І. Мета і завдання курсу


Скачати 214.46 Kb.
НазваІ. Мета і завдання курсу
Дата03.04.2013
Розмір214.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
І. Мета і завдання курсу

Міжнародне гуманітарне право”
Мета і завдання спецкурсу "Міжнародне гуманітарне право" – надати магістрам юридичного факультету університету систематизовані знання основних джерел принципів, правил, норм особливої галузі міжнародного права, що діє як у мирний час, так і під час збройних конфліктів. Зміст основних джерел міжнародного гуманітарного права складають майже 800 статей: чотирьох Женевських конвенцій 1949 р.; двох Додаткових Протоколів до них 1977 р.; основних з тринадцяти Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 р., частина з яких була ратифікована ще царською Росією і на початок XXI століття не суперечить Статуту ООН, про що уряд СРСР 1955 р. заявив уряду Нідерландів. Важливими джерелами є також правові доктрини найбільш авторитетних юристів-міжнародників. Особлива увага приділяється концепції захисту прав людини, яка пройшла шлях від первинного синкретичного права, стародавніх приписів і професійних кодексів шляхетних вояків, кодексу Ф. Лібера, до норм міжнародного гуманітарного права Женеви, Гааги, Нью-Йорка, сучасних документів ООН щодо захисту прав, свобод, здоров’я людини. Програмою передбачено вивчення нових міжнародно-правових домовленостей України з приводу захисту прав і свобод людини, імплементації норм міжнародного гуманітарного права в національне законодавство, зокрема у Кримінальний кодекс України 2001 року.

Зміст програми схвалено міжнародним фондом "Відродження", який профінансував розробку програми і видання монографії "Міжнародне гуманітарне право" у 1997-2000 рр.

Вивчення цього курсу надасть можливість магістрам юридичного факультету КУТЕП.

ІІ. Тематичний план

курсу "Міжнародне гуманітарне право"
п/п

Теми

Кількість годин

Лекції

Семінари

ВсьогоМіжнародне гуманітарне право як юридична система джерел, принципів, норм захисту людей.


4

2

4Війни, збройні конфлікти, тероризм як антигуманні феномени сучасності та проблеми їх правової регуляції.


2

Становлення МГП: від моральних норм людяності до кодифікованих норм права.


2

Природа сучасного МГП в контексті правової філософії.


2

Основний зміст та базові норми захисту життя людини у основних джерелах МГП.


2

2

4Посилення захисту жертв всіх типів конфліктів у змісті Додаткових протоколів 1977 р. та Конвенціях 1980 рр.


2

2

4Актуальні проблеми застосування МГП та його імплементація у національне законодавство України.


2

2

4
Загалом:

16

8

24

ІІІ. Тематика лекцій

курсу "Міжнародне гуманітарне право"
Лекція №1. "Міжнародне гуманітарне право як юридична система джерел, принципів, норм захисту людей".


 1. Місце МГП в системі правової підготовки юристів. Особливості міжнародно-правового гуманітарного знання.

 2. Основні джерела МГП та специфіка їх вивчення.

 3. Базові принципи МГП, їх реалізація в нормах захисту здоров’я, прав і свобод людини в умовах збройних конфліктів.


Література:


 1. Антонович Мирослава. Міжнародне публічне право. – К.: Алерта, 2003, с. 151-158.

 2. Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: Основи концепції. – Київ, 1999.

 3. Пустогаров В. І. Международное гуманитарное право. – М., 1992.

 4. Калугин В. Ю., Павлова Л. В., Фисенко И. В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. – Минск: Тесей, 1999.

 5. Международное гуманитарное право: Пер. на русск. яз. – М.: Институт проблем гуманизма и милосердия, 1999.

 6. Международное право. Учебник / Под ред. Ю. М. Колосова, В. И. Кузнецова. – М.: Межд. отнош., 1998.

 7. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 8. Тускоз Жан. Міжнародне право. Підручник: Пер. з франц. – К.: АртЕк, 1998. – С. 5.

 9. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – М., 1997. – С. 3.

 10. Международный журнал Красного Креста. – 2004-2006.

 11. Мулинен де Фредерик. Право войны. Руководство для вооруженных сил: Пер. с франц. – М.: МККК, 1993. – С. 80-82.

 12. Дяченко В. І., Цюрупа М. В., Шумський П. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина перша: історія становлення (Вступне слово Андрущенко В. П.). – Київ: Сфера, 1999;

 13. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина друга: словник-довідник основних термінів і понять (Вступне слово Шемшученко Ю. С.). – К.: Сфера, 1999;

 14. Цюрупа М. В., Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина. Частина третя: гуманітарні традиції і сучасність. – К.: Сфера, 2000;

 15. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина четверта: джерела, принципи, норми (вступне слово Задорожного О. І.). – К.: Сфера, 2000.


Лекція №2. "Війни, збройні конфлікти, тероризм як антигуманні феномени сучасності та можливість

їх правової регуляції"


 1. Сутність і морально-правовий зміст основних форм сучасного соціального насильства – війн, збройних конфліктів, терористичних акцій, миротворчих гуманітарних операцій.

 2. Міжнародне обмеження сучасного збройного насильства силовими заходами, нормами моралі та приписами міжнародного права.

 3. Особливості міжнародно-правової регуляції сучасних війн та збройних конфліктів.

 4. Сучасні збройні конфлікти (внутрішні, міжетнічні, релігійні) та гуманітарні силові акції як об’єкти регуляції міжнародним гуманітарним правом.


Література:


 1. Антонович Мирослава. Міжнародне публічне право. – К.: Алерта, 2003, с. 151-158.

 2. Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: Основи концепції. – Київ, 1999.

 3. Пустогаров В. І. Международное гуманитарное право. – М., 1992.

 4. Калугин В. Ю., Павлова Л. В., Фисенко И. В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. – Минск: Тесей, 1999.

 5. Международное гуманитарное право: Пер. на русск. яз. – М.: Институт проблем гуманизма и милосердия, 1999.

 6. Международное право. Учебник / Под ред. Ю. М. Колосова, В. И. Кузнецова. – М.: Межд. отнош., 1998.

 1. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 1. Тускоз Жан. Міжнародне право. Підручник: Пер. з франц. – К.: АртЕк, 1998. – С. 5.

 2. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – М., 1997. – С. 3.

 3. Международный журнал Красного Креста. Мулинен де Фредерик. Право войны. Руководство для вооруженных сил: Пер. с франц. – М.: МККК, 1993. – С. 80-82.

 4. Дяченко В. І., Цюрупа М. В., Шумський П. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина перша: історія становлення (Вступне слово Андрущенко В. П.). – Київ: Сфера, 1999;

 5. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина друга: словник-довідник основних термінів і понять (Вступне слово Шемшученко Ю. С.). – К.: Сфера, 1999;

 6. Цюрупа М. В., Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина. Частина третя: гуманітарні традиції і сучасність. – К.: Сфера, 2000;

 7. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина четверта: джерела, принципи, норми (вступне слово Задорожного О. І.). – К.: Сфера, 2000.Лекція №3. "Становлення МГП: від моральних норм людяності до кодифікованих норм права"


 1. Історично-науковий екскурс становлення принципів, норм, правил міжнародного регулювання перших війн в історії людства.

 2. Воєнна необхідність і вимоги гуманності – фундаментальна суперечність в епоху масових війн.

 3. Становлення регіональних і етнонаціональних гілок МГП.

 4. Сучасний стан МГП: протиріччя регулювання збройних акцій, проблеми розвитку і перспективи.


Література:


 1. Антонович Мирослава. Міжнародне публічне право. – К.: Алерта, 2003, с. 151-158.

 2. Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: Основи концепції. – Київ, 1999.

 3. Пустогаров В. І. Международное гуманитарное право. – М., 1992.

 4. Международное гуманитарное право: - М., 1993.

 5. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 6. Жан Пикте. Краткий очерк истории становления международного гуманитарного права. Пер. с франц.- М., 1994.

 7. Калугин В. Ю., Павлова Л. В., Фисенко И. В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. – Минск: Тесей, 1999.

 8. Международное гуманитарное право: Пер. на русск. яз. – М.: Институт проблем гуманизма и милосердия, 1999.

 9. Международное право. Учебник / Под ред. Ю. М. Колосова, В. И. Кузнецова. – М.: Межд. отнош., 1998.

 10. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 11. Тускоз Жан. Міжнародне право. Підручник: Пер. з франц. – К.: АртЕк, 1998. – С. 5.

 12. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – М., 1997. – С. 3.

 13. Международный журнал Красного Креста. – 1998- 2005.

 14. Мулинен де Фредерик. Право войны. Руководство для вооруженных сил: Пер. с франц. – М.: МККК, 1993. – С. 80-82.

 15. Дяченко В. І., Цюрупа М. В., Шумський П. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина перша: історія становлення (Вступне слово Андрущенко В. П.). – Київ: Сфера, 1999;

 16. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина друга: словник-довідник основних термінів і понять (Вступне слово Шемшученко Ю. С.). – К.: Сфера, 1999;

 17. Цюрупа М. В., Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина. Частина третя: гуманітарні традиції і сучасність. – К.: Сфера, 2000;

 18. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина четверта: джерела, принципи, норми (вступне слово Задорожного О. І.). – К.: Сфера, 2000.Лекція №4. "Природа сучасного МГП

в контексті правової філософії"


 1. Захист прав людини – фундаментальний принцип функціонування правових систем XX – XXI ст.

 2. Світські та релігійні, духовні, моральні і правові засади прогресивного розвитку МГП.

 3. Верховенство права у міждержавних способах регуляції збройного насильства як реалія та правовий ідеал.


Література:


 1. Антонович Мирослава. Міжнародне публічне право. – К.: Алерта, 2003, с. 151-158.

 2. Калугин В. Ю., Павлова Л. В., Фисенко И. В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. – Минск: Тесей, 1999.

 3. Международное гуманитарное право: Пер. на русск. яз. – М.: Институт проблем гуманизма и милосердия, 1999.

 4. Международное право. Учебник / Под ред. Ю. М. Колосова, В. И. Кузнецова. – М.: Межд. отнош., 1998.

 5. Тускоз Жан. Міжнародне право. Підручник: Пер. з франц. – К.: АртЕк, 1998.

 6. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – М., 1997. – С. 3.

 7. Международный журнал Красного Креста. 1998- 2006.

 8. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 9. Мулинен де Фредерик. Право войны. Руководство для вооруженных сил: Пер. с франц. – М.: МККК, 1993. – С. 80-82.

 10. Дяченко В. І., Цюрупа М. В., Шумський П. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина перша: історія становлення (Вступне слово Андрущенко В. П.). – Київ: Сфера, 1999;

 11. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина друга: словник-довідник основних термінів і понять (Вступне слово Шемшученко Ю. С.). – К.: Сфера, 1999;

 12. Цюрупа М. В., Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина. Частина третя: гуманітарні традиції і сучасність. – К.: Сфера, 2000;

 13. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина четверта: джерела, принципи, норми (вступне слово Задорожного О. І.). – К.: Сфера, 2000.


Лекція №5. "Основний зміст та базові норми захисту життя людини у основних джерелах МГП"


 1. Правовий зміст перших угод (конвенцій) "права Женеви" і "права Гааги".

 2. Женевські Конвенції 1949 р. про захист комбатантів та цивільних, поранених і хворих, надання покровительства жертвам конфліктів.

 3. Додаткові Протоколи 1977 року щодо захисту прав, свобод та здоров'я всіх категорій постраждалих від стихії збройного насильства.

 4. Протоколи 1980 року щодо обмеження способів і методів збройної боротьби.

 5. Тенденція зближення "права Женеви", "права Гааги", "права Нью-Йорка" у захисті прав людини у надзвичайних обставинах.


Література:


 1. Антонович Мирослава. Міжнародне публічне право. – К.: Алерта, 2003, с. 151-158.

 2. Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: Основи концепції. – Київ, 1999.

 3. Пустогаров В. І. Международное гуманитарное право. – М., 1992.

 4. Международное гуманитарное право: - М., 1993.

 5. Калугин В. Ю., Павлова Л. В., Фисенко И. В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. – Минск: Тесей, 1999.

 6. Международное гуманитарное право: Пер. на русск. яз. – М.: Институт проблем гуманизма и милосердия, 1999.

 7. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 8. Тускоз Жан. Міжнародне право. Підручник: Пер. з франц. – К.: АртЕк, 1998. – С. 5.

 9. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – М., 1997. – С. 3.

 10. Мулинен де Фредерик. Право войны. Руководство для вооруженных сил: Пер. с франц. – М.: МККК, 1993. – С. 80-82.

 11. Дяченко В. І., Цюрупа М. В., Шумський П. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина перша: історія становлення (Вступне слово Андрущенко В. П.). – Київ: Сфера, 1999;

 12. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина друга: словник-довідник основних термінів і понять (Вступне слово Шемшученко Ю. С.). – К.: Сфера, 1999;

 13. Цюрупа М. В., Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина. Частина третя: гуманітарні традиції і сучасність. – К.: Сфера, 2000;

 14. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина четверта: джерела, принципи, норми (вступне слово Задорожного О. І.). – К.: Сфера, 2000.Лекція №6. "Посилення захисту жертв всіх типів конфліктів у змісті Додаткових протоколів 1977 р. та Конвенціях 1980 рр."


 1. Правовий статус комбатантів, лікарів, цивільних осіб, що супроводжують війська.

 2. Особливості правового захисту військовополонених.

 3. МГП про загальний і посилений захист культурних цінностей.

 4. Особливості Другого Додаткового протоколу про захист особи в умовах внутрішніх конфліктів.

 5. Роль Конвенцій 1980 – 1994 рр. року щодо обмеження звичайних видів озброєння.


Література:


 1. Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: Основи концепції. – Київ, 1999.

 2. Пустогаров В. І. Международное гуманитарное право. – М., 1992.

 3. Международное гуманитарное право: - М., 1993.

 4. Калугин В. Ю., Павлова Л. В., Фисенко И. В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. – Минск: Тесей, 1999.

 5. Международное гуманитарное право: Пер. на русск. яз. – М.: Институт проблем гуманизма и милосердия, 1999.

 6. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – М., 1997.

 7. Мулинен де Фредерик. Право войны. Руководство для вооруженных сил: Пер. с франц. – М.: МККК, 1993. – С. 80-82.

 8. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина друга: словник-довідник основних термінів і понять (Вступне слово Шемшученко Ю. С.). – К.: Сфера, 1999;

 9. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 10. Цюрупа М. В., Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина. Частина третя: гуманітарні традиції і сучасність. – К.: Сфера, 2000;

 11. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина четверта: джерела, принципи, норми (вступне слово Задорожного О. І.). – К.: Сфера, 2000.Лекція №7. "Актуальні проблеми застосування МГП та його імплементація у національне законодавство України"


 1. Засоби та інструментарій міжнародного права для забезпечення реалізації норм МГП.

 2. Роль ООН та міжнародних об’єднань (організацій) у виконанні вимог МГП.

 3. Роль Міжнародних трибуналів по Югославії та Руанді для покарання міжнародних злочинців.


Література:


 1. Антонович Мирослава. Міжнародне публічне право. – К.: Алерта, 2003, с. 151-158.

 2. Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: Основи концепції. – Київ, 1999.

 3. Пустогаров В. І. Международное гуманитарное право. – М., 1992.

 4. Международное гуманитарное право: - М., 1993.

 5. Калугин В. Ю., Павлова Л. В., Фисенко И. В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. – Минск: Тесей, 1999.

 6. Международное гуманитарное право: Пер. на русск. яз. – М.: Институт проблем гуманизма и милосердия, 1999.

 1. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 1. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – М., 1997. – С. 3.

 2. Международный журнал Красного Креста. №№ 1998. – 2005.

 3. Мулинен де Фредерик. Право войны. Руководство для вооруженных сил: Пер. с франц. – М.: МККК, 1993. – С. 80-82.

 4. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина друга: словник-довідник основних термінів і понять (Вступне слово Шемшученко Ю. С.). – К.: Сфера, 1999;

 5. Цюрупа М. В., Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина. Частина третя: гуманітарні традиції і сучасність. – К.: Сфера, 2000;

 6. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина четверта: джерела, принципи, норми (вступне слово Задорожного О. І.). – К.: Сфера, 2000.


ІV. Плани семінарських занять

курсу "Міжнародне гуманітарне право"
Семінарське заняття №1. "Міжнародне гуманітарне право як правова система джерел, принципів, норм, правил захисту прав і свобод людей"


 1. МГП в системі міжнародного права. Особливості правової регуляції міжнародних відносин.

 2. Системостворюючі чинники МГП: джерела, принципи, норми, правила.

 3. Проблеми ефективності (дієвості) норм МГП в сучасному світі.


Література:


 1. Антонович Мирослава. Міжнародне публічне право. – К.: Алерта, 2003, с. 151-158.

 2. Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: Основи концепції. – Київ, 1999.

 3. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 4. Пустогаров В. І. Международное гуманитарное право. – М., 1992.

 5. Международное гуманитарное право: - М., 1993.

 6. Калугин В. Ю., Павлова Л. В., Фисенко И. В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. – Минск: Тесей, 1999.

 7. Международное гуманитарное право: Пер. на русск. яз. – М.: Институт проблем гуманизма и милосердия, 1999.

 8. Международное право. Учебник / Под ред. Ю. М. Колосова, В. И. Кузнецова. – М.: Межд. отнош., 1998.

 9. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 10. Тускоз Жан. Міжнародне право. Підручник: Пер. з франц. – К.: АртЕк, 1998. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – М., 1997. – С. 3.

 11. Див.: спільні для всіх чотирьох Женевських конвенцій статті 47, 48, 127, 144 (відповідно I-IV Ж. К.), а також ст. 83 та 19 Додаткових протоколів (І Д. П., ІІ Д. П.).

 12. Международный журнал Красного Креста. №№ 1998. - 2005.

 13. Мулинен де Фредерик. Право войны. Руководство для вооруженных сил: Пер. с франц. – М.: МККК, 1993. – С. 80-82.

 14. Дяченко В. І., Цюрупа М. В., Шумський П. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина перша: історія становлення (Вступне слово Андрущенко В. П.). – Київ: Сфера, 1999;

 15. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина друга: словник-довідник основних термінів і понять (Вступне слово Шемшученко Ю. С.). – К.: Сфера, 1999;

 16. Цюрупа М. В., Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина. Частина третя: гуманітарні традиції і сучасність. – К.: Сфера, 2000;

 17. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина четверта: джерела, принципи, норми (вступне слово Задорожного О. І.). – К.: Сфера, 2000.


Семінарське заняття №2. "Історико-науковий екскурс у становлення і розвиток МГП"


 1. Від синкретичних норм моралі і права до кодифікованих норм і правил гуманітарного захисту людини.

 2. Конвенції Женеви і Гааги – вершина юридичного позитивізму XIX століття.

 3. Прогресивний розвиток МГП у XX столітті.

 4. Актуальні проблеми удосконалення джерельної бази МГП у другій половині XX – на початку XXI століття.


Література:


 1. Антонович Мирослава. Міжнародне публічне право. – К.: Алерта, 2003, с. 151-158.

 2. Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: Основи концепції. – Київ, 1999.

 3. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 4. Пустогаров В. І. Международное гуманитарное право. – М., 1992.

 5. Международное гуманитарное право: - М., 1993.

 6. Калугин В. Ю., Павлова Л. В., Фисенко И. В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. – Минск: Тесей, 1999.

 7. Международное гуманитарное право: Пер. на русск. яз. – М.: Институт проблем гуманизма и милосердия, 1999.

 8. Международное право. Учебник / Под ред. Ю. М. Колосова, В. И. Кузнецова. – М.: Межд. отнош., 1998.

 9. Тускоз Жан. Міжнародне право. Підручник: Пер. з франц. – К.: АртЕк, 1998.

 10. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – М., 1997. – С. 3.

 11. Див.: спільні для всіх чотирьох Женевських конвенцій статті 47, 48, 127, 144 (відповідно I-IV Ж. К.), а також ст. 83 та 19 Додаткових протоколів (І Д. П., ІІ Д. П.).

 12. Международный журнал Красного Креста. №№ 1998. - 2005.

 13. Мулинен де Фредерик. Право войны. Руководство для вооруженных сил: Пер. с франц. – М.: МККК, 1993. – С. 80-82.

 14. Дяченко В. І., Цюрупа М. В., Шумський П. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина перша: історія становлення (Вступне слово Андрущенко В. П.). – Київ: Сфера, 1999;

 15. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина друга: словник-довідник основних термінів і понять (Вступне слово Шемшученко Ю. С.). – К.: Сфера, 1999;

 16. Цюрупа М. В., Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина. Частина третя: гуманітарні традиції і сучасність. – К.: Сфера, 2000;

 17. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина четверта: джерела, принципи, норми (вступне слово Задорожного О. І.). – К.: Сфера, 2000.


Семінарське заняття №3. "Основний зміст, принципи та ідеї базових джерел МГП (Конвенції, Гааги, Женеви, Нью-Йорка)"


 1. Особливості Женевських конвенцій 1925-1927 рр. щодо заборони методів і засобів ведення війн.

 2. Підсилення гуманітарного захисту особистості в стихії збройного насильства у чотирьох женевських Конвенціях 1949 та двох Додаткових протоколах 1977 р.

 3. Протоколи 1980 р. та Додаткові протоколи щодо обмеження анти людяних озброєнь, руйнівних засобів і методів збройної боротьби.


Література:
Семінарське заняття №4. "Актуальні проблеми застосування норм МГП та їх імплементація у законодавство України"


 1. Кримінальний кодекс України 2001 р. та реалізація базових принципів МГП у його змісті.

 2. Теоретичні основи імплементації МГП у національне законодавство. Конституція України щодо міжнародних угод України.

 3. Роль ООН, міжнародних організацій у виконанні вимог МГП.

 4. Функції міжнародного гуманітарного права у фаховій підготовці юристів КУТЕП.

Література:


 1. Антонович Мирослава. Міжнародне публічне право. – К.: Алерта, 2003, с. 151-158.

 2. Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: Основи концепції. – Київ, 1999.

 1. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 1. Пустогаров В. І. Международное гуманитарное право. – М., 1992.

 2. Калугин В. Ю., Павлова Л. В., Фисенко И. В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. – Минск: Тесей, 1999.

 3. Международное гуманитарное право: Пер. на русск. яз. – М.: Институт проблем гуманизма и милосердия, 1999.

 4. Международное право. Учебник / Под ред. Ю. М. Колосова, В. И. Кузнецова. – М.: Межд. отнош., 1998.

 5. Поширення знань про міжнародний рух МКЧХ та міжнародне гуманітарне право.- К.: Нора-Прінт, 2000.

 6. Тускоз Жан. Міжнародне право. Підручник: Пер. з франц. – К.: АртЕк, 1998. – С. 5.

 7. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – М., 1997. – С. 3.

 8. Див.: спільні для всіх чотирьох Женевських конвенцій статті 47, 48, 127, 144 (відповідно I-IV Ж. К.), а також ст. 83 та 19 Додаткових протоколів (І Д. П., ІІ Д. П.).

 9. Мулинен де Фредерик. Право войны. Руководство для вооруженных сил: Пер. с франц. – М.: МККК, 1993. – С. 80-82.

 10. Дяченко В. І., Цюрупа М. В., Шумський П. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина перша: історія становлення (Вступне слово Андрущенко В. П.). – Київ: Сфера, 1999;

 11. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина друга: словник-довідник основних термінів і понять (Вступне слово Шемшученко Ю. С.). – К.: Сфера, 1999;

 12. Цюрупа М. В., Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина. Частина третя: гуманітарні традиції і сучасність. – К.: Сфера, 2000;

 13. Дмитрієв А. І., Дяченко В. І., Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право як філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Частина четверта: джерела, принципи, норми (вступне слово Задорожного О. І.). – К.: Сфера, 2000.V. Тематика рефератів:


 1. Системостворюючі чинники міжнародного гуманітарного права.

 2. Міжнародне гуманітарне право як галузь міжнародного права, що розвивається.

 3. Історично-науковий екскурс процесу становлення і розвитку міжнародного гуманітарного права.

 4. Правовий статус комбатантів та осіб, які супроводжують збройні сили.

 5. Міжнародно-правовий та моральний зміст застереження Ф.Мартенса.

 6. Поняття і види норм і правил міжнародного гуманітарного права.

 7. Основні принципи міжнародного права та міжнародного гуманітарного права.

 8. Міжнародно-правове значення міжнародних трибуналів Нюрнбергу, по колишній Югославії та по Руанді.

 9. Міжнародно-правове регулювання збройних гуманітарних операцій.

 10. Актуальні питання імплементації норм МГП у національне законодавство України у новому столітті


VI. Питання до іспиту

з дисципліни "Міжнародне гуманітарне право"


 1. Місце МГП в системі правової підготовки юристів. Особливості міжнародно-правового гуманітарного знання.

 2. Основні джерела МГП та специфіка їх вивчення так застосування.

 3. Базові принципи МГП, їх реалізація в нормах і правилах захисту здоров’я, прав і свобод людини в умовах збройних конфліктів.

 4. Сутність і морально-правовий зміст основних форм сучасного соціального насильства – війн, збройних конфліктів, терористичних акцій, миротворчих операцій за егідою ООН.

 5. Міжнародне обмеження сучасного збройного насильства силовими заходами, нормами моралі та приписами міжнародного права.

 6. Сучасні збройні конфлікти (внутрішні, міжетнічні, релігійні) як об’єкти регуляції міжнародним гуманітарним правом.

 7. Історично-науковий екскурс становлення принципів, норм, правил міжнародного регулювання перших війн в історії людства.

 8. Воєнна необхідність і гуманність – фундаментальна суперечність в епоху масових війн.

 9. Становлення регіональних і етнонаціональних гілок МГП.

 10. Сучасний стан МГП: проблеми і перспективи удосконалення джерельної бази.

 11. Захист прав людини – фундаментальний принцип функціонування гуманітарних правових систем XX ст.

 12. Світські та релігійні, духовні, моральні і правові засади прогресивного розвитку МГП.

 13. Верховенство права у міждержавних способах регуляції збройного насильства як реалія та правовий ідеал.

 14. Правовий зміст перших угод (конвенцій) "права Женеви" і "права Гааги".

 15. Женевські Конвенції 1949 р. про захист комбатантів та цивільних, поранених і хворих, надання покровительства жертвам конфліктів.

 16. Протоколи 1980 – 1994 року щодо обмеження способів і методів збройної боротьби.

 17. Тенденція зближення "права Женеви", "права Гааги", "права Нью-Йорка" у захисті прав людини у надзвичайних обставинах.

 18. Правовий статус комбатантів, цивільних осіб, що супроводжують війська, військовополонених.

 19. Загальний і посилений захист культурних цінностей згідно Гаазьких Конвеенцій.

 20. Особливості Другого Додаткового протоколу про захист особи в умовах внутрішніх конфліктів.

 21. Роль Конвенцій 1980 року в обмеженні звичайних видів озброєння.

 22. Засоби міжнародного права для забезпечення реалізації норм МГП.

 23. Роль ООН та міжнародних миротворчих об’єднань у виконанні вимог МГП.

 24. Роль Міжнародних трибуналів по Югославії та Руанді для покарання міжнародних злочинців у гуманітарній галузі.

Література до курсу:


 1. Антонович Мирослава. Міжнародне публічне право. – К.: Алерта, 2003, с. 151-158.

 2. Бабкин В.Д., Селиванов В.Н. Народ и власть. – К., 1996.

 3. Голосов І.В. Сравнительная политология: Учебник. – Новосибирск, 1995.

 4. Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства. Україна і світ на зламі тисячоліть. – К., 1999.

 5. Декларація про державний суверенітет України. – К., 1991.

 6. Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: Основи концепції. – Київ, 1999.

 7. Калугин В. Ю., Павлова Л. В., Фисенко И. В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. – Минск: Тесей, 1999.

 8. Конституція України. – К., 1996.

 9. Кремень В., Ткаченко В. Україна: Шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Навчальний посібник. – К., 1998.

 10. Литвин В.М. Украина: политика, политики, власть. – К., 1997.

 11. Международное гуманитарное право: Пер. на русск. яз. – М.: Институт проблем гуманизма и милосердия, 1999.

 12. Международное право. Учебник / Под ред. Ю. М. Колосова, В. И. Кузнецова. – М.: Межд. отнош., 1998.

 13. Михальченко Н.И., Андрущенко В.П. Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991-1995. – К., 1996.

 14. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посібник / Під заг. ред В, Базова.- К.:Варта, 2000.

 15. Политическая наука в Украине: становление и перспективы. – Симферополь, 2002.

 16. Политическая наука: новые направления / Под ред. Р.Гудина, Х.-Д.Клинтеманна. – М., 1999.

 17. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / Редкол.: Ф.М. Рудич (голова) та ін. – К., 2002.

 18. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна. – К., 2003.

 19. Політологія як наука. Основні парадигми політологічного знання. Методична розробка. Автор Рудич Ф.М. – К.: КІТЕП, 2000.

 20. Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. О.І. Семківа. – Львів, 1996.

 21. Політологія. Підручник./Автор. кол. В. Кремень, В. Пазенок. – К. – Х., 2001.

 22. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К., 2001.

 23. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К., 2001.

 24. Поширення знань про міжнародний рух МКЧХ та міжнародне гуманітарне право.- К.: Нора-Прінт, 2000.

 25. Пустогаров В. І. Международное гуманитарное право. – М., 1992.

 26. Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти?: (Украина в контексте трансформации полит.структур в систем в странах СНГ и Балтии, Центр. и Вост. Европы): Учеб.пособие для студентов высш.учеб.заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Довіра, 1999.

 27. Себайн Дж.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. Пер. з англ. – К., 1997.

 28. Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї /Редкол.: М.І.Михальченко, Ф.М.Рудич. – К., 2002.

 29. Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи /За заг. ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого. – К., 2000.

 30. Цюрупа М. В. Основні етапи розвитку політичної думки. – К: КІТЕП, 2001.


Схожі:

1. Вступ до курсу історії держави і права України Предмет і завдання...
Адже саме право є одним із найважливіших знарядь забезпечення справедливості прав і інтересів людини, це частина культури народу,...
Лабораторна робота №4 з курсу «Цифрова обробка сигналів»
Мета й завдання : освоєння прийомів моделювання дискретних сигналів у середовищах Matlab й Simulink
ПЛАН: Становлення культурології як самостійної галузі гуманітарного...
Горбатов А. Основные школы и концепции культурологии: Учеб пособие. Кемерово, 2000
Навчально тематичний план курсу
Мета курсу: оволодіння (здобуття) учасниками курсу навичками модульних інтерактивних технологій розвитку, виховання та навчання дітей,...
Тема. Географічно-біологічний «Брейн-ринг» Мета
Мета:- узагальнити знання і вміння учнів з попередньо вивчених тем з географії курсу «Загальна географія» та «Географія материків...
1. Предмет, мета, та завдання курсу Основи корекційної педагогік
ПЛАНУВАННЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ...
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
...
ВСТУП
Мета дисципліни – вивчення та засвоєння студентами основ філософських знань, формування у них сучасної світоглядної культури, інструментальних...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Тестові завдання з курсу „Загальна географія” 6 клас тема: „Гідросфера”
Завдання 1-30 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка