План: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України


НазваПлан: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України
Сторінка30/32
Дата05.04.2013
Розмір3.43 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Практична робота № 8. РІНР. Оцінка стійкості промислових об’єктів.

План:

8.1. Стійкість промислових об’єктів.

8.2. Критерії сталості ОНГ до впливу уражаючих факторів НС.

8.3. Оцінка стійкості промислового об’єкту до впливу ПУХ.
8.1. Стійкість промислових об’єктів.

Під стійкістю об’єкта розуміють здатність його будівель і споруд, комунально-енергетичних мереж, техніки та обладнання протистояти впливові різних несприятливих факторів. Під сталістю об’єктів ОНГ розуміють його здатність випускати встановлені види продукції у необхідних обсягах і номенклатурах в умовах НС мирного і воєнного часу, а при незначних і середніх руйнуваннях відновлювати своє виробництво в найкоротші терміни. Для об’єктів галузей, які не виробляють матеріальних цінностей (транспорт, зв’язок, торгівля тощо), сталість їх роботи передбачає здатність безперебійно виконувати свої функції.

Мета дослідження стійкості роботи ОНГ полягає у всебічному вивченні умов, які можуть скластися під час НС мирного і воєнного часу, і у визначенні їх впливу на виробничу діяльність. Для цього проводиться дослідження стійкості кожного елемента об’єкта окремо, щоб визначити найбільш уразливі місця і розробити рекомендації щодо підвищення стійкості кожного елемента і об’єкта в цілому. На основі цих рекомендацій складається детальний план заходів щодо підвищення стійкості об’єкта.

Дослідження стійкості і функціонування об’єкта починається ще до введення його в експлуатацію. Кожна реконструкція або розширення об’єкта також потребує нового дослідження стійкості.

Основними факторами, що впливають на стійкість роботи об’єкту в умовах НС є:

1. Надійність захисту персоналу об’єкту.

2. Здатність інженерно-технічного комплексу протистояти дії уражаючих факторів НС.

3. Захищеність об’єкту від можливих вторинних факторів ураження.

4. Надійність системи постачання об’єкту всім необхідним для випуску запланованої продукції.

5. Стійкість і безперервність управління.

6. Підготовленість об’єкту до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт по відновленню порушеного виробництва.

Методика оцінки стійкості об’єкту засновується на таких вихідних положеннях:

  • стійкість об’єкта оцінюється по відношенню до кожного з можливих варіантів аварій, стихійного лиха або уражаючих факторів зброї.

  • Значення параметрів уражаючих факторів приймаються максимальними щодо умов об’єкта.

  • Оцінюється стійкість кожного елемента об’єкта.

  • Стійкість об’єкта оцінюється за елементом з найменшою стійкістю.

Підвищення стійкості функціонування об’єктів включає розробку і здійснення комплексу організаційних, технологічних та інженерно-технічних заходів.
8.2. Критерії сталості ОНГ до впливу уражаючих факторів НС.

1. До впливу повітряної ударної хвилі (ПУХ)

Як кількісний показник стійкості до ПУХ приймається значення надлишкового тиску, при якому будівлі, споруди, обладнання і КЕМ об’єкта зберігаються або зазнають слабких чи середніх руйнувань – це значення надлишкового тиску прийнято вважати межею стійкості об’єкта до ударної хвилі –

Об’єкт стійкий, якщо .

2. До впливу світлового (теплового) випромінювання.

Як кількісний показник стійкості до впливу світлового випромінювання приймається мінімальне значення теплового імпульсу, при якому може статися загоряння матеріалів чи конструкцій будівель і споруд, у результаті чого виникнуть пожежі на об’єкті. Це значення світлового імпульсу прийнято вважати межею стійкості об’єкту до впливу теплового (світлового) імпульсу – .

Об’єкт стійкий, якщо .

3. До впливу радіоактивного зараження.

Як критерій стійкості об’єкту в умовах радіоактивного зараження приймається граничне значення рівня радіації на об’єкті, при якому ще можлива виробнича діяльність у звичайному режимі – .

Об’єкт стійкий, якщо .

4. До впливу ЕМІ ядерного вибуху.

Як показних стійкості роботи об’єкту в умовах впливу ЕМІ прийнятий коефіцієнт безпечності, який визначається відношенням гранично-допустимої напруги до наведеної, тобто створеної ЕМІ в даних умовах.
8.3. Оцінка стійкості промислового об’єкту до впливу ПУХ.

Вибухи на підприємствах із вибухонебезпечною технологією відбуваються внаслідок витікання газоподібних або зріджених вуглеводневих продуктів. Під час їх перемішування з повітрям утворюються вибухонебезпечні суміші таких газів, як пропілен, метан, пропан, ацетилен, етан, етиловий спирт тощо. Вибух або загоряння настає при певному вмісті газу у повітрі.

Для визначення радіусу ураження ПУХ, викликаної вибухом паливно-повітряного середовища (ППС), необхідно знати масу палива та надлишковий тиск у фронті ПУХ, що визначив зону підвищеної небезпеки.

Для визначення необхідно розрахувати проміжний коефіцієнт за формулою:

, (8.1)

де — відстань від ємності із вибухо-небезпечною речовиною до об’єкту, м;

— маса газоповітряної суміші, т.

Знаходимо надлишковий тиск ПУХ, кПа:

при ; (8.2)

при (8.3).
Оцінюючи стійкість цеху до впливу ПУХ, необхідно скласти таблицю (приклад у таблиці 8.1), у лівій частині якої перерахувати усі основні елементи інженерно-технічного комплексу (від стійкості яких залежить стійкість всього об’єкту), а в правій частині вказати слабкі, середні та сильні руйнування цих елементів у залежності від надлишкового тиску у фронті ударної хвилі. Дані для цього взяти з таблиці 8.2. після заповнення таблиці за ступенем руйнування найслабшого елементу визначити ступінь руйнування об’єкту в цілому

Одержане значення порівнюємо з об’єкту і робимо висновок.

Таблиця 8.1.


Елементи об’єкта

Ступінь руйнувань в залежності від , кПа

слабкі

середні

сильні

1. Елементи будівлі:


1.1.


1.2.

2. Обладнання:


2.1.


2.2.

3. Комунально-енергетичні мережі:


3.1.


3.2.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Схожі:

План-конспект для проведення додаткових занять з о/с ДПЧ-21 ВОННПР...
Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», із змінами та доповненнями
Закони України
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
План Предмет і методи біофізики, зв’язок з іншими науками. Основні розділи біофізики. 2
Основні поняття механіки поступального та обертального рухів. Рівняння руху, закони збереження
Основні закони України
...
План Дія електричного струму на організм людини Поділ величин струму в залежності від його дії
...
Про визначення мінімального
Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1253 «Про затвердження Методики визначення...
РОЗ’ЯСНЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МДПІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Основними документами, що регулюють земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України...
Питання на екзамен
Закон України та офіційні визначення понять “інформація”. Основні види інформації
Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”
Міністерства освіти і науки України від 23. 06. 2000 року №240 „Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх...
Законом України «Про основні засади державного нагляду контролю у...
Законом України «Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності», Законом України «Про захист прав...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка