіації. ПРУ, які будуються за типовими проектами, мають коефіцієнт захисту 200 і, крім того можуть витримувати надмірний тиск 20 кПа.

Під ПРУ можуть бути пристосовані підвали, цокольні й перші поверхи цегляних будинків, погреби, гірські розробки.

Простіші укриття – це споруди, які забезпечують захист людей від світлового випромінювання і уламків зруйнованих будинків та споруд, а також понижують дію проникаючої радіації, ударної хвилі вибуху і радіоактивних випромінювань на зараженій території. До укриттів простішого типу відносять спеціально збудовані щілини, а також підвали і інші заглиблені приміщення, які пристосовані для захисту людей (землянки, траншеї, льохи, яри тощо). Вимогам найпростіших сховищ відповідають звичайні траншеї. Розрізняють щілину без одежі крутості і щілину, перекриту залізобетонною плитою.

Таблиця 3.1

КОЕФІЦІЄНТ, ЩО ВРАХОВУЄ УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ СХОВИЩ

Умови розташуванняСховища, розташовані поза районом забудови

1

Сховища, розташовані у районі забудови

2

Сховище, вбудоване в окремій будівлі:
  • для стін, що виступають над поверхнею землі;

2

  • для перекриття

4

Сховище, вбудоване в середині виробничого комплексу або житлового кварталу:
  • для стін, що виступають над поверхнею землі;

4

  • для перекриття

8


Таблиця 3.2

ТОВЩИНА ШАРУ ПОЛОВИННОГО ПОСЛАБЛЕННЯ РАДІАЦІЇ ДЛЯ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ

Вид матеріалу

Щільність , г/см3

Товщина шару (), см при гамма-випромінюванні проникаючої радіації

Вода

1

23

Деревина

0,7

33

Ґрунт

1,6

14,4

Цегла

1,6

14,4

Бетон

2,3

10

Кладка цегляна

1,5

15

Глина утрамбована

2,06

11

Вапняк

2,7

8,5

Поліетилен

0,95

24,0

Склопластик

1,7

12,0

Лід

0,9

26

Сталь, залізо, броня

7,8

3

Свинець

11,3

2


Завдання до практичної роботи № 3

1. Визначити власні розміри протигазів ГП-5, ГП-7 та респіратору Р-2.

2. У зошиті законспектувати характеристики сучасних засобів індивідуального або медичного захисту, що використовуються цивільним захистом інших країн.Практична робота № 4.Інженерний захист.

План:

4.1. Інженерний захист. Вимоги до сховищ.

4.2. Інженерна оцінка захисту працівників об’єкту.

4.3. Евакуація та розосередження.
4.1. Інженерний захист. Вимоги до сховищ.

Інженерний захист робітників і службовців об’єкту - захист з використанням захисних споруд. Це є найбільш надійний спосіб захисту людей практично від усіх уражаючих факторів.

Ефективно і надійно інженерний захист робітників і службовців забезпечується при виконанні таких умов:

- загальна місткість захисних споруд дозволяє укривати всіх працюючих в найбільшій зміні;

- захисні властивості захисних споруд відповідають потрібним (забезпечують захист від усіх очікуємих уражаючих факторів);

- системи життєзабезпеченні захисних споруд забезпечують безперервне перебування в них людей на протязі встановленого строку;

- розміщення захисних споруд відносно місць роботи дозволяє своєчасно укрити людей за сигналами ЦО.

Виходячи з цього, суть оцінки інженерного захисту зводиться до перевірки відповідності організації захисту на даному об'єкті переліченим умовам.

Показником інженерного захисту є коефіцієнт надійності захисту (Кнз), що показує, яка частина робітників і службовців найбільшої працюючої зміни об'єкта забезпечується надійним захистом при очікуваних максимальних значеннях параметрів уражаючих факторів. Коефіцієнт надійності захисту визначається за мінімальним значенням одного з окремих показників, які характеризують захист робітників і службовців об'єкта за переліченими вище умовами.

Вимоги до сховищ

1. Загальні вимоги

1.1 Мінімальна висота приміщення: 2,2 м.

1.2 Вміст СО2 — 1% (не більше 3%).

1.3 Вміст кисню — 18-20% (не менше 16%).

1.4 Відносна вологість повітря — 70% (не більше 80%).

1.5 Температура повітря — 230С (не більше 31 0С).

1.6 Забезпечувати безперервне перебування людей не менше двох діб.

2. Обладнання та будова сховищ

2.1 Основні приміщення: приміщення для укриття, пункти управління, медпункти.

2.1.1 Площа приміщення для укриття — 0,5 м2 на кожну людину.

Місця для сидіння – 0,450,45 м2

Місця для лежання – 0,551,8 м2

1 наро-лавка двоярусна розрахована на 5 чол., триярусна – на 6 чол.

2.1.2 Площа пункту управління — 2 м2 на працівника, але не більше 10 чоловік.

2.1.3 Площа медпункту в сховищах місткістю не менше 900 чоловік — 9 м2 і додатково по 1 м2 на кожні 100 осіб понад 1200 чоловік. Крім того, на кожні 500 осіб створюється 1 санітарний пост площею 2 м2­­ (незалежно від наявності медпункту).

2.2 Допоміжні приміщення: санвузли, складські приміщення, фільтровентиляційні приміщення, балонна, тамбури, приміщення ДЕС тощо. Площа допоміжних приміщень – 0,13 м2 на людину.

2.2.1 Санвузли обладнуються окремо:

А) кількість унітазів для жінок 1 шт. на 75 осіб;

Б) кількість умивальників для жінок 1 шт. на 200 осіб;

В) кількість унітазів та пісуарів для чоловіків по 1 шт. на 150 осіб;

Г) кількість умивальників для чоловіків 1 шт. на 200 осіб.

2.2.2 Приміщення для зберігання запасів продуктів харчування та питної води передбачається: 5 м2 на 150 чол. і додатково по 3 м2 на кожні наступні 150 чол.

2.2.3 Тамбури влаштовують при кожному вході-виході. 1 вхід-вихід на 200 чол., мінімум – 2 виходи на протилежних боках приміщення. В сховищах місткістю понад 400 чол. будують один аварійний вихід.

2.3 Об’єм зони герметизації — 1,5 м3 на кожну людину.

3. Системи життєзабезпечення:

3.1 Повітропостачання:

А) в режимі чистої вентиляції (І режим) – 8-13 м3/год на одну людину, залежно від кліматичної зони (І зона — 8 м3/год, ІІ зона — 10 м3/год, ІІІ зона — 11 м3/год, IV зона — 13 м3/год);

Б) в режимі фільтровентиляції (ІІ – режим) – 2 м3/год на людину, що укривається і 5 м3/год для працюючих.

3.2 Запаси води на людину:

А) для пиття – 6 л/добу;

Б) для санітарно-гігієнічних потреб – 4 л/добу.

Для пожежегасіння 4,5 м3 додатково у сховищах місткістю понад 600 чол.
При експлуатації сховищ необхідно організовано, швидко і чітко їх заповнити людьми за сигналом.

При розрахунку пропускної здатності сховища враховують густоту людських потоків. Під густотою розуміють кількість людей на одиниці площі (чол./м2). На рисунку 4.1, де показана залежність швидкості руху від густоти потоку, видно, як із збільшенням кількості людей зменшується швидкість руху.


Загальний час, необхідний для заповнення захисної споруди:

,

де — довжина характерних ділянок маршруту (горизонтальна поверхня, сходи тощо), м.

— швидкість руху на відповідних ділянках шляху, м/хв.

Швидкість руху на відкритій ділянці маршруту пришвидшеним кроком або бігом приймається за 80-135 м/хв..; швидкість руху при максимальній густоті потоку по горизонтальній поверхні приймають за 16 м/хв.., по сходах вниз – 10 м/хв.., вгору – 8 м/хв.

— час, який витрачається на проходження через вхідний отвір у споруду, хв.:

,

де — місткість споруди; — пропускна здатність входу (для дверей шириною 80 см чол/хв., шириною 1,2 м — чол/хв.).

— час, який витрачається людиною на виконання мінімально необхідних дій при оголошенні сигналу (збір, виключення приладів, електроосвітлення, одягання тощо) до початку руху по споруді. Звичайно на це витрачається 1,5-2 хв.
4.2. Інженерна оцінка захисту працівників об’єкту.

Послідовність оцінки

 1. Місткість захисних споруд оцінюється показником Кміст

,

де МЗ - загальне число місць в усіх захисних спорудах об'єкта;

N - чисельність найбільшої працюючої зміни.

Якщо Кміст ≥1, то це означає, що 100% робітників будуть розміщені в захисних спорудах.

2. Захисні властивості захисних споруд оцінюються показником Кзв:

,

де – кількість місць в захисних спорудах із захисними властивостями не нижче потрібних (для яких виконуються умови ∆Рф зс ≥ ∆Рф потр, Кзс ≥ Кзах потр).

3. Життєзабезпечення захисних споруд оцінюється і визначається показником Кжз, який характеризує захисні споруди за забезпеченням безперервності перебування в них людей на протязі встановленого строку:

,

де Nжз – кількість життєзабезпечених, що укриваються в захисних спорудах із захисними властивостями не нижче потрібних на протязі встановленого строку.

4. Своєчасне укриття в захисних спорудах людей за сигналами ЦО визначає показник Ксв.у., який характеризує, яка частина робітників і службовців встигає своєчасно зайняти місця в захисних спорудах:

,

де Nсв.у. – число людей, які в установлені строки зможуть укритися в захисних спорудах.

5. Розробляються висновки і пропозиції щодо підвищення надійності інженерного захисту. На основі окремих показників визначається коефіцієнт надійності захисту (Кнз) за мінімальним значенням із окремих показників (Кміст, Кзв, Кжз, Ксв.у.), визначаються слабкі місця в інженерному захисті і намічаються шляхи і заходи по вдосконаленню інженерного захисту робітників і службовців об'єкта.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

План-конспект для проведення додаткових занять з о/с ДПЧ-21 ВОННПР...
Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», із змінами та доповненнями
Закони України
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
План Предмет і методи біофізики, зв’язок з іншими науками. Основні розділи біофізики. 2
Основні поняття механіки поступального та обертального рухів. Рівняння руху, закони збереження
Основні закони України
...
План Дія електричного струму на організм людини Поділ величин струму в залежності від його дії
...
Про визначення мінімального
Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1253 «Про затвердження Методики визначення...
РОЗ’ЯСНЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МДПІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Основними документами, що регулюють земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України...
Питання на екзамен
Закон України та офіційні визначення понять “інформація”. Основні види інформації
Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”
Міністерства освіти і науки України від 23. 06. 2000 року №240 „Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх...
Законом України «Про основні засади державного нагляду контролю у...
Законом України «Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності», Законом України «Про захист прав...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка