ВСТУП


НазваВСТУП
Сторінка1/10
Дата14.03.2013
Розмір0.97 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЗАХІДНОДОНДАСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ


ФІЛОСОФІЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ДЛЯ СТУДЕНТІВ I КУРСУ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Павлоград 2008

ВСТУП
Вступ України у Болонський освітній процес відкриває сприятливі можливості для підвищення статусу філософії, її ролі у формуванні культури особистості, світоглядної орієнтації спеціалістів у різних сферах сучасного життя, у тому числі і в економічній сфері.

Мета дисципліни – вивчення та засвоєння студентами основ філософських знань, формування у них сучасної світоглядної культури, інструментальних компетентностей, застосування філософської методології в своїй професійній діяльності. Відповідно до мети визначаються основні завдання курсу:

- дати студентам цілісне уявлення про зміст філософського знання, його проблематику, поняття та категорії, про історію зарубіжної та вітчизняної філософії, сучасний стан та перспективи подальшого розвитку філософії;

- допомогти студентам зрозуміти, що формування та розвиток сучасної світоглядно-методологічної парадигми неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання;

- допомогти студентам навчитися органічно поєднувати теоретичні положення з проблемами реальної дійсності, практичної діяльності майбутнього спеціаліста.

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ФІЛОСОФІЯ”
Вступ України у Болонський освітній процес відкриває сприятливі можливості для підвищення статусу філософії, її ролі у формуванні культури особливості, світоглядної орієнтації спеціалістів у різних сферах сучасного життя, у тому числі і в економічній сфері.

Мета дисципліни – вивчення та засвоєння студентами основ філософських знань, формування у них сучасної світоглядної культури, інструментальних компетентностей, застосування філософської методології в своїй професійній діяльності. Відповідно до мети визначаються основні завдання курсу:

- дати студентам цілісне уявлення про зміст філософського знання, його проблематику поняття та категорії, про історію зарубіжної та вітчизняної філософії, сучасний стан та перспективи подальшого розвитку філософії;

- допомогти студентам зрозуміти, що формування та розвиток сучасної світоглядно-методологічної парадигми неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання;

- допомогти студентам навчитися органічно поєднувати теоретичні положення з проблемами реальної дійсності, практичної діяльності майбутнього спеціаліста.

І Зміст курсу для самостійного вивченняТема 1. Філософія як універсальний тип поняття знань філософії, її значення в системі вищої освіти.

Поняття світогляду, його структура та функції: історичні типи світогляду.

Філософія як теоретичне ядро світогляду. Основні функції філософії, методи, основні питання.

Тема 2. Історико-філософський процес.

Історія філософії – об’єктивний історичний процес розвитку світової філософської думки. Характерні риси античних філософських учень.

Новоєвропейська філософія ХVІ – ХVІІ ст..

Суттєві риси та принципи німецької класичної філософії.

Концептуальні джерела сучасної пост класичної філософії.

Тема 3. Філософська антропологія. Філософія людини.

Ґенеза вчень про людину в історії філософської думки.

Філософія особистості: соціальна сутність соціальної ролі та основні форми реалізації.

Ціннісні характеристики людського буття: свобода, смисл людського життя, смерть і безсмертя.

Тема 4. Онтологія. Філософське розуміння світу.

Філософський зміст проблеми буття. Проблема субстанції.

Історія філософських поглядів на свідомість. Свідомість і самосвідомість. Активність свідомості.

Тема 5. Філософія свідомості.

Виникнення та природа свідомості. Структура, рівні, форми та функції свідомості, її активно-діяльнісний зміст. Творчий характер свідомості.

Тема 6. Гносеологія. Філософія пізнання.

Основні проблеми теорії пізнання в історії філософської думки. Суб’єкт і об’єкт пізнання. Структура пізнавального процесу. Проблеми істини в теорії пізнання. Істина як процес поняття науки, її види і функції.

Тема 7. Діалектика – універсальна методологія розвитку.

Поняття розвитку. Ідея розвитку в історії філософської думки. Сутність діалектики. Основні принципи – закони та категорії діалектики. Людино - творча функція діалектики. Альтернативні концепції розвитку.

Тема 8. Філософія суспільства.

Поняття суспільства. Основні тенденції суспільства. Характеристика системи відносин та основних сфер життєдіяльності людини у суспільстві. Діяльність як спосіб існування та розвитку людини й суспільства.

Тема 9. Аксіологія. Філософія цінностей.

Історичний розвиток філософських уявлень про цінності. Цілісна система матеріальних та духовних цінностей. Ціннісні аспекти форм суспільної свідомості та поведінки.

Тема 10. Філософія культури.

Головні філософські підходи до аналізу культури. Рівноправність і діалог культур. Класове, національне та загальнолюдське в культурі. Роль і місце релігійної культури в розвитку людини та суспільства.

Тема 11. Філософія економіки.

Філософське тлумачення економічних теорій. Людини – носій економічних відносин.

Філософія як теоретична та духовно-світоглядна основа економічного управління та господарювання. Філософська основа бізнесу. Філософія успіху менеджера.

Тема 12. Філософія майбутнього.

Майбутнє як філософська проблема. Соціальне передбачення та прогнозування – властивість людської свідомості. Сутність, походження та основні типи глобальних проблем.

ІІ Тематика семінарських занять

(підготувати до зимової сесії)

Самостійна робота студентів

Семінар 1. Німецька класична філософія
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

КУРСОВА РОБОТА Транспортні договори, їх система та правове регулювання ЗМІСТ Вступ
Вступ с. 3-5
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
Модуль Олени Горошко і Джулі Снайдер-Юлі Вступ до ґендерних аспектів...
Вступ: Мета цього модуля – ознайомити студентів із тим, як ґендерні відмінності конструюються за допомогою дискурсу електронної комунікації...
Взаємодія школи та родини – один з вирішальних факторів успішного виховання дітей
Школа. Як багато чекань, надій, хвилювань пов'язують діти, батьки, учителі з цим словом. Вступ до школи – це початок нового етапу...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
План Вступ Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення...
У найбільш загальному значенні під міжнародно-правовою відповідальністю у даній галузі розуміють настання негативних наслідків для...
З УЧНЯМИ
ВСТУП
1 Вступ ( 1 година)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка